Kaj migrantska kriza prinaša ali odnaša muslimanom in kristjanom?

27

kriz_polmesecMigrantsko-humanitarna kriza, s kakršno se zdaj soočata Bližnji Vzhod in Evropa, postavlja na preizkušnjo vse, ki živijo na tem koncu sveta. Pogrošne analize v medijih krčijo to dogajanje v zadnji instanci na spopad islama in krščanstva.

Toda ta religijska sistema, krščanstvo in islam, sta lahko kvečjemu navdihovalca takšnih ali drugačnih dejanj v tej krizi, igralci in odločevalci v njej pa so ljudje, in med njimi tudi muslimani in kristjani. Religije, ki so nastale v obdobju med 7. stoletjem pred Kristusom in 7. stoletjem po njem, so univerzalistične, kar pomeni, da nagovarjajo slehernega človeka, ne glede na njegove siceršnje pripadnosti. V tem tisočletnem obdobju, ki ga nemški filozof Karl Jaspers označuje kot “osno”, ker se je človeštvo zasukalo od nabiralsko-lovskega preživljanja in plemenske družbene ureditve v poljedelsko-živinorejsko in v državno ureditev. Sonaraven temu zasuku je zasuk religije od domorodske k univerzalistični.

No, danes smo verjetno v novem “osnem” obdobju, ko se svet dokončno globalizira in se zato dosedanje oblike preživljanja in družbene urejenosti vidno spreminjajo. In zopet, sonaravno, so v to dogajanje vpete tudi religije hkrati kot nosilke in kot nošenke. Ob vseh teh spremembah – in tudi migracije so del teh procesov – se počasi izrisuje nova podoba religije oziroma nova interpretacija religije. Glede na to, kako v njej delujejo muslimani in kristjani, se verjetno že nakazujejo tudi smeri razvoja religije.

Ko tukaj govorimo o delovanju muslimanov in kristjanov v sedanji migrantski krizi, imamo v mislih ljudi in njihovo skupnost, se pravi Cerkev in Ummo*. Le tako se je namreč mogoče izogniti nejasnostim in zmešnjavi, ki nastanejo, ko kar povprek govorimo bodisi o krščanskem in islamskem svetu bodisi o krščanskih in islamskih državah, civilizaciji, umetnosti ipd. Toda tudi ko se omejujemo na verski skupnosti, Cerkev in Ummo, nimamo pred seboj enotnega pojava. Načelno sta namreč Umma in Cerkev vesoljni, univerzalni, nad vsemi drugimi pripadnostmi, sta krovni skupnosti nad plemenskimi, narodnimi, državnimi in drugimi pripadnostmi. V realnosti pa sta to galaksiji večjih in manjših skupnosti, ki vsaka po svoje deluje v procesih globalizacije.

Če je nekoč enotnost Umme predstavljal (če ne že zagotavljal) kalif – za ene Mohamedov namestnik, za druge Alahov – danes Umma nima več takšnega simbolnega povezovalca, kar v precejšnji meri ovira njeno delovanje in ukrepanje v zvezi z globalnimi pojavi. Če že ni skupnega vodstva in avtoritete Umme, pa je skupna, in to neomajna, zavest njenih članov o svoji večvrednosti v primerjavi z “neverniki”, “pridruževalc”« in drugimi ne-podrejenci, ne-muslimani.

Moški musliman je namreč Alahov podrejenec – islam pomeni podrejenost – zato je nad vsem, kar je na zemlji, najprej nad žensko, četudi je muslimanka, potem pa nad vsemi, ki se ne podrejajo Alahu. Ta zavest večvrednosti je še posebej neomajna med širokimi ljudskimi množicami, ki tudi na ta način lažje prenašajo revščino, stiske in mnogokrat brezpravnost, v kateri živijo. Podobno psihološko kompenzacijo množic razčlenjuje nobelovec Solženicin v stalinizmu, ki so ga ljudje dokaj voljno prenašali, ker je vsakomur omogočal, da je bil “mali Stalin”, ki je bil vedno nad kom drugim in, če nič drugega, ga je lahko prijavil tajni policiji kot subverziven element. Muslimanski mislec Abdelwahab Meddeb pokaže v delu Bolezen islama (La Maladie de l’Islam, 2002), kako je prav ta miselnost vzrok za neprilagodljivost muslimanov sodobnemu svetu in njegovim humanističnim vrednotam, vzrok za odsotnost kritičnega mišljenja in raziskovalne strasti. Kot pove že naslov njegovega dela, je to “bolezen islama” in dokler muslimani od nje ne ozdravijo, bo težko njim samim in nič manj težko tudi drugim z njimi.

O splošni razširjenosti takšne mentalitete med muslimani kaže tudi odnos do šerijatskega prava. Ko je bil Osman Đogić mufti v Sloveniji, je v pogovoru za časnik Dnevnik (18. januarja 2003) v nebo povzdignil šerijatsko pravo, kritičnost do njega pa pripisal “evropocentričnosti”. Takratni vodja Islamske skupnosti v Sloveniji je tako dejal:

“Šeriatsko ali islamsko pravo je le ena od razsežnosti islama; na državni ravni je bilo, kot sem že rekel, uveljavljeno le tam, kjer so bili muslimani večina. V Iranu so se denimo študentje hoteli znebiti vladavine prosekulamega šaha in uvesti teokracijo. Spet drugje, denimo v Bosni in Hercegovini, je bil namesto šeriatskega prava uveden sekularni sistem. (…) Bistvo islamskega prava je v tem, da obsega vse življenje, vsa njegova področja, in sicer od trgovanja do odnosov med zakonci, in da ne dela razlik med duhovnim in sekularnim. To je kakovost šeriatskega prava.”

Na vprašanje ali je pravično kamenjati žensko, ki je zanosila zunaj zakona, pa razloži:

“Na to vprašanje vam ne bom odgovoril, kajti ne živim v sistemu, kjer je uzakonjena takšna kazen, denimo v Alžiriji, kjer so se ljudje za uvedbo šeriatskega prava odločili na referendumu. To je stvar tamkajšnjega sodnika in sistema. Ni pomembno, ali je to zame grozno ali ne. Tako kot ni pomembno, ali je glasba Beatlesov zame umetnost ali ničvreden hrup. Brez zamere, ampak vaše vprašanje izžareva evropocentričnost.”

Ameriško zgodovinar Richard W. Bulliet je v delu Za islamo-krščansko civilizacijo (2004) dokazoval, da se bo spreminjanje te miselnosti začelo na obrobju Umme, torej na Zahodu, ker je v njenem jedru – v arabskem svetu – pretrda in preveč izolirana od zunanjih vplivov. Z drugimi besedami povedano, kolikor bo te množice, ki zdaj prihajajo tja, uspelo uspešno integrirati, se bo ta miselnost, ki je eden redkih veznih tkiv Umme omehčala in muslimani bodo dopuščali, da drugi niso manj(vredni) od njih, da je enako(pravnost) zagotovilo mirnega sožitja in blaginje, solidarnosti in sodelovanja.

Raziskave trendov Pew Research Centra napovedujejo, da se bo do leta 2050 muslimansko prebivalstvo v Evropi dvignilo na 15%, Francija in Nizozemska bosta večinsko ateistični in agnostični, drugod pa bosta ta nazora krepko nazadovala. Število kristjanov se ne bo bistveno spremenilo. Razlog za hitro rast muslimanske populacije v svetu je rodnost. Medtem ko ima muslimanka 3,1 otroka, ima kristjanka 2,7 otroka na svetovni ravni, povprečje vseh ne-muslimanov pa je 2,3 otroka. Ob tem se zastavlja vprašanje, ali se bo potrdila Bulliettova teza in se bo miselnost muslimanov spremenila, ali pa se bo nasprotno še okrepila, ker bodo hitro rast in visoko rodnost razlagali kot znamenje Alahove naklonjenosti njegovim podrejencem. Tudi od dobrega reguliranja in prebavljanja migrantske krize je odvisno, kam se bo miselnost muslimanov nagibala v 21. stoletju.

Kar zadeva Cerkev v tej krizi, je treba tudi tu najprej poudariti, da jih je v stvarnosti več kot ena sama. Tu so najprej starodavne vzhodne Cerkve, ki pod pritiskom večinskih muslimanov in njihove politike zapuščajo svoje domovine in odhajajo na Zahod. Te so zelo kritične do množičnega sprejemanja muslimanov v Evropi. Do njega so zadržane tudi pravoslavne Cerkve, ki mejijo z islamskimi deželami in nemočno opazujejo, kako turška država stiska in zatira carigrajsko Cerkev in patriarha. Protestantske Cerkve podobno kot katoliška zagovarjajo pomoč migrantom, ne glede na njihov izvor in vero. V ospredju je pomoč človeku, druge zadeve naj rešujejo za to pristojne (državne) oblasti.

Naj ponazorimo katoliško stališče z Izjavo o begunski krizi, ki jo je 24.10. podal predsednik Slovenske škofovske konference Msgr. Andrej Glavan:

“Slovenija se nahaja v težkem položaju, ko več deset tisoč beguncev in migrantov iz Vzhoda in Afrike dnevno vstopa v našo državo. Njihovo sprejemanje, nastanitev in prevoz proti Avstriji zahteva izjemne materialne in človeške napore. Zato v imenu Slovenske škofovske konference izrekam hvaležnost in priznanje vsem policistom, vojakom, pripadnikom civilne zaščite in številnim prostovoljcem humanitarnih organizacij za vse njihovo dosedanje delo in zavzetost. Posebno zahvalo izrekam vsem članom Slovenske Karitas in župnij, ki v teh dneh požrtvovalno sprejemajo begunce in skrbijo, da je njihov odhod proti končnim državam čim bolj organiziran. Obenem pozivam pristojne državne oblasti, da beguncem, ki se v teh dneh nahajajo v Sloveniji, nudijo varne razmere, primerno namestitev in oskrbo. Pri tem lahko državne oblasti računajo na pomoč naše krajevne Cerkve in zlasti Slovenske Karitas. Prav tako naj državne oblasti dosežejo čim prejšnji dogovor o begunski problematiki na ravni Evropske unije in sosednjih držav, da v prihodnjih dneh in tednih ne bo prišlo do humanitarne krize in neredov. Vse državljane zato vabim, da smo v času te preizkušnje, kljub nekaterim zaskrbljujočim pojavom, enotni, mirni in da begunce po naših najboljših močeh sprejemamo kot brate in sestre. Katoličane pa še posebej vabim k zavzeti molitvi tako za vse begunce kot tudi za mir na svetu.”

Stališče Katoliške cerkve do vseh pojavov v svetu lahko strnemo v misel, ki jo je papež Frančišek izrekel ob koncu sinode njenim udeležencem:

“Dragi sobratje, iz izkušnje sinode smo bolje razumeli, da pravi branitelji nauka niso tisti, ki branijo črko, ampak duha, ne ideje, ampak človeka, ne obrazce, ampak zastonjskost Božje ljubezni in njegovega odpuščanja”.

V kakšnem duhu ravnajo in bodo ravnali muslimani in kristjani in njihove skupnosti (umme in Cerkve) v sedanji migrantski krizi, bo gotovo eden od pomembnih kazalcev njihovega nadaljnjega razvoja v procesih globalizacije. Od njihovih odločitev, ali bodo v središče postavljali človeka ali (versko) doktrino, je odvisen nadaljnji razvoj vsega človeštva, saj ni mogoče, da ne bi pogledi dveh tretjin človeštva ne vplivali na njegovo rast oziroma njegovo nazadovanje. V migrantski krizi gre potemtakem za mnogo več, kakor se zdi na prvi pogled.

* umma (arab.) pomeni skupnost muslimanov po vsem svetu

27 KOMENTARJI

 1. Zanimivo branje, pa mufti je očitno idiot.
  Sem se pa ustavil pri temle odlomku
  “Moški musliman je namreč Alahov podrejenec – islam pomeni podrejenost – zato je nad vsem, kar je na zemlji, najprej nad žensko, četudi je muslimanka, potem pa nad vsemi, ki se ne podrejajo Alahu. … Muslimanski mislec Abdelwahab Meddeb pokaže v delu Bolezen islama (La Maladie de l’Islam, 2002), kako je prav ta miselnost vzrok za neprilagodljivost muslimanov sodobnemu svetu in njegovim humanističnim vrednotam, vzrok za odsotnost kritičnega mišljenja in raziskovalne strasti.”

  Glede na to, da so obstajali in tudi sedaj obstajajo številni muslimanski znanstveniki (tudi nobelovci https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Muslim_scientists) je malo težko tako posploševati in neposredno povezati islam s takšnimi osebnostnimi potezami. Prav tako so nam iz zgodovine znani primeri (zgodnje) islamske civilizacije z naprednim in tolerantnim mišljenjem ter znanstveno radovednostjo, ki je takrat prekašala krščanski svet. Ne gre torej toliko za vero kot takšno, temveč v kakšni kulturi in s kakšnimi vrednotami človek zraste.

  • Glavni problem je naučiti ljudi samostojnega in odgovornega gospodarjenja. Tako islamska umma kot Cerkev imata velike probleme z gospodovanjem (poniževanjem drugih in hlapčevanjem) , to kar je v osnovi mafija oz. socializem in v Sloveniji lažna levica in lažna desnica.

   Dober članek, ki razmišlja.

   Nekdo lahko kritizira muftija , da je idiot (resnici na ljubo je Đogić zagovarjal kriminal) , a hkrati kritiko papeža zmerja. Drug pobožnjakar kritizira slovenske škofe z izdajalci (razen Štumpfa), a ne upa kritizirati 5 papeževih socialističnih stavkov.

   Sam vidim, da zelo malo kristjanov sprejme razvijanje religije. V veri se premalokrat vprašajo KAKO (glagol, dejavnost), ampak do neskončnosti dlakocepijo KAJ (NAUK, samostalnik, togost, farizejstvo). Tudi Ocvirk si verjetno ni upal pisati o razvijanju katoliške religije dokler je bil duhovnik.

 2. Tudi jaz sem se čudil članku precej časa. Kako lahko nekdo pride s tako preprostim in celo razumljivim stereotipom o identiteti nekoga iz vere. In to celo tuje vere, niti ne lastne. Kako lahko nekdo razume tujo vero, medtem ko je že lastna pravzaprav en sam vir skrivnosti. Kako lahko nekdo kar dojame Boga, in to celo tujega, poleg svojega.
  Vse to se je potem razjasnilo, ko sem šel pogledat kdo je avtor članka. Komentar tako niti ni več potreben.
  Kar se muftija tiče, ne vidim zakaj bi bil idiot. Šerijatsko pravo je za muslimane realnost. Tako kot je za nas Mojzesova postava. Tudi mi poznamo smrtno kazen, čeprav so nekateri vzvišeno proti srmtni kazni in jo imajo za nekaj “barbarskega”. Prav nič ni barbarska. Lahko pa jo ukinemo. Tudi jaz sem proti, predvsem zaradi možne krivičnosti, ki ni popravljiva. Toda, ukinitev smrtne kazni ima tudi svoje slabe strani, zlasti na rast kriminala. Tako da naj si svojo vzvišenost kar kam vtaknejo.

  • To, da smrtna kazen na rast kriminala nima prav nobenega pozitivnega učinka, je bilo dokazano tolikokrat, da to pa res že vsak vrabec ne veji čivka. To lepo dokazuje že statistika iz ZDA, ko se primerja zvezne države, v kateri smrtna kazen obstaja in tiste, ki je nimajo. Število kaznivih dejanj, za katere je lahko predvidena smrtna kazen, v tem primeru umorov, je konsistentno manj v državah, kjer smrtne kazni ni.

   To lahko pomeni dvoje: Da so države, v katerih ni smrtne kazni, že v osnovi bolj civilizirane, torej “proizvajajo” manj morilcev, ali pa pomeni to, da smrtna kazen na hujše oblike kriminala nima prav nobenega vpliva. Glede na to, da gre za dejansko isto skupno državo, je prva teorija malo verjetna.

   vir: http://www.deathpenaltyinfo.org/deterrence-states-without-death-penalty-have-had-consistently-lower-murder-rates

   Hkrati pa je kontradiktorno govoriti o “svetosti življenja” in smrtni kazni. Če je življenje sveto, potem smrtna kazen ne pride v poštev.

   Je pa citirana izjava muftija dejansko idiotska, ker po tej logiki niti holokavst ni zločin, saj je temeljil na pravu nacistične Nemčije. Skratka, če hočemo govoriti o človekovem dostojanstvu, potem vrednosti človekovega življenja ne moremo relativizirati, ne v imenu verskih, političnih ali katerih tretjih doktrin.

   • “smrtna kazen na rast kriminala nima prav nobenega pozitivnega učinka”

    Gospod s provokatnim imenom ima tokrat prav, zelo prav. Veliko večji učinek na zmanjšanje kriminala ima večja verjetnost odkritja povzročitelja.

    Na smrtno kazen je smiselno govoriti s stališča pravične obrambe pred povzročitelji kriminala. Današnja družba je večinoma že tako razvita, da se je možna obramba pred nevarnimi kriminalci brez ubijanja.

   • Smrtna kazen res nima vpliva. Ima pa vpliv pravica do nošenja orožja.

    Več kot je oboroženih poštenih prebivalcev, manj je kriminala. Korelacija se vidi tako v ZDA kot Evropi.

  • Res profesorji so profesorji..g.Ocvirk je pač sedaj zaslužni profesor in kot tak pač tudi veliki teoretik.Zanimivo pa je nekaj da niso ženske skočile pokonci na muftijev odgovor ali se lahko žensko kamenja, ki je zanosila izven zakona. In kaj ima to danes z nami in trenutnim stanjem… Migrantska kriza ni kriza kristjanov ampak nespametnih vladarjev. Na Madžarskem ni migranstkse krize pa je naša soseda. Ne vem zakaj ravno “Časnik” objavlja takšne članke, ki podtikajo pod krinko zaslužnih profesorje neke teorije o tujem pravu, ki ga nimamo. Evropa se ve na katerih dveh temeljih prava temelji in debatirajo rajši o tem

   • ‘Ne vem zakaj ravno “Časnik” objavlja takšne članke, ki podtikajo pod krinko
    Mirno lahko bereš samo časopise tipa “komunist”, ki ponujajo dnevno ubijalsko dozo teorij zarot. ‘

    Meni je pa všeč, da edino časnik ni centralno plansko voden in uniformiran iz enega ali drugega centralnega komiteja dveh monopilnih FDV ekip.

    • Ups, naredil sem 2 napaki.

     ‘Ne vem zakaj ravno “Časnik” objavlja takšne članke, ki podtikajo pod krinko’

     Mirno lahko bereš samo časopise tipa “komunist”, ki ponujajo dnevno ubijalsko dozo teorij zarot.

     Meni je pa všeč, da edino časnik ni centralno plansko voden in uniformiran iz enega ali drugega centralnega komiteja dveh monopolnih FDV ekip.

 3. Meni se zdi Ocvirkov članek odličen. Pomaga mi tudi spoznavati islam in religijo nasploh. Tudi mojo katoliško religijo.

  Prijatelj, ki se že desetletja poglablja v filozofijo religije mi je pravil, da je eno osebno verovanje, drugo pa gradnja in razvijanje religije. Gradnja religije ima vedno ob lastniške cilje podrejanja, poniževanja množic. On je zelo skeptičen do dogem, občuduje pa teologa Hansa Künga in teologijo Ute Ranke Heinemann. Ko so Judje iskali obljubljeno deželo (kot jo danes muslimani iščejo v Evropi) naj bi jim Bog rekel, zapovedal, da morajo pobiti vsa ljudstva: vse može, vse žene in vse otroke. Ta Božja zapoved ima neko ime (ki sem ga pozabil). Moj prijatelj pravi, da to ni bila nobena božja zapoved, ampak človekova interpretacija oz. Zloraba Boga v o lastniške namene. Danes te zapovedi ni več, ker se je religija razvila. Pred 2700 leti so vse religije bile rodovnega religije in so častili prednike, bile so mnogoboške, kar se tudi vidi iz Stare Zaveze.

  Po njih delih jih boste spoznali. Kot lahko človekova dejanja, govorjenja in pisanja ter obnašanja presojamo. Jaz že pri nekaterih katoličanih v njihovi zadrtosti, agresivnosti in gospodovalnosti (žaljenju, poniževanje drugih in poviševanju sebe, predvsem pa izkoriščanju in manipuliranju drugega) ne morem prepoznati, da slaviva istega Boga.

  Mislim, da Ocvirk naredi napako ko govori o podrejenosti. Človeška družba mora imeti hierarhijo. Podrejeni in nadrejeni smo v različnih vlogah. Kar ne pomeni, da smo zaničevani, poniževani, zasužnjeni. Ne, če imamo dobrega šefa. Problem so Fritzli, ki zasužnjujejo, so lažne avtoritete, avtoritarci, zlorabljevalci, mafijaši , psihopati, paraziti, birokrati kolesarji.

  Islam danes daje določenim motencem (številni muftiji kurijo množice s sovraštvom) veliko moč s katero gospodujejo. Problem pa je, da večina ljudi ostaja bolan kolektiv. Ljudje osebnostno ne zrastejo. Slišal sem za primer advokata in zdravnika na Zahodu, ki sta rekla, da bosta šla tudi ubijati brezverce in krivoverce (ko jima mufti to ukaže, torej tudi kolege in prijatelje, ki niso muslimani). Tudi v Sloveniji vidim, da katoliki (sploh pa socialisti) sploh ne razvijejo osebnosti, ampak si najdejo kolektiv in Firerja, da lahko skupaj sovražijo neko skupino in o svoji skupini in sebi mislijo narcisistično kako pomembni, pravi in dobri so.

  Podoben problem kot muslimani imamo Slovenci. Tako lažna levica kot lažna desnica, ki sta obvladovati z mafijo. Večina Slovencev je zlorabljenih. Veseli so, da dobivajo priboljške socialističnega sistema. Vsak od njih je nekomu mali Stalin, mali ali veliki kapo (da uspešno čuva Fritzlovo klet, ko gre Fritzl na dopust. Slovenija bo šla na pot prenove šele po totalne bankrotu. Kot nacistična Nemčija. Le da imamo pri nas provincial socializem. Skoraj vsakdo ima večji ali manjši fevdov in celo življenje trenira gospodovanje. Svobode pa se boji, ker ne zna gospodariti.

  • Gospod Pavel,
   bodite trdni v veri! Ko vam prijatelj ponovno pove: “Bog rekel, zapovedal, da morajo pobiti vsa ljudstva: vse može, vse žene in vse otroke.” mu preberite iz Svetega pisma, 5. Mojzesove knjige:

   Toda hešbónski kralj Sihón nam ni hotel dovoliti, da bi šli čez njegovo ozemlje; … In GOSPOD mi je rekel: »Glej, začel sem ti izročati Sihóna in njegovo deželo, začni osvajati, da dobiš v last njegovo deželo!« Sihón nam je z vsem ljudstvom prišel nasproti, da bi se bojeval pri Jahcu. In GOSPOD, naš Bog, nam ga je izročil in pobili smo njega, njegove sinove in vse njegovo ljudstvo. Takrat smo zavzeli vsa njegova mesta in z zakletvijo pokončali vsako mesto: moške, ženske in otroke; nikogar nismo pustili živega. Le živino smo si prisvojili in plen iz mest, ki smo jih zavzeli.

   In ga še podučite: “Kogar Bog blagoslovi, ga podpira do konca. Kdor temu pomaga, tudi dobi Božji blagoslov. Kdor mu pa nasprotuje, se pa tudi ve, kaj bo.”

   Predvsem pa … pri tolmačenju Svetega pisma upoštevajte eksperte, v tem primeru eksperte judovske zgodovine. Tudi mene za vsak slučaj rajši ne. 😉

   • OOOPPPPSSS!
    Verjetnoi želite vedeti, kako dobiti Božji blagoslov? Čisto enostavno! Večkrat na dan zahtevajte, da vam Bog razodene Božjo voljo nad vami, kako jo boste lahko izpolnjevali, če bo šlo. Nikakor pa ne smete nekaj skleniti in potem moliti: “Bog, pomagaj mi!”
    😉

    • Ne razumem. Zakaj mislite, da nisem trden v veri? “Kdor pa misli, da je trden, pa naj pazi, da ne pade!” (sv. Pavel ne vem v katerem pismu)

     Kako so Judje temu “naročilu Boga” rekli?
     Kje naj dobim primerne judovske razlagalce Stare Zaveze “rodovne religije”?

 4. Kako srečni smo lahko katoličani, da imamo pastirje, ki kljub problemom, ki jih oomenja članek, prostodušno zborujejo na dveh sinodah o družini in celo razpravljajo o možni shizmi zaradi obhajila pri ločenih zakoncih!

   • “Ker ne znajo postaviti prioritet in dlako cepijo?”

    Ni nujno. So še druge možnosti, recimo … zaradi osebnih grehov nimajo več razumevanja znamenj časov. Lahko so odrezani od informacij. Lahko jim je pod pokorščino to zapovedano. Pa še kaj bi se našlo, nesposobnost bi jim pa čisto nazadnje pripisal.

    • Pa saj ste same nesposobnosti našteli 😀 :

     1. “zaradi osebnih grehov nimajo več razumevanja znamenj časov.
     2. Lahko so odrezani od informacij.
     3. Lahko jim je pod pokorščino to zapovedano.
     4.Pa še kaj bi se našlo,

     nesposobnost bi jim pa čisto nazadnje pripisal.”

   • V redu. Bom kar prilepil povezavo:
    http://gloria.tv/media/yCAa4aQBhnU

    Ter vprašal: “Kaj je narobe s sliko na tej spletni strani?” Če ni nič narobe, če ni fotomontaža, če ni ponaredek, potem smo mi tisti, ki ne znamo brati znamenja časov. Potem smo mi tisti, ki ne vidimo svetovne vojne, ki ravnokar poteka, med Kapitalom in Delom. Potem smo mi tisti, ki “ne znajo postaviti prioritet in dlako cepijo”!

 5. G.AlFe, hvala za grozljivi link, upajmo, da je ponaredek! Pa vendar je v Sloveniji mogoče najti posredne indice, da ni. Kako drugače interpretirati mariborsko katastrofo, premestitev ali odstavitev petih nadškofov v nekaj letih, več kot enoletno brezvladjeh v obeh metropolijah in to v edini komunistični enklavi Evropske unije. K temu lahko prištejemo še državno vatikansko odlikovanje partijskemu šefu ter vse zadnje velike uspehe komikontinuitete z dvotretinsko zmago na volitvah in prepevanjem celotnega državnega vodstva v Stožicah vred!

Comments are closed.