Julij Bertoncelj: Komu izstaviti račun

Bertoncelj_Komu_izstaviti_racunKnjiga dr. Julij Bertonclja »Komu izstaviti račun? Izzivanja in madeži« je izšla pri Založbi Berton d.o.o. v Kranju v sozaložbi z Novimi obzorji in Novim glasom v nakladi 1000 izvodov.

Avtor knjigo začenja s tezo, kako je komunizem sprožil nasilje, državljansko vojno, spreminjanje vrednot, zavladal je nad vsem do lastne izčrpanosti, potem pa je – navidezno izginil. A za preobrat v “družbo prihodnosti” je bilo v Sloveniji skoraj sto tisoč mrtvih, storjenih mnogo krivic, povzročena je bila velika materialna škoda – vse formalno zgolj zaradi nekaj sto mrtvih okupatorskih vojakov.

Po polomu so moči ohranili protagonisti, ki so se brez sramu hipoma prelevili iz tovarišev v gospode, iz komunistov pa v demokrate. In sedaj: le komu izstaviti račun, ker so najbolj odgovorni nosilci te ideologije izgubili spomnim, ali pa so – izginili.

Avtor ponuja vrsto inovativnih nasvetov za izhod iz tega zavoženega stanja in za slovenski narod usodno neugodnih procesov, ki zahtevajo več aktualnega znanja, predvsem pa gibkosti v odločitvah, da še ostanemo gospodarji na svoji zemlji, predvsem pa umiritev duha, odpuščanje in nujnost narodne sprave.

Dr. Julij Bertoncelj (1939) spada med znanstveno provenienco, deloval je na ljubljanski univerzi in na Tehniški univerzi Berlin – Charlottenburg, po doktoratu, na Stanfordu v Kaliforniji in MIT v Bostonu ter v številnih industrijsko-proizvodnih in drugih raziskovalno-poslovnih sistemih. Je avtor številne literature, knjig, tudi izumov. Sodeluje s poslovnimi sistemi v EU in ZDA, njegovo področje ostaja aktualnost znanja in tekmovalnost industrijskih produktov, skladno z zahtevami sodobnega časa in finančnih možnosti.

Več o knjigi lahko preberete na Časniku:

Ocena knjige Komu izstaviti račun?

O knjigi: Komu izstaviti račun?

[vfb id=’3′]