Kaj je pravzaprav trajnostna gradnja

1

zgradbaTrajnostno gradnja je človeku in okolju prijazna gradnja ter hkrati ekonomična. Od investitorjev, projektantov in izvajalcev zahteva uporabo gradbene prakse, ki ne bo povzročila trajne škode za okolje. Zgradbe so energetsko učinkovite, zdrave, funkcionalne za ljudi, ki živijo ali delajo v njih, pripomorejo k zmanjševanju onesnaževanja in odpadkov, ter upoštevajo ekonomiko gradnje. Tovrstna gradnja temelji na trojnem načelu: »človek, Zemlja in prihranek«. Končni cilj trajnostne gradnje je, da se zmanjša vpliv stavb na okolje med gradnjo, uporabo, vzdrževanjem in na koncu, ob porušitvi.

Zgradbe porabijo veliko energije, zato imajo izboljšave na področju energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v okviru trajnostne gradnje največjo težo oziroma učinke. Evropska komisija ocenjuje, da so v EU stavbe odgovorne za 40% porabe energije in 36% emisij CO2. Ogromno neizkoriščenega potenciala prihranka torej spi v stavbah. Energijsko učinkovitejše stavbe zagotavljajo boljše življenjske pogoje in prihranke. Energetska učinkovitost stavb je ključnega pomena pri doseganju energetskih ciljev in ciljev o podnebnih spremembah v EU do leta 2020.

Zmanjšanje porabe energije in raba energije iz obnovljivih virov v stavbnem sektorju je pomemben ukrep, potreben za zmanjšanje energetske odvisnosti EU in emisij toplogrednih plinov. Pri tem ima gradbeni sektor (projektanti, dobavitelji, izvajalci, investitorji) zelo pomembno vlogo. S projektantskimi rešitvami lahko v nizkoenergijskih stavbah prihranimo kar 80% vseh operativnih stroškov, a moramo te rešitve tudi kvalitetno izvesti in zagotoviti pravilno uporabo in vzdrževanje sistemov, ki jih trajnostno grajeni objekt potrebuje.

Projekt EE-HIGHRISE

V tem projektu se demonstrira gradnjo nizkoenergijske večstanovanjske hiše na konkretnem objektu, Eko srebrni hiši, ki se tudi že gradi v Ljubljani. To je ena izmed prvih stavb v Evropi, ki je zasnovana kot večstanovanjska nizkoenergijska (pasivna) hiša. Pasivna gradnja zahteva bistveno več znanja in izkušenj, pravilno postavitev in orientacijo objekta, največji izziv pa predstavlja iskanje idealnega razmerja med kakovostjo, ceno, udobjem bivanja ter varovanjem okolja in varčevanjem z energijo, kar skupaj združujemo pod pojmom trajnostna gradnja. Objekt Eko srebrna hiša predstavlja velik prispevek k demonstraciji trajnostne in energetsko učinkovite gradnje, saj združuje 128 popolnoma samostojnih pasivnih stanovanjskih enot.

Na demonstracijskem objektu se v praksi uresničujejo osnovna načela trajnostnega oblikovanja stavbe:

 • Odlična toplotna in zvočna izolacija sten,
 • Visoko kakovosten prezračevalni sistem z rekuperacijo, ki omogoča obnovo toplote zraka (85% rekuperacija toplote predstavlja prihranek ogrevanja za več kot 50%), hkrati pa omogoča visoko bivalno ugodje in stalno kakovost zraka v vseh prostorih,
 • Zaščita pred soncem, ki preprečuje pregrevanje stavbe v poletnem času,
 • Izjemno racionalna klima z določenimi časovnimi polji delovanja,
 • Inteligentno krmiljenje električnih in mehanskih naprav,
 • Koncept medsebojno neodvisnih bivalnih enot (stanovanja),
 • Ekološki materiali (omet), ki omogoča zdravo bivalno okolje in visoko bivalno ugodje,
 • Uporaba deževnice za splakovanje WC-jev (varčevanje s pitno),
 • Sončna elektrarna na strehi stavbe (fotovoltaične celice),
 • Zelena streha,
 • Sistem za daljinsko ogrevanje kot najbolj ekonomičen vir energije,
 • Učinkovita hkratna priprava sanitarne vode z izmenjevalcem, brez stalnih izgub tople vode,
 • Materiali z nizko integrirano obdelavo energije.

Več informacij s področja trajnostne gradnje lahko dobite na spletni strani projekta.

 

V Sloveniji poteka projekt EE-HIGHRISE (ENERGY EFFICIENT DEMO MULTIRESIDENTIAL HIGH RISE BUILDING), projekt 7. Okvirnega programa EU (ENER/FP7/285209/HIGHRISE). Subvencija Evropske komisije je namenjena za podporo promociji trajnostne gradnje in energetske učinkovitosti, novih tehnologij, konceptov in rešitev ter njihovega vrednotenja na demonstracijskem, a dejansko konkretnem večstanovanjskem objektu, ki se gradi za trg. Projekt FP7 EE Highrise koordinira podjetje AKROPOLA d.o.o., konzorcij pa sestavljajo še: univerza UMEA iz Švedske, podjetje RED.SRL iz Italije, ELEKTRON d.o.o. iz Hrvaške, CYBROTECH Ltd iz Velike Britanije ter partnerji iz Slovenije: Slovenski gradbeni grozd-GIZ, Univerza v Ljubljani, ROBOTINA d.o.o, Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. in REMTY-R d.o.o. V delo in demonstracijske aktivnosti bodo tako vključeni strokovnjaki s področij varovanja zdravja in okolja, trajnostne gradnje in klimatskih sprememb, informacijske in komunikacijske tehnologije, socio-ekonomskih ved in humanistike, ter za dejavnosti razvojnega sodelovanja v gradbenem sektorju in EU razvojnih aktivnostih.

ee-highrise7 framework

1 komentar

 1. Tudi jaz bi imel takšno hišo, a je ob trajnostni gradnji začetna investicija malo večja… 🙁

  In še asociacija aplicirana na medčloveške odnose. Komu se ne zarosijo oči, ko gleda cerkveno poroko? Kdo ne bi imel poroke v belem? A, če se malo pohecam, je “začetna investicija” za marsikoga prevelika in se raje odloči “živeti na koruzi”. 😉

Comments are closed.