I. Puc, Reporter: Zamolčano dejstvo – po vojni zaprli 62.000 ljudi

1

Razen zadnjega pol leta službovanja v Študijskem centru za narodno spravo dr. Milko Mikola nikoli ni delal v kateri od znanstvenoraziskovalnih ustanov, kjer bi se lahko v celoti posvetil samo raziskovalnemu delu. Kljub temu je napisal že več monografij o povojnem nasilju, ob svoji sedemdesetletnici pa je prejšnji teden predstavil delo Kazenske ustanove in zaporniki v Sloveniji 1945–1951.

Raziskovati je začel šele leta 1988, ko se je v celjskem arhivu prvič imel v rokah arhivske dokumente, ki pričajo o povojnem nasilju komunističnih oblasti. Predmet njegovega preučevanja so bile najprej povojne zaplembe premoženja. Magistriral je s tematiko nasilnih razlastitev premoženja na Celjskem, se nato lotil političnih sodnih procesov in leta 1995 izdal svojo prvo knjigo Sodni procesi na Celjskem 1944–1951. Sledilo je raziskovanje povojnih delovnih taborišč v Sloveniji. Nastala je knjiga Delo kot kazen. V tej pionirski študiji – tudi v jugoslovanskem merilu – je prikazal povojna taborišča za prisilno, poboljševalno in družbeno koristno delo v Sloveniji. Pred dobrimi desetimi leti se je zaposlil na Sektorju za popravo krivic in zasnoval izdajo zbornikov dokumentov in pričevanj o posameznih oblikah medvojnega in povojnega komunističnega nasilja v Sloveniji. Sam je zbral arhivske dokumente in pričevanja ter napisal uvodne študije za štiri zbornike: o delovnih taboriščih, o koncentracijskih taboriščih (v dveh knjigah) in povojnih izgonih prebivalstva. Leta 2012 je izdal življenjsko delo Rdeče nasilje – Represija po letu 1945, leto pozneje je za svoje delo prejel Zoisovo priznanje za znanstvene dosežke v zgodovinopisju.

Več lahko preberete na reporter.si.

1 komentar

  1. Zanimivo.

    Žalostno pa je, da so na sinočnjem Slovenskem pozdravu – RTV 1, pozitivno obravnavali Tita in je moral en ansambel igrati s pionirskimi kapami na glavah, ki so le imitacija agresorskih vojaških kap vojske, ki nas je pred 25 leti brutalno napadla in pod katerimi je brutalno, brez sodnega, torej pravičnega ugotavljanja krivde, umrlo več kot 10.000 Slovencev – v glavnem v povojnem mirnem obdobju.

Comments are closed.