Izjava dneva, Cvetko Zupančič: KGZS sodelovala pri snovanju državnega gozdarskega podjetja

0
212
Cvetko Zupančič.
Cvetko Zupančič.

Pred časom je postalo jasno, da bo Julijan Rupnik začasni direktor družbe Slovenski državni gozdovi, ki ima svoj sedež na Kočevskem. Za stališče o delovanju novoustanovljenega državnega podjetja smo vprašali Cvetka Zupančiča, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Cvetko Zupančič:

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je dejavno sodelovala pri pripravi zakona. Posebej smo izpostavili vprašanja, ki so se dotikala članov KGZS. Naše stališče je bilo, da je treba v zakonu poleg državnega podjetja tudi kmetom dati možnost, da izvajajo dela v gozdovih v lasti države. Omogočanje opravljanja del v gozdovih je še zlasti pomembno za kmetije v gorskem in hribovskem svetu je ključnega pomena za obstoj teh kmetij in razvoj podeželja na območjih z omejenimi možnostmi kmetovanja

Posebej smo opozorili, da bi morala ta družba v primeru izrednih dogodkov, kot sta žledolom in prerazmnožitev podlubnikov, odkupovati les, stroški odkupa lesa pa morajo postati upravičeni stroški gozdnega sklada.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) se v odločitev glede sedeža podjetja ni posebej spuščala. Menili smo, da je to v pristojnosti ustanovitelja podjetja, to je države, ki mora lokacijo določiti v čim boljšem poslovnem okolju za gospodarjenje z gozdovi in lesom glede na strategijo razvoja gozdarstva v Sloveniji.

Prijava

Za komentiranje se prijavite