Javna izjava: Neustavna sprememba ustave

12

Parlament je z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev začel postopek spremembe ustave. Njen namen je razveljaviti učinke odločbe ustavnega sodišča v zadevi U-I-269/12. V tej zadevi je ustavno sodišče odločilo, da je državni zbor kršil pravico otrok in njihovih staršev do brezplačnega obveznega osnovnošolskega izobraževanja ne glede na ustanovitelja šole.  Presodilo je, da državni zbor za poseg v to pravico ni ponudil nobenega ustavno dopustnega razloga. Vladajoča koalicija, ki jo vodi profesor ustavnega prava, je več kot tri leta odločbo ustavnega sodišča preprosto ignorirala. Pravice slovenskih otrok do enakopravne obravnave na področju obveznega osnovnošolskega izobraževanja so tako ostale kršene. Tako ravnanje je ustavnopravno nevzdržno. V luči dejstva, da so človekove pravice odraz politične morale, pa je tudi moralno zavržno. Po tem ko je tako stanje trajalo cela tri leta, se je vladajoča koalicija, ob podpori poslancev Združene levice,  odločila spremeniti ustavo. Tako ravnanje, za katerega oblast vsa ta leta ni navedla prav nikakršnega ustavno dopustnega razloga, ki bi prestal vsaj presojo razumnosti, pomeni zlorabo pravne oblike ustavnega amandmaja. Gre torej ne le za nespoštovanje odločbe ustavnega sodišča, za kršitev temeljnih ustavnih pravic otrok in njihovih staršev, gre za kršitev bistva ustavne demokracije. Ta bi bila, v primeru svoje uresničitve, pred ustavnim sodiščem sankcionirana z ugotovitvijo neustavnosti ustavnega amandmaja.

Spodaj podpisani zato pozivamo slovenski parlament, še posebej pa predsednika vlade, da ta ustavnopravno nesprejemljiv in moralno zavržni postopek spremembe slovenske ustave, ki tudi sicer ne uživa nikakršne podpore med slovensko ustavnopravno stroko, nemudoma ustavi.

Dr. Matej Avbelj, Dr. Andraž Teršek in dr. Jurij Toplak

12 KOMENTARJI

 1. Andraž Teršek, tisti ki se je v zvezi s Ahmadom zoperstavil proti vsem sodnim odločbam, se je pa tukaj zraven pripopal, bljak.
  Ne sodi v druščino ostalih dveh.

 2. Ne razumem, kaj je v takšni odločitvi neustavnega. Retroaktiivnost? Ne prav zanima, če bi si določeni členi v veljavni ustavi med seboj nasprotovali, kateri bi obveljal.

 3. Ne razumem, kaj je v takšni odločitvi neustavnega. Retroaktiivnost? Me prav zanima, če bi si določeni členi v veljavni ustavi med seboj nasprotovali, kateri bi obveljal.

  • Ni neustavno spreminjaje ustave, če se za to izkaže objektivni družbeni interes. Neustavno je pa spreminjanje ustave, ko neki interesni skupini ni všeč odločitev US.

  • A. Kako uveljaviti “odločitev neustavnega”:

   V ustavnem amandmaju se je treba, iztrgano iz konteksta, opreti na vprašanje, ali je država dolžna v celoti financirati le javne šole, nato pa na 21. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-68/98 z dne 22. 11. 2001, ki je navedlo: “Zakonodajalčeva odločitev, da država financira v celoti le javne šole, v katere lahko vpišejo svoje otroke vsi starši, je v polju njegove presoje in zato ni v nasprotju z Ustavo.”

   Ob opiranju na navedeno bodo pro-komunistične državnozborske stranke lahko v postopku spreminjanja Ustave RS iz leta 1991 ponižno prepisale besedilo Ustave iz leta 1946, ki je “napravljena po zgledu Stlainove ustave” – “Ustav, rađen po ugledu na Ustav SSSR-a iz 1936 (Staljinov ustav)” (citat iz: Arhiv Jugoslavije, arhiv se danes nahaja v Republiki Srbiji). V zadevi bodo lahko prepisali celoten člen 38, odstavke III., IV. In V Stalinove ustave:

   “Šole so državne. Samo z zakonom se lahko dopusti ustanovitev zasebnih šol, njihovo delo pa je pod kontrolo države. Osnovni pouk je obvezen in brezplačen. Šola je ločena od cerkve.” – “Школе су државне. Само законом може се допустити оснивање приватних школа, а њихов је рад под контролом државе. Основна иастава је обавезна и бесплатна. Школа је одвојена од цркве.”

   B. Ovira:

   Ovira navedenemu bo v I. odstavku 26. člena Univerzalne oz. Splošne deklaracije človekovih pravic iz leta 1948: “Vsakdo ima pravico do izobraževanja. Izobraževanje naj bo brezplačno, vsaj na osnovnih stopnjah. Osnovno izobraževanje naj bo obvezno. …” Ovira bo tudi v III. odstavku: “Starši imajo prednostno pravico izbire vrste izobraževanja za svoje otroke.”

   Ovira navedenemu bo tudi ustavno zagotovljena svobode posameznika do izbire. Iz svobode izobraževanja po naravi stvari izhaja posameznikova svoboda, da izbere, v kateri šoli, zasebni ali javni, se bo izobraževal, – ne pa zakonodajalčeva svoboda, da namesto njega izbiro opravi sam in ga s tem, četudi samo posredno, sili k vpisu na javne šole.

   Ustavno-sodno-postopkovno pa bo ovira 2. člen (pravna država) in III. odstavek 15. člena Ustave RSlovenije – nedopustnost in nesorazmernost.

   Končno bo ovira navedenemu tudi sklep Ustavnega sodišča št. U-I-85/16, Up-398/16 z dne 14. 7. 2016 zoper štajerske delavce migrante. Smiselno s to ustavnosodno prakso je uporaba pravice, v sedanji zadevi gre za uporabo pravice pro-komunističnih državnozborskih poslancev/poslank do spreminjanja Ustave, v nasprotju z njenim namenom pa tudi pomeni njeno zlorabo. Zato bo Ustavno sodišče lahko zavrnilo morebitne očitke o protiustavnosti ravnanja predsednika Državnega zbora in s tem o protiustavnosti postopka sprejetja izpodbijanih zakonov.

   C. Toda:

   Toda na Ustavnem sodišču bodo morebitnega vlagatelja zahteve oziroma pobude pričakale intimno izoblikovane osebe, npr. dr. Pavčnik, dr. Korpič-Horvat, dr. Sovdat in dr. Jadek Pensa.

 4. Končno smo dočakali pokončne pravnike, ki so neomajni zagovorniki pravičnosti, ki je temelj prava in življenja nasploh.

 5. Tudi predsedniku države R Slovenije bi bilo potrebno poslati to izjavo, da se tudi on zavzame za ohranitev ustavne kulture in pravičnosti v Sloveniji.

  • Tega žal ne bomo dočakali. On pač govori, ko za to ni nobene potrebe, in molči, ko bi moral spregovoriti (in udariti po mizi).

 6. Očitno bo potrebno tistim pravnikom, ki grobo in zavestno kršijo ustavna načela in pravičnost v pravu, odvzeti naslov pravnik, saj je nedopustno zlorabljati pravo za dosego nedopustnih nevrednotnih ciljev, kar povzroča ogromno škodo slovenski skupnosti in posameznikom.

 7. Če bo ustava v tej zadevi spremenjena, potem nam pa res več ne preostane drugega, kot da gremo na ulice. V revolucije nikoli nisem verjel, toda stvar je v Sloveniji tako zavožena, da bo treba nedotakljivo boljševistično diktaturo (zaenkrat resda še v mehkejši varianti) zrušiti edinole s silo.
  Ustavni pravnik dr. Cerar, trenutni predsednik vlade, ali te ni prav nič sram?

Comments are closed.