J. Hudovernik, Pro Acta: Prepoznajte svoje prednosti in slabosti

0

Spoznajte samega sebe

Že Goethe je izjavil, da je človekova poglavitna življenjska naloga spoznati samega sebe. Čeprav raje urejamo stvari v svoji okolici, spreminjamo zunanje okoliščine in iščemo razloge zunaj sebe, bi nam veliko več dolgoročnega in trajnega zadovoljstva prineslo to, da bi spoznali same sebe. Če se poznamo, točno vemo kako v določenih situacijah odreagiramo, ali nam je lažje sprejemati ali dajati navodila, smo bolj zadovoljni z rutinskim ali raznolikim delom, smo vztrajni ali se hitro naveličamo, potrebujemo veliko vzpodbude za svoje delo ali smo bolj notranje motivirani in znamo k delu celo navdihniti druge, … Vse to so popolnoma vsakdanje stvari, ki jih potrebujemo tako na delovnem mestu kot v privatnem življenju. In za to imamo na voljo preprosto orodje ter usposobljene certificirane trenerje, ki vam s svojo razlago lahko hitro pomagajo bolje razumeti sebe in druge.

Persolog model osebnosti vam na podlagi vprašalnika, ki ga izpolnite, omogoča, da spoznate svoje prednosti in slabosti. S tem si lahko pomagate v komunikaciji na delovnem mestu, doma ali v katerikoli drugi situaciji. Rezultat, ki ga dobite, je povratna informacija o tem, kako odreagirate kadar ste v določenem komunikacijskem stiku.

Vas zanima poglobljeno – pridružite se nam na persolog certifikaciji!

Ko spoznate vse štiri osnovne osebnostne tipe (D = dominanten; v tej skupini najdemo predvsem vodje, I = iniciativen; v tej skupini najdemo predvsem pobudnike idej in motivatorje, S = stabilen; v tej skupini najdemo večinoma vztrajne ljudi, ki dajejo oporo in poskrbijo, da so stvari narejene do konca; in K = korekten; sem pa spadajo predvsem natančni ljudje, ki so jim blizu pravila in analize), na katerih temelji model osebnosti, se lažje prilagajate svojim sogovornikom in jih tudi bolje razumete. Osnovni tipi so štirje, pri večini ljudi pa je izraženih več lastnosti, tako da je vseh kombinacij osebnostnih tipov 20.

Na osnovi rezultatov vprašalnika in razlage certificiranega trenerja lahko hitro ugotovite v katero skupino spadate in s tem, ko spoznate svoje lastnosti, ugotovite tudi  kam spadajo vaši sogovorniki, katerim se potem lažje prilagodite in jih tudi lažje razumete. Postane vam jasno, zakaj nekateri potrebujejo obširno razlago in zakaj drugi potrebujejo zgolj dejstva in ne marajo obširnih razlag. Razumete zakaj se nekateri radi šalijo in zakaj so drugi bolj resni in zadržani ter kakšno vlogo pri vsem tem igra tudi okolje, kjer nekateri kar cvetijo, drugi pa se ne znajdejo najbolje.

Ali bi lahko rekli, da imajo nekateri le srečo, ker imajo pravo kombinacijo genov? Na srečo ne. Vsak lahko razvije močno osebnost v smislu prilagajanja različnim osebnostnim tipom in delovanja s področja, ki »nam leži«, na osnovi svojih prednosti. Potrebno je le, da to področje spoznamo. Model osebnosti nam ponuja prav to – možnost prepoznavanja svojih potencialov, na čem lahko gradimo, kaj lahko še razvijamo in kaj lahko takoj uporabimo, da bolje razumemo druge in da smo tudi sami bolj razumljivi.
Močna osebnost zato ni naključje, temveč rezultat jasne slike o sebi in o drugih. Pri tem pa je potrebno poznati:

  • Svoje prednosti in omejitve
  • Okolje v katerem delujemo, da naše osebnostne prednosti pridejo do izraza (poklic ali delovno mesto)
  • Lastnosti drugih ljudi, spoštovati njihovo različnost, da lahko z njimi sodelujejo na konstruktiven način
  • Možnosti osebnostnega razvoja

Zamislite si Angelo Merkel in Mati Terezijo, ki sta obe sicer močni osebnosti (ena sicer žal že pokojna), vendar ali si lahko predstavljate, da bi Angela Merkel zamenjala Mati Terezijo? Vsaka se je znašla v sebi primernem okolju, kjer je lahko izrazila ves svoj potencial – ena v politiki, druga v bolnici za uboge.

Vir: Linked in