J.L. Černič, Družina: Kratka brada kralja Matjaža

1

Kako do države, v kateri bo posameznik postavljen v osrčje družbe

Slovenska ljudska legenda sporoča, da bodo k nam prišli boljši časi, ko se bo brada kralja Matjaža devetkrat ovila okrog okrogle mize. Koliko let bo za to še potrebno?

Slovenska država je po dvaindvajsetih letih skoraj popolnoma zastala. Vsesplošno nezaupanje in zastoj so ustvarili nedotakljivi, ki so slovensko državo dobesedno ukradli in jo izkoristili za uresničevanje svojih kratkoročnih in dolgoročnih zasebnih finančnih in drugih interesov. Retoriko o skupnem dobrem so uporabili le kot izložbeno okno, ki je vsaj navidezno prikrilo njihove plenjenje.

Sodobno slovensko družbo tako zaznamujejo plenjenje skupnega premoženja, odsotnost minimalnih predpostavk pravne države in vizija, ki želi družbo namesto v evropski prostor vrniti v katerega izmed totalitarnih režimov. Brada kralja Matjaža je v tem trenutku še zelo kratka in zato še daleč od boljših časov.

V časih naraščajoče brezposelnosti, razjedanja institucij pravne države, odsotnosti javne razprave in prevladujočega monizma v slovenskih medijih, kršenja človekovih pravic in poskusa restavracije totalitarnega sistema v slovenskem javnem prostoru namesto k izhodu iz takšnih razmer vse več pozornosti namenjajo ohranitvi statusa quo. Statusa, v katerem bi stare družbene elite ohranile svoje privilegije, ki so si jih pridobile večinoma iz davkoplačevalskih sredstev.

Takšno ozračje v slovenskem javni prostoru je posledica številnih dejavnikov, ki vsi skupaj onemogočajo prehod v svobodno, demokratično in odgovorno družbo, v kateri bodo vsi nosilci javnih funkcij delovali v javno korist in prevzemali odgovornost za napačne odločitve. Kakovostna boljša država pooseblja pot k temeljnim vrednotam sodobne svobodne in demokratične evropske države: svobodi posameznika, učinkovitemu in odgovornemu delovanju oblasti, skrbnemu upravljanju z javnimi financami, zasebni lastnini in varovanju temeljnih pravic prav vseh. Odločanje o vsebini pojma javni interes v slovenski družbi prepogosto razlagajo z zasebnimi interesi vsakokratne vladajoče koalicije in njenega omrežja. Ko prepričljivost vsebinske opredelitve javnega interesa zamenja argument moči javnega organa, je zaupanje v javno upravo in pravno državo izgubljeno. Takrat državo držijo skupaj le še partikularni interesi zasebnikov, delovanje v skupni blagor pa ostaja le pobožna želja.

Več: Družina


1 komentar

  1. Morda se bo komu zdelo neprimerno, da na teh straneh in v teh krogih uporabljam citate nekdanjega predsednika države. A se mi zdi uporaba Kučanovih besed čisto na mestu za stanje v slovenski Cerkvi. Že mogoče, da se navzven zdi, da smo verniki še enkrat več požrli, kar so nam vrli dostojanstveniki skuhali, a pozabili nismo. Le vrnili smo se v župnije, kjer živimo svoj vsakdan. Skupaj z duhovniki, patri, kateheti in sožupljani še naprej z veseljem poklepetamo po maši, pomagamo pri čiščenju in obnovi cerkve, sodelujemo pri pripravi maš in organizaciji župnijskih praznikov. Beremo, pojemo, ministriramo in te dni po šmarnicah igramo nogomet. V župnijah je večinoma še vedno vse, kot je bilo.

Comments are closed.