I. Grdina, Prebudimo Slovenijo: Kakšno naj bo mesto Slovenije v duhovni Evropi (POSNETEK)

1

V Zavodu Sv. Stanislava v Ljubljani je v soboto, 14. oktobra potekalo srečanje Prebudimo Slovenijo 2017 pod naslovom “Evropa v Sloveniji – Slovenija v Evropi”.

Prof. ddr. Igor Grdina je prvič doktoriral s tezo Avtobiografska književnost pri Slovencih v dvajsetem stoletju, drugič pa s tezo Zgodovinske podobe meščanske kulture na Slovenskem Štajerskem v XIX. stoletju (na primeru družine Ipavic). Od leta 1989 do 2004 je bil zaposlen na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je predaval starejšo in novejšo slovensko književnost, od leta 2004 pa poteka njegovo znanstvenoraziskovalno delo na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU. Z vabljenimi predavanji je nastopil v Nemčiji, Avstriji, Italiji in na Madžarskem.

Njegova bibliografija obsega prek 734 enot, njegova dela so dosegljiva tudi v nemškem, angleškem, madžarskem, češkem in poljskem jeziku. Za Enciklopedijo Slovenije je napisal pretežni del uvoda v osrednje sintetično geslo Slovenci ter v njem prispeval obravnavo obdobja 1859/60-1918, dragocena je tudi njegova skrb za odkrivanje in ohranjanje slovenske glasbene preteklosti.

Vir: Inštitut za civilizacijo in kulturo

1 komentar

Comments are closed.