Kmečka vojska ni bila kos Turkom

0

Z nastopom sultana Sulejmana Veličastnega (1520 – 1566) se je začelo novo obdobje turških vpadov v srednjo Evropo. V bitki pri Mohaču (Mohacsu) je Sulejman leta 1525 premagal ogrsko vojsko. V bitki je padel tudi kralj Ludvik II. Po letu 1526 so Turki precej napadali tudi Belo krajino, Kočevsko in Kras, vse do leta 1530 pa so turški janičarji kar osemdesetkrat napadli našo deželo. Uspeh Turkov so pripisovali tudi neizurjeni kmečki vojski. Tako je 16. marca 1528 kranjski deželni glavar poročal dvoru, da s tako strahopetno vojsko ni mogoče premagati Turke. Glavar je priporočal tudi ustanovitev redne in plačane vojske, ki bi skrbela za obrambo dežele. Deželni stanovi in dvor je pobudo podprl in na vojno področje poslal 1500 španskih vojakov, ki pa niso dobivali plače in hrane zato so ropali kmečke vasi. Kasneje so kot zadnjo rešitev stanovi prosili za ustanovitev Vojne krajine s sedežem v Karlovcu, kot stalno in organizirano obrambo proti Turkom.

Foto: Wikipedia