Iz Evropske unije: Pregled glavnih dogajanj med 8. in 12. oktobrom

0

V ponedeljek je Evropska komisija začela javno posvetovanje o pregledu znižanih stopenj davka na dodano vrednost. S posvetovanjem želi Komisija zbrati mnenja državljanov, podjetij in drugih zainteresiranih strani o področjih, na katerih je potreben pregled znižanih stopenj DDV. Javno posvetovanje je del širših prizadevanj za korenito reformo sistema DDV v Evropski uniji, da bi ta postal preprostejši, bolj učinkovit in odpornejši. Komisija v tej fazi ne predlaga nobene odprave obstoječe znižane stopnje ali predloga za novo znižano stopnjo DDV-ja. Komisija bo rezultate posvetovanja uporabila pri svoji nadaljnji pripravi predlogov za to reformo, ki jih bo predvidoma objavila v letu 2013. Javno posvetovanje bo potekalo do 3. januarja 2013 preko svetovnega spleta.

Evropski ministri, pristojni za pomorsko politiko, so na ponedeljkovi konferenci v ciprskem mestu Limassol sprejeli deklaracijo, v kateri je predlagana pomorska agenda za podporo strategiji Evropa 2020. Kot je bilo poudarjeno v nedavni pobudi Evropske komisije za modro rast glede možnosti za trajnostno rast v pomorskem sektorju, se agenda osredotoča na rastoče pomorske sektorje z velikim potencialom za nova delovna mesta in rast. Ti sektorji so morski viri obnovljive energije, akvakultura, modra biotehnologija, obalni turizem in rudarjenje na morskem dnu. Ministri so tudi pozvali države članice in evropske institucije, naj vzpostavijo ustrezne pogoje za modro gospodarstvo, s katerim bi uresničili podporo za raziskave in znanje o morju, pomorsko usposabljanje, stroškovno učinkovito sodelovanje na področju pomorskega nadzora, boljše načrtovanje pomorskega prostora in nadaljnje izvajanje okvirne direktive o morski strategiji.

Evropski komisar za proračun in finančno načrtovanje Janusz Lewandowski se je v torek odzval na poročanje evropskih medijev o tem, da naj bi EU še pred koncem letošnjega leta zmanjkalo sredstev za financiranje nekaterih programov, med njimi tudi programa študijskih izmenjav Erasmus. Napovedal je, da bo 23. oktobra 2012 Komisija objavila predlog spremembe proračuna EU, v katerem bo zahtevala dodatna sredstva za zadevne programe, tako da bodo lahko normalno tekli dalje do konca leta 2012.

Evropska komisija je v sredo sprejela širitveni sveženj za leto 2012, v katerem je z vrsto letnih poročil ocenila napredek na poti k pristopu k Evropski uniji, ki so ga v preteklem letu dosegle države Zahodnega Balkana, Turčija in Islandija. Komisija je poudarila, da na splošno pozitiven napredek v državah Zahodnega Balkana pošilja močno sporočilo o pomembni vlogi širitve EU pri njihovi preobrazbi. Vendar se morajo države zdaj osredotočiti še na vrsto področij, med katerimi so najpomembnejša krepitev pravne države in demokratičnega upravljanja, izboljšanje svobode izražanja in neodvisnosti medijev ter zgodnje reševanje ekonomskih vprašanj, da se okrepita gospodarska in finančna stabilnost. Poleg tega Komisija priporoča čim prejšnje reševanje dvostranskih vprašanj med državami, ki ne smejo zadrževati pridružitvenega procesa. V poročilu o Hrvaški je omenjen tudi spor s Slovenijo zaradi Ljubljanske banke, ki ga mora Hrvaška rešiti pred vstopom v EU, kar je v interesu Slovenije. Poročilo pozdravlja imenovanje dveh strokovnjakov, Arharja in Rogića, da najdeta rešitev.

V sredo je bil svetovni in evropski dan boja proti smrtni kazni. Evropska unija nasprotuje uporabi smrtne kazni v vseh primerih in v vseh okoliščinah, njena splošna odprava pa je eden ključnih ciljev politike EU na področju človekovih pravic. Svetovni trend v korist odprave smrtne kazni se sicer še naprej krepi, vendar jo 20 od 58 držav, ki je še niso ukinile, izvaja v zastrašujočem obsegu. EU poziva, naj se izvajanje smrtne kazni v državah, ki je še niso odpravile, postopoma čedalje bolj omeji in naj se ob tem spoštujejo mednarodno dogovorjeni minimalni standardi. Kampanja EU proti smrtni kazni se dejavno odvija tudi na večstranskih forumih, kot so Združeni narodi, in prispeva k sprejetju 67. resolucije generalne skupščine Združenih narodov o moratoriju na izvajanje smrtne kazni. EU še naprej spodbuja vse države, da pristopijo k drugemu izbirnemu protokolu k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah, ki je temeljni mednarodni instrument ZN za odpravo smrtne kazni. Evropska unija je tudi prvi regionalni organ, ki je sprejel predpise o prepovedi trgovine s proizvodi, ki se uporabljajo za izvajanje smrtne kazni (ali mučenja oziroma slabega ravnanja), ter o prepovedi zagotavljanja tehnične pomoči za tovrstne proizvode.

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov je četrtek izglasoval dodelitev sredstev EU za program razdeljevanja hrane najbolj ogroženim za leto 2013. Pričakuje se, da bo od 500 milijonov evrov proračunskih sredstev, ki so na voljo najbolj ogroženim, imelo koristi več kot 18 milijonov ljudi v 19 državah članicah EU. Program se bo izvajal tudi v Sloveniji, kjer bo za razdeljevanje hrane na voljo 2.588.445 evrov sredstev. To bo zadnje leto izvajanja programa v tej obliki, tj. s financiranjem iz skupne kmetijske politike. Program EU za razdeljevanje hrane se izvaja od decembra 1987, ko je Svet sprejel vrsto pravil za sprostitev intervencijskih zalog kmetijskih proizvodov državam članicam, ki so jih želele porabiti kot pomoč v hrani za najbolj ogrožene v EU. V zadnjih letih je program postal pomemben za oskrbo organizacij, ki delujejo v neposrednem stiku z najrevnejšimi prebivalci EU. Reforme so nato privedle do bolj tržno usmerjene skupne kmetijske politike z veliko nižjimi ravnmi intervencijskih zalog.

Ta teden je z delovanjem pričel Evropski reševalni mehanizem (ESM) za pomoč državam v območju evra, ki bo služil predvsem kot preventiva pred finančno krizo v prihodnje. Predsednik evroskupine Jean-Claude Juncker je povedal, da mehanizem predstavlja temelj evropskega požarnega zidu pred finančno nestabilnostjo. Sloveniji bo v primeru finančnih težav mehanizem lahko pomagal s kupovanjem državnih obveznic, s posojilom ali dokapitalizacijo bančnega sektorja. Slovenija ima zaradi evra to možnost, seveda pod določenimi pogoji.

Odbor za kulturo je ta teden iskal rešitve za zaščito otrok na svetovnem spletu. Poslanci so se zavzeli za večji nadzor mobilnih telefonov in programske opreme, ki bi otrokom onemogočale ogled nezakonitih in škodljivih vsebin; ter večji poudarek na vzgoji otrok, staršev in učiteljev glede ozaveščanja o nevarnostih na internetu.

Na obisku v Evropskem parlamentu pa je bil ta teden tudi pevec skupine U2 Bono Vox, ki se je srečal s predsednikom Parlamenta Martinom Schulzem. Govorila sta o konkretni pomoči Evropske unije revnim državam in se strinjala, da je razvojna pomoč ena izmed evropskih zgodb o uspehu, ki življenja milijonov ljudi po svetu spreminja na bolje.

Vira:

– Press and Communication – Cabinet of EPP Group in European Parliament

– ec.europa.eu

Foto: europarl.europa.eu