Klavrn odnos do slovenske kulture in državnih simbolov

2
Prešernovi nagrajenci 2018 Foto: BoBo
Prešernovi nagrajenci 2018 Foto: BoBo

Letošnji slovenski kulturni praznik bo očitno že zaradi izbire nagrajencev Prešernovega sklada spet v znamenju škandala, predvsem zaradi dejstva, da se je uničevanje slovenske zastave, kar je po zakonu tudi kaznivo, znašlo v kategoriji umetniškega dosežka.

Ne glede na to, da z razmerami v državi marsikdaj nismo zadovoljni, prav tako tudi ne z obstoječimi državnimi simboli, to ne pomeni, da lahko uničevanje slovenske zastave, kot je to razvidno s fotografije Simone Semenič, razglašamo za umetniški dosežek, vreden ene najvišjih nagrad na državni ravni. Gre torej za povsem napačno sporočilo upravnega odbora Prešernovega sklada.

Nasploh pa nas lahko žalosti, da so se standardi za ocenjevanje dosežkov na področju kulture v zadnjem času pod vplivom t. i. kulturnega marksizma tako spremenili, da je t. i. alter kultura s svojimi dostikrat tudi povsem bizarnimi izdelki postala nekakšen zgled umetniškega izražanja. Spomnimo se samo afere Strelnikoff konec devetdesetih let, ko se je pojavila zgoščenka istoimenske skupine, na njej pa naslovnica z brezjansko Marijo in podgano. Mnogi so to že takrat opravičevali kot »umetniški dosežek«.

Krščanski forum SDS zato izraža razočaranje, a ne toliko nad ravnanjem letošnje nagrajenke, pač pa nad izbiro upravnega odbora Prešernovega sklada. Le kaj bi na to izbiro dejal največji slovenski poet, po katerem se imenuje najbolj prestižna slovenska nagrada za področje kulture?

2 KOMENTARJI

 1. Ko oblastniška klika obnavlja komunizem, bo seveda tudi obnovila agitprop. Oblika agitpropa ni pomembna, samo da deluje.

  Obnovimo znanje zgodovine:

  Agitprop je kratica koja je nastala povezivanjem riječi agitacija i propaganda, i označava sva dijela umjetnosti, panflete, igrokaze, filmove koji su povezani s nekom političkom porukom. Izraz agitprop nastao je u SSSR-u i skraćenica je za državni “odjel za agitacije i propagande” (отдел агитации и пропаганды), koji je bio dio centralnog i regionalnih komiteta Komunističke partije u Sovjetskom Savezu. Prema zamišli KP-a SSSRa, spajanjem agitacije s propagandom dobiva se snažnije oružje: propaganda djeluje na razum, dok agitacija djeluje na emocije osobe. U kasnijim godinama, Odjel za agitprop se dobiva ime Odjel za ideologiju.

  Odjeli agitpropa bili su sastavni dio središnjih i regionalnih odbora komunističke stranke u realsocijalističkim državama. Agitprop je imao za cilj širenje komunističkih ideja. Propaganda je podržala informacije i hvalila dostignuća komunističke vlasti. Prikazivala je politiku Sjedinjenih Američkih Država i zapadne Europe kao politiku imperijalizma i trulog kapitalizma koja se temelji na izrabljivanju radnika. Agitpropski časnici na čelu komunističke propagande djelovali su i na području indoktrinacijskih aktivnosti s primarnim ciljem mobilizacije ljudi u svrhe koje je postavila komunistička stranka.
  https://hr.wikipedia.org/wiki/Agitprop

  Seveda je razumljivo, da zgodovine ne bomo iskali v slovenskih virih. Tam je namreč ni, je le agitprop.

Comments are closed.