Kaj manjka kapitalizmu?

30

OLYMPUS DIGITAL CAMERAŽe nekaj časa se na javnih demonstracijah v Sloveniji kažejo simboli, ki so povezani z nekdanjo komunistično oblastjo, na primer titovke z rdečo zvezdo. Opazno je tudi nasprotovanje parlamentarni demokraciji, na primer z zahtevami po neposredni demokraciji in s parolami »oblast ljudstvu« ter nasprotovanje zasebni lastnini z lepljenjem napisov »Naše«. Zasebna lastnina je v nasprotju s komunistično  »družbeno lastnino« osnova za kapitalistični družbeni in ekonomski sistem. Eden od najvidnejših kritikov komunističnega ekonomskega sistema, ki je že zgodaj napovedal njegov propad, je dr. Ljubo Sirc. Študiral je pravo in ekonomijo. Med 2. svetovno vojno je najprej deloval v skupini Pravda, ki se je zavzemala za upor proti okupatorjem, vendar se je uprla tudi nadvladi in metodam Osvobodilne fronte, ki so jo »upravljali« komunisti. Med vojno je pobegnil v Švico z namenom, da bi zahodnim silam pojasnil, kaj se zares dogaja v Jugoslaviji. Ob koncu vojne se je vrnil s prekomorsko partizansko brigado. V prvih letih po vojni je bil na Nagodetovem procesu najprej obsojen na smrt, potem pa so mu kazen spremenili v dolgoletno zaporno. Po izpustitvi iz zapora je pobegnil v Veliko Britanijo in tam doktoriral ter deloval kot predavatelj in publicist. Svojo življenjsko zgodbo je popisal v knjigi Dolgo življenje po smrtni obsodbi (Nova obzorja, Ljubljana, 2010).

Zahod ni razumel

Po ilegalnem odhodu v tujino, v dramatičnih razmerah, ko doma nikakor ni mogel dobiti službe in je uvidel, da ga jugoslovanska tajna policija  hoče narediti za svojega obveščevalca, je dr. Ljubo Sirc v tujini začel objavljati študije in članke o komunističnem sistemu v Jugoslaviji. Ob tem je presenetljivo večkrat naletel na nerazumevanje in nasprotovanje  uglednih ekonomistov na Zahodu. V svoji knjigi to opisuje na primeru svojega obiska v Pakistanu, kamor je bil povabljen kot predavatelj. Njegovim tezam o komunističnem ekonomskem sistemu je nasprotovalo več ekonomskih strokovnjakov, med njimi iz harvardske univerze v ZDA. Ljubo Sirc se na več mestih v svoji knjigi spominja še drugih takih primerov in ugotavlja, da ti strokovnjaki niso zares vedeli, kako deluje komunistična ekonomija. Nekatere od mnogih značilnosti, ki jih je takrat opisoval dr. Ljubo Sirc, so bile razmere v jugoslovanskem kmetijstvu, v težki industriji in rasti proizvodnje. Iz jugoslovanske statistike je bilo na primer razvidno, da je »bila leta 1952 kmetijska proizvodnja v Jugoslaviji za polovico manjša kot leta 1939«. Nominalne stopnje rasti so bile v gospodarstvu sicer visoke, vendar je bila proizvodnja neuravnotežena in stvari so ležale v skladiščih. Postopno so se v komunistični Jugoslaviji sicer razmere spreminjale, vendar ne tako, da bi proces gospodarskega propada zaustavil. Tudi tako opevano samoupravljanje ni prineslo pravih rezultatov, ker ni spodbujalo resnične ustvarjalnosti in odgovornosti, ampak je bilo po nadzorom komunistične partije. Gospodarska kriza je bila vse večja, sistem je uspeval le še s krediti z Zahoda. Zdi se, da so to tisti, ki danes v Sloveniji gojijo nostalgijo po nekdanjem sistemu, oziroma ga v ekonomiji oponašajo, to popolnoma pozabili.

»Čari« komunizma

O komunističnem sistemu lahko poleg ekonomskega vidika razmišljamo tudi družboslovno. Kako, kdaj in zakaj je sploh prišlo to te ideje? Misel o enakopravnosti oziroma enakosti vseh ljudi je že zelo stara. Zametke najdemo že v Platonovem pisanju o državi. Znana je namišljena država Utopija na samotnem otoku, ki si jo je zamislil Thomas More, angleški filozof in humanist (1487 – 1535). Dr. Janez Evangelist Krek, slovenski duhovnik, politik, sociolog, ki je deloval v 19. stoletju in pred 1. svetovno vojno v 20. stol., v svoji knjigi Socializem (Jugoslovanska tiskarna, Ljubljana, 1925)  opiše vrsto primerov, ko so razne verske sekte na krščanski osnovi ustvarile skupnosti, v katerih so živeli po komunističnih načelih. V glavnem je šlo za skupno lastnino, marsikje tudi skupno urejanje zakonov med možmi in ženami.  V nekaterih primerih je vidno močno uveljavljanje volje vodij, na primer v skupnosti Oneide v državi New York v 19. stoletju, ki jo je vodil J. Humphrey Noyes in še v drugih pred 19. stol. v ZDA. Kot skupnosti po komunističnem vzoru so znani so tudi židovski kibuci v Izraelu, ki obstajajo še danes. O nasilnosti komunističnih voditeljev v Evropi v 18. stoletju najbolj priča francoska revolucija, ki je žrla nasprotnike in v veliki meri tudi svoje pripadnike in je bila v tem predhodnica komunizma v 20. stoletju. Mnogi so se s komunističnimi idejami naslanjali na krščanski nauk in celo govorili, da so bili prvi kristjani pravi komunisti, ki so imeli vse skupno. Morda je tudi to pripomoglo k zmotni ideji, da se kristjani lahko v boju za družbeno pravičnost pridružijo komunistom. Past se je skrivala v tem, da je komunistična ideja zahtevala popolno kolektivno podreditev in posameznikova svoboda in dostojanstvo nista bili pomembni. Za vzdrževanje države po taki ideji je seveda potreben tudi popoln nadzor, ki ne dopušča svobode, čeprav so imeli komunisti ravno besedo svoboda pogosto na ustnicah. Brez svobode pa tudi ni ustvarjalnosti in odgovornosti. Ti dve lastnosti pa sta nujni za gospodarstvo in blagostanje skupnosti.

Krivda kapitalizma

Ko razmišljamo o grozotah komunizma in zločinih, ki jih je zagrešil v Evropi in drugod po svetu, se zdi kapitalistični sistem na prvi pogled kar odrešilen. Ko danes gledamo razvite zahodne države, kjer imajo delavci, v primerjavi s slovenskimi, dobre plače (na primer Avstrija, Nemčija, Skandinavija), je večje blagostanje, kot v nekdanjih komunističnih državah, očitno. Vendar je bilo v zgodovini pod kapitalizmom veliko izkoriščanja  in zatiranja delavcev. Nedvomno je to vodilo k uporom in iskanju drugačnih družbenih ureditev in tako se je pojavila tudi komunistična ideja. Zanimivo je, da so bila ta vprašanja zmeraj povezana predvsem z delavci v tovarnah, komunizem pa se je z oktobrsko revolucijo najbolj uveljavil v fevdalni, predvsem kmečki Rusiji. Zanimivo je tudi to, da je bila komunistična država Sovjetska zveza v veliki meri slovanska, utemeljitelj komunizma v 19. stoletju v Evropi Karl Marx pa je imel o Slovanih bolj slabo mnenje, imel jih je za smeti Evrope. Za Slovence, ki jih je imenoval Korošce, je na primer menil, da niso vredni, da bi bili samostojen narod. O tem piše dr. Janez Evangelist Krek v knjigi Socializem.

Kje je rešitev?

Vprašanja pravične družbene ureditve so še danes in tudi v Sloveniji zelo aktualna. Najbrž ne bodo nikoli rešena, vsaj idealno ne. Dr. Ljubo Sirc je po svoji težki, a bogati življenjski izkušnji prišel do zaključka, da je sicer treba stalno iskati boljše rešitve, vendar v imenu kakšne idealne družbe ali ideologije nikakor ne smemo žrtvovati ljudi. Opisuje, kako ga je v zaporu potem, ko je bil obsojen na smrt, v celici nekega večera obšla misel, »da je edina rešitev, da so ljudje dobri in strpni drug do drugega«. Teh besed ni težko povezati z Jezusovimi besedami v evangeliju, ko je na vprašanje, katera je prva zapoved odgovoril: »Prva je: ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo; druga pa je tale: ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Večja od teh dveh ni nobena druga zapoved.« (Mt 22, 34 – 40; Lk 10, 25 – 28). Če bi človeštvo spoštovalo to zapoved, ne bi moglo priti do totalitarnih nasilnih oblasti in držav, ne do zlorab zasebne lastnine, pa tudi ne do zlorab vere. Tudi glede vloge zasebne lastnine je Jezus povedal svoje, ko je bogatašu, ki je želel biti deležen večnega življenja, svetoval, naj proda vse in razda ubogim (Mt 10, 23 – 26; Lk 18, 24 – 27). To zveni zelo zahtevno za današnje čase in ljudi, tudi verne, morda celo za Cerkev. Imamo pa tudi ustavo, temeljno pogodbo med izvoljeno oblastjo in ljudstvom v parlamentarni demokraciji. V njej je opredeljena vloga zasebne lastnine takole: »  Zakon določa način pridobivanja in uživanja lastnine tako, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija« (67. člen Ustave Republike Slovenije). Torej ne samo ekonomska vloga, ki bi jo lahko v kapitalizmu razumeli kot maksimiranje dobička, temveč tudi socialna in okoljska, ki sta vezani na odgovornost  za vse ljudi.

Foto: blog Trik.kitaj


30 KOMENTARJI

 1. Skoraj 2ooo let star jasen nasvet v tesni zvezi s prilaščanjem in lastninjenjem česarkoli že se glasi:”Dajte cesarju,kar je cesarjevega in Bogu,kar je Božjega”.Mr 12,17.Današnjemu kapitalizmu(nemara tudi včerajšnjemu)manjka predvsem upoštevanje tega za resnično prosperiteto nujnega razlikovanja.Po božje časti vsakovrstne stvari-tudi naravo,predmete,cesarje, zlato-odreka pa celo osnovno spoštovanje svetemu in Svetemu.Zdi se mi,da dejstvo,da smo nekateri kristjani,drugi pa npr.muslimani,budisti,agnostiki ali ateisti… resničnega smisla in bistva tega pomembnega razločevanja za nikogar od nas v ničemer ne zmanjšuje.

 2. Zelo dobro se je avtor pripravil in napisal nekatere povzetke po rdeči niti, čeprav čutim iz raznih besed in idej in med vrsticami, da avtorja še vedno precej zanaša na levo oz. skrajno levo, v socializem.

  Eno je naslov: zakaj bi radi reformirali v Sloveniji vsi kapitalizem, če ga še živeli nikoli nismo!!! Najprej je treba nekaj aktivno, odgovorno in ustvarjalno živeti, da lahko pozitivne popravke vnašaš. Pri nas pa totalitarni spački hočejo v štartu nekaj reformirati, kar jih daleč presega.

  Drug opomin kristjanov: komunizem in krščanstvo NIMATA NIČ SKUPNEGA. Kristjani so 2.000 let iskali in živeli poti skupnega življenja v skupnosti, ki je temeljilo na svobodi posameznika, spoštovanju vernika. Kar je šlo čez so bile herezije, predvsem frančiškanske herezije.

  Komunizem pa je že idejno zahteval POBIJANJE večjegadela družbe, vseh razredov razen proletarskega razreda. Očitno v sloveniji nihče ni bral Karla Marxa in Frederika Engelsa, ki ju film Soviet Story ( sovjetska zgodba) – (zdejle trenutno ne najdem linka, sem ga pa v zadnjih 14 dneh dal gor na te komentarje, a kaj ko iskalnik ne omogoča iskanja besed po avtorjih komentarjev oz. po besedah v komentarjih!!!) – prosim, če ga kdo da gor!

  Ker če bi brali ta dva misleca, bi videli, da sta do Slovanov, Srbov, Rusov imela skrajno fašistično mnenje, in sta napisal, da bi jih bilo treba iztrebiti. Kar že 20 let pišem v Sloveniji na forumih in se včasih zapletem v debato s FDV komunisti, vidim, da imajo oni za tretji svet podobno rešitev: pokol. Najbolj se bojijo, da bi Kitajska, Indija, J.Amerika in Afrika zaradi kapitalistične ( liberalne) globalizacije kvalitetno uspeli. Raje utrjujejo fevdalne vzorce. Z UTD naj bi v Evropi lenuhi živeli s 1.000€ mesečno, medtem, ko je treba 3. svet pobiti ali držati v suženjstvu. Centralno plansko oz. diktatrosko -zločinsko razmišljanje.

  Že v idejah Marksa in Engelsa in komunizma je bistven stvar pobijanje ljudi: ne samo nasprotnikov, bistvo je v čiščenju stare družbe, da bi lahko zrastla nova proletarska družba: zato je treba pobiti vse meščane, obrtnike, kmete, intelektualce, duhovščino in vernike Cerkve. To je ključni del najbolj zločinskega od vseh totalitarizmov v 20. stl. ki je skupaj z ostalima dvema totalitarizmoma napajan iz del Marksa in Engelsa in je skupaj začel WW2 in jo vodil 2 leti!!!!

  Če gremo iz prve negativnosti komunizma: / ključ je v pobijanju večine družbe) na druge negativnosti, je druga največja: ROPANJE DRUŽBE. Revolucija je imela zato tak vpliv na celo družbo, ker je praznim glavam, množicam obljubljala blagostanje na temelju ROPA. Zaplenitev tovaren, zemlje, obrtnih delavnic, orodja, zlatih palic, trezorjev, vil, nepremičnin itd. Marsikaterega partizana so tako namenoma dobili za komunista, ker so ga najprej obubožali, potem pa so mu ponujali gradove v oblakih.
  Sedaj komunizem dobiva večino dohodkov iz BRUTALNEGA OBDAVČEVANJA DELAVCEV, ki je 2x ali 3x večje kot v kapitalističnih državah. Ker tudi to ne funkcionira, je zadnjih 50 let v porasti ZADOLŽEVANJE, kar je nič drugega kot KRAJA našim otrokom, vnukom.

  In tretjič je “LAŽ NESMRTNA DUŠA KOMUNIZMA”, izredno psihopatsko oz. antisocialno ( pa za tako socialne se proglašajo!!!!) obvladajo laganje, prevare, prebarvanja, potemkinove vasi, medije, luknjanje zakonov, povečevanje predpisov, podmizno trgovanje itd.

  Četrtič: komunizem je neofevdalizem kot vsi socializmi. Bistvo je ODVZEM SVOBODE, KOMUNISTIČNA OKUPACIJA osebe s strani zločinskega kolektiva. Mafijska družba, v kateri ni osebne svobode, ampak STRAH. Teror STRAHU in strahovlade, impulzivnih odločitev, nepravičnega sojenja, sistem onemogoča ljudem zaposlitev, itd.

  Petič: izbris oz. uničenje osebne odgovornosti, osebne krivde, učenja iz napak, kesanja, sramu. Proces PSIHOPAToizacije cele družbe. Lenoba, kraja, manipulacija – namesto dela, učenja, podjetništva, sodelovanja.

  Šestič: povečanje prezaščitenosti in uničevanje PODJETNOSTI delavca, ustvarjalca, državljana

  Sedmič: napihovanje čustva ZAVISTI in MRŽNJE, sovraštva, prezira… to so zelo značilna hiperpovečana čustva socialista, komunista nasproti običajnemu človeku iz kapitalističnega, Zahodnega sveta.

 3. “Kot skupnosti po komunističnem vzoru so znani so tudi židovski kibuci v Izraelu, ki obstajajo še danes.”

  Avtorju se tu čisto trga. Kibuci po kmunističnem vzoru??? Ta je pa dobra.

  • Temeljna razlika med kibuci in komunistično državo je,
   da je kibuc namenjen tistim ljudem, ki van prostovoljno vstopijo, se odpovejo zasebni lastnini ( plači) in delajo za skupnost. Kibuci se med seboj razlikujejo glede na to kako avtoritativno so vodeni. Mislim pa, da kibuci ne funkcionirajo več, kajti salonski socialisti so bili v njih zgolj v obdobju romantične zaljubljenosti in fanatizma, stanovitno delo pa jim zelo smrdi. Zato me resno zanima, če ima kdo podatek iz Izraela, ali sploh kak kibuc še funckionira. Jaz bi naše levičarje vse zelo podprl, če bi svoje levičarstvo hoteli tako živeti kot v kibucu. Pa ga ne. To je samo finta, manipulacija za množice.

   V komunizmu pa je bistvo okupacija družbe, države in kapitala. Bistvo je ROP in trajno ropanje cele družbe ob generiranju svetoboljnih idej in zaslepljevanju z utopičnimi idejami, idealizmi. Zato komunisti kot hudič rabijo državo, večanje imperija. Kajti trend gospodarstva vsakega komunističnega gospodarstva je strmo negativen, zato rabijo širjenje delovcev, tlačanov ali imperializem ( Rusija ni bila nikdar večja kot v času Stalina, ki pa je hotel po celem svetu razširiti ta imperializem: v Evropo, azijo, Afriko, južno ameriko).

   • Berem: “Bistvo je ROP in trajno ropanje cele družbe … ”

    Tu je po mojem treba poudariti, da ne samo današnje družbe, temveč ropanje generacij, ki šele prihajajo. Preko dolgov so komunisti (ta pravi in oni neokomunisti) spravili v ekonomsko podrejenost še nerojene generacije, ki bodo morale vračati dolgove!

 4. Meni je članek dober. Kapitalizem vsekakor nosi del krivde za vzpon komunizma. Takratna elita je izgubljala stik z ljudstvom, zato je le to lahko podleglo sladkim obljubam komunizma.

  Komunizem je velika laž in veliko zlo, kar je čedalje bolj očitno. Ampak z njim naj se ukvarjajo njegovi verniki in ideologi. Prej ali slej se jim bo vse skupaj sesulo. Že zdaj delujejo kot eni klovni.

  Menim, da se kristijanu s komunizmom ni treba preveč obremenjevati. Veliko bolje bi bilo, ko bi počistili pred svojimi pragovi in uredili svoje skupnosti. Da bi imeli čim več voditeljev (na višjih in nižjih ravneh), na katere bi bili ponosni. Taki hitro postanejo privlačni tudi za širšo okolico.

  Pa da se že enkrat rešijo cerkvene gospodarske sramote, če že ne takoj finančno pa vsaj moralno. In da se že vsaj neha preganjati tiste duhovnike, ki dosežejo pri ljudstvu nekaj priljubljenosti. Če bi pa še omogočili tiste, ki imajo voljo in ideje znotraj raznih skupnosti, bi bilo pa sploh v redu.

  • Zelo dober komentar.
   Podpišem.
   Sicer pa evropski misleci vse preveč pozabljajo na spremenjeno geopolitično situacijo.
   V fazi ko imaš:
   1. države BRIC
   2. države Next 11
   3. demografsko in duhovno krepitev islama
   4. starajočo se evropsko populacijo in vedno bolj razvajeno evropsko mladino

   Ne moreš kot evropski mislec več biti v pozicijo, kjer boš določal trende.
   Evropa je uvedla socialno državo sicer zaradi strahu pred komunizmom ampak hkrati, ker je imela prednosti pred ostalim svetom: tehnologija, gospodarska moč, kulturna moč, vojaška moč.
   Vse to pospešeno izgublja.

   Sociolog dr. Vehovar je napovedal upad evropske moči in preoblikovanje kapitalizma (ki pa bo ostal kapitalizem) ki pa bo trajalo naslednjih 30-40 let. V katero smer bo šel, pa bo odvisno od ekonomske moči Kitajske in Indije ….

 5. Kaj manjka kapitalizmu? VSE!

  Uveljavitev fiskalnega pravila v ustavi je jasno pokazala, da je velik del slovenske politike pred diktaturo kapitala in neoliberalizma in podobne navlake. Vpis fiskalnega pravila v ustavo je nič manj kot izguba ekonomske suverenosti, vdinjanje pohlepnim bančniškim stricem iz Bruslja, ki zahtevajo nerazumljivo zategovanje pasu in razprodajo najbolj vitalnih delov ostankov gospodarstva. Da si je za pravilo prizadevala vlada JJ, je jasno, saj jih vse skupaj malo briga za prebivalstvo, oni so svoje namešetarili in se lahko v vsakem trenutku umaknejo; novi dom v Avstraliji že čaka.
  In prav ogabno je, da nekateri na časnik.si tako sprevrženo in odurno politiko podpirate. To je izdajalsko dejanje, zelo podobno kot pri sodelovanju domobrancev z Nemci.

   • Smešno je, da je ta “katoličanka” tako zaslepljena, da vidi le razmerje komunajzerji (zanjo ta dobri) in vsi ostali (zanjo slabi).

    Dvomim, da sploh ve, kaj to je fiskalno pravilo. Ve le to, da so komunajzerji proti, ker to njim ne ustreza, “grda” EU nas sili pa v to, tisti, ki to pravilo podpiramo, smo pa izdajalci.

  • LAŽ JE BISTVO KUMUNIZMA. Ime komentatorja to ponovno dokazuje. Kaj je s kapitalizmom narobe? Ne ukvarjamo se s kapitalizmom ampak z levim fašizmom, ki vleče privilegije iz komunizma in samoupravnega socilizma. Smo bili v Jugoslaviji ekonomsko suvereni? Študije in prepričanje ljudi 1989 dokazujejo nasprotno. Kdo so pohlepni bančniški strici (in obvladujejo kapitalske tokove)? Nekdanji partijski fukcjonarji in uslužbenci SDV. Kdo nasprotije zategovanju pasu? Javna uprava (dvignjeni srednji razred), ki ga ni prizadela kriza(pripada mu tudi “katoličanka”).
   “Katoličanka” je vključena tudi v propagandni stroj, ki zastrašuje ljudi. Največ pa pove o “katoličanki” zadnji stavek. V podzavest tlači morijo nedolžnih ljudi in spušča meglo.
   Današnja sprevrženost elit, sodne veje oblasti in razmišlanja “ovc” so posledice nerazčiščene preteklosti.
   Nemci so zagrešili zločine in so zato šli skozi katarzo. Pri njih je že simpatiziranje s takšno preteklostjo nesprejemljivo in so kot narod zelo občutljivi za to vrstne ekscese.
   Slovenci še nismo šli skozi takšno katarzo in zato se njihov del še ne zaveda zločinov proti človeštvu in in s prstom kaže na izbrisane, da bi prikril svoje zločine.
   “Katoličanka” ne razmišlja ne krščansko ali vsaj religiozno – ona sploh ne razmišlja ampak prodaja propagandistične floskule.

  • Spostovana , ce sploh si za kar se razglasas.
   Cestitam ti na provokacijah , ki si se jih naucil(a) na tecajih sdv/udb. Tvoj besednjak odkriva vse o tvojih nalogah , ki jih moras opraviti po narocilu. Morda pa si kompromitiran in te imajo v pasti se ziveci malikovalci bradatih Zidov. V imenu demokraticnih vrednot prosim prenehaj smetiti na svobodnih forumih. Hvala.

 6. Če kapitalizem ne bo imel duše, ki zagotavlja uresničevanje stvarstvenih vrednot, bodo zakonitosti stvarstva povzročile, da ga bo zamenjal sistem, v katerem se bodo stvarstvene vrednote uresničevale.

  Potučkajte nenormalen egoizem in pohlep ter se ogrejte za stvarstvene vrednote!!!

 7. Mediji imajo ogromno vlogo pri uveljavljanju ravnovesja med duhovnostjo in materialnostjo v gospodarstvu, javnem in zasebnem življenju.

  Zato mora Časnik zagotavljati, da bo dovolj vsebin, s katerimi se uveljavlja to ravnovesje.

  Časnik ima idealno priliko, da zapolni medijsko praznino na področju duhovnosti v vsakdanjem življenju in s tem stori največ, kar je možno storiti pri uveljavitvi reda in vrednot.

 8. Kot najstnik sem se v Združenih Državah učil o socializmu. Kot zgled socialistične države so navedli Združeno kraljestvo… 🙁

  Beseda socializem ima za različne ljudi različen pomen. Malo je tudi namernega manipuliranja…

  Podobno meni “naša last” na vseh bankah ne pomeni že ukinitve (svetovne) kapitalistične ureditve v Sloveniji. Banke smo dokapitalizirali že nekajkrat davkoplačevalci. Torej so naše. In zakaj bi dovolili, da se z njihovimi netransparentnimi posli mastijo nepridipravi. Tudi, če so svinjarije bile zaradi takratnih lukenj v zakonih legalne, bo treba najti načine, da ta denar in oblast zaokroži nazaj k davkoplačevalcem.

  P.S. Sicer je članek zelo poučen. Nerazumevanje zahodnih ekonomistov o praksi marksizma mi je dalo kar misliti. Gotovo je podoben primer z na mojem strokovnem področju obilno zahodno literaturo o islamskem bančništvu.

  • Ekonomsko gledano, so od 2. svetovne vojne naprej vse države bolj ali manj socialistične.

   S časoma je bilo tega socializma preveč in so ga zmanjševali. VB je bila pred Margaret Thacher zelo socialistična.

 9. Berem: “Tudi glede vloge zasebne lastnine je Jezus povedal svoje, ko je bogatašu, ki je želel biti deležen večnega življenja, svetoval, naj proda vse in razda ubogim (Mt 10, 23 – 26; Lk 18, 24 – 27).”

  Napačno tolmačenje Jezusovih besed. Berimo še ali vsaj enkrat Mt 10, 23-26:

  23 Kadar vas bodo preganjali v enem mestu, bežite v drugo. Resnično, povem vam: Ne boste obhodili Izraelovih mest, dokler ne pride Sin človekov.
  24 Učenec ni nad učiteljem in služabnik ne nad svojim gospodarjem. 25 Učencu zadošča, da postane kakor njegov učitelj, in služabniku, da postane kakor njegov gospodar. Če so hišnega gospodarja imenovali Bélcebub, koliko bolj bodo njegove domače.«
  Koga se moramo bati
  (Lk 12,2–7)
  26 »Ne bojte se jih torej! Nič ni zakritega, kar se ne bo razodelo, in skritega, kar se ne bo spoznalo.

  Berimo še ali vsaj enkrat Lk 18, 24 – 27:
  24 Jezus je videl, da je postal zelo žalosten, in je rekel: »Kako težkó pridejo tisti, ki imajo premoženje, v Božje kraljestvo! 25 Laže gre namreč kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš pride v Božje kraljestvo.« 26 Tisti, ki so to slišali, so rekli: »Kdo se potem more rešiti?« 27 Dejal je: »Kar je nemogoče pri ljudeh, je mogoče pri Bogu.«

  Očitno je v prvem berilu napaka citiranje, v drugem berilu pa Jezus govori o navezanosti na materialno bogastvo in ne o zasebni lastnini. Berimo ta del tako, da imamo pred očmi: “Kdor je navezan na materialno bogastvo tega sveta, bo težko prišel v Božje kraljestvo.”

 10. Bogastvo in hoja za Jezusom

  Nekdo je stopil k njemu in rekel: »Učitelj, kaj naj dobrega storim, da prejmem večno življenje?« Dejal mu je: »Kaj me sprašuješ o dobrem? Samo eden je dober. Če pa hočeš priti v življenje, se dŕži zapovedi!« »Katerih?« mu je rekel. Jezus je dejal: »Ne ubijaj! Ne prešuštvuj! Ne kradi! Ne pričaj po krivem! Spoštuj očeta in mater! in Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe!« Mladenič mu je rekel: »Vse to sem izpolnjeval; kaj mi še manjka?« Jezus mu je rekel: »Če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim in imel boš zaklad v nebesih. Nato pridi in hôdi za menoj!« Ko je mladenič slišal to besedo, je žalosten odšel; imel je namreč veliko premoženje.
  Jezus pa je rekel svojim učencem: »Resnično, povem vam: Bogataš bo težko prišel v nebeško kraljestvo. In spet vam povem: Laže gre kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš pride v Božje kraljestvo.« Ko so učenci to slišali, so zelo strmeli in govorili: »Kdo se torej more rešiti?« Jezus pa se je ozrl vanje in jim rekel: »Pri ljudeh to ni mogoče, pri Bogu pa je vse mogoče.« Tedaj mu je Peter odvrnil: »Glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj. Kaj bomo torej prejeli?« Jezus jim je dejal: »Resnično, povem vam: Ko bo Sin človekov ob prerojenju sveta sédel na prestol svojega veličastva, boste tudi vi, ki ste šli za menoj, sedeli na dvanajstih prestolih in sodili dvanajst Izraelovih rodov. In vsak, kdor je zapustil hiše ali brate ali sestre ali očeta ali mater ali otroke ali njive zaradi mojega imena, bo prejel stokratno in dobil v delež večno življenje. Toda mnogi prvi bodo zadnji in zadnji prvi.« (Mt 19, 16-30)

  Poudarjam:
  »Če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim in imel boš zaklad v nebesih. Nato pridi in hôdi za menoj!«
  Še bolj poudarjan: “… biti popoln … ”

  Poudarjam: Jezus je dejal: »Ne ubijaj! Ne prešuštvuj! Ne kradi! Ne pričaj po krivem! Spoštuj očeta in mater! in Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe!«
  In to zadošča za “večno življenje”.

  • Spoštovani gospod Alfe!
   Hvala za opomin. Res sem napačno navedel evangeljske odlomke. Pravilno bi moralo biti takole (po vrstnem redu mesta navedbe v članku):
   Mt 22, 34 – 40 (to je pravilno navedeno), Lk 10, 25 – 28, Mr 12, 28 – 31

   Mt 19, 16 – 22, Mr 10, 17 – 22, Lk 18 18 – 23)

Comments are closed.