Gržan o babah in miselnih izzivih Alenke Veber

0

V knjigi KOLO SREČE zbrana Alenkina radijska razmišljanja niso le opozarjanje na to, kar je za preživetje tako posameznika kot naroda/družbe pomembno; v tej knjigi so prenekateri miselni izzivi, ki so za prebujenje še kako pomembni – treba jih je brati/spoznati in se po njih uravnati za izhod v bolj odrešeno novost.

Naši davni predniki so uvideli, da je dal Bog moškemu moč in meč, ženski pa srce in intuicijo. V medsebojnem dopolnjevanju je za družbeno metamorfozo potrebno oboje. Prav tako so razbrali tri faze v razvoju moškega: fant → bojevnik → modrec in v razvoju ženske: dekle → žena → baba – baba v najžlahtnejšem pomenu besede. Izraz baba je bil eden izmed najbolj vzvišenih. Ta prava baba je bila celo »pred« modrecem – je »usmerjevalka« modrosti. Baba je v življenju (pre)izkušena ženska, obdarjena s srčnostjo in intuicijo, ki zna speljevati moško bojevitost, pa tudi modrost v konstruktivnost za dom tako v ožjem kot v širšem – družbenem pomenu. »Baba je ženska, ki ima modrost, sočutje, humor, pogum in življenjsko moč,« je zapisala Jean Shinoda Bolen, ameriška avtorica knjig o arhetipski psihologiji žensk in moških. Ker so prave babe temeljna ovira za vse družbene manipulante, je bilo seveda treba babo že v izrazu ponižati v babico ali pa sam pojem obremeniti kot nečasten – danes je izraz baba marsikje pojmovan kot zmerljivka. V izgubljenosti, izkoreninjenosti – celo iztirjenosti, ki jo doživljamo v našem času – je zaradi stiske številnih vedno močnejši klic po tisti zdravi intuiciji in srčnosti, s katero bo mogoče popeljati misel in ravnanje k bolj odrešenim horizontom bivanja. Naš čas in prostor sama po sebi kličeta, da povrnemo babam dostojanstvo ne le v izrazu (gre za vrhunski kompliment), ampak tudi v poslanstvu.

Zakaj pletem te misli v uvod knjige Alenke Veber? Zato, ker Alenka ni samo ena izmed mnogih Alenk, ujetih v splošnost našega časa. Alenka Veber je Alenka iz Babnega Polja – z območja, ki nas že z imenom kraja opozarja, da je (bilo) tam bivališče (tudi) prebujenih žensk. V tej knjigi zbrana Alenkina radijska razmišljanja niso le opozarjanje na to, kar je za preživetje tako posameznika kot naroda/družbe pomembno; v tej knjigi so prenekateri miselni izzivi, ki so za prebujenje še kako pomembni – treba jih je brati/spoznati in se po njih uravnati za izhod v bolj odrešeno novost.

Številna imena krajev naše dežele so opomin na prebujene ženske, ki znajo pritegovati – speljevati iz izgubljenosti. Na pobočju pod Šebreljsko planoto blizu Cerknega, na prastarem svetem kraju, imenovanem Divje babe, je bilo najdeno do sedaj najstarejše glasbilo na svetu: 60.000 let stara piščal. Naš čas potrebuje »divje babe«, duhovno prebujene ženske, ki bodo s srčnostjo in intuicijo razbrale smeri za prehod v novo obdobje in vanj pritegovale – »zapeljevale«. Močne/divje ne bodo (več) dopustile, da bi manipulativni koncepti ponovno zlorabili moško moč in meč za (po)boj in tako sprostili napetost, ki jo doživljamo in ki je potrebna za evolucijski preboj v novost. Moška moč in »meč« (simbol za orodje vzpostavljanja pravičnosti) naj ženskost usmerja v rojstvo v novost, naj divje babe ponovno omamno zaigrajo na piščal in zberejo potrebno moč, da se uresniči sen vseh trpečih. Misli Alenke Veber, ponujene v tej knjigi, so del tega poslanstva.