Je človekoljubje v Sloveniji prepovedano?

43

huda jamaNenehno spoznavam, da je človekoljubje v Sloveniji očitno prepovedano. Človekoljubje, ki je pogoj demokracije in ravnovesja z zakonitostmi stvarstva in vrednotami. Temeljni vzrok te nečloveškosti  je naš barbarski odnos do neupravičeno, brez sodnega postopka, na grozljiv način in v času miru pobitih več kot 100.000 ljudi. Barbarski zato, ker jih nočemo civilizacijsko pokopati in ker nimamo iskrenega obžalovanja do tega genocidnega pomora.

Naš barbarski odnos do teh pomorov, se nazorno kaže na primeru Teharja v predmestju Celja. Da bi se prikrila teharska grozodejstva je politika v bivši totalitarni državi, na kraju, kjer so se dogajala ta grozodejstva in kjer je zasutih mnogo žrtev, locirala celjsko mestno odlagališče odpadkov. Takšen barbarski odnos do nedolžno pomorjenih, obstoja še danes, ker se lokacija odlagališča odpadkov ni spremenila, kljub zahtevam okoliških prebivalcev, saj odlagališče škoduje zdravju ljudi. Evropska komisija je zaradi tega vložila zoper Slovenijo januarja letos tožbo. Naša politika pa očitno še kar vztraja na barbarskem odnosu do mrtvih.

Ker nismo naravnani civilizacijsko in vrednotno ( vrednostno), je povsem logično, da se nam dogajajo razvojno škodljivi nesmisli.

Imamo odklonilen odnos do civilizacijskih človekoljubnih vrednot in do tistih, ki jih zagovarjajo.

Poveličujemo totalitarne simbole in dejanja, ki so v nasprotju s civilizacijskimi vrednotami in človekovimi pravicami ter s tem zaničujemo slovensko ustavno ureditev, demokracijo in človekoljubje.

Naše pravosodje je po kršitvah človekovih pravic in dolgotrajnih postopkih med najbolj problematičnimi državami.

Mlade usmerjamo v poklice, kjer ni zaposlitev, s čimer jih onesrečimo za vso življenje

Izogibamo se zdravi slovenski samozavesti, ki je pogoj našega duhovnega zdravja, ustvarjalnosti in ravnovesja z našim prelepim naravnim okoljem ter našega ugleda v svetu. Naše, slovenske prednike tajimo, pa čeprav imamo najsvetlejšo, miroljubno evropsko zgodovino ( Venetska kultura, Karantanija, Karniola…).

Slovensko kulturno dediščino zavestno uničujemo, saj prejšnja in sedanja vlada nista posredovali pravočasno v Bruselj seznam potrebnih sredstev za ohranjanje slovenske kulturne dediščine, zaradi česar smo izgubili okrog 220 milijonov evrov, pa čeprav kulturna dediščina zagotavlja 2,2 % BDB in ohranja identiteto in kulturno bit slovenskega naroda.

Nočemo se zgledovati in sodelovati s tistimi državami, ki imajo razvito demokracijo, uspešno gospodarjenje, visok standard ter nizko brezposelnost …

Ne upoštevamo abecede dobrega upravljanja z državo in tako rušimo skupno dobro. Perspektivno tehnološko proizvodnjo Gorenja in nekaterih naših drugih podjetij smo preselili v Srbijo in drugam. V Gorenju, ki je državno podjetje, bi se lahko dodatno zaposlilo preko 1000 ljudi, če ne bi prišlo do preselitve proizvodnje v tujino. V Sloveniji pa 114.000 ljudi zaman čaka na zaposlitev. Po drugi strani pa so Srbi in Hrvati kupili v Sloveniji naša pomembna podjetja. Njim se splača pri nas poslovati, nam pa ne?!

Večina medijev ni usmerjena vrednostno, ampak ideološko, zato se pomembni problemi ne razrešijo.

Vsa ta nečlovekoljubna dejanja do slovenske skupnosti, uničujejo naše skupno dobro in povzročajo duhovno in materialno nazadovanje.

Velik del slovenske civilne družbe in opozicije, si želi uveljavitev človekoljubja, vendar tisti, ki so na oblasti, tega ne slišijo. Človekoljubje je preslišano zaradi ideološkosti, ki nima nič skupnega z vrednotami.

Skrajni čas je da se, zaradi naše odgovornosti do zanamcev in nas samih, ozavestimo in končno uveljavimo človekoljubje in razrešimo naše razvojna probleme!

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.


43 KOMENTARJI

 1. Čim odmislimo človekoljubje, smo vrženi v brezizhodno sebičnost različnih posameznikov in skupin.

  Skupno dobro, od katerega je odvisen civiliziran duhovni in materialni standard našega življenja, pa je v takšnih primerih na stranskem tiru.

 2. Kolikor vem, je ta članek uredništvo prejelo že v začetku decembra lani, preden je ustavno sodišče sprejelo vsem znano odločitev.

  Zato je napačen podatek o številu zaposlenih in navedba, da je EU letos sprožila tožbo, ker jo je že v začetku leta 2014.

  Podatek o zapravljenih sredstvih EU za slovensko kulturno dediščino pa smo poslušali iz novinarskih poročil na TV1, kar je poredila tudi prisotna ministrica za kulturo, ki je omenila zgornji podatek o višini BBDP, ki ga letno ustvarja slovenska kulturna dediščina. Ta procent BDP pa bi lahko bil znatno večji, če bi koristili EU sredstva.

 3. Razvojno škodljivih nesmislov, ki so življenjsko škodljivi za posameznika in slovensko skupnost, je seveda še več.

  Vsi ti nesmisli, temeljijo na zgoraj navedenem izhodiščnem vzroku, ki preprečuje normalen civiliziran in uravnotežen duhovni in materialni razvoj slovenske skupnosti in vsakega v njej.

 4. Ta izhodiščni vzrok je tudi ključ do sprave, vrednotnega življenja in sodelovalne skupne ustvarjalnosti.

 5. Zato, končno že rešimo ta izhodiščni vzrok in zagotovimo nam in zanamcem civilizirano človekoljubno prihodnost, ki je garant medsebojnega spoštovanja in razumevanja in duhovnega ter materialnega napredka!!!

 6. Človekoljublje je ali prepovedano ali pa izumira v socializmu in v močni socialni državi.

  Ker prevzame država monopol. Zato so ljudje, ki živijo v socialni ali socialistični državi MANJ SOLIDARNI, MANJ ČLOVEŠKI, bolj robotski, podržavljeni. Solidarnost je podržavljena in zmonopolizirana. Prav tako človekoljublje.

  Da ste dobri do drugega vam bo preko Vala 202 ukazala Anita Ogulin, centralni planer človekoljublja v Sloveniji.

  • Da ste dobri do drugega vam bo preko Vala 202 ukazala Anita Ogulin, centralni planer človekoljublja v Sloveniji.
   *

   Kristjan za kaj takega ne potrebuje nobenega ukaza Anite Ogulin ! To je dolžnost vsakega keistjana!
   Pavel, spet si malo mimo udaril !

   • bom probala jaz odgovorit…
    Pavel razloži da je vse dirigirano in kontrolirano od zgoraj navzdol, med drugim tudi človekoljubje. Ljudje so prilagodljivi kot žabe v loncu če jih počasi segrevaš, obnašajo se tako da je sprejemljivo, če so ubogljivi dobijo piškotek. A. Ogulin pa sodi v ta sklop obnašanja.

 7. Se strinjam s komentarji.

  Če se pri nas razpravlja ali odloča na podlagi človekoljubja, pride takoj na dan ideologija in zavajajoč pristranski pogled na človekoljubje, ki je sprejemljivo za nekatere le, če je to v korist njihovim sebičnim koristim.

  Edino človekoljubje je objektivni razvojni kriterij za človeštvo kot tudi za slovensko skupnost.

  Menim, da je prisoten zavajajoči vtis, ki navidezno daje občutek, da so bolj za človekoljubje tisti, ki predlagajo in sprejemajo gospodarsko in razvojno škodljive ukrepe. Ukrepe, ki nimajo pozitivnega vrednostnega izkustvenega vzgleda, ne doma in ne v tujini.

  Prav zaradi tega bi se morali na človekoljubje bolj sklicevati tisti, ki so za resničen civiliziran vrednostni razvoj Slovenije, ki jamči stabilen in pospešen razvoj vrednotnega ter materialnega standarda slovenske skupnosti ter posameznika v njej.

 8. Tale clanek pa je mineštra lepih želja in hkrati obtoževanja države kot da avtor ne živi v realnosti, ampak v magičnem socializmu.

 9. Slovensko državi in državljanom škodujejo doma in v svetu tisti, ki se požvižgajo na človekoljubje in slovensko skupno dobro in zasledujejo le svoj negativen sebičen interes.

  Zato zavestno:

  – kršijo človekove pravice in civilizacijske vrednote
  – izničujejo domoljubje, slovensko identiteto in kulturno bit
  – ignorirajo nujnost gospodarnega in učinkovitega upravljanja z državo
  – ignorirajo pozitivne vzglede v civilizacijsko in gospodarsko razvitih delih Evrope ter sveta ter nujnost njihovega uvajanja v našo stvarnost

 10. Poleg tega ignorirajo Evropsko deklaracijo o totalitarnih režimih, ki zahteva civilizirano ozaveščenost ljudi v sedanjem času in prekinitev s totalitarnimi pogledi in ravnanji, ki grobo kršijo človekovo bit in njegovo dostojanstvo.

 11. Človekoljubje prav gotovo zahteva iskren človekoljuben pristop do vsakega in do vseh.

  Cilj človekoljubja je iskreno delovati pozitivno in ustvarjalno do sebe kot tudi do skupnosti, torej skupnega dobrega, skupnega blagra. Torej države.

  Učinek tega delovanja mora biti pozitiven, tako v duhovnem vrednotnem pogledu kot tudi v materialnem pogledu, sicer ni šlo za človekoljubno delovanje.

  Zanimivo je, da je za nekatere najbolj sporen način izražanja, ki sem jim očitno zdi preveč blagodejen.

  Zakaj pa bi moralo biti vse po nasilnem, tehnokratskem ali birokratskem kopitu?

  Pogostoma lepa beseda prej zaleže kot pa grda.

 12. Zgodovinske izkušnje nam dokazujejo, da je človeštvo da danes storilo glede človekoljubja velik razvojno dosežek.

  Prav gotovo še nismo dosegli zgornji domet. Zlasti pri nas ne, ki smo primerjalno z drugimi civilizacijsko razvitimi državami v velikem zaostanku.

 13. Pred 25 leti sem kot študent za romarsko skupino pripravljal povzetek Šavlijeve knjige o Venetih. Med romarji so bili tudi študenti, med drugim dva doktoranta zgodovine, ki sta mi na lep način – videla sta moje romantično navdušenje v očeh – razložila, da je venetska teorija nezgodovinska. To je neka cenena varianta zlaganega narodnega ponosa. Podobno slepa vera kot imajo skrajni levičarji Chimtrailse in Bilderberge in ostale zarote.

 14. Seveda je Karantanija obstajala, tudi Norik.
  Vse ostale špekulacije o belih panterjih in Slovencih pa so pravljice za lahko- in slepo – verne. Kdor malo ali nič ne razmišlja, rabi pravljice in ukaze, “da skače po taktih”.
  ” Kdor ne skače, ni bedak!”

  • ”Kdor ne skače, ni bedak!”
   =================
   Odlično, pavel!!! 🙂
   Jaz nisem zgodovinar, amapak obupno neznanstvenost teorij o praslovencih ni mogoče spregledati.
   Kot ideja o Triglavu kot simbolu slovenstva. Torej smo slovenci kot narod stari toliko kot Triglav!?

 15. Od mojih otroških let mi je nek režim prek svojih ljudi vsiljeval predstavo, da se je zgodovina mojih krajev in mojega rodu začela 1941.

  No, eni kar vztrajate, da je treba odmislit vse, če ne od Trubarja ali kmečkih puntov nazaj, pa vsaj od slovanske naselitve. Pri čemer niti o Karantaniji kdovezakaj ni primerno preveč razmišljati in razpravljati, čeprav ohranjeni dokumenti nedvoumno pričajo o uporabi staroslovenskega jezika. Dokumenti, ki so jih pisali in cenili največji svetovni odličniki svojega časa ( bodoči papež Piccolomini, Thomas Jefferson).

  Enostavno je dejstvo, ki ga spoštujejo po celotnem omikanem svetu, da je zgodovina nekih krajev, kjer živiš, tvoja zgodovina. Ne le zgodovina direktnega tvojega rodu. Današnjim Američanom je samoumevno, da se identificirajo tudi z zgodovino nativnih Američanov, ki jim mi tradicionalno rečemo Indijanci.

  Torej je zgodovina rimskega imperija v naših krajih, zgodovina Norika, keltstva in venetstva in zgodovina Karantanije evidentno naša-slovenska zgodovina! Ravno toliko kot obe Jugoslaviji ali dražgoška bitka ali teharsko taborišče. In je omikano, če jo želiš poznati.

  Tudi dejstvo, da v Pustertalu ali Alti Badiji na Južnotirolskem najdeš cel kup podobnih ali identičnih geografskih poimenovanj kot v Sloveniji ( recimo Sora in cel kup drugih) kaže na skupne korenine, ki v tem primeru nimajo nič opravit z množično selitvijo iz Zakavkazja.

  p.s. Pri omenjeni širini duha ( ki je ali pa je ni) včasih doktorski nazivi nič ne pomagajo, niti zgodovine ne, še manj kakšni drugi.

  • Pod Glossglocknerjem sem našel slovenske korenine.
   Pa vasica južno od Rima je imela slovensko ime: Bistrica ali nekaj podobnega.

   Ja, Karantanijo in Piccolominija sem razlagal na romanju ( cca 40 ljudem) in Gospe svete preko Tinj ( humorni Kopajnik, duhovnik in upravitelj doma)na Pohorje, k sv. Ignaciju (cca 200 ljudi). Tam sem povabil p. Cestnika, da nam je predaval o ” močni Cerkvi, njeni škodljivosti”. Nato sem poročal o tem na radiu Ognjišče.

  • Ni znanstveno.
   Lahko to počneš in si duvaš svoj nacionalistični ego.

   Čakam kakšen spopad znastvenikov z argumenti in odkritji. Zgodovina me zanima.

   Mi je pa smešno, da sedaj ko JJ piše knjige tipa Sivca, da vsi njegovi navijači spadate v slovensko pleme iz Norika. Hej, hej, hej!

   • Težko da bo do tega spopada prišlo. Namreč, vsi ti teoretiki neslovanskega izvora Slovencev težko skrijejo, da izhajajo iz tega, da so pod Triglavom vedno živeli ljudje. Ergo, oni so naši predniki. To je skrajni “materialistični” princip, skrajni domet, ki ga je sposobna ateistična “zgodovina”. Na ta način lahko greš nazaj vse do neandertalca in rečeš oni so naši predniki. Pa sploh niso.

   • Vse bi šlo, če ne bi bil ti na koncu kdovezakaj spet nesramen. Moje prepričanje s knjigo Janeza Janše nima nič opraviti. Mi je pa simpatično, če je on čas v zaporu na ta način izkoristil in ni samo twital. ( mimogrede, Mimi Malenšek in Ivana Sivca zelo cenim) O teh zadevah sem sam pisal tule nekaj daljših komentarjev v polemiki, kjer sem se kak mesec preden je bilo objavljeno o knjigi JJja, dotikal istih stvari na podoben način kot o njih misli avtor.

    Nisem strokovnjak, me pa tematika že dolgo zanima in sem jo spoznaval tudi preko literature pokojnega Jožka Šavlija. Ni vse zlato v venetski teoriji, gotovo, a tudi ni čista izmišljija in pravljica. Ni vsa resnica v njej, a nekaj jo je gotovo. Karantanija je pa sploh dobro dokumentirana in bi lahko bili nanjo ponosni. Tudi Norikum, hallstatska kultura, prisotnost Rima na naših tleh so dobro dokumentirani in arheološko raziskani itd.

    • Ti ne razumeš dovolj dobro komunistične težnje k trganju narodne identitete in rezanju narodovih korenin. Važno je da na plano rine tisto kar ni res. Sploh ni važno kaj to je. Važno je da obrnemo hrbet prednikom in izgubimo vsakršno kontinuiteto razen tiste iz 1945. Zdaj smo še “modernejši”, tako da niti ta iz 45 ni več bistvena. Dovolj je že to, da ne bi imeli nobene.

 16. Nihče me ne more prepričati, da smem razmišljati o slovenskih prednikih le do leta 1945 ali1948 ali dod Trubarja, ki je vse nazival “lubi Slovenci”
  ali od Karantanija ali celo od Norika.

  Novejši zgodovinarji opozarjajo, da ni dokaza, da bi se naj Slovenci naselili šele v 6. in 7 stoletju. So pa listinski in arheološki dokazi, da smo bili na te,m ozemlju že več stoletij prej.

  Nihče me ne more tudi prepričati, da v Krantaniji niso živeli Slovenci, ampak le Slovani. Zakaj pa drugi narodi ne tajijo svoje zgodovine in se z njo celo ponašajo?!

  • Ne obtožuj drugih. Ti si prvi, ki bi moral odgovarjat, da tajiš naše korenine in da bi rad izbrisal identiteto naroda.

  • Slovenci v političnem smislu nastanejo nekje ob pomladi narodov. Kar je bilo pred tem se ničesar ne taji, samo se uporablja pravilna poimenovanja prejšnjih skupin, ne pa poimenovanja za ideološko rabo. Pred pomladjo narodov so seveda na teh prostorih živeli isti ljudje, le da se niso prepoznavali kot narod. V času Trubarja je bila identifikacija povsem pokrajinska, bili so Kranjci, Dolenjci, Štajerci, itd… pa tudi Zagorci. Trubar je res prvi poimenoval Slovence, vendar ne v političnem smislu, temveč v jezikovnem smislu; med “Slovence” je štel vse, ki bi razumeli njegov jezik, mednje je štel tudi kajkavce iz današnje Hrvaške.

 17. Predlagam ti da začneš z lažjim vprašanjem: Ali so Kurenti res taki kreteni, da odganjajo zimo, saj naši predniki še pred nekaj stoletji niso opazili menjavanja letnih časov…
  Torej kaj in kakšno sporočilo prenašajo na primer Kurenti?
  Na take preproste stvari mi ne poznamo več odgovora, pa se bomo potem ukvarjali z 2000 let staro lončevino.
  Upam, da vsaj vidiš pred kakšnimi težavami smo, ko gre za naše prednike.
  Glede na to, je skoraj vseeno če smo res 3000 let stara kultura. Če odganajmo zimo namreč, je res popolnoma vseeno.

 18. Bom nadaljeval kar v svojem slogu logičnega razmišljanja:

  Za časa Primoža Trubarja, ki se je rodil blizu 1500 leta, so pisni dokazi, da se je prebivalstvo na območju sedanje Slovenije in avstrijske Koroške nazivalo z imenom Slovenci.
  Poleg tega obstojijo pisni dokazi, da je potekalo ustoličevanje koroških knezov do leta 1445 ter da je Karantanija formalno obstojala do leta 1100..

  V nadaljnjih 250 letih se ni moglo zgoditi nekaj takšnega, da ne bi mogli trditi, da so karantanci na našem ozemlju slovenski predniki.

 19. Bom nadaljeval kar v svojem slogu logičnega razmišljanja:

  Za časa Primoža Trubarja, ki se je rodil blizu 1500 leta, so pisni dokazi, da se je prebivalstvo na območju sedanje Slovenije in avstrijske Koroške nazivalo z imenom Slovenci.
  Poleg tega obstojijo pisni dokazi, da je potekalo ustoličevanje koroških knezov do leta 1445 ter da je Karantanija formalno obstojala do leta 1100..

  V nadaljnjih 250 letih se ni moglo zgoditi nekaj takšnega, da ne bi mogli trditi, da so karantanci na našem ozemlju slovenski predniki.

 20. Podobno je z obdobjem pred Karantanijo na našem ozemlju.

  Rimski viri že pred našim štetjem navajajo Noriško kraljestvo in slovenska imena krajev. Tudi tedanje Lublane.

  • Ob tvoji ignoranci in nezmožnosti dialoga tudi jaz ne komuniciram s tabo. To leporečenje o zgodovinski resnici, pa ne vem, koga bi rad še pretental?

Comments are closed.