Izjava podpore STA je sporna, ker ne predstavlja mnenja vseh raziskovalcev ZRC SAZU

9
Izjava podpore STA je sporna, ker ne predstavlja mnenja vseh raziskovalcev ZRC SAZU.

Na spletišču časnika Delo je bila 22. marca 2021 objavljena novica, da naj bi zaposleni na ZRC SAZU podprli Slovensko tiskovno agencijo (STA) oziroma ravnanje njenega direktorja, ki svojemu financerju, Vladi RS noče izročiti zahtevane finančne dokumentacije. Omenjeni članek in prispevek na MMC z istega dne navajata dele nekega besedila, ki ga je razumeti kot izjavo ZRC SAZU o tem problemu; te izjave v celoti nismo zasledili nikjer, ne na naši spletni strani ali družbenih omrežjih ne v interni e-pošti. Neformalno smo od vas izvedeli, da ste izjavo podali novinarjem vi kot direktor.

Podpisani menimo, da je bila vaša odločitev napačna v več pogledih.

Izjava podpore STA je sporna, ker ne predstavlja mnenja vseh raziskovalcev ZRC SAZU

Izjava podpore STA je sporna je v proceduralnem pogledu: zanjo niste pridobili mnenja nobenega od teles znotraj ZRC SAZU ali širšega kroga uveljavljenih raziskovalcev, posvetovali ste se le z nekaterimi kolegi iz svojega kroga. Zato izjava, ki so jo mediji citirali kot stališče ZRC SAZU, v resnici izraža pogled ozke, zelo specifične skupine vaših osebnih sodelavcev, nikakor pa ne predstavlja volje vseh raziskovalcev ZRC SAZU. Skupina, s katero ste izjavo oblikovali in podali javnosti, se je s tem dejanjem polastila naše skupne raziskovalne ustanove ZRC SAZU in jo uporabila za svoje politične poglede. Do vseh preostalih, ki menimo drugače ali pa o stvari nimamo mnenja, je to diskriminatorno in ponižujoče.

V jedru je torej vprašanje: ali je ZRC SAZU last direktorja ali vseh raziskovalcev, ki ga sestavljamo? Da se neprimernosti tega dejanja tudi sami zavedate, najbolj potrjuje dejstvo, da zaposlenih o izjavi niste obvestili po interni e-pošti, kjer sicer večkrat prebiramo politično angažirana obvestila in prispevke, ki s poslanstvom ustanove nimajo nikakršne zveze.

Izjava podpore STA je sporna, ker je direktor ZRC SAZU s svojega delovnega področja posegel na področje dnevne politike

Izjava podpore STA je posebej problematična v vsebinskem pogledu: s področja raziskovalne dejavnosti in njenega financiranja, kjer ste pooblaščeni, da ZRC SAZU zakonito predstavljate, ste posegli na dnevnopolitično področje: vašo izjavo je javnost razumela tako, da ZRC SAZU kritizira UKOM, torej sedanjo Vlado RS (ki kot financer upravičeno zahteva dokumentacijo STA), in da podpira ravnanje direktorja STA (ki z neizročitvijo dokumentacije krši pogodbo z Vlado). Podpisanim se zdi vredno obsodbe, da direktor ZRC SAZU javno podpira nezakonito ravnanje neke druge ustanove. S tem je ZRC SAZU napravil še eno v vrsti javnih dejanj, s katerimi posega na politično področje, toda vedno izključno tako, da podpira pobude iz krogov politične levice.

Posebej bode v oči, da ste izjavo podali natanko v dneh pred razpravo v Evropskem parlamentu o spoštovanju demokracije v Sloveniji in s tem vključili ZRC SAZU v kompromitiranje Vlade RS v tujini. S tem ste kot direktor dosegli, da javnost čedalje bolj percipira ZRC SAZU kot politično angažirano institucijo. Menimo, da je to zelo škodljivo: ZRC SAZU bi moral biti na področju politike nevtralen in vzdrževati suvereno distanco do vsakršne politizacije znanstvenih ustanov.

ZRC SAZU mora ostati prostor znanstvenega dela, varen pred konflikti dnevne politike

Tovrstne politične poteze direktorja med zaposlenimi raziskovalci ZRC SAZU žal povzročajo nezaželeno opredeljevanje, strinjanje ali nestrinjanje z direktorjevimi političnimi stališči. To je zelo negativen učinek vaših dejanj, ki po tej poti vnašajo v ZRC SAZU politizacijo in potencialna nesoglasja med raziskovalci. ZRC SAZU bi moral biti, kakor vsaka znanstvena ustanova, prostor znanstvenega dela, ki deluje po lastnih zakonih in metodah in je varen pred konflikti dnevne politike.

Zato vas v svojem in v imenu kolegic in kolegov, katerih imen ne želimo izpostavljati, pozivamo, da se v javnosti ne oglašate v imenu zaposlenih na ZRC SAZU in da se tovrstnih dejanj, kot je bilo zadnje, v prihodnje v celoti vzdržite.

 1. Matija Ogrin
 2. Boris Golec
 3. Anton Velušček

9 KOMENTARJI

 1. Naj SAZU opravlja svoje plemenito znanstveno delovanje, ne pa navijaško politikanstvo!

  Časi, ko so bile znanstvene ustanove podaljšana roka partije, so mimo.

 2. Izjava vodstva SAZU ZRC dokazuje omejenost in nepoznavanje Zakona o gospodarskih službah. SAZU bi moral preko funkcijsko povezane odgovornosti vodstvu ZRC dopovedati, da je vnašanje podpore k poslovnim goljufijam, ki jo sicer posredno podpira ekonomska fakulteta s svojimi bivšimi zaposlenimi, ki so člani revizijskega sodišča jasen dokaz, da blokada razvoju države Slovenije prihaja prav iz ideološki zafrustriranih okoljih.
  Vsako nadaljevanje in vzpodbujanje k nezakonitim poslovanjem posameznih podjetij kar STA je dokazuje kako se sistematično uničuje pravni red.
  Preprosto povedano: če pogodbe ni, in jo vodstvo STA ni sposobno podaljšati naj se začne postopek zavarovanja poslovanja podjetja. Direktor STA je neposredno odgovoren za plače – zaposlitev delavcev.
  G. Terčelj bi moral biti izključen iz spiska revizorjev Slovenije, če komu to še ni jasno!!!!

  • @bralec2018: »[…] Izjava vodstva SAZU ZRC […] posredno podpira ekonomska fakulteta […] člani revizijskega sodišča […] spiska revizorjev Slovenije […]«

   ======

   Navedeno mnenje vsebuje zapleteno sintakso. Menim, da jo je možno dešifrirati, čeprav je to na prvi pogled nemogoče.

   Upati je, da optimizma v navedenem mnenju nakazane rešitve v smeri spiska revizorjev ne skazi stvarnost slednjega, ki je primeroma osvetljena v prispevkih na Časnik:
   – Sedmi tabu: tajna stvarnost revizorstva in ocenjevalstva;
   – Podtabu sedmega tabuja: zgodovinska metoda.

   • ZIGA STUPICA, sintaksa za poznavalca (zigastupivca) ki analizira družbo bi bila lahko razumljiva ali po njegovo dešifrirana.
    Pa gremo po vrsti, tako da začnemo pri izvoru. STA ima direktorja, ki se lahko dela neumnega, ker je novinar, tako nam vseskozi govorijo. Upam da ZS to razume!!
    Vsak direktor ima nadzorni organ. Predsednik nadzornega organa je g. Mladen Terčelj, predavatelj – res predavatelj torej ni niti docent na ekonomski fakulteti. Za boljši kruhek je bil še revizor, namesto da bi delal doktorat in tako res delal akademsko kariero.
    Kot revizor je potrjeval take ali drugačne poslovne rezultate. Seveda po tej logiki po navodilu!!!!
    Sedaj pa kot revizor ne razume, če je pogodba bila podpisana do konca leta 2020, bi moral on kod predsednik nadzornega sveta STA, zahtevati od direktorja, da pripravi podpis pogodbe za leto 2021. Če direktor tega ni naredil ga mora predsednik nadzornega sveta razrešiti. Če tega ne naredi, in če ima še zmeraj licenco revizorja je to največji štos od stroke. Saj človek Terčelj kot revizor dovoljuje direktorju, da mu treba resno poslovati, torej imeti urejene pogodbene obveznosti.
    To je tako kot je bila včasih. Ko so želeli enega direktorja zamenjati, so mu dali v posteljo tajnico, pa je žena doma obračunala z njim (takrat še ni bilo pralnih strojev v razviti Jugoslaviji), ali pa je partija obračunala z njim da ni sposoben direktor.
    Torej je tov Terčelj kot revizor, odgovoren po strokovni plati, da ne zahteva od direktorja STA, da pogodbena razmerja uredi.
    Jasno pa je da naročnik, ko plača mora imeti vpogled v stroške takega podjetja ali ne tov revizor. Upam da sedaj ZS počasi razume sintakso.
    Je pa nalašč napisana tako, da družboslovci poskušajo malo misliti.

    • Kot navedeno, v tej smeri je bilo mogoče zapleteno mnenje razumeti že pred sedaj podrobnejšo razčlenitvijo pomenov. Kot tudi navedeno, je upati, da ob koncu prvega mnenja nakazane rešitve ne skazi stvarnost, katere tabuizirana neugodnost je bila osvetljena drugje.

     • IF, 1. 4. 2021 ob 13:28: »A boste ze razumeli enkrat, da sta ZRC pri SAZU in pa SAZU dve ločeni in neodvisni ustanovi?! […]«

      ======

      Mnenje, da sta »ZRC pri SAZU in pa SAZU dve ločeni in neodvisni ustanovi«, je nejasno glede na povezanost in soodvisnost ustanove javnega zavoda SAZU in javnega raziskovalnega zavoda ZRC SASU.

      Javni zavod SAZU, ki je najvišja nacionalna znanstveno in umetniška ustanova na podlagi 1. člena Zakona o slovenski akademiji znanosti in umetnosti, je ustanovitelj javnega raziskovalnega zavoda ZRC SAZU na podlagi 1. odstavka 26. člena tega zakona in 3. odstavka 1. člena Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. ZRC SAZU je bil ustanovljen z aktom o ustanovitvi, ki ga je sprejela Skupščina SAZU dne 19. 11. 1980. SAZU kot ustanoviteljica imenuje štiri člane upravnega odbora ZRC SAZU, predsedstvo SAZU imenuje štiri člane znanstvenega sveta ZRC SAZU. Upravni odbor ZRC SZU imenuje in razrešuje direktorja ZRC SAZU s soglasjem ustanoviteljice SAZU. V sklopu ZRC SAZU deluje 18 inštitutov, ki so ustanovljeni s soglasjem SAZU, izmed članov znanstvenih svetov posameznih inštitutov sta najmanj dva predstavnika SAZU in jih slednja imenuje iz ustreznega razreda. ZRC SZU mora k letnemu programu dela pridobiti soglasje predsedstva SAZU.

 3. Zanimivo, da so SAZU vodilni že v začetku epidemije v času nabave zaščitne opreme zavajali javnost in vodilne na vladi verjetno z indoktrinirano intrigo o donaciji Kitajcev, ki nam vračajo uslugo podarjenih mask z več miljoni baje poslanih v Rim + respiratorjev ter tovornjakom ki je na poti v Slovenijo. Obrambni minister Tonin je bil žrtev teh izmišljenih spletk, ki so upočasnile nabavo! Sedanje vpletanje v agencijo STA, katere ustanoviteljica je secer RS pa je za znanstveno raziskovalno ustanovo nedvomno absurd brez primere, še posebno, ker vse kaže da direktor
  STA Veselinovič ni predložil finančnega izkaza ob vsakoletnem nadzoru, ki ga zahteva splošni zakon! Upravičeno bi morali neobveščeni kadri zahtevat zamenjavo tega vodstva v SAZU!

 4. A boste ze razumeli enkrat, da sta ZRC pri SAZU in pa SAZU dve ločeni in neodvisni ustanovi?! ZRC vodi in politično zlorablja zgodovinar levo dogmatskih razgledov Oto Luthar, ki akademik ni, in upajmo nikoli ne bo postal, kaj šele predsednik SAZU. Tudi Renata Salecla

  • …, ki se je s Tinetom Hribarjem proslavila z neslanim napadom na vlado v zvezi s spopadanjem z epidemijo ne more govoriti v imenu SAZU, čeprav je njen član vsaj Hribar. Ne izjava Renate Salecl in niti izsiljeno politikantsko stališče kroga okoli Ota Lutharja ne predstavljajo stališče SAZU, ki jo je neumestno za ta stalisca kriviti.

   Seveda je protestna intervencija gospoda Ogrina in dveh kolegov vec kot upravicena.

Comments are closed.