Koline

30

Slovenske koline. Falanaga krvavic.

30 KOMENTARJI

 1. Sveto pismo pravi glede krvavic takole:
  “In nobene krvi ne uživajte, ne od ptic, ne od živine, po vseh prebivališčih svojih. Kdorkoli bi užival kakršnokoli kri, ta duša bo iztrebljena iz ljudstva svojega.” (3 Mz 7,26,27)
  “Večna bodi to postava prihodnjim rodovom vašim po vseh prebivališčih vaših: ne tolstine, ne krvi nikar ne uživajte!!” (3 Mz 3,17)

  Dobro je vedeti tudi, kaj izrecno pravi Nova zaveza Svetega pisma: “ali naj se jim piše, da naj se zdržujejo ognušenja z maliki in nečistosti in zadavljenega in krvi. ” (Apd 15,20)
  “da se zdržujte malikom darovanega in krvi in zadavljenega in nečistosti. Če se boste tega varovali, boste prav delali. Zdravi!” (Apd 15,29)
  “Glede tistih pa, ki so izmed poganov sprejeli vero, smo sklenili in pisali, da naj se varujejo malikom darovanega in krvi in zadavljenega in nečistosti.”

  Ali bo na podlagi tega kristjan vedel, kako se odločiti glede te vrste hrane?

  • Pa ja ne trdite, da vrli Slovenci v grehu živijo, ko se s kolinami mastijo? Da so krvavice malikom darovane, pa tudi prvič slišim!

   • Kje si prebral, “Da so krvavice malikom darovane”?
    No , mogoče ne veš, kako se izdelujejo krvavice in zato nisi dojel poante navedkov. Za pojasnilo tistim, ki ne vedo iz česa so izdelane krvavice: “Krvavica je polnjena s svinjsko KRVJO (od tod tudi ime), trdo slanino, drobovjem, svinjsko kožico, rižem, kašo, ali ječmenom.” (wiki). Poanta navedkov je torej neuživanje ali zdrževanje od KRVI!

    • Ne vem, če bo to držalo. Kri v NZ ni mišljena dobesedno, saj:
     “Človeka ne omadežuje to, kar gre v usta, ampak kar prihaja iz ust, to omadežuje človeka.” Mt 15,11
     “Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo omadeževati, če pride vanj, ampak ga omadežuje to, kar pride iz človeka.” Mr 7,15

     • Kontekst: Govora je o prehranjevanju z neumitimi rokami in ne o vrsti prehrane. Nikjer v kontekstu ni omenjena vrsta prehrane. Govora je o človeški zapovedi, ki so jo izpolnjevali Judje (obredno umivanje rok pred uživanjem obroka), kar v Svetem pismu nikoli ni bilo zapovedano od Boga. Zato je bilo obsojanje Judov neutemeljeno na “postavi” ali Božji zahtevi. Ne gre torej za to KAJ jedo ampak za to KAKO jedo.

     • No, zdaj ste me pa izgubili. Enkrat pravite:
      “Poanta navedkov je torej neuživanje ali zdrževanje od KRVI!”
      Drugič pa:
      “Govora je o prehranjevanju z neumitimi rokami in ne o vrsti prehrane.”

     • V mislih sem imela kontekst navedenih citatov iz Mt 15,11 in Mr 7,15, ki si jih navedel, kot dokaz, da kri ni bila mišljeno dobesedno.

      Namreč kontekst besedila iz Mt 15 govori o omadeževanju z NEUMITIMI ROKAMI.

      “Zakaj prestopajo učenci tvoji izročilo starih? Ne umivajo si namreč rok, kadar jedo kruh.” (Mt 15,2)

      in potem Jezus razloži besedilo, ki si ga navedel tako:
      “Kar pa prihaja iz ust, izhaja iz srca, in to skruni človeka. 19 Zakaj iz srca izhajajo hudobne misli, uboji, prešeštva, nečistosti, tatvine, kriva pričevanja, kletvine. 20 To je, kar oskrunja človeka; jesti pa z neumitimi rokami ne oskrunja človeka. ”

      JESTI Z NEUMITIMI ROKAMI NE OSKRUNJA ČLOVEKA

      O tem kontekstu je bilo govora, kot odziv na tvoje citete.
      Jezus torej ni govoril o vrsti hrane, temveč o tem kako se je. Zavračal je ČLOVEŠKA IZROČILA, ki v Stari zavezi nikoli niso bila zapovedana. Jesti kruh z neumitimi rokami ni bilo nikoli v Božji postavi.

      Replicirala sem zato, ker si želel z izbranimi citati sam dokazovati nekaj izven konteksta besedila.

     • Zdi se mi, da se vedno bolj zapletava in se oddaljujeva od izvirne trditve. Če sem prav razumel vaše stališče, trdite, da se naj kristjan vzdrži uživanja krvavic, ker vsebujejo kri. S tem stališčem se ne strinjam, hkrati pa ne vidim jasnih argumentov, zakaj temu tako. Zato vas prosim, če lahko obrazložite, kako krvavice (oz. svinjska kri v njih) človeku “škodujejo”. Direktni argument za moje stališče je naslednji:

      Dejal jim je: »Tako? Tudi vi nimate pameti? Mar ne razumete, da človeka ne more omadeževati nič, kar pride vanj od zunaj, ker ne gre v njegovo srce, ampak v želodec, in se nato izloči v greznico?« S tem je razglasil vse jedi za čiste. [Db. (S tem je) očistil vse jedi.]
      Mk 7,18-19

     • P.S.: Vsekakor pa bi se ob morebitnem najinem skupnem kosilu v duhu Rim 14,13-23 z veseljem odpovedal vsej krvi, tudi mesu in če je še kaj takega 🙂

 2. ojej, pa s takim užitkom smo pospravili krvavice s kislim zeljem – takole 2x letno pozimi res teknejo:)

  p.s. pred jedjo smo samo molili in naredili križ, malikom nismo ničesar darovali – častna:)

 3. Ob tem mi pride na misel naslednje besedilo iz Svetega pisma: “Kakor so namreč v tistih dneh pred potopom JEDLI IN PILI, se ženili in se možile do dne, ko je šel Noe v ladjo, IN NISO SPOZNALI, dokler ni prišel potop in vseh odnesel, tako bo tudi OB PRIHODU Sina človekovega.” (Mt 24,38.39)
  “Zakaj, glej, Gospod PRIDE z ognjem in … z mečem svojim proti vsemu mesu, in mnogo jih bode, ki jih prebode Gospod. Kateri se posvečujejo in se očiščajo za malikovanje … kateri JEDO MESO SVINJSKO, gnusobo in miši, skup SE POKONČAJO, govori Gospod. ” (Iz 66,15-17)

  • Čak’te, pujsi so pa ja čisto simpatične žival’ce! Če bi že ne jedel svinine, potem kvečjemu zaradi tega ne. Mišja rižota pa verjetno res ne bi šla zlahka po goltancu …

  • Pri tem ne smemo pozabiti na:
   Naslednjega dne, ko so bili ti na poti in so se že bližali mestu, se je Peter vzpel na teraso, da bi molil; bilo je okrog poldne. Postal je lačen in zaželel si je jesti. Pripravljali so mu jed, njega pa je obšlo zamaknjenje. Videl je odprto nebo, iz katerega se je spuščala posoda, podobna velikemu platnenemu prtu; s štirimi vogali se je spuščala na zemljo. V njej so bile vsakovrstne štirinožne živali in laznina zemlje in ptice neba. In do njega je prišel glas: »Vstani, Peter, zakolji in jej!« Peter je odgovoril: »Ne, Gospod! Še nikoli nisem jedel nič omadeževanega in nečistega.« Glas pa mu je drugič rekel: »Kar je Bog očistil, ne imenuj nečisto!« To se je ponovilo še tretjič in posoda se je v hipu dvignila v nebo.
   Apd 10,9-16

   • Če že omenjaš potrebo po kontekstu, ti enega sedaj predičam, ki si ga zlorabil:

    Glede Petra, kot prvo izvemo, da še NIKOLI ni jedel ničesar nečistega. Toliko let po Jezusovi smrti pa kljub temu ni NIKOLI jedel nič nečistega.

    Drugič, “koji in jej” je bilo mišljeno SIMBOLIČNO saj je šlo za prikazen. Simbol je imel svoj pomen, katerega nedvoumno izvemo.

    Tretjič, Peter NI klal in jedel, kljub ukazu, saj mu je vizija bila dana 3x in se je posoda “v hipu dvignila v nebo”, pa še vedno ni razumel (malo težko bi bilo pojesti vizijo).

    Četrtič, Peter je končno sam povedal, kaj je pomenila prikazen, ko je rekel, da “naj NIKOGAR ne imenuje za nečistega” (Apd 10,28). Prikazen je bila dana zaradi ljudi in ne zaradi prehrane. Pogani so bili za Jude nečisti in niso zahajali k njim v hišo. Bog je razodel, da temu ne sme biti tako in pogane ne smemo imeti za NEČISTE – nevredne evangelija.

    Zato je omenjati Petrovo vizijo v povezavi s prehrano napačen kontekst, še posebej, ker je Peter sam jasno razložil pomen in se pri tem skliceval na Božje razodetje.

    • Menim, da nisem ničesar zlorabil. Kot ste lepo pokazali, se Peter v trenutku prikazni ni zavedal, da je “stari” zakon prepovedi, ki je veljal zaradi trdosrčnosti Izraela (vključno o nečisti hrani in npr. o možnosti razveze, ki je široko znan primer) bil z Jezuosvo daritvijo odpravljen, s čimer je bil odstranjen kamen spotike med Judi in pogani. To mu je prikazen sporočila in tako je šele spoznal, da z Jezusom ni več nečistih ljudi, ni več nečiste hrane (pogani so se po zakonu prepovedi omadeževali tudi s hrano) in da se ne bo omadeževal, če stopi v njihovo hišo, tudi če z njimi jé nečisto hrano. Bog je namreč vse očistil.

     Kot pravi sv. Pavel:
     Zato pomnite, da so vas, ki ste v mesu pogani, ti, ki se imenujejo obrezane, a so obrezani z roko v mesu, nekoč imenovali neobrezane. Pomnite torej, da ste bili v tistem času ločeni od Mesija, zunaj Izraelovega občestva in tuji zavezam obljube. Bili ste brez upanja in v svetu brez Boga. Zdaj pa ste v Kristusu Jezusu vi, ki ste bili nekoč oddaljeni, postali po Kristusovi krvi bližnji. Kajti on je naš mir, on, ki je iz obeh napravil eno, s tem da je podrl steno pregrade, to je sovraštvo. V svojem mesu je odpravil postavo zapovedi v predpisih, da bi v sebi iz dveh ustvaril enega, novega človeka. Vzpostavil je mir in po križu spravil oba z Bogom v enem telesu, ko je v svoji osebi ubil sovraštvo. Prišel je, da bi oznanil mir vam, ki ste bili daleč, in mir tistim, ki so bili blizu. Kajti po njem imamo oboji dostop k Očetu v enem Duhu.
     Ef 2,11-18

     Kot sem že citiral zgoraj, Jezus sam pravi, da ne more človeka omadeževati nič, kar pride vanj, to pa gotovo vključuje tudi hrano. Nenazadnje, vse kar je Bog ustvaril, je dobro, vključno z živalmi.

     • Seveda si zlorabil kontekst. Nikjer namreč ne sledi razlaga, da je bila vizija mišljena za prehrano. In razlaga sledi!

      To kar je Petru prikazen sporočila je lepo sam povedal, “naj ne imenuje NIKOGAR nečistega” ( Apd 10,28). Njegova interpretacija ni bila naj ne imenuje NIČESAR nečistega ampak NIKOGAR. Je razlika.
      Petru prikazen ni sporočila ničesar od tega, kar si navedel:
      *razveljavitev starega zakona prepovedi
      *ni nečiste hrane
      *neomadeževanost če se vstopi v poganovo hišo (saj vendar nikjer v Svetem pismu ni bilo take prepovedi, šlo je za človeško iznajdbo in Bog je moral odstraniti nepotreben Judovski predsodek)
      Na eni strani imamo jasno Petrovo interpretacijo vizije, na drugi tvoj domišljijski spis. Razširjaš pomen vizije in za to nimaš podlage.

      Trditev, da je Bog vse očistil ne drži. Tisto, kar lahko trdimo, da je Bog očistil so LJUDJE. Nimamo podlage za trditev, da je Bog očistil nečisto prehrano. Bog namreč ni rekel, da naj Peter NIČESAR ne imenuje nečisto ampak je rekel NIKOGAR. Dodaten dokaz k temu, da so nekatere živali še naprej veljale za nečiste, najdemo v Razodetju, kjer se še vedno omenjajo nečiste živali. Nekatere živali pač še vedno veljajo na zečiste.

      Stari zakon ni bil odpravljen, kot praviš, saj je Jezus sam rekel, da ni prišel ničesar iz postave razveljaviti ampak izpolniti (Mt 5,17). Niti pičica iz postave ni razveljavljena, nekatere stvari so le v Jezusu dosegle svojo izpolnitev.
      Obredno žrtvovanje je izpolnil Jezus, kot popolno in edino pravo nadomestno žrtveno Jagnje. Obredni zakon je torej bil tisti, ki ga je Jezus izpolnil.

      (1 Tim 4,4)
      Vse kar je Bog ustvaril ZA PREHRANJEVANJE je dobro in ni za zametati, vse ostalo, kar ni namenjeno za človeško prehrano pa ni. Ne verjamem, da se boš preprosto zahvalil nad mušnicami, ker jih pač ni za zametati, saj je vse dobro, kar je ustvaril Bog in jih jedel. To bi bila neumnost. Mušnice niso namenjene za človeško prehrano in prav tako tudi nečiste živali niso! Zahvaljuj se nad tistim, kar je Bog rekel, da je človeku namenjeno za prehrano.

 4. Meni se zdi neuživanje krvi kar nekako umestno. In tu smo slovenci s krvavicami neka posebnost. Pri nas so krvavice kar nekakšen ritual…

  Ja, Peter, zakolji in jej… seveda, ni pa rečeno: zakolji in napij se krvi…

  • Zgoraj sem objavil še tole, kar ste očitno spregledali:

   Ne vem, če bo to držalo. Kri v NZ ni mišljena dobesedno, saj:
   “Človeka ne omadežuje to, kar gre v usta, ampak kar prihaja iz ust, to omadežuje človeka.” Mt 15,11
   “Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo omadeževati, če pride vanj, ampak ga omadežuje to, kar pride iz človeka.” Mr 7,15

   Gre se za to, da ni problematična stvar sama po sebi, ampak človekov odnos do vseh in vsega.

   • Nisem spregledal. A naj to razlaga Cerkev. Kajti tudi Khalila pravilno citira NZ, npr. Apostolska dela.

    Jaz sem samo povedal kako čutim.

    • Se opravičujem. Jaz pa samo želim pokazati na to, kar verjamem, da je resnica, da ne ostanemo samo pri občutkih, ampak zadevo preizkusimo z razumom.

     Pravilen citat ni dovolj. Potrebno ga je položiti v kontekst, razložiti. Pri tem je treba paziti, da ne razložimo narobe, saj se to zgodi zelo hitro. Khalila izgleda citira Chráskov (protestantski) prevod. V SSP se citata glasita:
     “Rajši jim naročimo, naj se ne omadežujejo s tem, kar je darovano malikom, naj se vzdržijo nečistovanja ter mesa zadavljenih živali in krvi.” Apd 15,20
     “vzdržite se tega, kar je bilo žrtvovano malikom, krvi in mesa zadavljenih živali
     in nečistovanja. Če se boste tega varovali, boste prav ravnali. Pozdravljeni!” Apd 15,29

     Mogoče je iz dodatnega prevoda bolj jasno razviden pomen: ne prepoveduje (problematizira) se uživanje krvi samo po sebi, ampak kot simbolno dejanje dela žrtvovanja “bogovom” (malikovanje).

     Razlaga Khalile ni možna, saj je v nasprotju z Mt 15,11 in Mr 7,15.

Comments are closed.