Janez Janša na srečanju držav Azije in Evrope

0

Včeraj je predsednik Vlade RS Janez Janša pričel z udeležbo na devetem Vrhu ASEM v Laosu, kjer se je zbral visok politični vrh Evropske unije in drugih držav članic ASEM. Osrednja tema razprav so bila ekonomska in finančna vprašanja.

Zbrane države predstavljajo 60% vsega svetovnega prebivalstva in ustvarijo več kot 50% svetovnega BDP. Sogovorniki so se strinjali, da gre za ključno partnerstvo, od katerega je odvisen globalni trajnostni razvoj. Razprave so po eni strani spodbudile k razmisleku o večji konkurenčnosti in ponovni rasti evropskih partneric, po drugi strani pa k potrebnim prilagoditvam, ko gre za potrošnjo in odpiranje trgov azijskih partneric ASEM.

Deveti vrh ASEM v Laosu je v imenu države gostiteljice otvoril predsednik vlade Ljudske demokratične republike Laos Thongsing Thammavong. Uvod je bil sicer v znamenju slovesnega sprejema novih držav v krog članic ASEM, in sicer Norveške, Švice in Bangladeša. Udeležence Vrha sta na samem začetku nagovorila tudi predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy in predsednik Evropske komisije Barroso. Spregovorila sta o prizadevanjih EU za stabilnost evra in vnovičen zagon rasti, pri tem pa izpostavila pomen dobrega sodelovanja med regijama.

Predsednik Vlade RS Janez Janša je v svojem včerajšnjem nagovoru v okviru razprave o ekonomskih in finančnih vprašanjih izpostavil slabosti ekonomske politike v času pred globalno krizo. Poudaril je, da se lahko EU v današnji krizi veliko nauči od azijskih držav, ki so se s podobno krizo dokaj uspešno spopadle pred petnajstimi leti. Ob tem je izpostavil, da je finančni sektor življenjskega pomena vsake ekonomije: “Zato moramo na globalni ravni zagotoviti boljši nadzor, večjo odpornost in primerne spodbude.” Poudaril je, da je potrebno izboljšati delovanje kapitalskih trgov, razpoložljiva sredstva pa usmerjati v donosne naložbe, pri čemer imajo pomembno vlogo lahko reforme pokojninskih sistemov.

V nadaljevanju je predsednik vlade Janez Janša predstavil prizadevanja Slovenije za izhod iz krize, ki vključujejo ukrepe, kot so zniževanje javne porabe, reforma trga dela in oblikovanje investicijam prijaznejšega poslovnega okolja. Posebej je poudaril, da so v Sloveniji dobrodošli tudi azijski investitorji, ki lahko ugodno geostrateško lego naše države s pridom izkoristijo kot izhodišče za vstop na trge Srednje in Jugovzhodne Evrope. Zaključil je z besedami, da bo v prihodnje nujno potrebno medsebojno sodelovanje in partnerstvo za pravičen in stabilen mednarodni ekonomski red.

Na današnjem, zaključnem delu vrha ASEM, se bo predsednik vlade udeležil razprav na temo globalnih izzivov ter ohranjanja miru in stabilnosti. V okviru le teh bo spregovoril o pomenu prizadevanj za svet brez genocida in drugih množičnih grozodejstev ter o odgovornosti članic ASEM za mir v svetu.

V okviru zaključkov jutrišnjega dne je predviden sprejem deklaracije o krepitvi partnerstva za mir in razvoj ter Izjava predsedstva devetega Vrha ASEM, ki bo povzela glavna vsebinska sporočila tokratnega Vrha ASEM.

Vir: Kabinet predsednika Vlade