H. Škrlec, Radio Ognjišče: Donko kazensko ovaden zaradi razžalitve

9

Odvetnica centrov za socialno delo Velenje in Slovenj Gradec Simona Marko je kazensko ovadila socialnega delavca Francija Donka, ki se javno zavzema za vrnitev koroških dečkov babici in dedku. Markovo naj bi razžalil z enim od svojih člankov na spletnem portalu 24 KUL.

“Gre za res sramotno obtožbo,” je ocenil Donko v izjavi za naš radio. “V mojih izjavah ne gre za nikakršne žalitve, ampak zgolj za mojo strokovno zaznavo nespoštovanja sodbe vrhovnega sodišča. Če odvetnica Simona Marko trdi, da pravice otrok, torej vnučkov, nimajo nobene zveze s pravicami babice, je to popolno nepoznavanje prava, kajti konvencija o človekovih pravicah in konvencija OZN o otrokovih pravicah govorita prav o tem, da gre za pravico do nepretrgane vzgoje ter da so pravice starih staršev in otrok vzajemne.

Več: Radio Ognjišče

9 KOMENTARJI

 1. Potemtakem bi morala biti sodišča zasipana z nedsebojnimi tožbami odvetnikov in drugih pravnikov, ki imajo pogosto povsem nasprotujoča mnenja.

 2. Očitno skuša na neprimeren način utišati tistega, ki pove njej in slovenski javnosti resnico glede mednarodnih pravic vnukov in starih staršev.

 3. Prav zaradi tega bi bilo prav, da naj ima zakon o odvetništvu določbo, ki bo opozarjala odvetnike, da naj pri svojem delovanju ne ovirajo uresničevanje človekovih pravic iz mednarodnih pravnih aktov, ustavnosti in zakonitosti ter pravičnosti, ki je temelj prava in vključuje tudi resnicoljubje.

  Dokler ne bo takšne določbe v zakonu o odvetništvu, bodo nekateri odvetniki, ki bodo zasledovali nekritično nesprejemljive cilje strank, ki so v nasprotju z zgornjimi načeli prava, delovali zavestno ali nezavestno v nasprotju z uveljavljanjem teh plemenitih ciljev prava in nasploh slovenske skupnosti.

 4. Splošno znani in medijsko izpostavljeni so pogosti zavlačevalni manevri odvetnikov v različnih sodnih in upravnih postopkih.

  Sodniki in nasprotni odvetniki pogosto zelo vehementno in karajoče napadejo odvetnika zaradi takšnih zavlačevalnih manevrov. neredko neupravičeno, pa še doslej ni bilo nobene tožbe zaradi tega, saj je vsakemu jasno, da ima vsak udeleženec v postopkih pravico opozarjati na ovire, ki zavlačujejo postopek.

 5. Prav tako je demokratična pravica javnosti, da zahteva pospešitev sodnih postopkov, zlasti še tisti, ki so nerazumno dogi.

 6. Pravice vnukov in starih staršev pa v konkretnem primeru terjajo takojšnjo odločitev sodišč, saj gre za mednarodno varovane temeljne pravice otrok in starih staršev.

 7. Tudi civilna javnost bi se morala oglasiti in zahtevati takojšnje odločitve upravnih organov in sodišč v primeru koroških dečkov, saj uveljavitev človekovih pravic, ki zadevajo družinsko življenje otrok in starih staršev, ni mogoče odlagati.

 8. Mednarodno pravice koroških dečkov do družinskega življenja obstajajo, vse dokler ni pravnomočno sodno ugotovljeno, da bi bile ogrožene pri starih starših.

Comments are closed.