nedelja, 25. oktobra 2020

Brezmejci

Polka: ambasadorka slovenske kulture v Ameriki

Posebno mesto pa ima za ameriške Slovence brez dvoma polka. Prve slovenske plošče, prav s to zvrsto glasbe, so bile posnete v New Yorku in sicer že od leta 1917 dalje. Tudi slovenske televizijske (glasbene) oddaje so v ZDA poznali že deset let preden smo v Sloveniji dobili televizijo. Za številne izseljence so bili to edini mogoči stiki s slovensko kulturo.

13. maj kot povezovalni element Slovencev okrog TIGR-a

Na posvetu o pomenu TIGR-a za današnji čas, ki ga je pripravilo Gibanje 13. maj, so govorci izpostavili doprinos organizacije v boju za narodni obstoj in desetletni politični molk o TIGR-u. Vili Kovačič, predsednik...

Prvi dve sliki Clevelandskega slovenstva

Svoje prvo javljanje iz Clevelanda sem naslovil »50 odtenkov slovenstva«. Prireditvi, ki ju danes želim pobližje prikazati brez dvoma odslikavata dva takšna odtenka v mavrici globalnega slovenstva. V soboto zvečer je koncert v Narodnem domu...

50 odtenkov slovenstva v Clevelandu

V Clevelandu se pretakajo slovenski priseljenci še iz časa izpred prve svetovne vojne, časa med obema vojnama, povojni politični begunci in priseljenci iz 70. in začetka 80. let prejšnjega stoletja, kjer se ekonomski in politični razlogi nekako mešajo. Tudi za tukajšnje rojake velja sintagma o precejšnji sprtosti, tudi sami pravijo to zase.

Aktualno v naših rubrikah