Kaj je v resnici napisal Janez Janša? Pismo objavljamo v celoti.

31
Foto: Twitter

Slovenski premier Janez Janša je poslal pismo predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michel, pismo pa je naslovil tudi na predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, prejeli so ga tudi člani Evropskega sveta. V pismu svari evropsko politiko pred samovoljo določenih političnih skupin, ki hočejo vsem vsiljevati svoje poglede in način življenja in ravnanja. V slovenskih medijih je to pismo naletelo na žolčen odmev, prav tako pri večini politikov. Da se lahko vsakdo prepriča, kaj je premier pravzaprav napisal, ga objavljamo v celoti.

Janez Janša

Spoštovani predsednik Evropskega sveta,

nikoli prej se Evropska unija ni soočila z izzivi takšnega obsega, kot je kriza zaradi covida-19. Naši zdravstveni sistemi so bili pod izjemnim pritiskom, naša gospodarstva pa so se spoprijela z zunanjim in nepredvidenim šokom, ki je povzročil resne motnje v gospodarski dejavnosti in ogrozil tisoče delovnih mest. V teh razmerah je bilo ključnega pomena, da se je Evropska unija lahko odzvala hitro in odločno. Julijski dogovor Evropskega sveta o večletnem finančnem okviru in EU naslednje generacije je bil v središču našega skupnega odziva – resnično zgodovinski dogovor in izraz enotnosti, kot ga še ni bilo.

Evropa se je začela združevati, da bi bilo življenje varnejše

Prav to smo potrebovali v teh zahtevnih časih. EU je danes ladijski konvoj na razburkanem morju. Ladje, ki plujejo v njem, so se vanj združile ali se mu kasneje pridružile zato, ker je obetal varno plovbo v smeri miru, svobode in razvoja. Konvoj se je začel oblikovati zato, da se na evropski celini ne ponovijo tragedije in brodolomi 20. stoletja, ki so povzročili desetine milijonov mrtvih, strašno trpljenje in gorje celih narodov, genocid in suženjstvo pod totalitarnimi režimi.

Obet dobre poti in veličasten uspeh projekta v prvih desetletjih je bil podkrepljen z očitnimi in iskrenimi dobrimi nameni, temelječimi na življenjski izkušnji generacije, ki je brodolome doživela. Vrhunski dokaz prave izbire poti je prišel s padcem železne zavese in z veliko širitvijo EU in NATO leta 2004. Evropa, svobodna in nerazdeljena, je postala otipljiv cilj živeče generacije. Generacije, ki je še doživela pobijanje na mejah med vzhodom in zahodom in občutke brezizhodnosti ob prividu enopartijskih monolitov. Nato pa na koncu, sicer po milijonih žrtev in trpljenju, doživela padec komunizma brez vojne in brez strela.

Zaradi zapiranja oči pred resničnostjo postajajo kepe težav vse večje

Svoboda je postala otipljiva in zdelo se je, da je nič ne more ogroziti. Nove ladje so se pridružile konvoju, padale so notranje administrativne meje. Obetala se je zlata doba, optimizem je segal do neba. V tem razpoloženju nismo jemali dovolj resno kopičenja zamrznjenih konfliktov v naši vzhodni soseščini. Okupacija Krima je vse presenetila. Opozoril Grčije in Cipra o dvojni igri Ankare nismo jemali dovolj resno, prav tako ne očitnih znakov, da se islam na naših mejah in celo znotraj EU namesto k modernizaciji marsikje giblje v smeri radikalizacije, katere končni rezultat so teroristični napadi na nedolžne Evropejce oziroma neposredno na naš način življenja.

Morje v nasprotju z optimističnimi pričakovanji ni postajalo mirnejše, plovba je postajala namesto lažja v resnici vse težja. Udarila je finančna kriza. Sledila ji je migrantska. Nato Brexit. Sredi prepirov o tem, ali bomo družno mašili razpoke v ladjah ali pa le delili vdrlo vodo, je druga največja ladja zapustila konvoj. Pri Brexitu smo se znašli v položaju brez dobrega izhoda. Še preden smo z Veliko Britanijo opravili zapuščinsko razpravo, smo soočeni s pandemijo covida-19. Smo sredi drugega vala, ki je v EU močnejši in bolj nevaren kot prvi.

Na dramatičnem zasedanju Evropskega sveta julija smo po velikih naporih dosegli soglasje o robustnem finančnem okviru za odpravo posledic epidemije. Nedavni poskus uskladitvenega dogovora med Svetom EU in Evropskim parlamentom pa to soglasje ruši. Na dnevni red se vrača vprašanje pogojevanja črpanja evropskih sredstev s t. i. vladavino prava. Vendar diskrecijskih mehanizmov, ki ne temeljijo na neodvisni presoji, temveč na politično motiviranih merilih, ni mogoče imenovati vladavina prava.

Svojevoljnost rada daje svojim pojavnim oblikam lepo zveneča imena

Tisti, ki smo del svojega življenja preživeli v totalitarnem režimu, vemo, da se odmik od realnosti začne takrat, ko se procesom ali institucijam nadene ime, ki odraža ravno nasprotno od bistva. Ljudske demokracije so bile režimi enopartijske diktature. Demokratična republika Nemčija je bila primorana zgraditi zid, da ljudje ne bi še bolj množično bežali iz takšne demokracije. Socialistično samoupravljanje v bivši Jugoslaviji je bilo krinka za trdo roko komunistične stranke v gospodarstvu.

Danes številni mediji in nekatere politične skupine v Evropskem parlamentu odprto grozijo, da bodo s pomočjo instrumenta vladavine prava z večinskim glasovanjem disciplinirali posamezne države članice EU. Vladavina prava po definiciji pomeni, da v primeru spora odloča neodvisno sodišče, ne pa politična večina v katerikoli drugi instituciji. Če politični organ svoje odločitve poimenuje za vladavino prava, je s tem narejen prvi korak stran od realnosti. Sicer pa je EU utemeljena na vladavini prava. Na ločenosti izvršne, zakonodajne in sodne oblasti. Država članica, kjer politični sistem ne temelji na demokraciji in vladavini prava, sploh ne izpolnjuje pogojev za članstvo in za plutje v konvoju. Pogodba o Evropski uniji ne dovoljuje nobenega diskriminatornega ukrepanja proti nobeni državi članici na politično zahtevo katere koli države članice ali institucije EU.

Iz Slovenije na podlagi izkušenj prihajajo opozorila, saj je po toči zvoniti prepozno

V Sloveniji imamo veliko razlogov, da smo previdni, ko se v Bruslju uporablja pojem vladavina prava. Leta 2014 smo bili priče ukradenim volitvam, do katerih je prišlo s pomočjo drastične zlorabe državnih institucij tik ob začetku volilne kampanje. Ustavno sodišče je soglasno ugotovilo zlorabo, vendar šele potem, ko so bile volitve mimo in ko posledic te zlorabe ni bilo več mogoče odpraviti. Nobena od institucij EU v času kraje volitev ni reagirala niti z opozorilom. Celo več. Ključni akterji zlorabe so bili povabljeni na visoke položaje v institucije EU. Evropski parlament o ukradenih volitvah v državi članici EU ni hotel niti razpravljati, ker na kolegiju ni bilo večine za uvrstitev teme na dnevni red. Hkrati je bilo v EP veliko razprav o stanju demokracije na Madžarskem ali na Poljskem, sprožen je bil celo postopek po 7. členu pogodbe, čeprav ne v eni ne v drugi državi v času članstva v EU niso imeli nobenih znanih primerov zlorabe sodstva za politične obračune, niti enega političnega zapornika, da o kraji volitev, do kakršne je prišlo v Sloveniji, sploh ne govorimo. Ta žalostna izkušnja nas uči, da se vsem na očeh uporabljajo dvojna merila.

Še več. Trenutno se vztraja pri tem, da zgodovinskega dogovora z julijskega zasedanja ES ne spoštujemo, ker naj bi politična večina v vodstvu Evropskega parlamenta odločila drugače. Sklicujoč se na vladavino prava.

Slovenija je brezpogojno za vladavino prava, ne pa za vladavino večine

Slovenija podpira spoštovanje vladavine prava. V vseh primerih, tudi pri instrumentih MFF in RRF. Brezpogojno, brez dvojnih meril. Ob spoštovanju Pogodbe o Evropski uniji. Upoštevaje, da o pravu oziroma kršitvah tega odloča neodvisno sodišče, ne pa politična večina, ker to potem ni vladavina prava, ampak vladavina večine. Če se odločamo za to pot, nam dobra prihodnost Evrope, svobodne in nerazdeljene, polzi iz rok.

Morje pa je že brez problemov, ki si jih povzročamo sami, dovolj razburkano. V pandemiji praktično nepoškodovana Kitajska bo močneje kot kadarkoli doslej vplivala na našo pot. ZDA so po zadnjih volitvah notranje zelo razklane, kar nikoli ni dobro vplivalo na transatlantske odnose. Moskva je med zamrznjene konflikte očitno uspešno dodala še celo Belorusijo. Skupaj z Ankaro in brez EU po svoji podobi ureja stvari od Baltika do Libije. Ne mine mesec, da ne bi pretreseni izražali sožalja svojcem žrtev terorističnih napadov enkrat v eni, enkrat v drugi članici EU na zahodu ali severu.

Za mirno plovbo na nemirnem morju se je treba poenotiti glede vrednot in prioritet

Zato bolj kot kadarkoli potrebujemo enotnost glede plovbe. Potrebujemo spoštovanje drug drugega. Potrebujemo skupno obrambo dostojanstva vseh volivcev v vseh državah članicah EU. Potrebujemo institucije EU, ki ne bodo vključene v notranjepolitične spopade v državah članicah. Potrebujemo ravnanja, ki temeljijo na modrosti, kakršna je krasila ustanovne očete EU. Potrebujemo spoznanje, da temelj EU ni denar, ampak so vrednote. Potrebujemo spoznanje, da se vrednot v končni luči ne da izsiliti z denarjem. To verjetno nekdo, ki je bil rojen v blaginjo, teže razume, vendar ga to ne odvezuje odgovornosti do dobre prihodnosti EU. Pred našim konvojem so čeri in ledene gore. So številni izzivi, ki jih lahko premagamo, vendar samo, če bomo spoštovali pogodbo, ki je soglasno določila smer naše plovbe. V nasprotnem primeru lahko zgolj čakamo, kdaj bo naslednja ladja zapustila konvoj.

Pred EU je polno izjemno pomembnih korakov. Poenotiti moramo odnos do osrednjih groženj, ki nam pretijo, in se učiti iz zgodovine. Zahodno rimsko cesarstvo je propadlo, ko so tuji najemniki začeli postavljati cesarje. Vzhodno pa, ko je bojeviti islam zavzel Bizanc. Pomagati moramo islamu, da se modernizira. Izpostavljati v pozitivnem smislu tiste muslimanske države, ki so to že storile. Zavarovati moramo zunanje meje. Tudi naša okolica bolj kot kadarkoli potrebuje delujočo EU. Močno in enotno. Veliko je na kocki. Evropska prihodnost držav vzhodnega partnerstva. Držav zahodnega Balkana. Stabilnost mnogih držav Mediteranske unije. Glede na goro težav, s katerimi se spoprijemamo, je zanemarjanje našega zgodovinskega dogovora, doseženega na julijskem zasedanju EUCO, podobno prepiranju o jedilniku na ladji, ki pluje proti ledeni gori.

Dilema, ki je pred nami, je zelo preprosta. Spoštovanje julijskega dogovora je odgovorno ravnanje do dobre prihodnosti EU. Nespoštovanje pa ravno obratno.

Naslednji dnevi bodo kritični za dokončno oblikovanje poštenega in uravnoteženega sporazuma, ki temelji na našem julijskem dogovoru. Šele s hitrim zaključkom tega, kar smo začeli izvajati julija, bomo lahko izpolnili ta velika pričakovanja in si utrli pot do močnejše Evrope v obdobju po pandemiji. V tem procesu bi morali ohraniti svojo dolgoročno strateško usmerjenost in graditi na bistvenih političnih in gospodarskih elementih dogovora. Kot smo že tolikokrat dokazali, sem popolnoma prepričan, da lahko najdemo sprejemljive rešitve, ki varujejo integriteto finančnega in pravnega okvira EU, ki temelji na pogodbi. Čeprav smo pod pritiskom časa, sem prepričan, da bomo naredili tisto dodatno miljo, da bi prišli vsi na krov, in se s tem izognili nadaljnjim zamudam ter na koncu prišli do trdnega dogovora, ki nas bo ohranil enotne, glede na negotovosti v prihodnjih tednih in mesecih.

S spoštovanjem, Janez Janša

Prejemniki: Člani Evropskega sveta, Njegova ekscelenca Charles Michel, predsednik Evropskega Sveta, Njena ekscelenca Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije

Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj, ki je danes ogrožen, podprete z donacijo.

31 KOMENTARJI

 1. Vrednoten zapis, ki razgalja bistvo problema Evrope, ki ga je nujno rešiti, če hočemo Evropi in njenim ljudem dobro.

  Ni kaj, za dobrim konjem, se močno kasi!!!

 2. Se opravičujem zaradi moje naglice in popravljam:

  Ni kaj, za dobrim konjem, se močno kadi!!!

  Sicer je pa prav, da se to dvakrat ponovi.

 3. V drugem časopisu sem prebral, da se lahko država tudi pritoži na evropsko sodišče, če se ji EU ne dodeli sredstva za pandemijo ipd. ker ni povsem na ideološki liniji večine.

  Vendar postopek pred sodiščem traja več let.

  To pa potrjuje upravičen očitek, da hoče politika prevzeti zlorabiti ideologijo za vladavino prava.

  Pozablja se tudi, da imajo države pravico do vračila svojih sredstev, ki so jih združila v EU.

 4. Tudi jaz bom ponovil Ruplovo oceno, da je pismo odlicno. Upraviceno, dobronamerno. In vse drzi v njem. Vsaj koalicijskim partnerjem, predvsem Gantarju in predsedniku Pahorju se ne bi bilo treba tako odklonilno odzvati in so me razocarali.

  Ce se bo nadaljeval poizkus politicnega diktata v laznem imenu pravne drzave, bo to najmanj vir stalnih konfliktov in skorajsnje blokade vitalnih fondov EU za sanacijo tezkih razmer, ki so posledica pandemije. Je pa na vidiku v takih razmerah izsiljevanja nic vec in nic manj tudi nadaljevanje po poti Brexita, popolna neucinkovitost EU ob vseh drugih pomembnij izzivih in celo njen razpad.

  Nikjer ni zapisana, ne v pogodbah EU, ne v mednarodnem pravu, ne v morali pravica bogatejsih, neto placnic v EU, da se vmesavajo v notranje zadeve manjsih, sibkejsih clanic. Nasprotno zagotavlja lizbonska pogodba.

  S kaksno pravico izsiljujejo visegrajske drzave, da bi morale slediti njihovi pogubni politiki spodbujanja mnozicnih imigracij in celo toleriranja ilegalnih imigracij?!

  S kaksno pravico izsiljujejo drzave, da bi se morale posloviti od tradicionalnega razumevanja druzine in izsiljevati privilegije za LGBT aktiviste, ki niso v nobeni mednarodni pogodbi priznani kot univerzalne clovekove pravice? S kaksno pravico hocejo izsiliti ustolicenje nenaravne skonstruirane teorije spola kot uradne ideologije celotne evropske skupnosti? S kaksno pravico se vtikajo v nekoliko bolj omejevalne pristope glede legalnosti splava, npr na Poljskem, kjer so nedavno zascitili otrokom z Downovim sindromom pravico do rojstva, pravico do zivljenja?

  Kaj pa, ce bi se naredilo obratna politicna pobuda v imenu “vladavine prava”, pa da se konzervativnejse ( beri se normalne) drzave spravijo na se posebej glasno Nizozemsko, ki v svoji nori evtanazijski vnemi na drugi svet aktivno posilja ljudi, ki si nikoli niso zeleli tako umreti? Da se prepove evtanaziranje na Nizozemskem. Ali prepove njihovo noro politiko legalizacije uzivanja drog…

  K pameti naj pridejo neto placnice s severa, ce jim je do ohranitve tega velikega evropskega projekta miru in blaginje. Denar jim ne daje pravice na tak nacin komandirati! S skupnim trgom dobijo, z Nemcijo vred, vse svoje neto prispevke multiplo povrnjene.

  Evropski parlament, levoliberalna vecina v njem ( h kateri se zal degenerirano uvrsca dobrsen del EPP, z naso Novakovo vred) naj se ustavi s svojim izsiljevalskim pritiskom. Ce ne, lahko sledijo usodne posledice. Prav je, modro in odgovorno od Janse, da je pred tem posvaril svoje kolege v EU.

 5. Odlično, If!

  To je podobno kot da podjetje ne bi izplačalo plačo zaposlenemu, ker ta ni hvalil poslovno politiko podjetja.

  Toda v podjetju ni demokracije, v EU pa je ta temelj odnosov.

 6. Potreba po prvidnosti po izkoriščanju iz vzhoda in zahoda ter nevarnosati ponovitve iz časa obeh sv. vojn in hladne vojne.
  Rešitev je v treznosti, na katero opozarja janša, pogoj za to pa je ojačana povezava na liniji jantarne poti in z VB ter ZDA. To je vse, kar sedaj lahko naredimo. Mešanje s Kitajsko ali Rusijo pa bi bilo tvegano in rušitveno, skrajno dejanje, če bi Zahod nadaljeval z diskriminacijo na geografski kot politični ravni in bi ne bilo več rešitve pred razpadom EU.

 7. Predsednik vlade g. Janez Janša iskreno čestitam za verodostojen in pokončen zapis. Hvala !
  Predlagam, da se civilna družba zmiga in odločno podpre ta zapis in pobudo EU.
  Naši komunistični nadaljevalci kar nesramno vztrajajo pri nadaljevanju ideoloških zavajanj.
  Treba je začeti z javnimi manifestacijami za demokracijo in pravno državo !! Gremo naprej !!!!

 8. Ta nagovor Slovenskega premiera je primerljiv z izjavami in govori največjih Evropskih in svetovnih voditeljev.

 9. Aleluja!

  Slovenski premier gospod Janez Janša je zmagal!

  EU je podprla njegov predlog, da je potreben med državami kompromis Torej kompromis s Poljsko in madžarsko.

  Slovenija se je dokazala kot najpomembnejša država v Evropi, ki ima čut za ohranitev in razvoj Evrope. Je zgled vsem v Evropi.
  Slovenci smo lahko po dolgem času spet samozavestni in ponosni!

 10. Bravo JJ, dobra poteza za začetek reševanja- pobabilo k okrogli mizi, da zgladijo nesoglasje z Madžarsko in Poljsko, ker je bila napovedana denarna sankcija nespodobna in nepremišljeno žaljiva.
  Vsekakor bi pomenil dogovor odlična mediacijska poteza JJ in zelo dobro za ugled Slovenije.
  Za boljševistično revolucijo kulturnega boja ali “vseh sredstev” pa to ni ugodno, ker ima nekdo, ki ga hočejo likvidirati ugled v porastu. Tudi njegova politika in s tem slovenska zunanja politika.
  JJ, hvala.

 11. Da. In kaj je bil javni komentar njegovega zdravstvenega ministra in v.d. predsednika strankice Gantarja, ki ima 5 krat manj mandatov v parlamentov na svojega sefa v vladi? Zviska, zaljivo karanje. Medtem ko Angela Merkel Jansevo pismo naslednji dan prizna kot pozitiven pristop, ki bo pomagal najti nujni kompromis z Madzarsko in Poljsko.

  Sramota, kar pocne Tomaz Gantar! Zdaj zamenjuje mlado sekretarko Tino Bregant, ki je od samega zacetka samoiniciativno agilno iz stroke skocila na voz boja proti epidemiji in ima veliko zaupanje premiera Janse z nekim strankarskim aparatcikom, ki pojma nima ne o epidemiji, ne na splosno o zdravstvu.

  To je ceneno politicno provociranje Gantarja, ponizevanje lastnega premiera, ne pa resno ministrovanje! Mene bi mikalo na mestu premiera, da bi takemu ministru pokazal vrata. Malo prevec je star Gantar za taksne nespostljiva pobalinstva. Ne sme se mu premier pustiti!

  • Mario Fafangel iz NIJZ je pa z zadnjim intervjujem ocitne iz stroke skocil na politikantski vlak sesuvanja vlade. Najbrz si obeta politicno promocijo na Krekov polozaj. Smesno, kako v intervjuju sam sebi nelogicno nasprotuje, samo da se pridruzuje mladinovstvu. Prizna, da prepovedi regionalnega in obcinskega potovanja zmanjsujejo stike med ljudmi, kar je bistveni element zaustavljanja epidemije, pa kljub temu napada ta ukrep. Napada nosenje mask na Slavniku, kar je celo smiselno, ce gori ni veliko ljudi, ampak potem postavi dvom v uporabo mask na splosno, torej tudi v mestih, kjer ljudje hodijo eden ob drugem brez razdalja.

   Mario Fafangel napada ( policijo? vlado?) zakaj so policisti oglobili woltovca v centru mesta, ki ne samo da ni nosil maske, ampak si je ni hotel nastaviti niti po pozivu policista. Kaj takega! Plus dodaja, da mlade, ki se pozvizgajo na ukrepe in jih mnozicno krsijo, ne smemo opredeliti kot neodgovorne ali jih sankcionirati.

   Tipicna prezivela levicarska mentaliteta generacij post 68. Ze po tem, kaksne trapaste t majice nosi ta clovek na odgovornem polozaju, si lahko mislimo, kam pes taco moli, spet en novi vecno pubertetniski levicarski narcis.

    • To mi zveni, kot da se ven vlece, potem ko je strstrstorilokovno gledano storil veliko neumnost. Mladine resda ne berem, sem pa bral povzetke intervjuja na nekaterih portalih. Sporocila so bila: neumno je omejevanje prehajanja obcin, neumna zahteva, da se zunaj nosi maske in da se nenosnja kaznuje in ces, razumeti je treba mlade, ce krsijo predpise in jih ne obsojati, da so zato neodgovorni.

     Mi je zal, meni je to razdiralno in skrajno neprimerno sporocilo cloveka na tako odgovorni strokovni funkciji, kar se epidemije tice in sploh v tako tezkem trenutku. A ni razmislil, kaj sporoca?!

 12. Pravkar Politicno s Tanjo Gobec. Miro Cerar ml in Luka Lisjak. Tema spet Jansevo pismo. Groza! Ne prenasam vec te televizije. Ko bom srecal na ulici take novinarke ( plus njihove urednice), pa tudi ta dva gosta, ne bom zdrzal, da bi bil tiho. Ne vec.

  Svinjarija je tako propagandno manipulantsko novinarstvo! Tega si ne res ne zasluzimo. Pocutim se kot v morastih sanjah, kot da bi me vrnili v komunizem!

  Cerar bo delil lekcije o pravni drzavi in negiral resnico o dogodkih leta 2014, pa prav on! Ki je parazitiral in se povzpel s pomocjo rdecega podzemlja na politicni vrh na konstruiranem procesu v zadevi Patria, s katerim so brez dokazov vodjo opozicije tik pred volitvami spravili v zapor. Identicno kot prosluli Maduro z opozicijo v Venezueli. On, ki je jemal parlamentarni mandat in s tem zastopstvo volilcem, ki so po svoji legitimni volji volili prav JJ in nikogar drugega in je ustavno sodisce to k sreci zavrnilo kot protiustavno dejanje. On bo tudi solil pamet o sodelovanju s problematicnimi rezimi. On, ki je v kontinuiteti takih vlad in z Erjavcem gradil tesne odnose le s Kremljem, Beogradom, Banja Luko, Ankaro in Teheranom. On bo kaj ocital Logarju in Jansi, ki sta nas v pol leta prodorno vrnila v zahodno zaveznistvo in v Srednjo Evropo, kjer Slovenijo spet spostujejo od ameriskega drzavnega sekretarja do nemske kanclerke.

  O Luki Lisjaku ne bom zgubljal besed. Suveren Madzarske je madzarsko ljudstvo, ne financni spekulant in vsiljivi velebogatas madzarskojudovskega rodu iz ZDA! Prodajati se Sorosevi ideologiji v slovenskih razmerah pomeni delati za to, da slovenski narod in njegova kultura v nekaj generacijah izgineta z oblicja zemlje. Igrati slovensko domoljubje samo v odnosu do Italijanov je bebava puhla rdeca primorska tradicija ( namenjena, da jo notranjepoliticno izkorisca levica za svoje pritlehne cilje) in nezmoznost uvida danasnje realnosti in nevarnosti.

  Se enkrat ponavljam. Jansevo pismo je odlicno! Sam pa kar direktno podpiram ne le kompromis, ampak pozicijo Madzarske in Poljske. Naj se ne pustita izsiljevati tistim, ki bi izsiljevali migrantsko politiko proti volji madzarskega in poljskega ljudstva. In slovenskega naroda z njimi, preprican sem, da tudi v Sloveniji ni vecine za sorosevski migrantski talilni lonec.

  Naj si ne pustijo vzeti casti, suveren Madzarske naj ostane madzarsko ljudstvo, ne George Soros s svojim prispekuliranim velekapitalom in njegovi lakaji in placanci!

  Naj si ne pustijo vzeti svoje privrzenosti posebni vrednosti tradicionalne druzine in spudbujanja rodnosti!

  Naj ne popustijo progresivisticnemu , skrajno vsiljivemu in dekadentnemu LGBT terorju in promotorjem bolestne teorije spola!

  Naj ohranijo zavest, da je splav, kot velja ze od oceta medicinske etike Hipokrata naprej, nedvomno moralno zlo, ki se mu je treba tudi z legalnimi ukrepi izogibati, kolikor se le da. Otroku grejo pravice in dostojanstvo od zacetka in zacetek je biolosko potrjeno spocetje!

  Naj ne popuscajo razrascanju evtanazije na zahodu, ki vse bolj izvaja nesprejemljiv pritisk skrajnega brezdusnega egocentrizma na ostarelo in bolno generacijo, naj se poslovi, saj da je samo v breme mlajsim, ki da morajo na polno ziveti in uzivati!

  Naj ne popuscajo dekadenci, ki tezi k legalizaciji prepovedanih drog, od marihuane do kokaina! Normalna druzba narkomane posilja na zdravljenje, na pa da jih pripusca k oblasti nad ljudmi.

  Z vsem srcem in duso zelim Madzarski in Poljski, da te kulturne vojne dekadentnega progresivizma proti njima ne izgubita in da ne poklekneta, saj branita civilizacijo, temeljne njene morale in spodobnosti, njeno temeljno druzbeno celico in resnicno clovekoljubje!

  Branita tudi krscanske ocete Zdruzene Evrope Monneta, Schumana, Adenauerja, de Gasperi in druge, ki se gotovo v grobu obracajo ob tem, kar se danes v imenu asociacije, ki so jo ustanovili, dogaja in izsiljuje. V grobu se obracajo ob tem dekadentnem terorju, ki mu nikoli niso niti priblizno duhovno pripadali!

  • IF,
   solidariziram se z vašim ogorčenjem in jezo nad protivladnim in prolevičarskim političnim aktivizmom novinarjev na državni rtv. Tudi poptv-jevi aktivisti niso nič boljši.
   V informativnem programu na tvslo 1 protivladno in rušilno do vladnih ukrepov delujejo skoraj vsi novinarji (mogoče z eno samo izjemo), tudi v ostalih pogovornih oddajah na enki prevladuje protivladno in prolevičarsko vzdušje.
   Le na tvslo 3 so oddaje bolj objektivne, ker gre res za posnetke dejanskega dogajanja in golo poročanje ter za intervjuje in pogovore, kjer različni sogovorniki soočajo mnenja.

   Spomnim se, da je nekdanji ameriški veleposlanik Mussomelli Manico Ambrožič uvrstil med najvplivnejše Slovenke. Takrat mi ni bilo jasno, zakaj, saj je bila tedaj na videz čisto navadna novinarka. Danes je odgovorna urednica informativnega programa rtvslo in je med najbolj zaslužnimi za nedopusten novinarski aktivizem v oddajah tega programa.

   Gospod Mussomelli je očitno slutil, da se za videzom prijazne blondinke skriva zelo ambiciozna ženska. Najbrž je o njej (morda tudi o njenem možu?) vedel več kot običajen slovenski gledalec Dnevnika in je kot človek mnogoterih izkušenj enostavno videl dlje in bolje.

   • Pop TVja sploh ne spremljam. Ker je se bolj bombasticen in rumen in vsebinsko sibek in ker mi je Drago Kos odbojen kot je le mogoce.

    Manica Ambrozic mi je bila ena boljsih novinark in voditeljic informativnega programa. Delovala je rahlo levo, ampak zmerno. Se kar razgledana in v redu obnasanja. Vsaj jezike dobro govori. V katoliskem listu ( Druzina?Ognjisce?) je bilo celo, da je krscansko vzgojena in gre k masi. Vsekakor je njeno urednikovanje veliko razocaranje, vprasanje pa, kaj bi ob vseh rdecih fanaticarkah okoli sebe lahko naredila bistveno drugace, tudi ce bi hotela.

  • Tudi glede Poljske in Madžarske soglašam z vašimi mnenji.

   Luka Lisjak? Ma ta se mi zdi podoben podtaknjenec kot kakšen Karba – teolog.

   Lisjak je v preteklosti pisal kot bi bil desničar, mogoče celo kristjan.
   Do današnjega dne mu je uspelo idejno popolnoma zliti se s slovensko levico.

   Njegove zamere do SDS, Janše in Orbana so tako zelo osebne, da tega med komentiranjem ne more prikriti. Zato so njegovi tozadevni komentarji popolnoma subjektivni in zato neverodostojni.

   • ZMOTNA LOGIKA – Ad hominem
    Ad hominem ali argument proti človeku je argument, ki poskuša spodbiti trditve ali sklepe z napadom na osebo, namesto na argument sam. Verniki bodo pogosto uporabili to zmotno logiko pri spodbijanju argumentov skeptikov s trditvijo, da so skeptiki polni predsodkov. Vendar se morajo tudi skeptiki paziti, da ne zapadejo v ad hominem, rekoč, da so trditve vernikov v NLP brezpredmetne, ker so ljudje, ki verjamejo v NLP, nori ali neumni.

    Primera:
    1. Ker si neizobražen, tvoja trditev že ne more biti resnična!
    2. Njegove zamere do SDS, Janše in Orbana so tako zelo osebne, da tega med komentiranjem ne more prikriti. Zato so njegovi tozadevni komentarji popolnoma subjektivni in zato neverodostojni.

    Več na spletni strani http://www.skeptik.si/zmotna-logika#block-7bbc92110e6f84853e63

    • Pametnjakovič AlFe,
     namesto da ga na vse kriplje branite, seznanite s svojim kopipejstom o komentiranju ‘ad hominem Luko’ Lisjaka. Ta v svojih javnih komentarjih o premieru Janši, temu postavlja psihiatrične diagnoze in ocenjuje njegov psihološki profil, čeprav za kaj takega Lisjak niti slučajno ni ne kvalificiran niti poklican. No, zadnje čase ga sicer res pokličejo na rtvslo vsakič, ko hočejo oblatiti politika Janšo in Orbana. V tem smislu je poklican.
     To in vse navedeno v komentarju višje, lahko o Lisjaku vedno povemo ad hominem. Prav je, da ljudje vemo, za kakšnega tiča gre, saj ni vseeno, kdo kaj govori. Poiskati in poznati je treba tudi razloge, zakaj nekdo govori, kar govori.
     Lahko se sami potrudite izbrskati dokaze o mojih navedbah. Najdete jih na Lisjakovem Twitter računu in še kje.
     Da Luka Lisjak ni psihiater, pa menda veste, saj je splošno znano, da je nekaj drugega.

     Vi niste nič boljši od Lisjaka, ko se na pričujočem forumu lotevate poilitika Janše in to kar redno ‘ad hominem’.

     Zato, dvolični AlFe, najprej kar sami sebe poučite o tem, kar hočete drugim pridigati.
     Šolate se lahko na domu,, prek interneta, tako kot trenutno to počnejo osnovnošolci in dijaki…

     • Ja, to je pa isti stil kot ga ima Milan: “Najprej diskvalifikacija in potem likvidacija, če je potrebno tudi fizična.”

      Ja, ste isti, kajne?

     • AlFe,
      ali me zopet demonizirate, kot je vaša svetohlinska navada?

      Tak ste kot dvolični slovenski levičarji. Farizejsko kažete s prstom na druge, medtem pa sami počnete točno to, o čemer druge poučujete, da ni prav, da počnejo enako, kot vi počnete.

      Najprej pisarite komentarje ‘ad hominem’ o določenih slovenskih politikih, o škofih in še kom ter po lastni domišljiji ‘ad hominem’ opisujete tukajšnje sokomentatorje (npr. mene), zraven pa lepite linke, da je argumentiranje ‘ad hominem’ zmotno. To vaše početje ocenjujem kot popolnoma dvolično.

      Boste zdaj razumeli poanto tega sporočila, ali vam bi bilo treba s svinčnikom narisati, da bi razumeli?
      Morda pa nočete razumeti…

 13. Mislim, da je bil LLG celo clan urednistva tule na Casniku, ko sem odkril ta portal. In da je urejal portal Kritika konservativna. Njegova transformacija do clankov v sobotnem Delu in komentarjev na nacionalni TV, kjer ga ocitno in zavajajoce ponujajo kot “pogled z desne”, je dramaticna. Bolj kot Karbi meni postaja podoben Markesu. Ne vem sicer, kako se v ogledalu pogledajo taki, ki se odlocijo sukati pero in sluziti denar samo se v sluzbi sesuvanja Janeza Janse, v sluzbi rdecih tajkunov in ponosnih naslednikov komunizma, pa so nekoc prisegali povsem na druge stvari. Ali tudi izhajajo iz druzin, ki so jim komunisti delali hudo in so sanjali in delali za samostojno Slovenijo, ne nek balkanski ali sorosevski talilni lonec. Joze Mencinger je tudi ena taka figura, ob kateri te lahko zajame jeza ali zalost…

  Nic. Tako je s karakterji. A ne bomo se vsi prodali. Jeszcze Polska nie zginela!

 14. […] Janševo pismo pa so, kot se za agitpropovsko nakladanje spodobi, obvezno kritizirali tudi taki junaki, ki so na javnih soočenjih brez sramu priznali, da ga sploh niso prebrali. Ko pa je Merklova na zasedanju evropskih voditeljev dejala, da je Janša v sporu med EU ter Poljsko in Madžarsko »pozival k delu za kompromis, kar je tudi v interesu nemškega predsedstva«, in to njegovo gesto hkrati nagradila z njegovo vključitvijo v skupino voditeljev evropskih držav, ki bo izpeljala pogajanja, je kričava slovenska topovska salva kar naenkrat utihnila. […]

Comments are closed.