K. Miles, Portal plus: Korupcija v Sloveniji je kot tumor

2

Pred desetimi leti je ugledni ekonomist Ian Senior za Inštitut za ekonomske zadeve napisal knjigo o korupciji (Ian Senior: Corruption: The World’s Big C. The Institute of Economic Affairs, 2006, London). Prijazno mi je dovolil, da uporabim njeno vsebino. Čeprav je bila napisana pred desetimi leti, analiziranje še vedno prenese test današnjega časa. Naj povzamem glavne točke: (1) gospodarska korupcija državam škodi, (2) korupcija se dogaja naskrivaj in vpliva na dogodke, ki koristijo podkupovalcu, (3) posledica korupcije v gospodarstvu je deformacija cen, bogastvo v družbi se prerazdeli navzgor, (4) spodkopavanje demokratičnih procesov, (5) povečevanje tveganj ter (6) propadanje morale in etike. Ključna koncepta v boju proti korupciji sta transparentnost in ničelna toleranca.

Mislim, da se ti zaključki od leta 2006 niso še nič spremenili.

Različne primere, ki so se pojavili v Sloveniji, bi morali predvsem preizkusiti s točkami z zgoraj navedenega seznama. Morda bo kdo v medijih začel z rubriko Nadzor korupcije, ki bo opogumila žvižgače, da bodo posredovali informacije. V drugih državah se je izkazalo, da je treba žvižgače zaščititi in spodbujati. Treba je imeti kriterije, na podlagi katerih se izognejo klevetanju in hujskačem ter se ukvarjajo s stvarnimi zadevami. Politika ničelne tolerance se lahko izvaja samo z resničnimi dejstvi, sicer nastane samo sistem različnih mnenj. Žal se pogosto zgodi, da se sodi na osnovi mnenj namesto dokazov.

Zanimivo, v tabeli Transperancy International o korupciji je Slovenija leta 2015 obtičala v drugem kvartilu; stanje je v primerjavi z letom 2012 praktično enako, ima celo eno točko manj. Precej slab rezultat, če pomislimo, da so vlade napovedale boj proti korupciji.

Več lahko preberete na portalplus.si.

2 KOMENTARJI

  1. Sledeči komentar s spletne strani http://www.portalplus.si/1661/korupcija/ si zasluži tudi tu objavo:

    “Bog vse vidi, Bog vse ve, greha delat se ne sme”. So nas učili naši starši. In tudi ta strah in spoštovanje je imelo svoje učinke. In potem je prišel Kardelj in je prepariral družbo s svojo teorijo in izgnal Boga. In rezultati so tu.

    Opomba: Tega komentarja nisem napisal jaz.

  2. Logično je, da ni nobenega izboljšanja pri takem boju proti korupciji.

    Korupcija je precej bolj kompleksen pojav kot ga prikazujejo nekateri politiki. Razširjenost korupcije je predvsem posledica splošnih družbenih razmer. Dokler obstaja selektivno in nestrokovno sodstvo, dokler obstajajo sodno nedotakljivi, dokler niso urejene plače itd. bo več pokvarjenosti.

    Najprej je treba urediti družbene podsisteme, potem se šele lahko bolj učinkovito lotimo korupcije.

Comments are closed.