Koordinacija za izboljšave na področju sociale in javnega zdravja v Sevnici

0

Vzpostavitev interdisciplinarne ekipe za inovativne rešitve in večjo učinkovitost – prvi predlogi konkretnih rešitev, na vrsti je pilotno uvajanje – zelo dober odziv javnih zavodov in nevladnih organizacij na področju sociale

Mednarodni projekt »Uvajanje inovativnih sistemskih rešitev na področju sociale«, v katerega sta poleg prijavitelja Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije kot partnerja vključena tudi Družinski inštitut Zaupanje in Občina Sevnica, začenja na področju občine Sevnica kazati prve otipljive rezultate. Vzpostavljena je bila interdisciplinarna ekipa, katere naloga je iskanje novih inovativnih sistemskih rešitev ter skrb za koordinacijo in izvajanje aktivnosti v okviru projekta. V koordinacijsko ekipo so poleg Družinskega inštituta Zaupanje in Občine Sevnica vključeni tudi Center za socialno delo Sevnica, Osnovne šole Sevnica, Boštanj, Krmelj, Tržišče in Šentjanž,  Policijska postaja Sevnica, Zdravstveni dom Sevnica, KŠTM Sevnica, Vrtec ciciban Sevnica, Zavod za zaposlovanje ter nekatere nevladne organizacije (SMC Sevnica, K.N.O.F., Ozara Sevnica …). Z željo, da bi se povezovanje in sodelovanje na socialnem področju okrepilo tudi na ravni celotne posavske regije, se je koordinacijski ekipi pridružila tudi predstavnica Centra za socialno delo Krško.  Osnovna ideja projekta je, da dobro sodelovanje med posameznimi akterji na področju sociale lahko prinese bolj učinkovite rezultate, ključ za doseganje ciljev pa sta dobra koordinacija in inovativnost pri iskanju novih rešitev.

Predlogi prvih sistemskih rešitev

Interdisciplinarni tim se je na prvem delovnem srečanju v konferenčni dvorani na sevniškem gradu seznanil s ključnimi uvidi ogleda dobrih praks v švicarskem Bernu. Predstavniki interdisciplinarnega tima so si junija ogledali številne projekte, ki jih v Bernu izvaja nevladna organizacija Contact Netz, druge nevladne organizacije in samo mesto Bern. Ključni uvidi delovnega obiska so bili osnova za razmislek, kaj bi bilo smiselno prenesti tudi v naše okolje. Člani ekipe so na delavnici pod vodstvom priznanega strokovnjaka s področja inovativnih procesov, dr. Petra Metlikoviča, izbrali nekatere ideje, ki jih bodo v prihodnjem letu poskusili implementirati kot sistemske rešitve.  Prve ambiciozne ideje tako vključujejo vzpostavitev Družinske posvetovalnice, v kateri bodo svojo pomoč ponudili strokovnjaki z različnih področij, zagon projekta Uličnega dela z mladimi prestopniki in uživalci drog, skupno načrtno opismenjevanje mladih za varno uživanje alkohola, vzpostavitev skupne internetne strani z opisi aktivnosti in različnih oblik pomoči za lažje in bolj učinkovito medsebojno napotovanje uporabnikov, vzpostavitev novega modela dela na terenu za različne ranljive skupine, poglabljanje koordinacijskega načina reševanja socialnih problemov v občini ter izdelava študije o stroškovni učinkovitosti nekaterih sistemskih rešitev v okviru projekta.

Koordinacijski sestanki interdisciplinarnega tima, ki bo skrbel za izvajanje zastavljenih predlogov, bodo potekali približno 1x mesečno, predvidoma pa se bodo člani tima srečevali na lokacijah sodelujočih inštitucij, saj želijo poglobiti medsebojno poznavanje in prizadevanja ter partnerje v projektu tudi seznaniti s težavami, s katerimi se pri svojem delu srečujejo. Gostoljubje za prihodnje srečanje koordinacijskega tima, ki bo potekalo 18. oktobra, je tako kot prva ponudila Osnovna šola Boštanj. Projekt »Uvajanje inovativnih sistemskih rešitev na področju sociale« poleg Občine Sevnica in Družinskega inštituta Zaupanje finančno podpirata tudi prijavitelj projekta Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije ter Republika Švica v okviru švicarskega mehanizma.

Foto: Družinski inštitut Zaupanje