Izjava dneva, Tomaž Merše: Ob umiku ministrice Kopač Mrak očetje in matere ne bi prav nič žalovali

2
Tomaž Merše, foto: 24kul.si.
Tomaž Merše, foto: 24kul.si.

Poslanska skupina SDS je zaradi primera dodelitve koroških dečkov v rejništvo vložila interpelacijo zoper ministrico za delo Anjo Kopač Mrak. Ministrici očitajo tudi prikrivanje strokovnih napak in vpletanje politike v stroko. Pred obravnavo interpelacije v Državnem zboru je za Časnik interpelacijo in oceno dela ministrice predstavil Tomaž Merše, predsednik Družinske pobude.

Tomaž Merše:

Dr. Anja Kopač Mrak pri svojem delu na ministrstvu, pristojnem za družino, za očete, matere in otroke ni naredila veliko dobrega, zato v primeru njenega odhoda zaradi interpelacije, ne bomo žalovali.

Kot državna sekretarka pri ministru Svetliku je sodelovala pri pripravi zloglasne ti. »nove socialne zakonodaje« oziroma Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je morda najbolj proti družinski zakon v Sloveniji doslej, saj je sredstva za družine na letni ravni zmanjšal za blizu 100 milijonov EUR. Bila je ena glavnih zagovornic otrokom škodljivega propadlega Družinskega zakonika, podpirala pa je tudi otrokom in družinam še bolj škodljivo novelo ZZZDR, ki smo jo prav tako zavrnili na referendumu. V času njenega ministrovanja je bil sprejet nov Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, v katerem je hotela ukiniti dodatek za veliko družino za polnoletne otroke, ki se šolajo, otroški dodatek za prvi mesec otrokovega življenja, zmanjšati prožnost izrabe starševskega dopusta, kar je družinskim organizacijam v DZ uspelo preprečiti. Žal pa ji je uspelo skrčiti pravico do plačila prispevkov za mamo ali očeta, ki zaradi skrbi za štiri ali več otrok zapusti trg dela. Še vedno vztraja pri diskriminaciji več kot 60.000 očetov, ki jim ne priznava pravice do 5 dni plačanega očetovskega dopusta, čeprav izpolnjujejo zakonske pogoje. Prav tako še vedno vztraja pri diskriminaciji dijakov in študentov, ki v družinah z mlajšimi otroki lahko ne dobijo državne štipendije (ali pa je ta nižja) zaradi otroškega dodatka mlajših bratov in sester. Pod njenim ministrovanjem se je v letu 2016 podaljšala veljavnost večine omejevalnih ukrepov na področju družinske politike, ki bi po Zakonu za uravnoteženje javnih financ z letom 2016 morali prenehati veljati, medtem ko se je za druge skupine sprostilo precej večji delež teh ukrepov.

Pod njenim okriljem je na ministrstvu nastal tudi zakon o preprečevanju diskriminacije, ki je bil nedavno sprejet v DZ in prinaša podlage za resnično totalitarno poseganje države v življenje državljanov.

Za nameček je letos spomladi podprla strokovno izredno sporen odvzem ti. »Velenjskih dečkov« njunima dedku in babici, pri čemer sta bila otroka ob zelo vprašljivih argumentih iztrgana iz edine svoje družine, ki jima je ostala.

Zato ob njenem morebitnem umiku od vzvodov oblasti očetje in matere ne bi prav nič žalovali.

2 KOMENTARJI

  1. Upravičena pobuda.

    Molčati se tudi ne sme ob razgaljeni korupciji v slovenskem nogometnem športu, ki izničuje šport in kulturo nasploh.

    Šport bi naj pomagal gojiti vrednotno kulturo naroda.

    Očitno pa se dogaja ravno nasprotno, da jo načrtno ruši v samih kulturnih temeljih.

  2. Ni mi jasno, zakaj se desni mediji ne oglašajo dovolj senzibilno, ko se vrednote rušijo na različnih področjih življenja.

    Državljani bi znali ceniti to skrb za vrednote, ki so nujna za pozitiven razvoj in do katerih je oblast brezbrižna.

Comments are closed.