Izjava o projektu Dvotirna proga po trasi Drugega tira

72

Najprej moramo ugotoviti, da je Vlada RS, ki jo vodi dr. Miro Cerar na svoji 138. seji  sprejela naši ključni projektni izhodišči:

 1. Koper – Divača MORA biti dvotirna proga v celoti, tako dobimo pretočnosti med 45 do 60 milijonov ton blaga na leto
 2. Stari nevarni del proge se uporabi za turistične namene

Poudarjamo, da sta omenjena dva bistvena elementa bila prvič predstavljena javnosti s strani strokovne skupine v maju 2016, torej pred enim letom. Oba ključna elementa je vlada prepoznala šele letos, tri tedne po sprejetju zakona, to pa zato, ker do tega trenutka ni želela sodelovati z inženirsko stroko, ki je temelj vsakega inženirskega projekta.

Vlada RS sodeluje s Svetom za civilni nadzor projekta Drugi tir in Zvezo društev upokojencev, ki oba predstavlja specifičen del civilne družbe, vztrajno in zavestno pa zavrača sodelovanje z resno inženirsko stroko, zbrano skupaj v Zvezi inženirjev Slovenije, Inženirski akademiji Slovenije in Inženirski zbornici Slovenije. Torej želi obiti strokovno javnost, ki je najbolj pristojna, da o velikih projektih predstavi, analizira in izkaže inženirsko zasnovo projektov umeščenih v prostor.

Ugotavljamo, da sta Vlada, z njo skupaj pa tudi Svet za civilni nadzor projekta Drugi tir dokončno prepoznala, da se vsi resni projekti najprej inženirsko izpilijo in dodelajo, šele potem se finančno optimirajo.

Vlada RS z neresnimi argumenti pri gradnji dvotirne proge zanemarja in namerno zavrača:

 1. dejstvo, da je izsilila sprejetje zakona, ki za tak odsek sploh ni potreben, zato mora biti tak zakon deležen suspenza s strani državljanov
 1. da je končna cena tega pomembnega projekta najmanj 2.370 milijonov EUR oziroma po specifikaciji:
 • 1.400 milijonov EUR za enojni tir po trasi drugega tira
 • 100 milijonov EUR za dodatna dela za povečane prereze predorske cevi za dvotirno progo
 • 250 milijonov EUR za izgradnjo vseh gradbenih objektov, ki so potrebni za dvotirno progo
 • 280 milijonov EUR za položitev železniških tirov za dvotirno progo
 • 100 milijonov za dodatno električno napajanje, da se bo lahko sploh vozilo vlakovne kompozicije po odseku Koper – Divača (»odličen« je zgled za električno napajanje železniške proge Pragersko – Hodoš, kjer so pozabili na primerno napajanje, in je lahko neankrat vozil samo en vlak)
 • 120 milijonov ali 6% nepredvidenih del
 • 150 milijonov za nakup električnih lokomotiv pri dvojni vpregi za vožnjo bremen

SKUPAJ je tako dejanska vrednost dvotirne proge po vladinem projektu Drugi tir v višini 2.370 milijonov EUR pri povprečno prepeljanem tovoru 32 milijonov ton na leto v 50 letih oziroma 1,48 EUR/tono/na odsek samo za investicijo.

 1. da ima možnost preveriti projekt za 800 milijonov EUR, ki ga vztrajno zavrača zato, ker želi namerno zapravljati sredstva državljanov – davkoplačevalcev ali 0,50 EUR/tono/odsek za investicijo oziroma je ta predlog trikrat cenejši ali za skupaj 1.570 milijonov EUR cenejši.
 1. da je mogoče zgraditi odsek v 3 do 4 letih, to je do leta 2022, namesto do leta 2026 – 2028 kot je predvidena izgradnja samo enega tira.
 1. pospešitev gradnje dvotirne proge za povečevanje zmogljivosti Luke Koper tako kot z odlašanjem izgradnje tretjega pomola in s tem zavestno daje prednost drugim lukam na Jadranu.
 1. torej se stari tir ohranja do leta 2030, zato je to popolno zavajanje javnosti v letu 2017 in nikakor ni v dobro krajanom Črnega kala.
 1. da je v sedanjem projektu izogibališče v tunelu z nagibom 17 promilov, kar je izven TSI standardov, na kar so že opozorjene ustrezne inštitucije pri potrjevanju projekta.
 1. da vlada z zavlačevanjem začetka del in s samo izgradnjo namerno zamuja zato, da bi se ostale transportne poti z železnico odprle čimprej in zato bo najbolj prizadeta Luka Koper, ki bo izgubila tovor za naslednja uspešna leta razvoja
 1. da vse spremembe projekta zahtevajo tako dopolnitev gradbenega dovoljenja kot tudi Državno Lokacijskega Dovoljenja in predvsem soglasja potrebna za posege v območju državne meje.
 1. pripravo glavnih projektov za predložene variante inženirskih rešitev zato, da se jih lahko primerja na enakovrednih osnovah.
 1. priznanje, da sploh nima projektov za dvotirno progo, ki bi bili dostopni strokovni javnosti ter primerne osnove za resne kalkulacije ali javne razpise, kar predstavlja vsako resno, zakonito predvsem pa strokovno delo vseh sodelujočih na zahtevo vlade RS, torej jih po nepotrebnem izpostavlja neposredni kazenski odgovornosti.

Na osnovi vsega navedenega lahko ugotovimo, da je tak način dela skrb vzbujajoč, saj ni osnovan na strokovnosti, ampak temelji na trenutnih političnih namenih in odločitvah, ki so osnovane na virtualnih podporah državljanskih skupin, ki z resno strokovno odgovornostjo nimajo nič skupnega.

Predlagamo, da zbere vlada toliko duhovne moči in volje, da se zaradi državljanov začne pogovarjati z inženirsko stroko.

 

Ljubljana, 8.6.2017                                                                            Za strokovno skupino:

prof. dr. Jože Duhovnik

72 KOMENTARJI

 1. “150 milijonov za nakup električnih lokomotiv pri dvojni vpregi za vožnjo bremen”

  Hm, eden izmed namenov drugega tira njegovih serpentin je ravno v tem, da dvojna vprega ne bo več potrebna. In ravno to, da lahko vlak brez postanka odpelje od Kopra do Ljubljane, omogoča optimalno izrabo lokomotiv. Kako bi ena vlečnica lahko nadomestila 30 (!) lokomotiv, ve pa samo samozvana “stroka” (BTW: stroka in njene izpeljanke se v prispevku pojavijo 10x, pa bi šel stavit, da med njo ni nikogar, ki bi imel kakršnekoli reference s področja železniške tehnologije).

  V drugo se ne bom spuščal, ampak tudi vlečnica (če bi bila tehnično možna, čeprav ni) bi potrebovala še zmeraj podobno dolžino tirov in električno napajanje. Ti pa kar naenkrat ne bi več stali 280M + 100M, kajne?

  • Ibex: “V drugo se ne bom spuščal, ampak tudi vlečnica (če bi bila tehnično možna, …”
   =======================

   Itak se “spuščate” v nekaj kar v članku sploh ni omenjano. Najprej je treba znati brati in prebrano razumeti, potem se lahko “spuščate”.

   • Točke 3 in 4 se nanašajo na vlečnico, toliko pa že poznam Duhovnikove argumente. Znam prebrano tudi postaviti v kontekst.

  • Spoštovani Ibex,
   najprej morava ugotoviti ali znava izračunati: primer 1600 ton x 9,81 x (0,017 +0,004) = 336 kN + okoli 54 kN kotalnega trenja je 390 kN. Tako vlečno silo ne more zagotoviti ena lokomotiva, ampak samo dve lokomotivi pri hitrosti okoli 90 km/h. Zaradi tega je potrebno pri vladnem projektu dve lokomotivi, pri projektu samozvane stroke pa pride v poštev samo ena lokomotiva. Če izračunate logistiko gibanja lokomotiv iz Kopra do Ljubljane ter nazaj in izračunate življenjsko dobo na 7 milijonov prevoženih kilometrov potem je številka 30 lokomotiv v petdesetih letih dokazana.
   Prav zaradi tega ker nestrokovni ljudje ocenjujejo stvari imamo tako razdrapane projekte.
   Pomešali ste potrebne lokomotive za dvojno vprego pri vladinem projektu in našo izvedbo z vlečno vrvjo v celoti.
   Kot Ibex predstavite možnost pospeševanje iste vlakovne kompozicije pri nagibu 17 promilov v tunelu, kar predvideva projekt Drugi tir in ga zagovarja vlada. Ko boste prišli na maksimalno možno hitrost do 35 km/h pri pospeševanju v tunelu predlagam, da predstavite samozvani stroki rezultate, ker jih bo g. Leben kot ekolog v kratkem potreboval na pregledu projekta v Bruslju.

   • Spoštovani profesor Duhovnik,

    kar navajate, je nekak mejni primer, kjer si brez poznavanja železniške prakse ni upam računati, koliko lokomotiv rabi. Za kotalno trenje se pri železnici, kolikor vem, računa koeficient 0.002 (0.0017 za kolesa, 0.0002 za ležaje in še malo rezerve). Na 1.7% klancu brez pospeška pridem potem na 1600 t * 9.81 m/s2 * (0.017+0.002) = 300kN, ravno vlečna sila Siemensove lokomotive. Pospešuje se praviloma na začetnem delu proge, ki je bolj raven. Ali tak vlak v praksi res lahko vlečeš z 1 lokomotivo ne vem. Tudi če rabi priprego, bi ob precej ekstremni predpostavki, da vozi 5 takih vlakov na uro in da lokomotiva povratno vožnjo opravi v 2h prišel na 10 lokomotiv. Kaj bo z njimi v 50 letih ne vem, ampak Brižite se že kar približujejo tej starosti in še kar vozijo. Verjetno bi tudi vzpenjača v tem času potrebovala kakšne nadomestne dele, zlasti jeklenice.

    Kako je s pospeševanjem v predoru tudi ne vem – kadar ne bo motenj najbrž niti ne bo potrebe po pospeševanju.

    Zdaj pa mi lahko pokažete še podoben račun za vzpenjačo:
    na 8% klancu je vlečna sila za isti vlak (brez lokomotive) 1300kN. Spenjače po UIC imajo trdnost 850kN. Dejanska dovoljena sila je nižja, pri nas menda 450kN. Dovoljena potisna sila na odbojnikih je, če se ne motim, 250kN. Kako je tak vlak sploh možno od spredaj in zadaj potegniti v 8% klanec? Po načrtu bi ga menda potiskali celo samo od spodaj.

    • Spoštovani IBEX,
     pa nadaljujva anonimno.
     Vaš izračun upošteva samo kotalni upor ne upošteva pa upor v krivin.
     Če greva naprej 300 kN je vlečna sila do hitrosti 0 km/h, potem pa se zmanjšuje in je pri 90 k/h še 230 km/h, torej še manj kot sem navedel. Taka je karakteristika elektromotorjev pri teh lokomotivah ki imajo 3 kV.
     Pospeševanje v ravnem delu proge je običajno, projekt drugi tir pa ima v sredini na 17 promilih izogibališče, beri postajo.
     Zakaj jo ima vprašajte nevidne projektante, ki jih noče predstaviti g. Leben oz. predsednik vlade.
     Jeklenice ne poznam poznam pa jekleno pramenasto vrv.
     Kar se pa tiče logistike, pa samo toliko okoli dve uri vožnje, kakor jo omenjate. To pomeni, da vlak pride iz Kopra v Ljubljano v eni uri, kar predstavlja maksimalno hitrost vožnje do 160 km/h. Zakaj ne vozijo na relaciji Divača – Ljubljana že sedaj 160 km/h?
     Okoli Vašega izračuna za spenjače pa lahko samo to povem, da se vsa potrebna sila ne prenaša preko spenjač. Del potrebne sile preko spenjač, drugi del pa preko odbojnikov, ki so po standardu 12663-2. Podatki iz navodil za strojevodje so podrejeni akt temu standardu in veljajo za krivine tudi do 300 m, pri nas v tunelu pa je ravna proga prav zaradi tega.
     Pa še nekaj, žal pri projektih včasih celo kaj izračunamo, zato hiše stojijo, naprave delujejo itd. Mimogrede, celo Kemisa ne bi bilo če bi se držali predpisov o požarni varnosti, ki jo mora opredeliti inženir. Če pa zamenjajo namembnost objekta in z raznimi potrdili naredijo papirno gimnastiko pa mora goreti.

     • Ali obstaja kakšna empirična formula za dodatno trenje v krivini? Čudno se mi zdi, da bi se pri relativno blagem ovinku (1400m) povečal že za 3-4x. Ampak tega ne vem. S kroženjem lokomotiv na 2h sem imel v mislih sistem z odpenjanjem v Divači, ki se uporablja tudi že sedaj. Ni optimalno za tekoč promet, ampak enaki vlaki trenutno vozijo s 3 lokomotivami. Vsekakor se mi zdi številka 30 lokomotiv samo zaradi pripenjanja zelo visoka. Mislim, da je trenutno cel vozni park serij 541 in 363 okoli 70.

      Zakaj rabijo izogibališče v predoru tudi jaz ne vem. Mogoče za primere, ko bo stara proga zaprta? Ali pa zato, da lahko kakšen potniški vlak na hitro spravijo po klancu navzdol, proti toku tovornih? V rednem obratovanju se tam najbrž ne bo veliko ustavljalo in speljevalo. Sicer pa je bolj pomemben drugi del:

      Sem preletel EN 12663-2, pa nisem našel podatka, kakšno silo morajo zdržati odbojniki pri rednem obratovanju (trki so drugo). Verjetno ne smejo biti do konca stisnjeni. Torej, kje je standard, ki garantira, da bodo vsi vagoni, ki bodo kdajkoli pripeljali v Koper, zdržali potisno silo 1xxx kN?

 2. “Oba ključna elementa je vlada prepoznala šele letos, tri tedne po sprejetju zakona, to pa zato, ker do tega trenutka ni želela sodelovati z inženirsko stroko, ki je temelj vsakega inženirskega projekta.”
  ===============================

  Ne bi rekel.
  Ustrašili so se zbiranja podpisov za referendum.
  Z nenadno spremembo želijo vplivati na tiste, ki še niso prispevali svojega podpisa.

  • Ta dva elementa je neka druga vlada prepoznala tam konec 90ih let, ko so se delali načrti. Kasnejše vlade pa so iskale možnosti, da se nekaj naredi napol z manj denarja. Ta s servisnimi tuneli, ki bi bili kasneje neuporabni, in jo je favorizirala sedanja vlada, je res zelo kratkovidna. Je bilo pa o tem veliko napisanega v italijanski reviziji projekta, pa v Damijanovih razglabljanjih.

   Po drugi strani pa je bila “stroka” 20 let, ko so bili načrti znani, tiho. In se je oglasila šele sedaj, ko je projekt postal medijsko odmeven.

   • Kolikor se jaz spomnim, ne vem zakaj, ampak teh načrtov za drugi tir nihče nikoli ni jemal resno. Do sedaj.
    Podzemna tovorna železnica za 160km/h?! Kdo pri pameti bi to sploh želel komentirati.

    • Saj takrat, ko so delali trase, so bile tudi variante z ostrejšimi ovinki. Razlika v ceni je minimalna, ker pač rabiš določeno dolžino predorov, da progo spraviš iz 0 na 500 m z maksimalnim naklonom 1.7%. Proga za potniške vlake in 250km/h z večjim naklonom bi bila pa cenejša, ker bi bili predori krajši.

     Poleg tega mislim da so neke omejitve, da EU novogradenj, ki niso delane za vmax 160km/h ne bo sofinancirala.

     • Sofinanciranje za tako majhen projekt sploh ne bi smelo biti pogoj.
      Takšen spopad z naravo, kot je 20km tunela za nekaj, kar je “slepi tir” do Kopra, je skregan s pametjo. To je lahko samo konceptualna rešitev, idejni projekt. Nekaj kar narediš 3D animacijo za reklamne namene, ne pa resen izvedbeni projekt.
      S čem boš pa gnal tovorni vlak do 160km/h v klanec?!
      Kje je trasa vzporednega tira z obstoječim?! Ta bi bila najcenejša in povsem zadostna.
      To ni neki odsek na mednarodnem koridorju, kot nekje med Švico in Italijo, ampak slepi tir, vendar.

     • Noben tovorni vlak ne bo peljal 160km/h, niti v klanec niti kje drugje v Evropi (kakšni poštni vlaki so mogoče izjema). Kakšna Bombardierjeva ali Stadlerjeva EMG, karkoli bodo že sedaj kupili, pa to hitrost brez težav doseže, tudi v klanec. Ne vem pa, zakaj si se tako zapičil v to hitrost. Sem že rekel, da pri ceni ne igra nobene vloge. Če bi nekje na sredini naredili en oster ovinek s počasno vožnjo bi bil pa zadovoljen?

      Glede vzporednega tira: je strmejši, zato ima omejeno maso vlaka. Rabi dodatno lokomotivo, kar precej upočasni odpravo vlaka. Vse to zmanjša storilnost pri prevozu tovora. Zaradi večje razdalje in ostrih ovinkov (obraba tračnic) je vzdrževanje dražje. Za potniški promet je zaradi dolgotrajne vožnje precej neuporaben. Lokalni prebivalci niso navdušeni. Poleg tega verjetno ne bi dobili naravovarstvenega soglasja za dodatno razbijanje Kraškega roba. Če hočejo traso razširiti za ~4m bi bilo treba kar dobro zakopati v steno.

     • lbex, vedno je treba zgraditi to, kar je potrebno. Tu nikoli ne bo prometa za 250 vlakov na dan. Zato proga s takšnimi tehničnimi elementi ni potrebna. Še proga za 150 vlakov na dan je prebogata. Sedanja zmogljivost te proge je okoli 70 vlakov na dan. Glede hitrosti pa sploh nima smisla razpravljati, dokler tovorni vlaki potem po 2 uri čakajo v Ljubljani.

      Poleg tega so bili evropski standardi za potrebne hitrosti in tehnične elemente v zadnjih letih bistveno omiljeni. Postali so bolj realni in izvedljivi, zlasti v zahtevnih topografskih območjih.

     • Deloma se s tem strinjam. Ampak dejstvo je, da so v Avstroogrski gradili proge, ki bodo svojemu namenu služile še 200 let kasneje.

      Proga v Koper pa je bila zgrajena “potrebam primerno” in imamo sedaj z njo same sitnosti.

      Sicer pa pravim, da je stvar bolj v masi vlakov in učinkovitosti prevoza kot v kapaciteti, ki se med različnimi variantmi dvotirne proge najbrž ne razlikuje dosti (oziroma je odvisna le od signalizacije).

     • ibex, ne vem ali se na stvar ne spoznate ali namerno zavajate.

      Masa vlakov je odvisna tudi od njihove dolžine, kar vpliva na vozno hitrost in zmogljivost proge. Vozna hitrost pa spet vpliva na zmogljivost proge. Seveda vplivajo še drugi parametri.

      Že več kot 70 let je znano in po vsem razvitem svetu sprejeto, da se gradi takšna prometna infrastruktura, ki je potrebna. Zato, da so naložbe racionalne, je bila razvita posebna prometna stroka prometnega modeliranja.

      Nobena banka in tudi EK ne odobri denarja, če z verodostojnimi, tj. priznanimi modelskimi postopki ni dokazano prihodnje povpraševanje in dokazana ekonomičnost naložbe.

   • Vlada in njeno ministrstvo sploh ni imela namena poiskati cenejše in sprejemljivejše rešitve od te, ki nima veliko skupnega s prometno stroko in zdravo pametjo.

    Do odločitve Foruma 21 jim sploh ni bilo do gradnje, čeprav vedo, da bi bil drugi tir potreben za nadaljnji razvoj luke Koper. Tri leta niso ničesar storili.

    To, kar se sedaj dogaja, so le odzivi diletantskih izgubljencev, ki bi radi prekrili svojo pogubno nesposobnost.

   • Stroka se je oglasila šele sedaj zato:
    1. ker je najprej dr. Peter Gašperšič trdil, da drugega tira ne potrebujemo.
    2. po opranih možganih je naenkrat ugotovil, da je železniška povezava Kopra z Divačo potrebna
    3.potem je ugotovil, da je projekt Drugi tir je možno zgraditi za 670 milijonov
    4. po ponovni preučitvi pa je naenkrat ugotovil, da je številka 1400 milijon kar prava.
    NO in zaradi takega mešetarjenja vladine stroke se je naša strokovna skupina prebudila, ker prav vsak, ki se včlani v SMC ob nastopi ministrovanja pa se res ne bo NORCA delal iz stroke.
    Zato Vas vljudno prosim, da Vašo trditev prepoznate v popolnoma nasprotju za razvojem dogodkov.
    Mnenje g. Damijana, da je možno projekt Drugi tir izdelati za 700 milijonov popolnoma podpiram VENDAR OB ENEM POGOJU: Za vsako razliko cene nad 700 milijonov naj izstavi bančno garancijo zato, da se nas povečanje cene nič ne tiče kot davkoplačevalcev.
    PREDLAGAM, da v ponedeljek podprete referendum proti koruptivnemu zakonu ki zagotavlja vrednost dvotirne proge za 3,5 milijarde EUR.

 3. Vlada pri tem projektu dela nekako tako, kakor da bi zanemarjala medicinsko stroko pri kakšen velikem projektu v zdravstvu. Kakor, da se ne bi zmenila za pripombe zdravnikov. Skratka, trenutna vlada je največji strokovnjak!

 4. Sicer pa, z ženo sva že oddala podpis za referendum. To je podpis PROTI vladi. Jest mam takih vlad poln kufer. Tako ne gre več!

 5. Tudi jaz sem podpipsal referendum, čeprav sploh nisem za referendumsko odločanje o takih stvareh. To je podpis proti vladi!
  Takšen megalomanski spopad z naravo za slepi tir?!
  Pa ne da so tiste skale na Kraškem robu tako dragocene? 🙂
  Cel sedanji tir naj bo pa za turizem? 🙂 Kaj bodo naredili sankaško progo Divača-Koper.
  Tako norega planiranja ne pomnim. Milijardo za tunele v zameno za nekaj dinamita za vzporedni tir.
  En sam oster ovinek je, in Bog pomagaj, taka je narava. Ne greš v spopad z naravo iz čiste objestnosti.
  Alternativa pa je potem Koper-Trst. Saj smo v EU, torej sploh ne bi smelo biti posebnih pomislekov.

 6. Da ne omenjam, koliko je ta proga pomembna za lokalno prebivalstvo, ki nima nobene spodobne ceste v Koper. Vse lokalno gospodarstvo živi od te proge. In z drugim tirom bi lahko dvignili frekvenco vlakov, tako da bi to omogočilo razvoj celotnega območja. Z vzporednim tirom bi se podaljšalo luško zaledje za 30-50km, praktično. Ta novi tir pa sploh nima nobene postaje. Ta novi tir lokalnemu prebivalstvu ne bo prinesel nič. Popolnoma nič! Komu mi gradimo proge?

  • Katero lokalno prebivalstvo imaš v mislih? Hrastovlje? Tam tudi v boljših časih ni stal skoraj noben potniški vlak. Kozina je še edini omembe vreden kraj ob progi.

   Po drugi strani dvomim, da se je veliko ljudi pripravljeno iz Divače v Koper voziti 45-50 minut. Z novo progo bi vožnja v Koper vsaj za Divačo in Pivko postala zanimiva.

   Sicer je pa vprašanje bolj teoretično, ker bo v vsakem primeru zdajšnja proga še nekaj desetletij ostala v uporabi.

   • Končno je nekdo s kar nekaj tehničnega in strokovnega znanja, ki kot kaže zagovarja tehnično rešitev drugega tira v vladnem predlogu, da je pripravljen javno diskutirat o stvari.

    Ne vem, Ibex, a so te iz vlade poslali, diskutirat, zdaj, ko jim gre za nohte zaradi realne grožnje referenduma in tudi možnega poraza na referendum. Doslej namreč ni bilo nobene pripravljenosti po diskusiji s strani oblasti oz. vlade. Bilo je v smislu: mi smo tako rekli in tako bo.

    Zakaj se strokovno ne soočite, Ibex ali nasploh strokovnjaki, ki stojijo za vladnim predlogom, z drugimi strokovnjaki, ki drugačejo mislijo, trdijo, predlagajo? Zakaj se javno ne soočite z Duhovnikovo skupino?

    • Moram razočarati, jaz sem samo predstavnik zainteresirane javnosti, ki kdaj kaj prebere in pogugla. Nihče me nikamor ne pošilja. Če izpadem kot strokovnjak to priča samo o poraznem nivoju tistih, ki bi res morali projekt predstavljati v javnosti. Zato tudi ni moja naloga, da bi se s komerkoli soočal – na živce mi gre edino, da je diskurz o tehnični temi padel na tak postfaktičen nivo.

     Zakaj vlada komunicira tako kot to počne tudi ne morem reči. Ena možnost (ki sovpada s Steinbuchovim člankom, ki je bil te dni tudi na časniku) je neskončna nesposobnost in nekoordiniranost PRovcev. Druga razlaga, ki mi pade na pamet, je, da si Cerar želi, da 2 tir pade na referendumu. S tem bi bil on odrešen vseh sitnosti, ki bi nastale ob podražitvi gradnje, problemih s financiranjem in prikrivanjem kreditov pred statistiko javnega dolga, itd.. Hkrati pa bi lahko v javnosti spinal, kako je Janša zaviralec razvoja Slovenije.

   • Na tej progi sem jaz naštel 8 postaj. Ok, morda tam res ni ljudi. Torej gradimo industrijski tir. Toliko slabše za projekt. Potem je varianta v Trst sploh edina spejemljiva. Za v Trst bi še celo kaj potnikov našli.

 7. Sicer pa, tole govorjenje o dveh tirih je itak bolj kot ne še ena prevara s strani Cerarja in njegove svojte.
  Kako sem jaz to razumel podajam spodaj:

  V svojem tvitu:

  https://twitter.com/MiroCerar/status/872719650441895936

  @MiroCerar
  Danes sem @mzi_rs naročil, da za vlado pripravi sklep, kjer bomo formalno zagotovili, da bomo #2tir gradili tako, da bo omogočal dvotirnost.
  ===================

  Torej:
  Gradili bodo tako, da BODO OMOGOČALI DVOTIRNOST.
  Omogočali dvotirnost, ne pa jo dejansko izvedli.
  Kar pomeni, da ne bodo zgradili dveh tirov ampak gradili tako, da bi se mogoče lahko enkrat v bodočnosti dogradil še drugi tir.
  Ampak še prej bodo morali o tem pripraviti sklep.

  Lahko so se na enem sestanku dogovorili, kako bodo skušali nategniti javnost, vendar za spremembo projekta s katerim se hvalijo rabijo še kakšne druga soglasja, ki pa jih ne bodo mogli dobiti v “petih minutah”. Zato so se odločili za “omogočanje” ne pa za dejansko izvedbo.

 8. IZJAVA in OBVESTILO SLOVENSKI JAVNOSTI
  Odgovor vladi in njenemu predsedniku!

  DavkoPlacevalciSeneDamo s povečanim tempom nadaljujemo akcijo zbiranja podpisov proti vladnemu zakonu o drugem tiru iz sledečih razlogov:
  Vlada RS ne želi graditi dvotirne proge Divača – Koper, ampak namerava samo pripraviti strokovne podlage zanjo. Pri tem pa NE POVE, da le-te zahtevajo Državni lokacijski načrt (DLN) in gradbeno dovoljenje. Projektira na obmejnem področju v pasu 250 m, ali pa kar čez mejo. DLN in sprememba gradbenega dovoljenja bo možna čez dve leti. Ali računa, da bo dobila še ene volitve ? Številke, ki jih navajajo – 90 milijonov dodatnih stroškov, pa so neresnične in povsem izmišljene.

  Vlada s tem de facto priznava resnično ceno drugega tira, ki smo jo mi vseskozi navajali, to je 3,5 milijarde eurov za 45 letno obratovanje.
  Skratka ni več dvojna cena za enojni tir AMPAK TROJNA CENA ZA FIKTIVNI TIR.

  Civilna iniciativa za nadzor in Zveza društev upokojencev, na katere se vlada sklicuje niso verodostojni, niti demokratični, niti legitimni predstavniki civilne družbe in stroke. So zgolj namišljene Civilne iniciative, ustanovljene za vlado, da z vlado pred kamerami delujejo kot piarovska služba vlade.

  Pravi predstavniki stroke so Inženirska akademija Slovenije, Zveza inženirjev Slovenije ter Inženirska zbornica Slovenije. Teh pa vlada ne mara, niti jih ne more pritegniti, ker so strokovne in samostojne.

  Mi, DavkoPlacevalciSeNeDamo ne želimo biti privesek omenjenih provladnih združb za pokrivanje tehničnih in ekonomskih akrobacij in pomirjanja živčnosti vlade, ki v zadnjih dneh skuša prehiteti samo sebe. Zato smo dolžni zavarovati slovenske davkoplačevalce pred novimi manipulacijami.

  Zaradi obrambe slovenskih davkoplačevalcev bomo pospešeno zbirali podpise z zahtevo za referendum še naprej, kajti ta zakon uzakonja korupcijo in je obenem vrhunski zmazek pravne stroke. Stroka in ne šarlatani mora dobiti mesto, ki ji pripada.

  Z izjavami o novem fiktivnem dvojnem tiru želi vlada javnost predvsem demotivirati za podpisovanje, med tem ko poslanci stranke SMC na naših stojnicah grozijo, razgrajajo in nekulturno motijo zbiranje podpisov, kot se je to danes nezaslišano dogajalo v Ljubljani in Celju.

  Ljubljana, 9.6.2017 DavkoPlacevalciSeNeDamo
  Vili Kovačič

 9. Kako izgleda t.i. elektronsko podpisovanje za referendum:

  Miha‏
  @freetochoose89
  Replying to @MarkoPavlisic
  Podpisano že 16 dni, a podpis še vedno ”v reševanju”. #sabotaža
  ================

  Če so poslali svoje poslance nad stojnice, potem je še mnogo lažje (in nevidno) obvladovati javno informatiko.

 10. ales @ales_slo
  @strankaSDS Tudi sam oddal vlogo 1.6., naslednje sporocilo je bilo “v reševanju”. Od takrat tisina. Se vedno v resevanju?

 11. Trasa drugega tira Koper – Divača, ki jo vsiljuje vlada, gre v dolini Rižane v predor (pod hrib Kaštelir), malo nižje pod vasjo Dekani, in ni nobenega razloga, da ne bi šla skozi predore in viadukte v ravni črti prek Krasa do Divače. Vendar, kot se vidi iz zemljevida, naredi v Osapski dolini onstran Kaštelirja velik lok v levo in se približa italijanski meji, kar progo podaljšuje za več kilometrov, in se da to enostavno izračunati.

  Ta nepotreben zavoj pa je bil izsiljen s strani Italije in Trsta s silovitimi in tudi umazanimi pritiski, kar je dokumentirano prikazano v knjigi avtorja tega sestavka »Koper – Trst, večna tekmeca, ali veliki boj za luške tranzitne tovore in transportne poti« (Mladika, Trst, 2007) na straneh 149 – 155. Trst je namreč imel nepremostljive ovire (okoljevarstvene in druge) pri posodobitvi svojega odseka 5. koridorja Trst – Divača in se je zato nameraval priključiti na novo progo Koper – Divača. Zaradi navedenih okoliščin je Trst kasneje zamrznil vse aktivnosti na svojem odseku 5. koridorja do Divače in je pritiskal na Slovenijo, da bi njen odsek 5. koridorja Koper – Divača čim bolj približala Trstu, kar smo mu z navedenim velikim nepotrebnim zavojem tudi ustregli.

  Velika razlika v času trajanja poti
  Vendar je Trst kasneje opustil namen, da bi se priključil na novo progo Koper – Divača, velik odvečen zavoj pa je ostal.

  VIR:

  http://nova24tv.si/slovenija/to-je-nov-resen-argument-neprimernosti-in-zastarelosti-vladne-trase-drugega-tira/

  • Jaz sem razueml, da so ti ovinki zaradi tega, da se izpelje 1.7% klanec. Ni videti, v čem bi koristili za priključitev v Trst. Lahko sicer da avtor več ve, kot napiše.

   V vsakem primeru, tudi s te slike zgoraj, pa me moti, da na progi ni nobene postaje med Divačo in Koprom. Torej, lokalnega prebivalstva NI!
   Morda ga res ni… Ta tir kot zgolj industrijski slepi tir pa spet nima smisla. Zelo drag industrijski slepi tir.

   • Ahhh, pa koliko % vasi v Sloveniji in tudi v Evropi ima železniško postajo? Pa ne boš opustil železnice, če ne moreš vsake tri km zgraditi postaje?
    In, ta trasa kljub vsemu omogoča več postaj kot vladna varianta. Npr. postaja Rižana v vladni varianti ni mogoča.

    Tisti ovinki v vladni varianti so nesmiselni, če lahko greš skoraj naravnost skozi tunel (namesto dveh ostrih ovinkov) na drugo stran. Tam je tudi že ena druga proga.

   • Zdravko: “… Ta tir kot zgolj industrijski slepi tir pa spet nima smisla. Zelo drag industrijski slepi tir. ”
    ================

    Ta varianta ni tako zelo draga. Cena enega tunela in kratkega viadukta, Mnogo ceneje od vladne variante, skratka “normalna” cena.

  • Tudi ni razumljivo zakaj bi Italijani izsiljevali karkoli. Saj so celo odstopili od te povezave. Najprej so izsiljevali, da bi potem odstopili?!

   • Kaj je to tako čudno, so pač videli, da ni videti volje s slovenske strani po posodobitvi ostalih prog.

    Če se ne bo posodobila celotna trasa do Madžarske npr. tudi teh 27 km nima velikega smisla. Pa enkrat v naslednjih 100 letih se menda ja bo. 😉

 12. Žiga Turk ✔ @ZigaTurk
  Z zanimanjem spremljam, kako učinkovito vlada s sklepi znižuje ceno #2tir. Podobno bi lahko s sklepi vlade uredili tudi izboljšanje vremena.
  =========================

  Seveda, licitirajo v smislu branjevke na tržnici:
  “Dajte se odpovedat referendumu, mi bomo pa malo popustili pri ceni, vas bomo malo manj okradli.”

 13. Italijani bodo luko Trst priključili preko Tržiča na avstrijsko progo Celovec – Gradec.

  Čas potovanja Trst – Dunaj cca 5 ur.
  Čas potovanja Koper – Dunaj preko t.i. drugega tira, cca 12 ur.

 14. Vili Kovačič @DrzavljanK
  CERAR bo padel s konja – imamo 34.636 podpisov ! Miro začni trenirati novo vajo !
  ==================

  Še malo, prehajamo v ciljno ravnino, stisnimo s podpisovanjem, da ne bo potreben ciljni fotofiniš. Potrebno je več kot 40k, ker bodo birokrati iskali “vejice in pike” in izločevali podpise.

 15. Če ste me že spomnili na tisto traparijo o pionirski progi, naj vam povem, da je nastala iz čistega navdušenja po posnemanju sovjetskih izkušenj in podobnih “pridobitev” Stalinove Sovjetske zveze. Ravno ko je bila zgrajena (kot da takrat ni bilo potrebno graditi pametnejših stvari, kot nekakšne megaigrače), pa je leta1948 prišlo do razkola s Stalinom. Tito namreč takrat ni hotel ubrati nove poti bolj humanega socializma, kot interpretira ta razkol komikontinuiteta, ampak se mu je zahotelo postati na svojem teritoriju samostojen “Stalin” in razviti svoj kult brez Stalinovih navodil. In to mu je tudi uspelo.
  Ni torej čudno, da so le po nekaj letih demontirali tisto sovjetsko kopijo pionirske železnice, ker da ni več rentabilna. Seveda pa ni bila rentabilna nikoli, niti pri izgradnji ne!
  Zdaj pa čujte in strmite! Dve leti nazaj so ob sedanji kolesarski stezi postavili nekaj ličnih tabel s solzavo vsebino – spominjamo se pionirske železnice, ki je bila zgrajena za otroke leta1948 itd. itd. skratka ganljiva kominostalgična, sovjetonostalgična in jugonostalgična spominska gesta, vredna sedanje ihtave komirekonkviste!!

Comments are closed.