Kaj potem?

0

Pri vsej širini gospodarske, družbene in politične krize ter navidezni brezizhodnosti obstaja tudi nekaj vzrokov za optimizem. Ti so v Sloveniji predvsem pojav demokratične javnosti ter enotnost, zrelost in strpnost, ki v njej prevladujejo.  Demokratična javnost se je izrecno artikulirala ob zadnjem “primeru JLA”, toda nastala seveda ni čez noč, amapak se je rojevala počasi, upoštevajekulturno dediščinoslovenskega naroda in civilizacijske pridobitve (srednje) Evrope, zadnjo fazo pa doživlja začenši z Novo revijo in akcijami Društva slovenskhi pisateljve. Neprecenljivo vlogo pri tem razvoju ima seveda tudi Mladina, ki je vsa zadnja leta rušila tabuje in do neslutenih razsežnosti odprla svobodo tiska in ki so ji zato, hočeš nočeš, morale slediti tudi druge revije in časopisi.

Več: Nova revija, št.77 / 1988