Klemenčič: Poznamo Slovenci svojo polpreteklo zgodovino?

2

Avtor: Ivan Klemenčič. Več: Reporter. Ne najbolje, bi rekli. Tega ne bi mogli trditi niti za neredke na demokratični strani, lahko tudi znane in ugledne posameznike, pisce in kritične mislece. Bodisi da imajo nekateri izoblikovane svoje poglede, ki lahko deloma preidejo na nedemokratično stran, bodisi da na kakšno problematiko niso dovolj pozorni ali da kratko malo nekritično prevzemajo tisto, kar jim servira partijski agitprop. Lahko smo stokrat pozorni, stoprvič spregledamo. To seveda pomeni dajati legitimnost nelegitimnemu, komunistični preinterpretaciji zgodovine.

A vendarle, dejstva so dejstva, in ta je treba poznati in upoštevati. S tega vidika želimo obravnavati dve ključni postavki nedavne slovenske zgodovine, kritično izhajajoč iz treh besedil zadnjega časa: dveh o naravi komunistične revolucije na Slovenskem in enem – še z eno omembo – o identificiranju napadalca na Slovenijo v osamosvojitveni vojni. Tematiko tedaj, ki se je že preučevala v skladu z dejstvi in eno zgodovinsko resnico.

……

Več: Reporter


2 KOMENTARJI

  1. Znano je, da je bilo pod komunizmom najtežje napovedovati … ZGODOVINO! In ne sedaj govoriti, da velika večina od nas ni hodila v komunistične šole.

  2. Ne bi se spuščal v Miloševića in Srbe, ker je to res predelikatna tema, kjer hitro pride do krivične obsodbe. Strinjam pa se z g. Klemenčičem, da mnogim intelektualcem demokratičnega pola manjka radikalnosti, saj nenavadno hitro radi zaidejo v razna izenačevanja odgovornosti za “slovensko nesrečo stoletja”, ki jo je kreairal izključno komunizem. Všeč mi je način g. Pavleta Ferluge v Demokraciji, ki v zvezi s komunizmom uporablja pojme kot so zločinskost in pohabljenost. Takšno označevanje ni noben ekstremizem. Ko bomo nekega dne odsekali vse glave tega zmaja z več kot sedmimi glavami, bomo v komunikaciji začeli uporabljati lepši jezik. Dokler pa bo v našem javnem življenju sled komunizma, bomo o partizanih, oznovcih in knojevcih govorili kot o zločincih, o Titu kot zločincu stoletja, podpornikih socializma kot o mentalnih pohabljencih in o rdeči zvezdi kot rdečem madežu. Predsednik Danilo Turk je s svojo govorico, v kateri zavestno pozablja na polovico Slovenije, prava sramota za Slovenijo. Še večja sramota pa so vsi tisti, ki ga bodo volili. V Sloveniji ne velja pravilo, da ima volivec vedno prav.

Comments are closed.