Koalicija Za otroke gre!: Deklaracija za pravice otrok, staršev in starih staršev

2
Foto: Aleš Čerin.
Foto: Aleš Čerin.

Na shodu “Dan Ljubezni” 3. marca 2015 je bila sprejeta deklaracija »Za otroke gre!«, ki jo objavljamo v celoti.

Deklaracija za pravice otrok, staršev in starih staršev

Da bi bila Slovenija resnična domovina vseh državljank in državljanov, v kateri bomo vsi lahko brez diskriminacije, svobodno in v miru živeli, udeleženci shoda »Dan Ljubezni« dne 3. marca 2015 v Ljubljani izražamo našo trdno voljo in pripravljenost, da si bomo po svojih najboljših močeh prizadevali za:

1. Spoštovanje temeljne pravice otroka, da je posvojen v zanj najboljše okolje, kar vključuje življenjsko skupnost ženske in moškega ter možnost, da svojega vnuka posvojijo stari starši.

2. Spoštovanje temeljnih pravic staršev, da otroke vzgajajo v skladu z lastno vestjo, odgovornostjo in verskim prepričanjem, ne da bi bili otroci ali starši zaradi tega diskriminirani.

3. Spoštovanje temeljnih pravic staršev in otrok, da otroci v šoli niso izpostavljeni pouku, še posebej na področju spolnosti, s katerimi se starši ne strinjajo. Za pravico staršev, da otroka brez diskriminacije zavarujejo pred škodljivimi vsebinami v šoli (kot npr. priročnik Ljubezen je ljubezen).

4. Spoštovanje pravice do ugovora vesti za vse zaposlene v javnem in zasebnem sektorju ter kandidate za zaposlitev, da ne bodo diskriminirani zaradi svojega prepričanja, kot npr. da obstajata naraven ženski in moški spol, ali da je za otroka najbolje, da ima mamo in očeta.

5. Bo država v skladu s slovensko Ustavo ščitila materinstvo, očetovstvo, otroke in družino pri oblikovanju in izvajanju družinskih, šolskih in drugih državnih politik.

6. Vpis definicije zakonske zveze kot življenjske skupnosti ene žene in enega moža v Ustavo Republike Slovenije.

7. Ustavno prepoved t.i. nadomestnega materinstva, ki je oblika trgovine z ljudmi in izkoriščanja žensk.

8. Ureditev vseh socialnih pravic ter dolžnosti istospolnih parov, ki izhajajo iz njunega skupnega življenja, na način kot velja za pare različnega spola, v ločenem zakonu zunaj družinske zakonodaje.

Koalicija »Za otroke gre!«

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.


2 KOMENTARJI

  1. Žal je ta zakon o družini identičen zakonom ,ki se uvajajo povsod po Evropi in je samo še eden tistih zakonov, ki razvrednoti človekovo dostojanstvo znotraj EU. Odpor ljudstva je povsod velik, a mašinerija melje dalje. Na srečo imamo pri nas še možnost referenduma, če prav je le ta tudi popolnoma razvrednoten, ker o izidu odločajo nezainteresirani.
    Ta zakon razvrednoti pomen družine enako, kot bi podelitev magisterija vsem, ki bi si ga želeli pridobiti mimo študija. Sicer koliko , pa je vreden magisterij na FDV od takrat, ko poznamo Alenkin magisterij.
    Seveda pa je najhujšo degradacijo doživelo starševstvo, ki pa posega v samo redefinicijo človekove biti. Človek brez identitete in izvora ni več človek. Ko človeku odvzamemo identiteto mu prekinemo življenjsko limfo, tako ostane zgolj nenasiten potrošnik, ki išče svojo identiteto izven sebe.

  2. FDV diploma in magisterij že leta nimata več vrednosti. Najtežji predmet tam je omara, padeš pa lahko le po stopnicah.

Comments are closed.