Konec Pahorjeve ere

25

Z zase značilnim mesijanskim nagovorom se je od položaja predsednika vlade pravkar poslovil Borut Pahor. Težko je reči, kaj je ob koncu nagnilo toliko poslancev, da so pritisnili na tipko “proti”. Očitno je kljub vsemu prevladal strah pred ljudskim besom, če bi se danes odločili za nadaljevanje agonije in podaljšali mandat nepriljubljenemu krmarju državne barke.

Presenetljivo veliko predstavnikov ljudstva se je hkrati zaklinjalo, da so v primeru nezaupnice za predčasne volitve. Vendar bo šele čez nekaj dni, če ne celo tednov, vidno, ali so mislili resno. Nesporno pa bo nad vsakim drugačnim korakom nujno visel ne ravno spodbudni spomin na usodo prehodne vlade Andreja Bajuka iz leta 2000.

Foto: Wikipedia

25 KOMENTARJI

 1. “Očitno je kljub vsemu prevladal strah pred ljudskim besom”

  no, ja, tudi tako je mogoče racionalizirati, da ste v nedeljskem zapisu popolnoma zgrešili v analizi. Vem, vem… ob branju reporterja Surle je tezko drugace 😉 Tam se gregor pokaže na dnu vsakega glažka šmarnice.

 2. TENQ, če ti je zaradi tvojega komentarja odleglo pri razočarani in obupani uši, ti tvojih besed niti ne zamerimo.

 3. Odškrtnil se je samo del ledene gore, potreno bo še veliko truda in otoplitve, da se razgradi celoten sistem.

 4. Ufi, ti je zatajil spomin?
  MAG je v letih 2004-2008 izhajal. Pa precej bočj kritičen je bil do JJ&co kot Dnevnik in Delo do Pahorja&co v tem mandatu.
  Mogoče si pa premlad in se te davne preteklosti ne spomniš?
  Mogoče pa ne veš, da je današn Reporter vsebinsko in uredniško ista revija kot MAG v tistih letih.

 5. KAJ SEDAJ, KAKO DALJE:
  Janez govori o treh korakih, z njegovo oceno se v celoti strinjam, vendar ni kompletna, to je premalo!
  ibisibis na financah govori o kompletnejsi variant, dovolil sem si, ker gre, ocitno, za strokovnjaka, ocena pa je zelo dobra, to oceno, posneti in dopolniti:

  1. SANACIJA TRANZICJSKE ŠKODE
  Izbrati “skupino” ekonomskih, financnih in tehnicnih strokovnjakov
  in ponovno pregledati vsa lastninjenja od 1990 dalje!
  – določiti, da odškodninska odgovornost tistih, ki so oškodovali javno premoženje ne zastara,
  – določiti, da lahko v primeru večjih oškodovanj javnega premoženja (npr. nad € 1.000.000) in v primeru pasivnosti državnih organov (ti so tukaj vedno v konfliktu interesov, saj tožijo svoje nadrejene) tožbo vloži neposredno skupina davkoplačevalcev ali “izbrana skupina”.
  Zasega nakradenega kaitala velja tako na obmocju RS, kot v tujini (na bankah)
  Odškodnino naj država porabi za:
  -vlozek v tuje trge z namenom pridobivanja velikih sistemskih projektov (80%) v razvoj novih podjetij in inzeniring his s ciljem!
  – zmanjšanje javnega dolga (20%).

  2. JAVNE FINANCE
  2.1 Nova ustavna določba o obveznem izravnanem proračunu,
  2.2 Morebiten proračunski presežek se takoj nameni za:
  -vlozek v tuje trge z namenom pridobivanja velikih sistemskih
  projektov (90%), v razvoj novih podjetij in inzeniring his s ciljem!
  – zmanjšanje javnega dolga (10%).

  3. DAVČNI SISTEM
  – okrepitev domačega povpraševanja in investicij z bistvenim znižanjem davčnega bremena, saj je Slovenija po tem kriteriju na lestvici ameriške revije Forbes prva na svetu,
  – delodajalci naj delojemalcem izplačujejo bruto plače, ne pa neto plač.
  In delojemalci se bodo sami odlocali v kaksno (Avstrijsko) zdravstvo
  ali ZPIZ, bodo vlagali!
  – vsak naj svoje davke plačuje sam, kar bo povečalo davčno zavest,
  – uvedba tako imenovane negativne dohodnine, ki zagotavlja, da premožnješi plačujejo (vec) davke, niso pa prejemiki socialnih prejemke, tisti z nizkimi dohodki pa za izravnavo prejmejo socialne prejemke ne plačalo pa nobene dohodnine (prejemajo). Cilj je bistveno znižanje stroškov upravljanja davčnega sistema in socialnega sistema.

  4. UKINITEV “TOVARIŠIJSKEGA KAPITALIZMA”
  – državni korporativizem in dirigizem naj se umakne polnokrvnemu tržnemu gospodarstvu. Cilj ukrepa je povečati gospodarski svobodo, ki je nujni pogoj za politično svobodo. Vseobsežna država naj se umakne pravici gospodarskih subjektov in potrošnikov do izbire na trgu (“freedom to choose”).
  – država naj se v zelo kratkem roku popolnoma umakne iz kapitalskih naložb s prodajo teh naložb najugodnejšemu ponudniku na javni mednarodni dražbi. Država naj se seveda umakne tudi iz finančnega in infrastrukturnega sektorja. Kupnino naj država porabi za zmanjšanje javnega dolga.
  – bistveno okrepiti vlogo varuha konkurence
  – ukiniti obvezno članstvo v zbornicah (notarska, odvetniška, detektivska, obrtna, kmetijska, inženirska, gospodarska…)

  5. PRAVOSODJE
  – oblikovanje specializiranih civilnih in kazenskih sodnih senatov sestavljenih iz izkušenih Avstrijskih in Nemških sodnikov za odločanje v primerih najhujšega gospodarskega in organiziranega kriminala storjenega na škodo javnega premoženja s trajanjem mandata senatov največ 10 let, nakar pristojniost prevzamejo domači sodniki (sedanja pasivnost sodišč v teh primerih je predvsem posledica konflikta interesov)

  6. POKOJNINSKI SISTEM
  – postopna sprememba sedanjega sistema pay-as-you-go v sistem naložbenih pokojninskih skladov, ko vsak zavarovanec plemeniti premoženje za svojo starostno pokojnino. Sistem invalidske pokojnine pa lahko ostane nespremenjen.
  – ukiniti veljavnost 232. člena ZPIZ, ki brez finančne podlage daje starostne pokojnine približno 60 interesnim skupinam in nas letno stane € 400.000.000.
  – odpreti trg naložbenega pokojninskega zavarovanja za nove domače in tuje ponudnike – sedanji ZPIZ naj bo le eden izmed ponudnikov na trgu.

  7. ZDRAVSTVENI SISTEM
  – namesto državne prisile naj v ospredje pride pravica do izbire med različnimi ponudniki zdravstvenega zavarovanja in med različnimi izvajalci zdravstvenih storitev, integriranje z Avstrijskim zdravstvom.
  – obvezno zdravstveno zavarovanje naj za minimalno premijo zagotavlja najosnovnejše zdravstvene storitve, vse ostalo pa naj preide na trg prostovoljnega zavarovanja, ki naj ga izvajajo različne domače in tuje (Avstrijske) zdravstvene zavarovalnice v medsebojni konkurenci,
  – na izvedbeni strani je potrebna bistvena privatizacija zdravstvene službe na vseh treh ravneh.

  8. ŠOLSKI SISTEM
  Osnova: v teh 20. letih je stara klika namestila 99% ravnateljev v vseh solah, ki so iz prezivelega sistema in ideologije!
  Narediti vse, da Strukelj odide in se ga nadomesti z normalnim in postenim!
  V srednje sole uvesti filozofijo Biblije in temelje 10. Bozjih zapovedi!
  – odpraviti je potrebno državni monopol na področju šolstva ter okrepiti vlogo zasebnega šolstva na vseh treh ravneh,
  – javno vavčersko financiranje osnovnega in srednjega šolstva ter uvedba šolnin za visoko šolstvo na podrocju netehnicnem!
  – tehnicne sole in fakultete, uvesti realne stipendije za vse prizadevne
  studente z pragom povprecne ocene nad 8. In s tem povecati vpis
  -prevetriti profesorski kader na teh. solah!
  – FDV, ekonomske, filozofske, uvesti visoko solnino in jih zreducirati samo na eno in to v Ljubljani!

  9. PREDSTAVNISTVA V TUJINI
  Gre za jedro zla! Nefunkcionalna, prepolna odstavljenih funkcionarjev, leglo nesposobnih, leglo izjemnih stroskov. Rezultat popolna nula!
  Tu je potrebno:
  -zmanjsanje zaposlenih za 50%
  -pocistiti nesposobne in nezainteesirane do 95%
  -namestiti sistem podjetniskega predstavnistva, kjer mora pedstavnistvo v peth letih zmerne rasti samo se finansirati skozi posle in se prinasati do 10% dobicka!
  -Osredotociti se na trge rednje Azije, ki so rasteci, razpolagajo s energensiin rudninami in hrano! Razvijajo svoje gospodarstvo, po odhodu Rusev, pa nimajo tehicnega suporta!
  Ti trgi (TU, KZ, AZ, KG, UZ,..) lahko v treh letih realno pokrivajo celotno proizvodnjo in tehnologijo SLO pdjetij!

  10. NAREDITI RED V SREDSTVIH JAVNEGA OBVESCANJA
  10.1 Uvesti hitre sankcije za lazi
  10.2 Uvesti nov kanal TV ali podpreti financno realen in profesionalen obstojec
  10.3 Ukiniti takoj obvezno RTV narocnino in uvesti osebno izbiro!
  10.4 Ukiniti vsa dotiranja casopisov.
  10.5 Distributerje z zakonom obvezati, da prodajajo enakovredno vse casopise!
  10.6 Novinar, ki je v postopku (z dokazi) zaradi klevetanja ali lazi, avtomatsko izubi pravico do dela, zakonska odredba!

  11. GOSPODARSTVO
  11.1 Obstojijo manjsa gradbena podjetja zdrava s postenimi lastniki, okoli katerih je potrebno zgraditi nov SCT! Samo tako kompleksno podjetje lahko nudi kompleksne projekte doma in v tujini! Vloziti vanj razvojna sredstva in mu pomagati z zagonskimi projekti, predvsem preko sposobnih predstavnistev!
  11.2 Obstojijo elektro/strojna podjetja zdrava s postenimi lastniki, okoli katerih je potrebno zgraditi nov Litostroj, Metalno! Samo tako kompleksno podjetje lahko nudi kompleksne projekte doma in v tujini! Vloziti vanj razvojna sredstva in mu pomagati z zagonskimi projekti, predvsem preko sposobnih predstavnistev!
  11.3 Obstojijo inzeniring hise, zdrave, s postenimi lastniki, okoli katerih je potrebno zgraditi nov Smelt! Samo tako kompleksno podjetje lahko nudi kompleksne projekte in tehnologije doma in v tujini! Vloziti vanj razvojna sredstva in mu pomagati z zagonskimi projekti, predvsem preko sposobnih predstavnistev!

  12. UKINITEV “TOVARISTVA V SINDIKALIZMU IN KULTURBUNDU”!
  12.1 Vse dotacije obstojecim sindikatom ukiniti do predtavitve realnega programa!
  12.2 Vsedotacije ministrstva za kulrturo ukiniti do predstavitve realnega programa in realnega dela!
  Presezek vloziti v gospodarske dejavnosti v Srednji Aziji!
  Iz lohn arbeita preiti na tehnologije in integrirane sisteme!

 6. Stric rx170, menda ima vsaka ulica svoj skupni smetnjak, kamor lahko svoje odlicne predloge meces, ne pa da smetis tu in na se treh seitih, kjer se ti vsi smejij ali pa te tolcejo po glavi!

 7. Spoštovani Petrovc, rx nima nobenih predlogov za politične partije, da se pa tako grdo obnašate po dobronamernem nasvetu, pa tudi ni nič kaj krščansko.

 8. Stric rx170, ce vam ni vsec, da vas nazivam za strica, bom spremenil! Najbrz je bolj pravilno “teta”!
  Ne spuscam se v vsebinske pomene vasih komentarjev, razen, ce niso: zlagani, izven realnosti ali kakorkoli zlonamerni! Ker mislim, da vi ne krojite vsebine te spletne strani, se manj pa vsebine komentarjev, je vasa pripomba povsem iz konteksta resnih mnenj!
  Moje mnenje “naslednjih potrebnih korakih”, pa ne zadeva nikogar iz Grosuplja. Tudi danes se ni znano ne kdaj, ne kdo bo vladal cez leto dni! Po vasih komentarjih sodec, sovrastvu in namigih, bo tisti, ki si ga zeli 86% Slovencev tedaj poleg g. Bajuka!
  TETA rx170, niste nasli pravega, da bi se z njim kosali! Lahko pa me spravite na smeh, da me obide dobra volja in prekrizava mnenja tu, ceprav isem imal tega namena!
  V vase “komentarovanje” se ne vtikam tudi ne na drugih straneh! Imate tam dosti posmeha s strani kolegov.
  Pomirite se, popijte metov caj in vzemite apuren in pojdite vcunje!

 9. “TETA rx170, niste nasli pravega, da bi se z njim kosali!”

  Kao gre že tista o lastni hvali in ceni mali?

 10. PETROVC, zaman se mučiš!

  Rdeči pameti ne moreš dopovedati nič razumskega.

  A ne vidiš, kam so s svojo “kompetentnostjo” spravili državo.

  Najhujše se bo še kmalu odkrilo.

 11. rx170: da razcistiva, to, da se s tabo bodem, nisem nikjer ocenjeval, da je pameno ali celo pohvalno!
  Nasprotno, s tabo se bodem “zagrenjeno”! In s tem se ne hvalim! Kot je rekel Hanibal, Rimskemu banditu Scipionu starejsemu, da ga bo premagal, da pa mu je zal tisocih, ki bodo umrle, za to, ker je slednji preosaben, da bi priznal svojo neumnost taktike in nesmisel boja in padlo je 25.000 Rimskih zivljenj, da je oholi in samozaverovani Rimljan lahko usel porezan na konju, pred resnico! Toda bil je in postal se zvitejsi in bolj pokvarjen kot Hanibal! Zal so kasneje tudi Venetski staresine NAPACNO volili in izvolili! Klub izkusnjam pred Hanibalom!
  Mene osebno bi popolnoma nic ne motilo, ce bi ti in tvoj komerat Carlos, se naprej navijala za svojo stran! Toda, da ne priznata, da hocemo spremenbe, da ne priznata, da smo siti nesposobnosti, da ne priznata, da so nas pokradi, to pa se upira zdravi pameti! Pe ne mi pisat, da o vsi glih, da nikogar ni, da rabimo nove! Bilka od bilke se na travniku razlikujeta, dve nista enaki, tako nas je stvaril Bog! Ves protestantski svet deluje po principu, ce ena stran zamoci, dobi priliko druga, tako je ustvarjen normalen druzbeni sistem! Ce so vajini pokradli nas, je prisel cas, da tudi nasi, malo, “pokradejo” vase! Poberejo pokrdeno, tocneje!

Comments are closed.