Kdo bo slovenski narod popeljal v boljše čase?

14

F. Donko: Volitve bodo referendum o normalni, svobodni Sloveniji in nadaljevanje osamosvojitvene bitke za Slovenijo, osvobojene komunistične diktature.

Kaj se lahko naučimo od Maistra in Slomška o narodovi prihodnosti?
Letos mineva 100 let od vojaških in političnih bojev generala Rudolfa Maistra za severno mejo. Po zmagi je Maister začasno prevzel oblast v Mariboru. Iz današnje perspektive vidimo pomembnost njegovih zgodovinskih dejanj, ki so vplivala na razmejitev z republiko Avstrijo vse do današnjih dni, saj so ohranila del slovenskega ozemlja naši današnji državi. Vendar ob vojaški zmagi Rudolfa Maistra ne smemo pozabiti na svetniškega škofa Antona Martina Slomška, saj te zmage ne bi bilo brez njegovega prenosa lavantinskega škofijskega sedeža v Maribor, zaradi česar je prišlo do priključitve slovenskih župnij, ki so bile do takrat pod graško škofijo. Slomškova žalost pa so bile slovenske župnije, ki mu jih ni uspelo združiti s svojo novo škofijo.

100 let pozneje – Slovenijo vodijo moralno bankrotirani ljudje. Kje so duhovne avtoritete?
Pred sto leti najdemo pri voditeljih naroda izrazito domoljubje in skrb za narodov blagor, danes pa, kakor da imamo povsem obrnjeno situacijo. Cerarjeva vlada z nerazumljivo ihto prepričuje sosednjo Hrvaško, naj vendar sprejme udbovsko okuženo arbitražno določitev meje med državama, čeprav Cerarjeve bolj kot razsodba tribunala veže sklep državnega zbora, ki jasno določa, da odločitev arbitražnega sodišča v primeru izgube ozemeljskega stika z odprtim morjem za Slovenijo ni obvezujoča.

Nezakoniti migranti kot alternativa demografski zimi in izseljevanju mladih?
Drug primer popolne odsotnosti vizije in opravilne nesposobnosti vladajočih postkomunistov je pojav velikega migrantskega vala in s tem povezan napad Cerar-Židan-Erjavčeve izrojene vlade na schengensko mejo, ki nas je (neuradno) že stal partnerstva v schengenskem območju. Prav tako so do vprašanja množičnih migracij nekritični nekateri slovenski cerkveni dostojanstveniki in predstavniki verskih humanitarnih organizacij. Čistega vina je zmedenim političnim in cerkvenim avtoritetam nalil šele murskosoboški škof Peter Štumpf, ki je stvari in dogajanje poimenoval s pravim imenom, z izjavo pa ga je podprl tudi novomeški škof Andrej Glavan.

Zgled, ki ga je vredno izpostaviti, saj se zaradi zavajajočih izjav in dvomljivega človekoljubja po drugi strani med ljudmi ustvarja zmeda, po mestih zahodne Evrope pa se kopičijo smrtne žrtve, onečaščene evropske ženske in otroci, oropani pravice do svobodnega življenja in osnovnega človeškega dostojanstva.

Kdo bo slovenski narod popeljal v boljše čase?
Letošnje parlamentarne volitve bodo priložnost za popolnoma nov pogled na zunanje- in notranjepolitično situacijo. Pred junijskimi volitvami si zapomnimo, kdo je dajal prednost nekritičnemu sprejemanju tujcev pred varnostjo Slovenije in slovenskega naroda, kdo je dal prednost Ahmadu Shamiehu pred obubožanimi upokojenci in diskriminiranimi otroki katoličanov. Narod bo treba spomniti, kako se je Cerarjeva vlada od septembra do novembra 2015 prelevila v veliko transportno podjetje za prevoz nezakonitih migrantov od južne do severne meje, kar bi se ob migrantskem čepu lahko razpletlo tudi tragično.

Odnos do ključnih vprašanj narodovega preživetja bo osrednja tema prihodnjih parlamentarnih volitev
Postkomunisti, ki nas zadnje čas vse bolj odkrito vračajo v Jugoslavijo, samoupravljanje, socializem in delitev državljanov na prvorazredne in drugorazredne, nikakor ne morejo biti predstavniki interesov slovenskega naroda doma, v zamejstvu in po svetu. Predstavljati nas morajo ljudje, ki zagovarjajo vrednote osamosvojitve in demokratizacije slovenskega naroda. Ljudje, ki bodo črpali iz duhovne zapuščine Slomška, Kreka, Korošca, Cankarja, Gosarja, Grozdeta, Terčelja in desettisočev slovenskih mučencev za svobodo vere in domovino.

Na primeru Kučanovega podtaknjenca Marjana Šarca vidimo, kako zlagana je trditev, da imajo volivci vedno prav. Zmanipulirani, podkupljeni mediji in mnenjski voditelji so rezultat politične, zdravstvene, gradbene in vsakršne moralne korupcije ter kriminalnih poslov pranja terorističnega denarja, za kar smo izvedeli po zaslugi Grimsa, Logarja in njunih opozicijskih preiskovalnih komisij. Štiristo milijonov evrov terorističnega denarja je nezaslišan kriminal, javnosti spretno prikrit za afero Patria. Vse te zgodbe, ki se praviloma končajo brez sodnega epiloga, nas navdajajo s strahom pred prihodnostjo slovenske demokracije. Razen načelne podpore pomoči iz Evrope ne gre pričakovati, zato bomo morali aktivirati vse razpoložljive demokratične potenciale.

Volitve bodo nadaljevanje osamosvojitvene bitke za Slovenijo

Že danes je treba začeti razglašati, da bodo naslednje volitve prelomne, saj bodo referendum o normalni, svobodni Sloveniji in nadaljevanje osamosvojitvene bitke za Slovenijo, osvobojene komunistične diktature. Naslednje parlamentarne volitve bodo prinesle neusmiljeni postkomunistični napad na ljudi, zavezane veri, spoštljivemu odnosu do narodnih vprašanj, poštenju, spoštovanju, trdemu delu. Kultura smrti bo še bolj brezobzirno napadla zdrave slovenske družine, ki jih je še vedno veliko, a so zapostavljene in se jih ne omenja, čeprav držijo naš narod pokonci. V osladno govorico zamaskirane sile zla bodo prilezle iz temnih senc, govorile o tem, naj pozabimo preteklost in se ozremo v brezoblično prihodnost po meri kulture smrti. Vsi tisti, ki držimo slovenstvo in narod pokonci, se ji bomo uprli z vsemi močmi!

Vir: Demokracija

14 KOMENTARJI

 1. Sam se OSMISLJA. z Resnico življenja. Koliko pravičnosti poštenosti in samo obnovitvene ustvarjalnosti je, takšno je stanje. Zato zmote, laži, sprenevedanje proč z nadomeščanjem z boljšim, brez laži, sprenevedanja in bpljsevisticnega postavljanja.

 2. Sam se OSMISLJA. z Resnico življenja. Koliko pravičnosti poštenosti in samo obnovitvene ustvarjalnosti je, takšno je stanje. Zato zmote, laži, sprenevedanje proč z nadomeščanjem z boljšim, brez laži, sprenevedanja in boljsevisticnega postavljanja.

 3. Odličen prispevek.

  Ne smemo zanemariti temelj slovenskega narodovega obstoja.

  To je slovenska kulturna dediščina, ki je za politike žal drugorazredna tema.

  Sestavni del slovenske kulturne dediščina je tudi slovenska vredna tradicija, ki vključuje tudi krščansko vero.

 4. “Kdo bo slovenski narod popeljal v boljše čase?”

  Bog. Bog, če ga bo slovenski narod prosil. No, vsaj večina slovenskega naroda. Ampak! Nič ne kaže na to. Tak je moj pogled in se kar strinjam z zadnjim odstavkom avtorjevega prispevka.

  Črnogledost, ki ni na mestu, kajne? 😮

  • Kdo je ustvaril boga in bogove? Kateri bog? Ta, ki bi ustvaril boga, če bi bil, bi slovenski narod takoj popeljal v boljše čase. Ali ima kdo od vseh, ki pametujete odgovor, kdo je ustvaril Boga. Tudi mene so učili vse o bogu. In 55 let sem se podrejal verjetju, dokler nisem spoznal kako je z nastankom boga, nastankom ENERGIJE, MATERIJE, in kaj je RESNIČEN SMISEL ŽIVLJENJA. Sedaj samo še priznavam vernikom in prepričanjem njihovo pravico do samoškodnih življenjskih zmot. Vem pa kar je potrebno vedeti in vem kakšne so resnične možnosti posameznika za zdravje in ohranjanje življenja. Da bi lahko vsak zvedel kar je za življenje smiselno sem to v dveh knjigah opisal. Seveda se bo zopet znašel kdo, in mi očital ustvarjanje reklame. Pa po njej nimam nobene potrebe. Ne zdi pa se mi tvorno, da ne bi komu, ki želi živeti, povedal kako je z življenjem. In zato sem spoznanja zapisal v knjigah (TRŽ in TGŽ IDoM), da so življenja voljnemu na razpolago in si lahko bistvo, ki sem ga sam dolgo iskal v Resnici ogleda. Naredil sem konec SRIVNOSTIM na katere se vsi, ki gojijo pol odgovorno upanje do življenja naslanjajo, da lahko IZKORIŠČAJO ENEGA PO DRUGEM, v nevednosti, da v bistvu izkoriščajo SAMEGA SEBE in si preprečujejo ustvarjanje ŽIVLJENJSKE ENERIJE. Vendar OSMIŠLJANJE poteka in od slehernega posameznika je odvisno ali se bo, po 270 celotnih generacijskih samoobnovah, uredil v samoohranitveno življenje. Kdor se ne bo, ga pač ne bo. Njegova rodbina človeške vrste bo izginila. Slovenski narod je prvinski narod učlovečenja, zato je prišel najdlje, tudi do Resnice življenja. Zato se bo, v vseh sedanjih in dosedanjih pogojih življenjskega etra OHRANIL. Strah pred izginutjem naroda je sedaj že povsem odveč. Izginile pa bodo rodbine, ki nimajo potrebnega vedenja za samoobnovitveno ohranjanje in so ali še bodo v iskalnih smereh verstev in prepričanj, ki jih mrgoli, pač izginile po doslej znanih poteh umiranja in izumiranja.

   • “Tudi mene so učili vse o bogu.”

    Jaz govorim o Bogu in ne o bogu. In o tem Bogu nihče ne more vedeti vse. Nihče! Zakaj že ne? Matematiku bo dovolj odgovor, da je matematik zgolj podmnožica, Bog pa je “nadmnožica”. Fiziku zadošča odgovor, da fizik lahko dojame zgolj 12D prostor, Bog pa je 32D prostor. Filozofu zadošča vprašanje, kje je filozof bil, ko se je delal svet.

    Kaj ste pa vi po značaju?

    • Besede bog ne pišem več z veliko začetnico, ker menim, da je vse o Bogu zelo bogo. Saj ne gre za to ali kdo ve vse. Gre za to, da kdo loči med prav in napačno in da v raziskovanju ni pomembno, KDO ima prav ampak le KAJ JE PRAV 8pravilno). Pravi matematik odgovor da je bog nadmnožica, nikakor ne more dati pravega rezultata, kot ga ne da da je kaj podmnožica. Bistvo matematike je v ravnotežnosti, le s takšnim poznavanjem algebraike se da razumevati bistvo živčjenja brez fantaziranja o čemerkoli. Fizik, ki hrepeni po neobstoječem in išče rešitve kvantno, je v brezizhodnem položaju, saj se še v tridimenzionalnem etru ne znajde. Značaj? Kakšen pomen pa bi lahko imelo to, kot drugega, da je za koga pomembno le KDO ima prav, ne pa KAJ je prav. Ukvarjam se s tem KAJ je prav, ne pa s tem KDO ima prav. In ZNAČAJ, v kakšnem pomenu stanja, RELATIVNEM ali ABSOLUTNEM?

    • Odgovor, ki KDO GOVORI, da ga ni, s sebi škodnim izgovorom nihče o Bogu ne more vedeti vsega”, je:” Boga ni!”. Boga je v svoji prestrašenosti in pohlepu za življenju, ki ga ni, v onostranstvu, ustvaril človek! Če človeka ne bi bilo, nihče ne bi govoril o Bogu. Ali je vsaj to mogoče razumeti? Značaj pa si uredi vsak sam, vsak svojega relativnega v želji, da bi se približal Resnici življenja (absolutna resnica je ŽIVETI ŽIVLJENJE, NE PA GA ZGOLJ PREŽIVETI) in se naučil živeti po :”lastni podobi.

     • Kdor se samoosvobodi, se tudi samoodreši. Sklepanje je smiselno. Nič pohlepa ni. Je samo realna stvarnost, ki je popolna skromnost in rezultat pravilnega razumevanja smisla življenja. Sedaj se sliši drugače, kmalu bo vse pridobilo povsem trajno prisoten prizvok brez idiotizma.

     • Samoosvoboditelj: “Odgovor, ki KDO GOVORI, da ga ni, …”
      ===================

      Kakšen stavek je to?? “ki kdo”???

      Samoosvoboditelj: ” Boga ni!”.
      ===================

      Kako da ne?
      Če ga ne bi bilo, vi ne bi vedeli kako se imenuje.

 5. Avtorja članka g . Igorja Podbrežnika na tem mestu vprašam kje je našel podatek , da je
  slovenskih družin še vedno veliko , moje mnenje je da jih je vedno manj , oziroma malo!
  Tisto malo kar jih je , vse kaže na to , uspešno zatirajo na več načinov , najbolj
  uspešen je način raznarodovanja , ki se pojavlja vse pogosteje tudi z uvozom tujcev ,
  ki jim oblast trdno stoji ob strani , hkrati pa perspektivni mladi Slovenci odhajajo tja , kjer je lažje prezentirati svojo narodnost in znanje , ki so ga pridobili doma in ga širijo po svetu ! Večkrat se mi v moje razmišljanje o hirajočem narodu prikrade , izjava
  mnogih uglednih slovencev , ki ugotavljajo , da sta Avstralija in Argentina veliko bolj
  slovenska , kot nekdaj lepa slovenska dežela , ljudje so povezani med seboj in na različne načine in kažejo svojo veliko pripadnost Sloveniji , ki jo razjeda socialistični
  karcinom ! Slovenci bežijo zato ker je v rodni Sloveniji nemogoče živeti po slovensko !
  Biti svoboden v mislih in dejanjih , tako kot so jih učili njihovi predniki , SLOVENSKE
  matere in očetje ! Tam je svoboda veroizpovedi in razmišljanja s svojo glavo omogočena vsem , ki so zbežali iz deklariranega komunizma v tujino , ki jim nudi več !

  Andrej Briški

 6. Ja, veliko število narodno zavednih družin se lahko zgolj domneva.

  Poznano je le število družin – 576.177 – po metodologiji stat. urada (za 1. 1. 2015). V tem okviru pomeni družina življenjsko skupnost oseb v zasebnem gospodinjstvu, to je življenjska skupnost staršev/a in z njim/a živečih neporočenih otrok. Nadaljnji podatek je še, da je delež družin z otroki 74,5%. Število gospodinjstev pa je 820.541, od tega je delež z enim članom 32,6%, povprečna velikost gosp. pa je 2,47.

Comments are closed.