Gozdni rezervat Šentjoški vrh

0

Leži na gozdni planoti Krašica na Nazarskem gozdnem območju. Porašča ga ohranjen bukov gozd v starosti 170 let, drevesa imajo premer okrog 70 centimetrov, dosegajo višino 40 metrov. V Sloveniji imamo 171 gozdnih rezervatov s skupno površino 9500 hektarov, kar je nekaj manj 1 odstotek površine vseh slovenskih gozdov. Določeni so z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur. list štev. 88/2005). Namenjeni so za raziskave naravnih procesov v gozdnih ekosistemih.

Foto: Tone Lesnik