Ste izgubili potni list?

1

Ministrstvo za notranje zadeve priporoča, da ob načrtovanju dopustov v tujini pravočasno preverite, ali imate ustrezen dokument za potovanje v tujino, pa tudi, če je ta veljaven. Posebno pozornost je potrebno nameniti tudi veljavnosti potovalnih dokumentov otrok, saj se ti izdajajo s krajšo veljavnostjo (zgolj 3 leta ali 5 let).

Ste izgubili potovalni dokument?

S potnim listom in osebno izkaznico je potrebno skrbno ravnati in ju primerno hraniti. V primeru pogrešitve, izgube ali kraje potnega lista ali osebne izkaznice je državljan to dolžan naznaniti čim hitreje, najkasneje pa v roku 8 dni (oz. v roku 8 dni po prihodu v Slovenijo, če se vam to zgodi v tujini) na kateri koli upravni enoti. Prijava na policijski postaji ne zadošča, opustitev naznanitve pa je dejanje, ki lahko privede do zlorabe vašega dokumenta in vaše identitete ter hkrati prekršek, za katerega je predpisana globa.

Svetujemo vam, da se, kadar ostanete brez potnega lista ali osebne izkaznice v tujini, obrnete na najbližje diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije. Naznanitev izgube listine namreč lahko opravite tudi tam. Za prihod domov vam bodo izdali potni list za vrnitev. Vlogi za izdajo potnega lista za vrnitev morate predložiti dve fotografiji.

Zakon o potnih listinah določa, da mora organ, pristojen za kontrolo prehajanja čez državno mejo, državljanu, ki nima veljavne potne listine, njegovo državljanstvo in istovetnost pa nista vprašljiva, dovoliti prihod v državo. Slednje pride v poštev takrat, kadar ostanete brez potovalnega dokumenta v eni od sosednjih držav.

Foto: Časnik.si

1 komentar

Comments are closed.