Konkurenca in podjetništvo

konkurenca in podjetnistvoIsrael M. Kirzner
Prevod: Mitja Steinbacher
Izdajatelj: Institut Karantanija
Založnik: Institut Nove revije
Zbirka: Izzivi svobode
Kraj in leto izida: Ljubljana, 2014
Cena: 22,90 evr

V zadnjih letih se je oživilo zanimanje za mikroekonomski pogled na gospodar­ske sisteme.  Teorija cene je vnovič v središču ekonomske analize. Sodobna teorija cene se večinoma podaja znotraj okvira splošnega ravnovesja. To ni le preusmerilo pozornosti stran od tržnega procesa k ravnovesju, temveč je pripomoglo tudi k izločitvi pomena podjetništva iz ekonomske teorije. Na to knjigo lahko gledamo tudi kot na kritiko sodobne teorije cene iz »avstrijske« perspektive; ali pa kot na razpravo o teoriji podjetništva oziroma in konkurence. Njen smisel je v resnici opozoriti na skladnost omenjenih vidikov. S poudarkom na podjetništvu daje knjiga nov pogled na konkurenco, na prodajne napore in na temeljno šibkost sodobne ekonomike blaginje.

[vfb id=’37’]