Kardinal dr. Rode in Veliko poenotenje. »Kako naprej?«

51

Foto: vaticannews.vaNahajamo se v globoki slovenski krizi. Temeljni problem krize je huda prizadetost demokratičnega dela slovenskega volilnega telesa zaradi Velikega razkola in Vzporedne države. S tem se bo treba soočiti.

Treba se bo tudi poenotiti. Poseben problem soočenja s krizo je namreč miselna razpršitev, ki energijo slovenskega volilnega telesa odbija v različne smeri. Gre za obraten proces poenotenju (ki ga ni).

Razpršitev – primer ideologije kardinala dr. Rodeta

V rdeči niti, ki je o poenotenju zaradi soočenja z globoko slovensko krizo, se primeroma navežemo na besednjak, ki ga je uveljavil kardinal dr. Franc Rode  na srečanju dne 4. 9. 2018, kot povzeto izhaja iz nedavnega prispevka (dostopno – tu, 12. 9. 2018):

»In nenadoma se je znašla [nekatoliška umetnost] v ‘vpregi’ propagandnih aparatov totalitarizmov – v službi ideologij in politike, čeprav naj bi [kot je to v katoliški umetnosti] ostala izraz človekovega notranjega čutenja in hrepenenja. […] Ateizem ni naravno stanje, ateizem je defekt. Prav zato lahko ateizem razumemo predvsem kot ignoranco do samega sebe.«

In ne sprenevedajmo se. Po vsebini ta besednjak neutemeljeno povzdiguje en del slovenskega volilnega telesa in zaničuje druge dele taistega telesa, s čimer nas razpršuje.

Vzvišen paradoks

Da gre za vzvišen besednjak, ki zaničuje del slovenskega volilnega telesa, s čimer se telo posledično razpršuje, je očitno. Tega ni treba dodatno osvetljevati. Gre pa v besednjaku za specifičen paradoks, ki se ga osvetli takole. Po eni strani se določene poglede (ideologijo), ki so blizu enemu delu volilnega telesa, označi kot manjvredno »ideologijo« (npr. nekatoliška umetnost), po drugi strani se poglede, ki so blizu drugemu delu volilnega telesa označuje kot večvredno »ne-ideologijo« (npr. katoliška umetnost). Pri tem gre za paradoks. Govorec že z govorom izraža svoj pogled, torej ideologijo, hkrati pa je njegov pogled po vsebini to, da gre pri njem za »ne-ideologijo«.

Pojem »ideologija« je namreč vrednotno nevtralen pojem. Nevtralen. Koren besede izvira iz grškega »idein« (»ἰδεῖν«) – videti. Pojem ideologija/e tako nevtralno kaže na mnenja in poglede posameznikov in skupin slovenskega volilnega telesa. Ko se navedeni paradoks izvzame iz govora z dne 4. 9. 2018, gre torej za ideologijo (pogled) o umetnosti nekatoličanov in za ideologijo o umetnosti katoličanov.

Temeljno merilo slovenskih vrednot

Kaj je temeljno merilo vrednot slovenskega naroda in države.

Temeljno merilo je v zadevnem primeru, ki se tiče različnih umetnosti, vezano na prvi stavek povedi 1. odstavka 3. člena Ustave Republike Slovenije: »Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov.« Z nadaljnjim merilom iz 41. člena Ustave smo poenoteni, da je podana svoboda vsakogaršnje vesti, verske in druge opredelitve ali prepričanja, ter da je zagotovljena svoboda umetniškega ustvarjanja (59. člen).

Nadalje smo temeljno poenoteni tudi o odnosu države in verskih skupnosti. Tako so po 1. odstavku 7. člena Ustave slednje od države ločene. Ob dodatnem vpogledu v odločbe Ustavnega sodišča, na primer št. U-I-68/98 in U-I-92/01, je temeljno poenotenje v zavezanosti k ideološki in politični nevtralnosti, tolerantnosti in nemisijonarskem delovanju. Navedeno pomeni po eni strani avtonomijo verskih skupnosti na lastnem področju, po drugi strani pa sekularizacijo javnega življenja in nevtralnost države do verskih skupnosti. Podobno je v ustavodajnem gradivu z dne 12. 12. 1991 obrazloženo, da navedena določba »vzpostavlja načelo laičnosti države.«

Skladno s temeljnimi vrednotami tega naroda se ideološki govor z dne 4. 9. 2018 v javnem življenju pove takole: tako katoliške kot nekatoliške umetnosti so vse lahko v službi ideologije in politike, hkrati pa vse »izraz človekovega čutenja in hrepenenja.«

Oziroma, ni treba. Smo svobodni. Ob slovenskem narodu itak že ptiči čivkajo: »vaši pa se zares sovražijo« (cit. smiselno po J. A. Mussomeli, dostopno – tu).

»Kako naprej?« – Veliko poenotenje

Pojdimo naprej. V naši rdeči niti je temeljni problem globoke slovenske krize huda prizadetost demokratičnega dela slovenskega volilnega telesa zaradi Velikega razkola in Vzporedne države. Pri soočanju s tem problemom se bo treba odpovedati razprševanju energije tega dela volilnega telesa. Treba se bo poenotiti. Poenotenje je veliki nukleus, edini vpliv, ki vodi individualne energije tega naroda in države k vnovični učinkovitosti.

Temelj vrednot slovenskega naroda in države je poenoteno vpisan v Ustavi Republike Slovenije in Temeljni ustavni listini o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (TUL). Vezano na našo rdečo nit je Veliko poenotenje naslednje:

Prvič: slovenska država je utemeljena v duhu treh stebrov evropske civilizacije, ki so pravna država z izonomijo, človekove pravice in demokracija z delitvijo oblasti.

Drugič: v soočanju z globoko slovensko krizo je poenoteno, da je treba več desetletni in persistirajoči totalni udar slovenskih prokomunistov v ta narod zavreči. Slovenski totalitarni prokomunizem in Vzporedna država slovenskih prokomunistov nimata mesta v slovenskem narodu in državi. Treba ju je preprečiti.

Veliki cilj – zavreči in preprečiti slovenski prokomunizem

Slednje, torej zavrženje in preprečitev, je utemeljeno kot dejstvo in temeljni cilj slovenskega naroda in države.

In sicer »ob dejstvu, da SFRJ ne deluje kot pravno urejena država in se v njej hudo kršijo človekove pravice [zaradi česar] za Republiko Slovenijo preneha veljati ustava SFRJ« (cit. po tretji uvodni izjavi in 2. odstavka I. razdelka TUL). Ob tem dejstvu je »temeljni cilj, preprečiti vsakršen poskus ponovne vzpostavitve totalitarnega sistema [slovenskih prokomunistov, saj so bili] pripravljeni uveljavljati svojo oblast tudi z nasiljem, z zlorabami prava v kazenskih postopkih in s sistemskostrukturnim grobim kršenjem človekovih pravic« (cit. primerjaj s točko 17 obrazložitve ustavne odločbe U-I-109/10-11, dostopno – tu).

51 KOMENTARJI

 1. Z vsebino koalicijske pogodbe, ki daje skrajni levici vlogo končnega odločevalca, kaj bo sprejeto in kaj ne, je storjena velika volilna prevara do volivcev preostalih koalicijskih strank, ki so postale ujetniki skrajne levice.

  To se kaže tudi iz sinočnjih Odmevov, ko je premier Šarec le poudarjal solidarnost do ilegalnih migrantov.
  Pred volitvami pa je poudarajal le varnost slovenske države.

  Volilna prevara je očitna.

  Konkretno

 2. Ta tekst je skrpucalo. Že uvodne besede njegovega besednjaka so prikrito levega karakterja. To je ta levica v Cerkvi, ki že 80 let voli komuniste. Ni pojma o Božjem nauku, kakršen je, ne pa kakršnega si zamišljajo luterani, levičarji ter padli katoliki.

  Pri Bogu nikakor nismo vsi enaki: vse nas ljubi, a bližje so mu duše, ki ga razglašajo, častijo in poslušajo. Kdor pozna svetnike in evangelij, mu je to jasno. Ljudje nikakor nismo enaki. Če bi si bili, ne bi bilo toliko vojn in prepirov in strank. Torej so popolnoma različne zrelosti duš za nebesa. Enako se potem odraža v umetnosti, in o tem je govoril najbrž edini modri klerik iz Slovenije. Kako naj se poenoti desni del volilnega telesa, ko pa je v njem vsepolno takšnih levih tujkov, ki mu skrivaj pamet solijo??

  • Saj ima vsak od nas možnost, da napiše svoj članek in ga objavi. Seveda po presoji uredništva.
   Vseeno cenim avtorjev trud, da nam poizkuša približat zapletenost, v katero smo mnogi nehote ujeti.

 3. Tudi sam menim, da je ateizem moralni defekt, ker ignorira stvarstvene zakonitosti in moralne vrednote, ki omogočajo, da človeštvo obstoja in se razvija.

   • Zahvaljujem se za vašo poizvedbo.

    Mnenje “da je ateizem moralni defekt, ker ignorira stvarstvene zakonitosti in moralne vrednote, ki omogočajo, da človeštvo obstoja in se razvija,” je neutemeljena ideologija.

    Slednja je eden od (večih) virov Velikega razkola tega naroda in države. Gre za neutemeljen pogled, ideologijo, s katero se razkolje narod in državo tako, da se povzdiguje en del in zaničuje druge dele slovenskega volilnega telesa.

    Ker je nedopustna, se je ideologijo v prispevku osvetlilo, nato pa izpodbilo. Nedopustno je namreč v nasprotju z jedrom temelja zakonitosti in moralnih vrednot slovenskega naroda in države. Ta Veliki temelj je poenoteno vpisan v naši Ustavi skupaj s Temeljno ustavno listino.

    • Tudi sam menim, da trditev: ateizem je defekt, ni na mestu. Je defekt s stališča religioznega človeka, privrženega določeni religiozni usmeritvi. Vendar je to subjektivno mnenje.

     Bistvo religije je v načinu delovanja v življenju in ne v pripadnost tej ali oni skupini. “Po njih delih jih boste spoznali,” pravi Sveto pismo.

     Poznam ateiste, ki so (nezavedno) bližje Bogu, kot kakšni zapriseženi katoliki. Živijo namreč spontano bolj skladno z evangelijskimi sporočili. Seveda obstajajo tudi drugačni ateisti in tudi drugačni katoliki.

     Pripadnost skupini in verjetje ali neverjetje v določene dogme ni merilo normalnosti. Merilo normalnosti je spontana življenjska drža, ki je skladna z božjimi in zemeljskimi zakoni.

     • tine: “Poznam ateiste, ki so (nezavedno) bližje Bogu, kot kakšni zapriseženi katoliki.”
      ====================

      Dajmo se zmeniti kdo je ateist. Sam menim, kar sem na teh straneh že velikokrat napisal:
      “Ateist je samo tisti, ki za ateista proglaša sam sebe.”

    • ZigaStupica: “Slednja je eden od (večih) virov Velikega razkola tega naroda in države. ”
     ==================

     “Zanimivo”
     Pogled na ateizem se proglaša za vir Velikega razkola naroda (pisano z veliko začetnico). Medtem, ko se pogled ateizma na vero pa ne, ali kako???
     Pri tem, da vemo da je bil ateizem osnovno orodje komunistične revolucije, ki je povzročila Velik razkol družbe.

  • To je težko, kajti abeli lahko razumejo kajne, kajni pa so tu zato, da delajo abelom hudo in jih silijo v nebesa. Nikoli ne bo tega razumevanja, to je luteranski kiks, kajti med Bogom in satanom ni razumevanja, ker satan sovraži Boga. Podobno pa je z ljudmi: imamo različne stopnje razumevanja, zato so nekateri že v ljubezni (svetniki), nekateri so v sočutju, nekateri pa v ignoranci ali celo sovraštvu. Zgornje skrpucalo od pisanja je v tem, zadnjem razredu. Pridiga o edinosti, a dela razdor, ter se postavlja nad kardinala. To je ta bolezen Cerkve.

   • Kajni so tu zato ?
    Jaz pa sem mislila, da kajni tako delajo zato, ker hočejo samo sebi dobro in drugega niti ne opazijo. In so ujetniki sami sebe.

    • Sicer to dobro samo sebi ni nujno da je tudi v resnici dobro za njih.
     Ker tega ne razumejo, se zavzemajo pač za to.
     Egoizem pač.

 4. Se strinjam. Pa tudi potrebujemo en drugega.
  Vsi skupaj tvorimo skupnost.
  Res pa je da smo na različnih stopnjah zavedanja. Kar pa ne pomeni, da smo tisti z več zavedanja, zato več vredni.

 5. Da si ljudje nismo enaki, boste videli v tem videu, ki vas bo zjokal, če ste ljudje:

  https://www.youtube.com/watch?v=4a9fPmd3c2E&start_radio=1&list=RD4a9fPmd3c2E&t=709

  Kot vidimo, so med nami kajni in abeli. Stari kristjani pač niso delali skupnosti s kajni, ampak so jih po Pavlovih priporočilih IZLOČILI. Današnji nauk pa je dokaj satanskemu podoben in vabi vse hudiče sveta, naj le pridejo k nam na dom. Zato pa je toliko zla v Cerkvi. Jezus se ni družil z vsemi grešniki, ampak le tistimi grešniki, ki so ga sprejeli za odrešenika.

  Zdaj se pa le družite s tatovi, in volite še naprej tatove, kot priporoča moderni nauk Cerkve. Poročite se z lahko žensko ali dilerjem droge, da boste torej imeli to “sveto skupnost”? Poročil pa vas bo papež Frančišek?

  Tu nekaj ne štima, a ne?

  • Jezus je VEDEL (ker je imel modrost), s kom se lahko druži.
   Vendar ni izločeval nekaterih ker jih ne bi maral, ampak ker je vedel, da ga ne bodo razumeli. Po mojem.

   • Tako je. Vedel je, kateri NOČEJO biti odrešeni, kateri so le za posel, kateri pa ŽELIJO biti odrešeni. To modrost ni imel le on, ampak jo ima vsakdo, ki spada med zadnje, tretje. Žal med njimi ni kaj dosti ne vernikov ne klerikov.

    Želja po druženju s komerkoli je sama po sebi posvetna, torej trgovska. Zato pa je toliko zla in trpljenja, če še Cerkev pridiga to zmoto. K sreči kardinal Rode ne deli tega neznanja naprej. Stari kristjani so imeli veliko željo po druženju s tistimi, ki so sprejeli Kristusa v celoti.

 6. Menim, da imajo teisti mnogokrat le kratek stik ( defekt) do stvarstva – Boga, ne pa tudi do soljudi, saj mnogo ateistov spoštuje moralne vrednote med soljudmi.
  Mnogo ateistov je v tem elementu boljših kot mnogo teistov, ki po svoji duši, po svojem negativnem obnašanju v resnici niso teisti.

 7. David: “Pri Bogu nikakor nismo vsi enaki”, “so jih po Pavlovih priporočilih IZLOČILI” “Jezus se ni družil z vsemi grešniki”
  Kaj pa prilika o pšenici in ljuljki? A ni šel raje za izgubljeno ovco? Blagajnik Juda Iškariot pa nikoli ni bil grešnik….

 8. Sedaj resno: Če sem članek prav razumela – gre za življenjsko potrebo po poenotenju. In če lahko povem drugače: Naučiti se moramo nagovarjati drugače misleče tako, da bi nas razumeli. Kajti posledice razdora nosimo in bomo nosili vsi.

  • …”Naučiti se moramo …”
   —-
   A jih to kaj mi mislimo, sploh zanima ?
   Odkar so zavladali, kaže da nas ne potrebujejo več.

 9. Veronika: “Naučiti se moramo nagovarjati drugače misleče tako, da bi nas razumeli. Kajti posledice razdora nosimo in bomo nosili vsi.”

  Tako je. Tudi živali je treba znati nagovoriti, pa palčke, pa pijančka v grabnu … To je to.

  Ne boš pa se z njimi parila, poročala, jih imela za sebi in Bogu in svetnikom enake. Ni važno, kdo je večji ali manjši, le drugačni smo si. Kar pa želi vsegliharska filozofija, ki izvira iz tistega dela religij, ki je pripravljen za popolne ateiste, negirati. To je hudičev posel znotraj Cerkev in naroda.

  Papež je to dojel, in ateiste nagovarja kot male bogove, noge jim poljublja (Jezus je umival noge le tistim, ki so gledali živega Boga!), saj jih edino to pritegne. Seveda pa zaradi tega kristjani, šibki v veri, izgubljajo tla pod nogami in padajo v te budistične variante: vsi smo enaki, zato smo vsi “Bog”, ker je “Bog” enak nam.

  Rimska kurija leze v to že dolgo. Papež je čisto v tem, samo da bi luterane nekako ujel. Zato pa kuriji v mnogočem vlada satan, kot je sveti pater Pij napovedal že leta 1960. Tolerirati komunizem in islam in ateizem, znotraj Cerkve in občestva, znotraj lastne družine, je pač lastna pot v pekel. Samo tiste poglejte, ki to filozofijo razglašajo, kako so zmedeni, prestrašeni in bolni. Med njimi je veliko škofov.

  To so te zakonitosti, na kratko.

  • “Jezus je umival noge le tistim, ki so gledali živega Boga!”

   Dvomim, da je to lekcija tistega besedila o umivanju nog.

 10. Stvarstvene zakonitosti?

  So nam poznane, vendar mnogi mislijo, da nimajo nobene zveze s stvarstvom. Npr: vera, strah, vest, ljubezen, veselje, sreča, pravičnost, poštenost, odgovornost…

 11. Avtor ni dorasel temu, ki ga kritizira. In namesto, da bi bil ponižno tiho, če že ne razume, sramoti tukaj in misli, da je pametnejši. Ta članek vam g. Stupica ni v čast. S tem ste diskredititrali samega sebe. Mislil sem, da je vaše razumevanje globje. Tako pa tudi sami očitno sodite med tiste, ki so demokrati, ker znajo šteti.

 12. Nemara pa ti nisi dorasla. Pojdi nazaj prebrat začetek avtorjeve ekspertize. Moram citirati? OK:

  “primer ideologije kardinala” – to je politični izraz, s katerim se obmetava nasprotnike v Slo.

  “besednjak, ki ga je uveljavil kardinal dr. Franc Rode” – čista levičarska fraza, vredna Dela in Dnevnika.

  “ta besednjak neutemeljeno povzdiguje en del slovenskega volilnega telesa in zaničuje druge dele taistega telesa” – spet stil navidezno vljudnih levičarjev. ki je popolnoma zgrešil očetovsko poanto Rodeta. Se tako govori o našem kardinalu? Pisec je morda član Cerkve, a tisti, ki voli levico, to je jasno. Pokvarjenost se samo stopnjuje:

  “vzvišen besednjak, ki zaničuje del slovenskega volilnega telesa, s čimer se telo posledično razpršuje, je očitno.”

  Kaj bi ta model rekel šele na Jezusove besede o farizejih in hinavcih? Tu si lahko čudni katoliki, ki sledijo neko izmišljeno varianto Kristusa, malo preberejo (prosim ne bodite površni):

  http://www.biblija.net/biblija.cgi?q=hinavci&step=20&qall=1&qids=808080808080809fffffff7&idq=14&id13=1&pos=0&set=2&l=sl&q1=1

  In tako dalje, ne ljubi se mi več brskati po tem ….u.

  Jasno je, da pisec teksta kardinalu Rodetu očita prav to, kar počne sam – razdvaja desno volilno telo – a ne razume ne njega in ne sebe. To je znamenje prisotnosti hudega duha tudi med veleumi Cerkve.

 13. Če bi imel za komentiranje tega članka na voljo samo en stavek:

  Avtor članka se je odločil da se bo s kladivom spravil obračunavat z mislijo.

 14. g. Stupica je kritičen do kardinala. To ni kar tako. Kardinal je avtoriteta in avtoriteti se verjame. Kdor kritizira tako veliko avtoriteto je “nedorasel”, “kladivo”, piše “skrpucalo”??
  —-
  Kakorkoli, meni se gornji članek ne zdi skrpucalo, ampak samo neka logična ugotovitev, s katero se osebno strinjam. Sem pripadnik mlajše generacije in sem do kardinala in njegovih dejanj precej kritičen. Vem, da je pripadnikom starejše generacije kaj takega popolnoma nedoumljivo. Ampak jaz sem kljub temu kritičen.
  —-
  Mislim, da gre tukaj tudi za nekaj konflikta med generacijami. Čas je vsekakor na strani mlajše generacije. Mogoče bi si lahko pripadniki starejše generacije vzeli za zgled Mojzesa. On ni nikoli prišel v obljubljeno deželo, ampak videl jo pa je. Predvsem pa je znal vzgojiti svojega naslednika Jozueta.

  • To je vse Ok, a moraš razumeti, da znotraj neke katoliške skupnosti komunisti, islamisti in mavričarji prinašajo še večji razdor, kot bi bil brez njih. Ko je neka Cerkev, kot recimo slovenska, v večini že “cepljena na levo” je to tako hudo skregano s samim Božjim naukom, da je propadanje neizbežno. In ko levici (komunizmu) naklonjeni “verniki” začno udrihati po mislecu, ki je po očetovsko povedal samo bistvo problema in rešitve, je to znak hudega duha. Kajti svetniki in Jezus učijo: Zaman je askeza, zaman je žrtvovanje in velika dela, če ni POSLUŠNOSTI.

   Mlad človek le naj bo uporen, a ko naleti na mojstra oziroma avtoriteto v nečem, bo odtlej samo še propadal, če bo nekritično in brez razuma kritičen do tega mojstra. Če bo krivično kritičen. PREDOJDIPALNO kritičen. In gospod Rode je mojster nečesa. Če morda že ni nek ekstra duhovnež, pa je mojster razločevanja duhov, poznavanja samega bistva nauka in komunizma ter vsekakor poznavalec zdravega sotanka duše slovenstva. Je tudi težko dosegljiv poznavalec evropske kulture in filozofije. Je pač najboljše, kar trenutno premore naš narod. Zato je nepremišljena kritika takih kalibrov pravzaprav vstop v samoprekletstvo. Takšne duše odtlej spijo in živijo ZELO SLABO.

   V tem je problem nepremišljenih kritik. Sicer pa kakor kdo želi, seveda.

   • Očita se mi neposlušnost. Ampak jaz sem nauku Cerkve poslušen.Ta očitek je neresničen.
    Očita se mi predojdipalna kritičnost, krivična in nepremišljena kritičnost. Spadam v mlajšo generacijo, ampak tako mlad pa spet nisem, da ne bi teh pojmov pri sebi že razčistil. Ta očitek je spet neresničen. Pravzaprav znam biti čisto zvest kristijan, brez da bi slepo zaupal ali potreboval modrosti precej pomembnega cerkvenega dostojanstvenika.
    Sokomentator me ne vpraša za podrobosti glede osebne izkušnje s prijateljem iz otroštva, ki sem jo napisal v mojem prvem komentarju v tem članku. On samo misli da ve, kakšen da sem jaz.
    —–
    Jaz ne vem točno, kaj je pripeljalo mojega prijatelja do tega, da je postal t.i. oddaljen kristjan. Spomnim pa se dogodka, ko me je vprašal, kakšen se mi zdi takrat na novo izvoljeni nadškof(Rode). Takrat se mi je zdel inteligenten, malo mučeniški, kot nekdo, ki se bo znal postaviti komunistom po robu, nekdo, ki mu lahko zaupam in se nanj zanesem. Zelo me je čudila prijateljeva agresivna nastrojenst do njega. Zdaj se ne čudim več. In ta moj prijatelj iz otroštva ni slab človek.

    ——
    Jaz ne iščem razdora. Samo terjam resnico. Do kardinala imam dolžnost spoštovanja. V redu. Ni pa mi treba, da mu verjamem in mu slepo sledim. Modrost sama po sebi ni nič, če ni sadov.

  • Kritiziranje avtoritete se ne problematizira. Če bi kritika bila umestna. Vendar ni. In takrat se obrne proti tistemu, ki kritizira.

 15. Zal se strinjam, da avtor niti priblizno ni dorasel temu, kar kritizira in tistemu, ki ga kritizira. Poleg formalno legalisticnih obstajajo pac se kaksni drugi uvidi o svetu, v katerem zivimo.

 16. Mogoče je treba obelodaniti, da se v zadnjem času nikogar ne proglasi za svetnika, če na njim niso odkrili in dokazali nekega večjega odstopanja od Božje volje. Tako meni ljubi sv. pater Pij recimo ni prenesel črncev.

  In sv. Pij je rekel, da je srečen, ker bo umrl preje kot se bo na papeževem stolu pojavil satanist.

 17. Zdravko, deluješ kot pravi, razumen oče, hvala.

  Dr. Rugelj je dejal, da ne more pomagati kakemu samcu, ker ko mu kaj po očetovsko pove, ta odide domov, užaljen, in se ne vrne, ker se doma po svojih možganskih vijugah zapleza. Zato je dobro, da je doma še kdo, pameten, da mu stvari počasi razloži. Tako to deluje od kardinala dol preko nas do naroda. Če pa narodu manjka očetov, ker je že ves preojdipalen, in vsako razlago sprejema osebno ter jo zavrača, imamo pač narod kot smo in Cerkev kot je.

Comments are closed.