Alpe Adria Green (AAG) se ne bo pritožila na okoljevarstveno soglasje za lakirnico in zahteva odstop ministrice za okolje in prostor

4

V neposrednem dogovoru z Magno Steyr Protokol o okoljskih zadevah s prilogami je AAG uspela dobiti to, česar nesposobno uradništvo Agencije RS za okolje (ARSO) ni hotelo vstaviti v okoljevarstveno soglasje (OVS), s čimer je ogrozilo nameravano investicijo. Zato AAG ponovno zahteva odstop ministrice za okolje in prostor zaradi odgovornosti za ARSO in vodstva ARSO.

ARSO je namreč javno razpravo, na kateri so sodelovale organizacije, ki imajo od države priznan status javnega interesa na področju okolja, povsem ignoriral in objavil OVS, ki ga je dal v 30-dnevno javno razpravo, brez tehtnih okoljskih pripomb nevladnih organizacij in upravičenih drugih deležnikov.

ARSO je postopek javne razprave, ki je v skladu z evropskimi direktivami in Aarhuško konvencijo spremenil v farso in kršil poleg konvencij tudi Zakon o varstvu okolja (ZVO-1).

Dokaz za njihovo nesposobnost ali celo namerno ustavljanje investicije je dejstvo, da je Magna Steyr sprejela zahteve AAG, celo nekaj dodatnih (na primer ponovno presojo o gasilnih tehnikah v zvezi s CO2), ki so take, da sodijo v pogoje OVS.

Tako bo Magna Steyr spoštovala vse relevantne okoljske standarde, poskrbela za 24-urno fizično protipožarno varnostno službo, za protiukrepe za preprečitev onesnaženja podtalnice, omejevala uporabo pitne vode in obremenjevanje kanalizacijskega sistema s krožnim procesom recikliranja.

AAG je sprožila tudi vprašanje uporabe tiste kmetijske zemlje, ki ne bo pozidana v tej fazi. Protokolu je priložena Izjava župana občine Hoče-Slivnica, da bodo ta zemljišča oddana v začasen najem kmetovalcem na tem območju. S tem smo rešili večinski del zemljišč v prid nadaljnjemu kmetovanju.

Pomemben dosežek AAG, zapisan v Protokolu je tudi podrobneje opredeljeno osnovanje in delovanje neodvisne skupine za monitoring, torej za nadzor v fazi gradnje in obratovanja Magne Nukleus. Osnovno zamisel o neodvisnem nadzoru sta sicer podala bivša župana Maribora ter tudi vodila mediacijski postopek, s ciljem, da se upoštevajo tehtne pripombe iz javne razprave o OVS, ne da bi bila za to potrebna pritožba. Tudi ta postopek je dokaz za zavlačevanje postopka s strani ARSO in MOP, ki sploh ne vesta, zakaj je javna razprava potrebna ali pa vesta in jo zavestno ignorirata. V vsakem primeru kršita okoljsko zakonodajo.

Pripis uredništva: Izjavo AAG objavljamo, žal pa ne moremo verjeti, da se vse to danes dogaja v na državi. Da je temu res tako, je potrebno primerjati današnji zapis, ki kaže na vplipe iz ozadja, z zapisom, ki smo ga prejeli pretekli teden.

4 KOMENTARJI

  1. Če bi bil človek malo bolj sumnjičave sorte, bi lahko pomislil tudi, da je Magna na koncu koncev vse uspešno podkupila: politike, uradnike, novinarje in na koncu še okoljevarstvenike. Da takšno razmišljanje ni tako vesoljsko so tudi pričanja nekaterih, da so jih dejansko skušali podkupit ( Požar, Marinček) in se menda niso dali.

    Meni ostaja absurdno v zvezi s to investicijo lakirnice marsikaj, vključno z izborom mikrolokacije ( ob očitnih možnih alternativah po bližnjih že degradiranihin območjih) in s tem, da se bo namesto, da bi proizvodni proces tekel na enem mestu, vozilo na lakiranje in nazaj na dolgi relaciji ( Graz-Hoče). Kako neracionalno, ekonomsko in okoljsko gledano.

    Ravnanje vladne politike in uradnikov ( ministrstev, ARSO in drugih) ob tej investiciji je prav neverjetno. Kakšna ignoranca, da morajo neke temeljne okoljske standarde investitorju do konca izsiljevat okoljevarstveni prostovoljci. Ampak to niti več ne preseneča po tem, ko smo videli odzive istih na goreča skladišča nevarnih odpadkov na Vrhniki in ob Krki. Dejansko so ti ljudje ali totalni brezvezniški diletanti in/ali pa sploh ne čutijo, da bi bili v čemerkoli v službi zaščite in varnosti ljudi, tisočev navadnih državljanov.

  2. Saj res. Sploh nisem vsega razumel, ko sem prvič prebral. Torej se je AAG mimo ministrstva in ARSO “zmenila” z Magno. In bo Magna sama sebi naložila strožjo okoljevarstveno dovoljenje, kot ga je dobila od vlade?! To je pa res nenavadno.

Comments are closed.