J. Kosec, Finance: Pogledi Slovenije bodo, če bo denar

2

Na seji programskega sveta o stroških in prihodkih posameznih oddaj. Svetniki razpravljajo o razlogih za ukinitev Pogledov Slovenije in predlagajo nadaljevanje oddaje.

Ali se Pogledi Slovenije vračajo?

Svetnika Slavka Kmetiča je zmotilo še premajhno zanimanje RTV-ja za obletnico afere JBTZ. Hudoval se je, da RTV stran meče denar za oddaje, ki so negledljive, in se vprašal, ali ni vodstvo podleglo političnim pritiskom, ker ni nadaljevalo pogovorov z ustvarjalci Pogledov Slovenije. Jernej Letnar Černič je dodal, da je imel pomisleke proti ukinitvi Pogledov Slovenije že lani. Ker naj bi bil razlog tudi to, da je predraga, je vprašal vodstvo, ali bo nova oddaja Tarča res cenejša od Pogledov Slovenije? Predvsem z vidika oglaševalskih prihodkov naj bi ta oddaja pokrila svoje stroške, tudi honorarje sodelavcev, ki so bili sicer višji od redno zaposlenih. Njegovemu mnenju se je pridružil Žiga Kušar, ki ne vidi razloga, zakaj se ukinja priljubljena oddaja, ki se je prijela med gledalci in oglaševalci. Zato predlaga, da se Pogledi Slovenije nadaljuje, vzporedno pa se lahko naredi tudi pilot za oddajo Tarča, saj bo jesen politično zelo pestra. Da naj se Pogledi nadaljujejo – zaradi razvoja pluralnosti – se je strinjal predstavnik italijanske skupnosti Maurizio Tremul.

Svetnika Slavka Kmetiča je zmotilo še premajhno zanimanje RTV-ja za obletnico afere JBTZ. Hudoval se je, da RTV stran meče denar za oddaje, ki so negledljive, in se vprašal, ali ni vodstvo podleglo političnim pritiskom, ker ni nadaljevalo pogovorov z ustvarjalci Pogledov Slovenije. Jernej Letnar Černič je dodal, da je imel pomisleke proti ukinitvi Pogledov Slovenije že lani. Ker naj bi bil razlog tudi to, da je predraga, je vprašal vodstvo, ali bo nova oddaja Tarča res cenejša od Pogledov Slovenije? Predvsem z vidika oglaševalskih prihodkov naj bi ta oddaja pokrila svoje stroške, tudi honorarje sodelavcev, ki so bili sicer višji od redno zaposlenih. Njegovemu mnenju se je pridružil Žiga Kušar, ki ne vidi razloga, zakaj se ukinja priljubljena oddaja, ki se je prijela med gledalci in oglaševalci. Zato predlaga, da se Pogledi Slovenije nadaljuje, vzporedno pa se lahko naredi tudi pilot za oddajo Tarča, saj bo jesen politično zelo pestra. Da naj se Pogledi nadaljujejo – zaradi razvoja pluralnosti – se je strinjal predstavnik italijanske skupnosti Maurizio Tremul.

Vodstvo mora proučiti možnosti za nadaljevanje

Radijski voditelj in član programskega sveta Sašo Hribar je podvomil, da bo nova oddaja imela enako gledanost kot Pogledi Slovenije vsak teden. Odzval se je direktor Televizije Slovenija Janez Lombergar na, po njegovih besedah, ključno temo današnjega pogovora. »Težko je primerjati nekaj, kar poznamo, z oddajo, ki nastaja,« pravi Lombergar. Tarča bo še bolj zahtevna od Pogledov Slovenije in njen koncept garantira zelo uspešno oddajo, je prepričan Lombergar. Dogovor je bil, da RTV racionalizira poslovanje, nova oddaja bo več kot pol cenejša, gledanost pa se ne bo bistveno spremenila, zatrjuje Lombergar, zato se ne bodo spremenili niti oglasni prihodki.

Na koncu je programski svet predlagal vodstvu, da prouči možnosti za nadaljevanje Pogledov Slovenije v jesenski programski shemi, če so zato zagotovljeni finančni in kadrovski resursi. Poleg tega so svetniki podprli rebalans programskega načrta in podali negativno mnenje k finančnemu planu za leto 2013.

Več: Finance

2 KOMENTARJI

  1. Pa smo spet tam, poznan način. Da bo sprejeta povišana naročnina RTV SLO, je pač pred tem treba ustvariti pogoje – napoved ukinitve Pogledov. In je v javnosti završalo. Ker pa zaradi dobre gledanosti in včasih tudi dobrih tem ter njihove obravnave javnost pač protestira proti ukinitvi, bo DZ predlagano podražitev RTV-ja pač sprejel. RTV je pač javni zavod, namenjen javnosti, kajne? No, zaenkrat izgleda še, čeprav močno nagnjen na levo.

Comments are closed.