Kavarna Hayek: Soočenje programov Macron vs. Le Pen

13

V zadnjih dneh se o glavnih kandidatih za novega francoskega predsednika (ali predsednico), se pravi o Emmanuelu Macronu in Marine Le Pen, veliko govori in piše. Sem in tja se pojavijo tudi izvlečki iz njunih programov, pri čemer prevladuje stališče, da je program predsednice Nacionalne fronte bolj socialističen od programa »neodvisnega« kandidata Macrona, sicer bankirja družine Rothschild. Prosil sem nekaj svojih prijateljev, ki znajo dobro francosko, da zberejo v francoskih medijih (TV BFM, Le Monde, Le Figaro, LCI, Boulevard Voltarire, Le Perisien) zapise o njunih programih. Tako je nastalo soočenje med programa Macrona in Le Penove. V telegrafskem stilu objavljam posamezna področja po abecednem redu (osnova področja so vzeta od TV BFM).

Programa ne bom komentiral, ker želim, da si bralec sam ustvari mnenje.

Družba in solidarnost

Macron bi v imenu boja proti homofobiji uvedel posebne in nenapovedane preglede v podjetjih, oddelek za boj proti diskriminaciji bi lahko brez opozorila vstopil v stanovanje ali podjetje, povečal bi najnižjo invalidnino na 900 evrov, ohranil bi prepoved uživanja konoplje.

Le Penova bi pomagala ljudem z nizko kupno močjo, zavrača načelo pozitivne diskriminacije, ponovno bi ovrednotila in prevetrila dodatke za polnoletne osebe, ohranila bi prepoved uživanja konoplje, ponovno bi ovrednotila tarife za plin in električno energijo.

Družinska politika

Macron pravi, da bo Francija pomagala homoseksualnim parom in samskim ženskam, občine bodo morale poskrbeti za otroško varstvo tako, da bo finančno breme pravičnejše razporejeno, dodeljeno bo avtomatično državljanstvo otrokom (Francozov), ki se rodijo v tujini.

Le Penova bi zamenjala zakon o porokah istospolnih parov, ponovno uvedla dopust za oba starša (očeta in mater) in univerzalni družinski dodatek, prednost prejema socialnih pomoči bi imele domače, francoske družine, tujim družinam bi pomoč zmanjšala.

Državne institucije

Macron bo čas na vodilnih položajih državnih institucij omejil na tri mandate, prepovedal zaposlitev družinskih članov kot pomočnikov poslancev v parlamentu, za kandidate za poslance bo objavil izpiske iz kazenskih evidenc, do leta 2022 uvedel elektronsko glasovanje.

Le Penova bi število poslancev v francoskem parlamentu zmanjšala na 300, pobudo za referendum bi lahko vložilo pol milijona volivcev, z referendumom bi spremenila ustavo, povečala bi oddelek za prostorsko načrtovanje, promet in stanovanjsko politiko.

Ekonomija

Macron bi število javnih uslužbencev zmanjšal za 120.000, javno porabo zmanjšal s 57 odstotkov na 52 odstotkov BDP, za pet let uvedel varčevalne ukrepe, povečal prispevek za zdravstveno zavarovanje za 2,3 odstotka.

Le Penova bi spet uvedla nacionalno valuto (francoski frank), poostrila boj proti finančnim in socialnim goljufijam, znižala davek na plače, obdržala 15-odstotno stopnjo davka na dohodek pravnih oseb, omilila pogoje za dostop do posojil za mala in srednja podjetja, določila najvišjo stopnjo zamudne obrestne mere za posojila in prekoračitve limita za podjetja in gospodinjstva.

Evropa

Macron bo predlagal ustanovitev evropskega varnostnega sveta in evropskega obrambnega sklada, evropskim partnerjem bo predlagal krepitev varnostnih organov na zunanjih mejah EU.

Le Penova bi se pogajala z EU in nato izvedla referendum (za Frexit), prepovedala bi dvojno državljanstvo za prebivalce tretjih držav (neevropske države), zavrnila mednarodne pogodbe (na primer TTIP).

Imigracije

Macron pravi, da bo glavno merilo za pridobitev francoskega državljanstva znanje francoščine, prošnje za azil bodo rešili v pol leta.

Le Penova bi na leto dopustila le 10.000 priselitev, obnovila bi mejne prehode in zaposlila 22.000 carinikov, prepovedala bi avtomatsko združitev družine (če je migrant že v Franciji, to ne pomeni, da lahko za njim pride še družina), avtomatična zavrnitev prošnje za azil, če bi ilegalni migrant prošnjo lahko vložil v drugi državi, iz katere je prišel v Francijo.

Izobraževanje

Macron bi povečal število učiteljev in profesorjev, prepovedal uporabo mobilnih telefonov v šolah in fakultetah, povečal državno podporo srednjim in visokim šolam, omejil razred na 12 učencev, uvedel popuste za socialno najbolj ogrožene študente in razširil program Erasmus.

Le Penova bi, da bi preprečila nošnje burk v šolah, nazaj uvedla šolske uniforme, po njeno mora biti šola posvetna, nevtralna in varna, pouk v vseh osnovnih šolah bo moral vsaj polovico časa potekati v francoščini.

Kmetijstvo

Macron bi kmetijstvu namenil dodatnih 5 milijard evrov, mladim kmetom bi jamčil za do 50.000 evrov posojil, postopno bi odpravil uporabo pesticidov.

Le Penova bi reformirala kmetijsko politiko, mlade kmete spodbudila z davčnimi olajšavami v prvih letih kmetovanja, spodbujala bi izvoz kmetijskih pridelkov, prednost pri javnih naročilih bi imel domači kmetijski pridelki.

Kultura

Macron želi, da so knjižnice odprte tudi v večernih urah in konec tedna, mladim do 18. leta starosti bi za kulturo dal po 500 evrov na leto, država bi v kulturne in ustvarjalne dejavnosti vložila 200 milijonov evrov. S posebnim zakonom bi medijem zagotovil novinarsko in uredniško neodvisnost.

Le Penova bi patriotskim vsebinam povečala proračun za četrtino, ustvarila bi nacionalni sektor za umetnost, mladim bi povečala dostopnost kulturnih prireditev, prepovedala bi prodajo stavb, ki so pomembne za nacionalno kulturo, tujcem.

Mednarodna politika

Macron ne podpira širitev Nata izven Balkana, zavzema se za večje pristojnosti Varnostnega sveta ZN, prepovedal bi veto stalnih članic varnostnega sveta, ko bi šlo za dokazane zločine proti človeštvu.

Le Penova bi obnovila razvojno sodelovanje z Afriko.

Mobilnost, infrastruktura in teritorialna razdelitev

Macron bi celo Francijo prekril s širokopasovnimi internetnimi povezavami, podvojil število domov za ostarele, v petih letih podaril 200.000 letalskih vozovnic, da bi povečal mobilnost ljudi.

Le Penova bi ravni državne administracije zmanjšala s šest na tri. Odpravila bi regije.

Obramba

Macron bi postopno povečal obrambi proračun na dva odstotka BDP, vzdrževal operativno vojaško silo, ki bi štela 77.000 ljudi, za fante in dekleta bi uvedel univerzalno obvezno služenje vojaškega roka, posodobil bi jedrsko orožje.

Le Penova bi obrabni proračun povečala na 3 odstotke BDP, Francija ne bi več sodelovala v poveljstvu Nata, število vojakov bi povečala za 50.000, postopoma bi uvedla obvezno 3-mesečno služenje vojaškega roka.

Okolje

Macron bi za ekologijo namenil 15 milijard evrov, v mestih prepovedal vse kurilne naprave na premog, prepovedal javna in zasebna raziskovanja fosilnih goriv, povečal davek na ogljik na 100 evrov na tono CO2.

Le Penova bi prepovedala uporabo GSO in izkoriščanje plina iz skrilavca, zaščita živali bi bila nacionalna prioriteta, strogo prepovedala obredno klanje (prepoved zakola, ne da bi žival prej omamili), posodobila bi francosko jedrsko industrijo.

Pokojnine

Macron bi vsem povečal pokojnine za 100 evrov, starost upokojitve ne bi povečal, uvedel bi univerzalen pokojninski sistem, omejil bi pokojnine za poslance.

Le Penova bi povečala minimalno pokojnino, ampak le za tiste, ki imajo francosko državljanstvo in najmanj 20 let živijo v Franciji, upokojitvena starost bi bila 60 let ob 40-letni delovni dobi.

Pravice žensk

Macron bi zagotovil enoten porodniški dopust za vse ženske (ne glede na status), uvedel bi ženske kvote na najodgovornejših državniških funkcijah, začel bi petletno kampanjo proti nasilju nad ženskami, javno objavil imena podjetij, ki pri plačah delajo razlike med moškimi in ženskami.

Le Penova bi razvila nacionalni načrt za znižanje razlik v plačilih med moškimi in ženskami.

Pravosodje

Macron bo v pravosodju zaposlil dodatnih 15.000 ljudi, uvedel digitalno sodstvo, povečal število izobraževalnih centrov za prestopnike, skrajšal sodne zaostanke.

Le Penova bi povečala zmogljivosti zaporov (za 40.000 ljudi), obnovila avtomatični izgon kriminalcev in kršiteljev tujega porekla, povečala število sodnikov, ukinila socialne prejemke staršem mladoletnikov, ki se ne bi izobraževali.

Sekularizem

Macron bo dosledno upošteval, da je Francija sekularna država, v šolo bo uvedel enakopravno poučevanje on vseh verah, na univerzah ne bo prepovedal naglavne rute.

Le Penova bi povsod uvedla spoštovanje načela sekularnosti.

Stanovanjska politika

Macron bo zgradil 80.000 stanovanj za mlade, gradil bo socialna stanovanja, uzakonil pravico do stanovanja za brezdomce.

Le Penova bi olajšala dostop do posojil za izgradnjo stanovanj, znižala bi stanovanjske takse, izbrisala bi dediščino pri izračunu za odmero davka, pri dodelitvi socialnih stanovanj bi imeli prednost domačini oziroma državljani Francije.

Varnost

Macron bi zaposlil še 5.000 policistov, kaznoval nevludnost in nadlegovanje na ulicah, izboljšal obveščevalno dejavnost, ustanovil posebno enoto, ki bi se ukvarjala z terorizmom Islamske države, uvedel posebne centre za tiste, ki so se radikalizirali.

Le Penova bi dodatno zaposlila 15.000 policistov, prenovila obveščevalne službe, poskrbela za status vojaške policije, posodobila bi opremo policistov in policijsko infrastrukturo.

Zaposlovanje

Macron bi uvedel brezplačno zavarovanje za primer brezposelnosti za zasebnike in javne uslužbence, ukinil bi socialni sistem za samozaposlene in uvedel splošnega, ljudem bi dal možnost, da na referendumu povedo, koliko ur na teden naj delajo (tedenski delovnik bi potem z zakonom veljal za vsa podjetja.

Le Penova bi uvedla davčne olajšave za nadurno delo, olajšala dostop do zaposlitve invalidom, tedenski delovni čas bi bil 35 ur, upokojitvena starost bi bila 60 let, če ima kandidat najmanj 40 let delovne dobe, uvedla bi davek za najem tuje delovne sile, pri zaposlitvi bi dala prednost tistim, ki znajo in uporabljajo francoščino.

Zdravstvo

Macron bi zagotovil, da bi zdravstveno zavarovanje krilo vse stroške za zobozdravstvo, zobne proteze in očala, sredstva za zdravstvo bi povečal za pet milijard, do leta 2022 bi moralo biti 50 odstotkov vse hrane v restavracijah in menzah ekološke.

Le Penova bi zagotovila zdravstveno varstvo za vse francoske državljane, povečala bi zmogljivosti javnih bolnišnic, pripravniki za zdravnike bi prva leta službe preživeli na manj naseljenih območjih, ukinila bi državno zdravstveno pomoč za nezakonite priseljence, povečala bi delež uporabe generičnih zdravil.

Vir: Kavarna Hayek

13 KOMENTARJI

 1. Na hitro sem preletel in samo ponovil bom:
  “Je štala in Francozi izbirajo med gnojem in drekom.”

 2. Članek Brščičeve pameti, kjer sploh več ne veš dobro o čem govori.

  Macrona ne bom niti komentiral, ker že vidim, da je pro-gejevski politik in me potem niti ne zanima, tudi če bi morda kje imel dobro idejo.
  Le Penova pa, ženska ne ve da je Francija velika država, kolonialna velesila, simbol svobode in še kaj bi lahko naštel. Ženska ne ve kaj je to biti gospod, kaj je to čast in kaj pomeni beseda velikodušnost. Ženska nima državniške drže. In tako strelja kozle v svojem programu, da bi dobila glasove. Kot naša Bratuškica. To, da je desničarka ji sploh ne pomaga. Lahko bi bila mirno tudi na levici, bi bilo isto, le ustreljeni kozli bi bili neki drugi.

  • “… kjer sploh več ne veš dobro o čem govori.”
   Govori o razliki med med programama Macrona in Le Penove.

   Sicer pa vam priporočam branje revijo Ciciban, najbolj znano slovensko revijo za otroke. To boste mogoče razumeli. Brščič je pač zahtevno branje.

  • … “članek Brščičeve pameti ..”
   —–
   A sedaj pa že karvvemo, da piše Brščič 🙂 ?
   Povedal, da so to le zbrani povzetki, iz fr. medijev.

 3. Zahodna Evropa je tako degenerirala, da je v večini držav izbira taka, kot jo je povedal AlFe. Tudi v Nemčiji ali Italiji so na istem, da o Sloveniji, kkjer izbire ni, sploh ne govorimo.

 4. Ti “nevtralni povzetki iz francoskih medijev” Macrona predstavijo predvsem kot obsedenega s pro-gejevsko agendo. Ne morem verjeti, da bi bilo to možno in da bi celo predlagal neko politično policijo, ki bi v imenu gejevskih pravic vdirala v podjetja in stanovanja, izvajala kontrole in sankcionirala. To je smešno, to ne more držati za nekega zmernega kandidata ( četudi bi bil sam morda skriti gej, kar nekateri namigujejo).

  Brščič je pač na strani Le Penove in skuša diskreditirati Macrona, vsaj na desni ( čeprav ne bo volila in volitve odločila slovenska klasična desnica, ampak francoska).

  • Proti gejevskim porokam je bilo na milijone Francozov na ulicah, pa niso bili uslišani. Parlament je pro-gejevski… V tem je Le Penova prava osvežitev, če je res to kar piše tu Brščič. Macron pa je kaže vsaj enak parlamentu. Meni je že to preveč. Nisem pa za zmago Le Penove, ker ostale stvari ne štimajo. Upam, da bodo Francozi tudi takega mnenja.
   O tej slovenski “klasični desnici” pa ne vem, menda ne šteješ Brščiča med te. Če kaj, ni klasičen v ničemer.

   • Pod klasična desnica mislim francosko tradicionalno desnico, katere bistven del so sledilci De Gaulle-a, zraven so pa priključene še bolj liberalne ( nekdaj UDF) in krščanskodemokratske komponente ( nekdaj CDS). Večina teh je volila v prvem krogu Fillona. Teh 20%, čeprav močno skrčenih glede na nekdanjo moč, bo vendarle odločilnih. Če bi šli k Le Penovi ( kar nekateri v SLO zmotno predvidevajo), bi ta imela dobre šanse v drugem krogu. Če bi odkrili v preostali kampanji kak hud škandal okoli Macrona, se bi utegnila zgoditi abstinenca volilcev klasične desnice. Kar za Le Penovo verjetno ne bi bilo dovolj.

  • “Brščič je pač na strani Le Penove in skuša diskreditirati Macrona,”

   Gospod IF,
   naj vas obvestim, da so te volitve v Franciji in mi smo samo opazovalci brez možnosti navijanja, volilnega glasu in podobno.

 5. Le Penova , bi se zagotovo zgledovala po angležih in izstopila iz EU , Marcon ima sicer
  kar nekaj pametnih predlogov , vendar je po mojem mnenju njegova mentorica soproga,
  ki ga je toliko starejša od njega kot je , omrežila in si ga podredila , po mojem mnenju je zagrizena in preračunljiva feministka ! To se da razbrati tudi iz uvodnega teksta ! Marcon zagotovo ne bi pristal na to , da bi Francija izstopila iz EU , razlogov za to je več ! Pravzaprav so francozi pred težko odločitvijo tudi zato , ker so nepremirljivi z ostalo zahodno Evropo , v njih še vedno tiči napoleonski sindrom ! V tem primeru ima prednost LePenova , ki morda vidi v sebi sodobno Ivano Orleansko !

  Andrej Briški

  • Pozabil sem omeniti tudi možnost prisotnosti Ojdipovega kompleksa , ki je skoraj
   zagotovo prisoten v zavesti Marcona !

   Andrej Briški

  • Pozabil sem omeniti tudi možnost prisotnosti Ojdipovega kompleksa , ki je skoraj
   zagotovo prisoten v zavesti Marcona !

   Andrej Briški

Comments are closed.