Predlog napisa za spomenik žrtvam vojn

3
Spomenik žrtvam vojn in z njimi povezanih dogodkov / Foto: R. Balen
Spomenik žrtvam vojn in z njimi povezanih dogodkov / Foto: R. Balen

Spomenik žrtvam vojn in z njimi povezanih dogodkov

Na slovenskem ozemlju so divjali spopadi v prelomnih časih evropske zgodovine: ob selitvah narodov, v bojih med fevdalnimi gospodi, v kmečkih uporih, v spopadih med krščanstvom in islamom, v vojnah med evropskimi silami, v prvi in drugi svetovni vojni. V njih je umrlo sto in sto tisoče ljudi.

V  letih 1914-1918 v prvi svetovni vojni, 1918-1919 v bojih za severno mejo, 1941 – 1945 v uporu proti okupatorju ter bratomornem krvoprelitju, leta 1991 v vojni za obrambo samostojne Republike Slovenije je bilo pobitih več kot 150.000 prebivalcev Slovenije in Slovencev v zamejstvu.

Posebna čast velja vsem ubitim upornikom proti oblastni samovolji, posebej proti fašizmu, nacionalsocializmu in komunizmu ter vsem žrtvam tiranij in totalitarizmov.

A monument to victims of wars and events related to them

Spomenik žrtvam vojn in z njimi povezanih dogodkov / Foto: arhiv Časnik
Spomenik žrtvam vojn in z njimi povezanih dogodkov / Foto: arhiv Časnik

In Slovenia, battles raged in groundbreaking times of European history: the migrations of nations, fights between Feudal lords, peasant uprisings, clashes between Christianity and Islam, wars between European powers, the First and the Second World War. Hundreds and hundreds of thousands of people died.

In the periods 1914-1918 in the First World War, 1918-19, fighting for the northern border and 1941-1945 in the resistance against the occupier and the fratricidal massacres, and in 1991 to defend the independent republic of Slovenia, more than 150,000 Slovenians and Slovenian emigrants were killed.

A special honour should be awarded to those killed resisting despotism, especially Fascism, National Socialism, and Communism, and all victims of tyrannies and totalitarianisms.

3 KOMENTARJI

 1. Spoštovani predsednik vladne komisije za prikrita povojna morišča- grobišča vse priznanje za ta odkrivanja. Toda predlog za napis na protokolni državni spomenik v čast žrtvam vojn in nasilja naj bi bil državni in kot tak tudi opomin vsem nasilnim oblastnikom.
  Lepo ste zapisali komu sodi vsa čast in spomin in to naj bo zapis na ta protokolni spomenik-opomnik.
  Nacionalni spravni spomenik je lahko edino Teharski-Bukovžlak, ki bi ga morali dostojanstveno zaključiti, da bi bil poveden in vzgojen in ponos za državljane v duhu katarze: NIKOLI VEČ KAJ TAKEGA !!!

 2. In vendar le se vrti! Halleluiah!
  Počasi in kremenito napredujemo, g.Dežman pričakovano in temeljiteje javno razširja slovenski pogled v
  zgodovino slovenskega rodu daleč nazaj. Verjamem,da ne dovolj daleč.
  Kaj za en hudiček je vmes? Rogovilež lažnjivi, kljukec škratasti je to?

  Vmes je lažni mit “prihoda, priselitve nekih imaginarnih, umetnih Slovanov izza Urala ali iz Pripjatskih močvar. Slovan je češka skovanka za Slovenec, ki so jo z veseljem povzeli Moskoviti/Rusi, Švabski Germani in SHS JugoslovEni ! Mi, ki smo Slovenci, smo Sloveni in naš jezik je fundament jezikom narodov, ki so ga vzeli na posodo in ga prekrojili po svoje – beri o Franu Miklošiču in kaj piše o vsem tem, prosim.

  Še pomnite kako poje ona himna v drugem jeziku ? HEJ, SLAVENI /SLOVENI!, nikakor HEJ; SLOVANI !???
  Ta lažni mit in pravljična spletka germansko-ruskih-jugoslovanskih zgodovinokrivcev je končno tudi znanstveno zavržena s študijo in knjigo Antona Perdiha :Izvor slovencev in drugih Evropejcev, JUTRO 2013, ki znanstveno temelji na rezultatih uradnih evropskih študijah DNK temeljev / Haplo skupin evropskih narodov. Oživljajoče znanje in definitiven povratek nazaj k lastnim koreninam.

  Pred nekaj dnevi so bile objave, mislim, da iz predsedniških dvorov nasproti velikega spomenika krvavega bastarda Kidriča Borisa, kot, da gre le za žrtvovanja slovenskega rodu v 1.svetovni vojni in naprej do današnjega dne. Torej, veliko premalo, preskromno.
  Tako nezgodovinsko in neutemeljeno in nerazumno omejevanje smo skritizirali na spletu in utemeljili, da
  sega zgodovina znanega in dokazanega mretja Slovenk in Slovencev na bojnih poljanah veliko bolj nazaj in sicer vse do, najmanj časa okoli Kristusovega rojstva in preje, ko so rimske legije osvajale slovensko zemljo in pobijala praslovenska plemena vzhodno od Istre in Soče, najodmevnejše vsekakor osvojitev bogatega praslovenskega Noriškega kraljestva, ki se je podredilo in vehementno trgovalo z zavojevalcem iz Rima ter služilo predvsem s svojimi izdelki iz najboljšega jeklenega orožja tiste dobe.

  Zgodovinsko trdno stojijo in odmevajo v zapisih antičnih rimljanskih piscev o trdovratnem in epohalnem triletnem boju slovenskih prednikov Japodov , najverjetneje na ozemlju prehoda Primorske v Nortranjsko in Dolenjsko. Epohalno tudi zato, ker je ta upor nepremagljivim Rimljanom trajal pribl. enako dolgo kot upiranje legendarnih Esenov na trdnjavi Masada ob Mrtvem morju. Obema vojnama je skupno to, da so, in Eseni in Japopdi po treh letih obleganj klonili ampak brez predaje sovragu. Oboji so storili plemenski masovni samomor vseh obleganih z otroci vred.
  Samo dva izstopajoča primera v razmislek in hud izziv snovalcem spomenika in zapisa in opozorilo naj nikakor ne spregledajo zgodovinskih utemeljitev, ki so prisotne v zapisih Strabona in cele vrste piscev ,potopiscev in zgodovinopiscev tistih časov.
  Niti ne, samo zapisi, tudi izkopani zgodovinski artefakti širom Evrope, največ Italije, Švice, Avstrije, Slovenije, Nemčije (Sorbi), Poljske in Skandinavije(Čupa), močno govore v Venetskem, torej v praslovenskem jeziku o pričujočem, o slovenski identiteti.
  Osti jarej, Trobožje Triglav, Sv.Hieronim, Herman Železni, Sv.Ema, Krnski grad, Vaške situle, Belin, vilenice, sojenice, rojenice, Veliki Klek, ledenik Pastirica, Donava, Dunaj, nemško priznani Vendi/Windisch od vekomaj – mesto Windisch pri Zurichu in še tisoče imenskih dokazov – glej in beri dr.henrika Tumo – in sprašujem spošt. g.dežmana, zgodovinarja po duši in po učenosti – kdo še danes upa in si drzne molčati in zanikati, tlačiti našo bogatinsko bisago pod preprogo?

  Absolutno nesprejemljivo je spregledati in ignorirati zgodovinske zapise največjih slovenskih zapisovalcev ljudskega izročila in verodostojnih zgodovinskih zapisov antičnih piscev. Ignorirati pri tem Primoža Trubarja, Janeza Vajkarda Valvasorja, Valentina Vodnika, Žiga Zoisa, absolutno velikana slovenskega – ne slovanskega-ih jezika-ov – velikega Frana Miklošiča, Franca Jeza, p.Ivana Tomažiča, Mateja Bora, Eric Tomas de Saint Maura, velikega ruskega dvornega zgodovinarja Jurija Venelina.

  Nepriznavanje in prikrivanje, tlačenje zg.naštetega iz zgodovinsklega spomina začenja mejiti na nekaj, čemur v dejanskosti enkrat na koncu izrečemo in bomo izrekli , če ne mi, pa zanamci , če ne bo spoštovano : “Narodno izdajstvo”.

  Dobro, bravo, g. Dežman dobro sliši in posluša, a še ne čisto dovolj na globoko.

  Pravi : “Na slovenskem ozemlju so divjali spopadi v prelomnih časih evropske zgodovine: ob selitvah narodov, v bojih med fevdalnimi gospodi, v kmečkih uporih, v spopadih med krščanstvom in islamom, v vojnah med evropskimi silami…”
  Odlično, to smo predlagali, pa še vseeno majceno manjka!

  Naštevanje je potrebno dopolniti z prelomno zgodovinsko resnico, ki je glavna korenina slovenskega rodu in srčika slovenske starozgodovinske identitete. To so boji Rimljanov s staroslovenci na našem ozemlju. Branili so svojo zemljo, ki so jo zapustili nam.
  Zapis njihovega obstajanja in nehanja mora najti mesto na belem spomeniku!

  Podobno kot masovno umiranje, žrtvovanje, skoraj dva tisoč let kasneje v jeku 1.vojne morije na gori Škabrijel, na sveti gori Slovencev pri Novi Gorici , na kateri so padali v snopih Slovenci, da so pred požrešnimi laškimi kurjimi tatovi ubranili slovenski rod in so ubranil slovensko zemljo.Okrog 25.000 mladih fantov in mož je tam umrlo in, če hočemo primerjavo – nekako toliko je umrlo v strahotnih bojih Američanov v bojih z Japonci, da so odprli pot osvobajanja malo druge vrste po otočjih Tihega oceana , na vulkanu Iwo Jima.
  O Škabrijelu in o žrtvovanju Slovencev na tej gori o kateri povprečni odrasli Slovenec ve enako toliko, kot o Japodih in bojih z Rimljani, to je : Nič!
  Nekaj pa že vedo, je prešlo v slovensko zavest, da, okoli 25.000žrtev, partizanov, je padlo v štirih letih vojne komunizma z nacifašizmom – tem bo posvečena vrstica na spomeniku, itak, pravilno.

  Vse, kar zapisujem zgoraj, se veže še globlje v zgodovino zato, ker smo Slovenci tukaj od nekdaj.
  Zato se naša zgodovina veže na najstarejše najdeno leseno kolo voza, se veže na najstarejše glasbilo- piščal človeške rase in se tudi, še kako, veže na najnovejši in najdragocenejši artefakt človeške zgodovine. To je fosilni ostanek, najden lani po Slovenskem najditelju, odtis človekovega , Homo Sapiens Sapiens stopala noge, ki datira 7 milijonov let nazaj in spremeni dosedanja dognaja o izvoru človeka , izhajajočega, baje iz afriškega roga pred 300.000-1 Mio let na evropska tla Balkana(Hercegovina)…
  Da ne pozabim, g. Dežman in spoštovano bralstvo: 4.500 letni mumificirani Otzi iz Bolzana/Bozna je po besedah predstojnika instituta, ki je proučeval mumijo v Innsbrucku, zelo verjetno praprednik našega, slovenskega rodu ! Ga ni junaka akademske visoke in supertranzicijske postboljševiške ere v Sloveniji, ki bi povzel in analiziral ali komentiral njegove besede. Ga ni. Oziroma, potuhnil se je, poskrili so se akademiki SAZUja in ostali imenitniki, čuvaji zlaganih mitov o huronskem preseljevanju z Vzhoda!

  Pred nabuhnjenimi in nikoli dokazanimi priselitvami “Slovanov” na trdna, od vekomaj, najmanj od vesoljnega potopa , venetska, praslovenska tla, so zgodovinsko pričujoče vojne praslovencev, naših prednikov, ki zaslužijo imenovanje na osrednjem slovenskem spomeniku, zdaj, izgleda, neznanega slovenskega vojaka!
  Benečani-Beneti/Veneti, Japodi, Iliri, Noričani, Vandali, Germani, Rezijani, Retijci,Panonci, Dalmati, itd.
  Bili so preden je bila Emona, Celeia in Poetovio. Potem so se umaknili v hribe in v gozdove, umrli v bojih ali pa se zasužnjili Rimljanom ter se zlili z njimi in tukaj so dočakali konec velikega Rima.
  Mi smo njihovega rodu.
  Najdimo jim 1.mesto na seznamu na belem spomeniku.
  ———————————————————————————————————————————-
  In zakaj ne, g.Dežman ?
  Prosim za razlago, pojasnilo v nadaljevanju Vašega pisanja na tem portalu.

Comments are closed.