Ko novinarka Dnevnika A. Hreščak za “potrebe ljudstva” ve o tehniki več, kot inženirska stroka

33

Objavljamo povezavo na komentar Anje Hreščak napisan na Dnevnik.si: Anja Hreščak, 21. junij 2017

Besedilo njenega članka objavljamo tudi spodaj na način, da so odstavki izpisani v nepoudarjenem tisku.

Prof. dr. Jože Duhovnik odgovarja na navedbe v omejenem članku z besedilom, ki je izpisano v poudarjenem izpisu.

Pobudniki referenduma o zakonu o drugem tiru svojega namena – to je sprememba trase – ne bodo uresničili niti, če bo po nekem čudnem spletu okoliščin na referendumu dosežen potreben kvorum in bo najpomembnejši zakon vlade Mira Cerarja padel. Trasa, po kateri bo speljan drugi tir, je namreč določena v državnem prostorskem načrtu. Po petih letih strokovnih in političnih usklajevanj jo je leta 2005 zakoličila (prva) vlada Janeza Janše. SDS danes demolira tisto, kar je pred nekaj več kot desetletjem sprejela. A pri politiki je vselej tako, da demagogija prevlada nad dejstvi.

Odgovor: Predsednik vlade je predlagal ministrskemu zboru po sestanku z županom Boris Popoviču (dva člana v Nadzornem svetu Luke Koper, dvotirna proga itd….- zrelo za KPK skladno s prijavo ga. Alenke Bratušek, Zmaga Jelinčiča…..) , da je potrebno po trasi drugega tira zagotoviti izgradnjo dvotirne proge. S sklepom vlade je sprejeti DPN (državno prostorski načrt) padel, ker so se pomembno spremenili prostorsko ureditveni pogoji in predvsem niso izpolnjeni pogoji okoljskih soglasij. Če se pri razširitvi profila dostopnih poti ugotovi, da ni zakupljena zemlja za pravico graditi na svoji zemlji, pomeni, da gradbeno dovoljenje ni veljavno. Če se ugotovi, da investitor nima v lasti zemljišč po katerih bo gradil po izdanem gradbenem dovoljenju je izdano gradbeno dovoljenje neveljavno.

Zato se pomudimo le pri dejstvih. Kaj pravzaprav predlagajo pobudniki referenduma kot alternativo? Profesor Jože Duhovnik pravi, da bi bilo mogoče zgraditi drugi tir za 800 milijonov evrov. Proga bi bila speljana ob Kraškem robu, torej natanko tam, kjer je speljana obstoječa železnica, prevoz tovora pa bi temeljil na inovativni metodi, ki je za tovorni promet ne uporabljajo nikjer na svetu. Kakšen sistem, za hudiča, pa sploh je to? Temelji na ideji, da bi lokomotivo s tovorom v klanec potiskal potisni voziček, navzdol pa jo zaviral. »To je vsa filozofija,« pravi Duhovnik.

Odgovor: Ocena stroškov izgradnje je izvedena s strani inženirskega podjetja INFRA/ILF in je mednarodno primerljiva, torej nima korenine v slovenskih ekonomskih krogih, ki žal niso mednarodno relevantni. Proga po projektu, ki je javno predstavljen ne poteka po Kraškem robu, kakor je nepravilno predstavljeno s strani ga. Anje Hreščak. Proga poteka po trdnem terenu tako med Divači do Prešnice kot od Rižana do Kopra. Od Prešnice do Rižane pa gre v tunelu skozi eno geološko plast glede na dosedanje raziskave. Za tovorni promet se uporablja v Švici, kjer je tudi podjetje z referenco. Kdo tega ne pozna in trdi, da je gledal moje predstavitve, ima težave pri spremljanju predavanj, saj ja bilo predstavljeno slovenski javnosti v predavanju z 54 diapozitivi najmanj 8 diapozitivov izvedenega projekta v Švici. Da to je vsa filozofija, da projektanti celo izračunamo objekte tako da jih dimenzioniramo, drugi pa z pomanjkljivo fizikalno predstavo upajo take objekte ocenjevati.

A to ni vsa filozofija. Zamolčano ostaja dejstvo, da Duhovnikova ideja temelji na obnovi obstoječe proge, ki jo delavci Slovenskih železnic mukoma krpajo že zadnje desetletje in za katero so vse strokovne ocene pokazale, da je nadaljnje krpanje nesmiselno. O tem so se zedinili že leta 1996, ko je bila narejena prva študija upravičenosti gradnje drugega tira, ki je pokazala, da »s tehnološko reorganizacijo obstoječe proge in s posegi v obstoječo infrastrukturo ni mogoče obvladati predvidenega prometa in ustvariti rezervnih kapacitet na železnici, potrebnih za razvoj pristanišča v Kopru«.

Odgovor: Duhovnikova filozofija temelji na dejstvu, da SŽ staro progo pri enotirni progi po trasi drugega tira v celoti želijo izkoriščati še naprej in naprej do leta 2050 in še čez. Šele jasna projektna izhodišča Duhovnikove filozofije, da Luka Koper potrebuje dvotirno progo je zganila bistre glave ministrskega zbora, ki se je po dogovoru z županom Borisom Popovičem z predsednikom vlade Mirom Cerarjem in čivkom za javnost naenkrat prikazala kot zahteva za dvotirno progo po trasi Drugega tira. Res je leta 1996 ali bolje leta 2002 je skupina projektantov, ki so do danes še neimenovani (zakaj za hudiča se skrivajo, če so strokovnjaki!!!) ugotovila na takratnem poznavanju stanja in gradnje železniških prog, da je obstoječa trasa neprimerna. Lahko si gredo ogledati stanje na kitajskih železnicah (mimogrede Duhovnik je predaval na fakulteti, kjer razvijajo hitre vlake) in isti strokovnjaki so priklopila transformatorske napajalne postaje na progi Pragersko-Hodoš tako, da je lahko naenkrat peljal samo en električni vlak (6,5 MW).

Obstoječa železnica je bila namreč pred petdesetimi leti zgrajena za nizke obremenitve. Speljana je po Kraškem robu in mestoma vklesana v golo skalo, ki se na desni dviga v navpično steno, na levi pa pada v gozdnati prepad. Tudi po sto dvajset vlakovnih kompozicij s peskom, premogom, koruzo, pšenico, sadjem, živalmi, avtomobili, bencinom, kerozinom, železom, ljudmi in zabojniki z malodane vsem, kar človeku pade na pamet vsak dan, vsako noč, vsako uro, seka kraške vasi dobesedno na pol. Vlaki vozijo manj kot meter stran od stanovanjskih hiš. Ob predvidenem povečanju tovora v Luki Koper bi torej, tako predlaga profesor Duhovnik, tam mimo vozilo več kot dvesto vlakov na dan. Kraševci so bržkone navdušeni.

Odgovor: Tudi tu je ga. Anja Hreščak udarila popolnoma mimo. Predlog Duhovnika IZRECNO ne uporablja prehod preko Kraškega robu, in če tega ob spremljanju vseh predavanj Duhovnika in drugih javnih predstavitev nekdo tega ne razume, potem pa je to problem prostorske orientacije. Res pa je, da prav vladni projekt ZAHTEVA popolno uporabo stare proge z vsemi naštetimi vsebinami, ki jih nazorno prikazuje ga. Anja Hreščak. Torej bi morala v komentarju končno povprašati prišepetovalce iz DRI, g. Dragonjo, Lebna, dr. Gašperšiča in seveda predsednika Vlade, ki se bo do zadnjega diha boril za nevarno progo preko Kraškega robu oziroma sten in prepadov nad kraškimi vasicami. Najbrž nekdo ne more razumeti, da inženirji razumemo fiziko narave tako, da jo znamo popisati z enačbami torej napišemo zakonitosti, ki v naravi veljajo in ne opisujemo neka stanja, ki zmotno uporabljajo metafiziko zaradi nepoznavanja matematike.

Alternativa, ki jo predlaga profesor Duhovnik in so jo posvojili pobudniki referenduma, je edina alternativa vladnemu predlogu, ki jo imamo. Druge dileme se osredotočajo na ocenjene stroške drugega tira. Toda ne glede na to, na koliko parlamentarnih odborih za infrastrukturo se bodo poslanci SDS še pridušali o tem, da je drugi tir predrag, bo tudi to navsezadnje zgolj izguba časa. Ceno bodo določili edinole gradbinci, ki se bodo prijavili na razpis. Ne ministrstvo, ne Vili Kovačič in ne poslanci. Bi pa slednji potrjevali pogoje sodelovanja Madžarske pri projektu. A tudi to je ostalo zamolčano.

Odgovor: Ceno določajo izvajalci. Da res je. vendar brez dodatnih del, in ne tako da se pripravijo slabi projekti zato, da je mogoče dvigati ceno. Če pa je izgradnja tako enostavne zasnove lahko že uporabljena v letu 2023 in ne tako kot pri vladinem projektu šele v letu 2034, potem pa je potrebno resno prevetriti projektno nalogo in tiste, ki so spisali tako projektno nalogo. Sicer pa zakaj ga. Anja Hreščak in njej podobni ne kupujejo vsak dan kavico in rogliček za štirikrat dražje ali kar plačajo. Zato, ker gre to iz njene denarnice, če pa gre plačilo iz sredstev davkoplačevalcev pa se lahko piša in zavaja na dolgo in široko. Duhovnik je začel razmišljati o funkcionalno primernejši rešitvi: (1.) ker je minister Gašperšič rekel, da drugega tira ne rabimo, (2) ker je nato zaradi dobre ministrske plače ugotovil po enem tednu, da drugi tir rabimo, (3) ker je najprej trdil, da je cena okoli 700 milijonov, (4) ker je nato ob prišepetovalcih ugotovil, da je primerna cena okoli 1,4 milijarde, (5) in nato za zavarovanje hrbta naročil mednarodno recenzijo, ki jo nobeden od domačih strokovnjakov (njegovih kolegov ni hotel potrditi. Tako oplemeniten dialektičen miselni proces je mogoč samo če se nekdo dela iz resnih projektov norca.

Duhovnik vseskozi trdi, da Luka Koper potrebuje dvotirno progo in da je njen razvoj utemeljen s podaljšanjem pomola, poglobitvijo morja (spet resnični dokazi o pomoči luški upravi) in da brez tretjega pomola Luka Koper ne bo prišla do 50 milijonov ton. To pa niso več komentarji raznih škarpen ali popoldanskih komentarjev to pa je resen strateški pogled vnaprej.

Zakaj pa ne bi vrgli proč izvedene razširitve na postajah Divača, Kozina Černotiče itd, zato da bi imeli potniški promet v dvajsetkilometrskem tunelu brez ene potniške postaje, pa ve samo strateški načrtovalec ovinkaste vladne variante.

Vse ure parlamentarnih razprav, tiskovne konference Zbora za republiko, zbiranje podpisov za razpis referenduma in navsezadnje referendum sam so – fantastična predvolilna kampanja. Razgreto ozračje ob pričakovanju razsodbe arbitražnega sodišča – še zlasti če bo ta neugodna – in nasprotovanju investiciji Magne v Hočah daje izjemen veter v jadra zgolj Janezu Janši. Ne gre torej za traso drugega tira, ne za metodo gradnje in navsezadnje niti ne za ceno projekta, pač pa za trasiranje najugodnejšega izhodiščnega položaja za parlamentarne volitve – čim prej, tem bolje zanj.

Odgovor: ob 15 PR-ovcih, ki imajo vsi varnostno presojo vladnega uslužbenca v vladnih sobanah plačanih s strani davkoplačevalcev morda pomeni to, da pa je davkoplačevalcem le prekipelo in da imajo dovolj tujih svetovalcev od Mosada pa do potomcev SHS-a, če že SFRJ ne želite diskreditirati.

33 KOMENTARJI

 1. Zakaj novinarji/novinarke dominantnih medijev tako fanatično podpirajo vladni projekt drugega tira? Zakaj tako fanatično stojijo za tem, da Magnina lakirnica pride prav na kmetijska in vodovarstvena zemljišča pod hoškim Pohorjem in ne npr. na industrijsko degradirana v Kidričevem? Tako kot pijanec plota se držijo ene same smeri in vse drugo z levo roko zametujejo ali ignorirajo. Še vladni stranki SD in Desus sta bolj zmožni javnih kritičnih razmislekov in dvomov o teh dveh projektih.

  Žurnalisti, žurnalistke, katerih nujna vrednost bi bila v tem, da so ljudje svobodnega, odprtega duha, pa ne. Pri njih pa vse zakoličeno. Taki skoraj gotovo niti v iranski aferi v NLB ne bojo dali nič od sebe razen zaukazanega. A jim ni vsaj malo nerodno?

  • Podpornike “naše” vlade, tako kot vedno doslej, ne zanima, kaj je boljše in kaj slabše, temveč samo, kateri so naši in kateri nenaši.

   To na koncu pamfleta tudi odkrito pove v smislu: mi podpiramo naše.

   Se strinjam z Baubauom, dokler ne zmoremo razčistiti z našo preteklostjo in ne zmoremo bobu reči bob, bo tudi novinarstvo takšno kot v totalitarni preteklosti.

 2. V odgovor If-u:Če je ljudstvu vseeno.da v tej deželi obstajajo spomeniki in kraji posvečeni totalitaristom a la Kidrič,se tudi ni treba čuditi takemu žurnalizmu.

  • Ne vem, Italija je bila zmožna ( ob veliki podpori Amerike sicer) velikega ekonomskega booma v poznih 50 in v 60. letih prejšnjega stoletja, pa so še kar nekateri spomeniki iz časa fašizma pri njih stali pokonci in nekateri še stojijo danes. Niso nepomembni spomeniki, niso pa nujno tako usodno odločilni ( posebno če se jih resno ne jemlje – saj ta pompozni Kidričev je bolj kot ne smešen).

   • Gospod IF,
    ali veste, da je Mussolini manjši klavec kot Tito? Pa čeprav je imel več materiala na razpolago?

    Sicer pa me spominjate na tisto lisico iz one basni, ko ni mogla priti do grozdja pa je rekla: “Ah! Saj je kislo!” in odšla.

     • Ampak se ni treba sprenevedati, da je dobro. Pač vi in vaši NSi prijateji pač niste dovolj močni za odstranitev spomenikov.

     • Ah, enkrat sem Janšev, enkrat lev in socialist, zdaj očitno tudi N.Si. Kdove za kaj bom tu še razglašen …

      Nikoli se ne spomnim, da bi skušal kakšne spomenike premikat in da mi ni šlo. Kakšne kamne sem pa že premikal, ja; in kakšen je bil res tudi pretežak.

   • Rad hodim v vse konce Italije pa fašističnih spomenikov še nisem opazil. Morda nisem bil dovolj pozoren nanje. Sploh pa nisem opazil kakšne Mussolinijeve ulice ali njegovega trga.

    Če že kje obstajajo, niso tako množični in niso na najbolj izpostavljenih mestih.

    Imajo pa simboli svojo moč. Zato so jih tudi postavili in zato jih nekateri poizkušajo za vsako ceno ohraniti, drugi pa odstraniti. Skozi simbole se pretaka energija gibanja, ki ga predstavlja. Med drugim so zato simboli prisotni tudi v cerkvah.

    • So, so, spomeniki iz fašističnega obdobja. Veliko se jih je tedaj postavljalo. Nerekdo precej megalomanskih. Večinoma se zgledujejo po antični rimski arhitekturi. Nekateri niti nimajo tako sporne vsebine. Nisem mislil spomenikov Duceju ( te zna biti, da so vse odstranili).

 3. Ni mi všeč naslov članka. Bere se kot “Baba, kaj se mešaš, če se nea spoznaš?”. Ne spremljam več Dnevnika, a kolikor sem danes diagonalno pogledal, prav zgoraj omenjena novinarka za Dnevnik spremlja problem drugega tira. In konsistentno navija proti vašem predlogu. Kar pa ne pomeni, da so vsi njeni članki tako nekvalitetni kot ta, v katerega ste se zapičili. Recimo tale je povsem korekten:
  https://www.dnevnik.si/1042775847/slovenija/z-zaljivimi-izjavami-do-referendumskih-podpisov-

  • Veliko vprašanje, koliko je ta članek korekten ( razn če je mišljeno provladno korekten). V ozadju je čutiti neko skrito željo utišati Kovačiča. Tega si sicer potem ne upa ubesediti v zahtevo, ker strokovnjaki jasno povedo, da to ni sovražni govor. S podobnim nekoliko robavsastim direktnim govor je nekdo nedavno postal predsednik prve sile sveta. 😉

  • Igor MB: “Ni mi všeč naslov članka. Bere se kot “Baba, kaj se mešaš, če se nea spoznaš?””
   =============================

   Bo kar držalo

   Anja Hreščak: “Vlaki vozijo manj kot meter stran od stanovanjskih hiš.”
   ==================

   Anja Hreščak verjame, da vlaki vozijo manj kot meter stran od hiš, pa profesor matematike, propadli politik Zaresa, Igor MB tudi verjame.

  • Igor MB: “… Kar pa ne pomeni, da so vsi njeni članki tako nekvalitetni kot ta, v katerega ste se zapičili. Recimo tale je povsem korekten:”
   ===========================

   Anjo Hreščak motijo “nespodobne” izjave Vilija Kovačiča, ne moti pa jo, pa Igorja MB tudi ne, “desant” poslancev SMC-ja na zbiralce podpisov.

   http://nova24tv.si/slovenija/nezaslisano-desant-poslancev-smc-na-prostovoljce-ki-sodelujejo-pri-zbiranju-podpisov-za-referendum-o-drugem-tiru/

   • Riki, kje sem zapisal, da vlaki vozijo pol metra od hiš? Mi prosim s prstom pokažeš?

    Glede “desanta” pa kaj naj rečem? Vsi, ki smo kdaj predstavljali svojo stranko na stojnici, poznamo takšne neprijetne situacije. A niso nelegalne. Na koncu koncev bi se omenjeni poslanci imeli pravico informirati na teh stojnicah. Kljub temu da imajo že izoblikovano stališče, marsičesa ne poznajo. Kolikor vem, je to prvi “desant” v Sloveniji na tako visoki ravni: poslanci in minister osebno. A nelegalno ni. In sigurno lahko izzove tudi ravno nasprotno reakcijo, ko “za inat” greš podpisat na občino in pošlješ podpis po pošti, da se ne prerivaš s poslanci.

    • “Riki, kje sem zapisal, da vlaki vozijo pol metra od hiš? Mi prosim s prstom pokažeš?”

     Bom kar jaz odgovoril: “Posredno.” Gospod Igor, posredno.

    • Ne, pa nisem. Pohvalil sem nek drugi članek iste novinarke. Članek, v katerem je ta trditev, sem tudi jaz označil za nekvaliteten. Ne maram, da se mi nekaj podtika.

     Znanstveniki so potrdili, da se nam, ko se ukvarjamo s politiko, IQ bistveno zniža. A ta pojav vsi po vrsti opazimo ali “opazimo” samo pri predstavnikih nasprotnega političnega prepričanja. 🙁

     • To bi bila kar lepa tolažba. O tem kako se ti ukvarjaš s politiko, toliko kot pijančki za šankom. Le da si ti dovolj agresiven za razliko od njih, da se vsiljuješ v stranke.
      Od IQ, pa si žal samo žalitev za IQ.

     • Vtis, vtis je bil tak. Ker se ni niste zapičili v recimo “dvojna merila gospoda Rikija” ali nekaj podobnega. Seveda je vselej možen nesporazum.

      Kar pa govori o vaši veličini, je opravičilo. Le malo kdo se je pripravljen opravičiti.

     • AlFe, hvala za prijaznost. Upam, da bova izmenjala še kakšen argument v naslednjih razpravah. 🙂

     • Zdravko, pri Johnu Smithu te ne moti, da se spozna na slovensko politiko še manj kot jaz. Mene pač bolj zanimajo nekatere druge teme. Razumem, da podoživljate na desnici nekatere travme, a žal nimam toliko ne časa ne empatije, da bi se poglobil v vsako posamezno žrtev. Bolj sem se pripravljen angažirati pri “duhovni rasti” cele naše civilizacije, da bi čutili večjo empatijo do vseh človeških žrtev. Za kar je po mojem mnenju avtocesta čutenje empatije do nič krivih živali.
      Tudi pri nama enako zanimivi dnevnopolitični temi drugega tira mi žal pač zmanjka časa, da bi se poglobil. Svojemu sošolcu zaupam, da sodeluje pri promociji dobrega projekta. Ali je tudi optimalen? Sorry, nočem se opredeliti na pamet in imam le toliko časa kot pijančki v gostilni. Itak boste med referendumom potrebovali odziv ljudi, ki si vzamejo še manj časa kot jaz. Kako boste njih prepričali v nekaj stavkih? Recept je jasen – brez balasta.

      Da se vsiljujem v stranke?

      Ali se v tej skupini pogovarjate samo, kako bi naredili svoj zakon boljši? Ali kako bi prepovedali splav v Sloveniji? Pri prvem bi firbcal, se učil, a ne interveniral. Pri slednjem pa sem odločno proti takšnemu pristopu. Z vami si delim le cilj – nadaljnje zmanjšanje števila splavov. Nikakor pa ne nasilnega načina, ki se spravi na ženske namesto nad oba, ki sta otroka spočela. V dobi testov DNK!

      Podobno se v skupini ne pogovarjate, kako bi podgorsko vasico, ki je v Socialistični Republiki Sloveniji ostala brez stacionarnega telefona, čim kvalitetnejše pokrili z mobilnim signalom. Tu bi z vami simpatiziral, morda celo pomagal. Z vsemi, ki so osebno zaupali, da so njihovi predniki sodelovali v beli gardi, itak imam izključno pozitivne izkušnje. (Ceki so se itak najbrž že infiltrirali v Zvezo borcev.) A vi raje debatirate o redefiniciji izida druge svetovne vojne in relativizirate zločine storjene med njo. Tako pa ne bo šlo! In ne, pri tem ne moremo govoriti o znotrajstrankarski problematiki, v katero se jaz vsiljujem.

     • Igor MB: “Ne, pa nisem. Pohvalil sem nek drugi članek iste novinarke. Članek, v katerem je ta trditev, sem tudi jaz označil za nekvaliteten.
      ===========================

      Ne, ne drži, njenega članka nisi označil za nekvalitetnega:

      Igor MB: “…, a kolikor sem danes diagonalno pogledal, prav zgoraj omenjena novinarka za Dnevnik spremlja problem drugega tira. In konsistentno navija proti vašem predlogu”
      ============================

      … pač pa si samo navedel, da novinarka “konsistentno navija proti vašem predlogu”.

      Praviš, da se IQ pri ukvarjanju s politiko bistveno zniža. A si ti prepričan, da je pri tebi to samo takrat, ko se ukvarjaš s politiko?

     • Igor MB: “… Bolj sem se pripravljen angažirati pri “duhovni rasti” cele naše civilizacije, …”
      ==================

      Igor MB: “Podobno se v skupini ne pogovarjate, kako bi podgorsko vasico, ki je v Socialistični Republiki Sloveniji ostala brez stacionarnega telefona, čim kvalitetnejše pokrili z mobilnim signalom. Tu bi z vami simpatiziral, morda celo pomagal.
      ===================

      Tvoj prvi citat deluje na globalni ravni, tvoj drugi pa na lokalni.

      S svojim prvim citatom opravičuješ, svoje nezanimanje za problematiko (predragega) drugega tira (zadeva je preveč “lokalna”, civilizacija je globalna).

      S svojim drugim citatom pa opravičuješ svojo nepodporo podpornikom referenduma, češ da gre za preveč globalno zadevo in da bi bil pripravljen sodelovati kvečjemu na nivoju majhne vasice (zadeva je preveč “globalna”, problem vasice je lokalen).

      Zmuzljivost, dvojna merila, hinavskost so tvoji zaščitni znaki. IQ političnega sprenevedanja.

     • Igor MB: “… Bolj sem se pripravljen angažirati pri “duhovni rasti” cele naše civilizacije, …”
      ==================

      To so poskušali že komunisti, pa se ni dobro izteklo.

     • Riki, nikjer ne trdim, da se meni IQ ne zniža, ko preračunavam politiko. A prosim, da se nehaš sprenevadati in uporabiš “contr-F” “nekvalitetni”. Pred nosom imaš.

      Enako imaš pred nosom Google. Poguglaš “Đukanović Zares konvencija” in prileti:
      https://vimeo.com/15088816

      Tako da ne razumem, zakaj se ravno v mene vpikuješ zaradi afere Ultra. Ob ustanovitvi Zaresa tako kot velika večina članov nisem še slišal za to podjetje. Edino, kar mi lahko očitaš, je, da se tudi danes nisem pripravljen preveč poglabljati v to podjetje. A danes Gregor Golobič več ni vpliven slovenski politik, ki v našem imenu odloča o milijardah davkoplačevalskega denarja.

     • Glede globalnosti/lokalnosti referenduma pa ti verjamem, da gre za dobronamerno napako. Ne, nisem poskušal nič takšnega sporočiti.
      Ti pa hočem dopovedati, da več časa, kot bom potreboval za neplodne debate in odgovarjanje na nekonstruktivno kritiko, manj časa bom imel, da se informiram o referendumski pobudi. Zadeva je težka nekaj milijard, tako da si ne predstavljam, da bi se mi uspelo kvalitetno odločiti v enem popoldnevu. S kvalitetno mislim tako kvalitetno, da bi si upal svoje mnenje javno podpisati in sugerirati drugim. Upam, da ga tudi ti ne boš prejudiciral le na podlagi mojih mnenj o teh dveh člankih. Ali na podlagi moje kritike Brglezovega ravnanja prav tako zapisanega na casnik.si v zadnjih nekaj tednih.

    • Uh, žal mi je, da sem bil odrezav. Riki se pogosto zaletava vame in me zato enostavno ne more prizadeti. A midva se ponavadi vljudno in korektno pogovarjava, pa me je piknilo, da ste komentirali, preden ste preverili oba linka (na dva različna članka). Nenaspan sem, pa sem malo tečen… 🙁 Sorry.

    • Igor MB: “Riki, kje sem zapisal, da vlaki vozijo pol metra od hiš? Mi prosim s prstom pokažeš?”
     ==================

     Kje sem jaz zapisal, da si ti zapisal?
     Mi prosim s prstom pokažeš?

 4. Anja Hreščak, novinarka Dnevnika, ali vas ni prav nič sram vaše bedne hlapčevske vloge v službi izrojene levice?

 5. Stroka je predstavila politiki, v čem je problem, če se gradi po vladnem načrtu. Namesto da bi SMC politika poslušala, si je zamašila ušesa in pričela vpiti. Še trmasti otroci poslušajo vsaj z enim ušesom.

Comments are closed.