Gibanje Svetovni etos Slovenija

0

PREJELI SMO. Obveščamo Vas o treh dogodkih, ki bodo v prihodnosti slovenski prostor zaznamovali s prizadevanji za ponovno odkrivanje vrednot, ki so ta prostor oblikovale v preteklosti. Te dni nam dajejo možnost, da sodobnemu času primerno v duhu svetovnega etosa (načela spoštovanje, resnicoljubnost, poštenost, partnerstvo moških in žensk) ponovno oblikujemo naš prostor.

četrtek, 28. junij ob 19:30. uri
Otvoritveno predavanje v sklopu projekta Obrazi notranje moči na EPK 2012: Verstva v dialogu s sodobno kulturo, Mednarodni ekumensko-medverski in medkulturni simpozij.

Hans KÜNG: Kaj povezuje in ohranja sodobno družbo?
Svetovne religije, svetovni mir, svetovni etos?
(WELTRELIGIONEN, WELTFRIEDEN, WELTETHOS,)

Predavanje bo prevajano iz nemškega jezika in bo potekalo v Auditorium Maximum I., PRAVNA FAKULTETA, Univerza v Mariboru, Mladinska ul. 9, Maribor.

petek, 29. junij ob 9:30
Slavnostni sestanek gibanja Svetovni etos Slovenija, v senatni sobi Pravne fakultete, Univerza v Mariboru, Mladinska ulica 9, Maribor v prisotnosti Hansa KÜNGA.

Temu sledi predstavitev knjige: Hans KÜNG, Priročnik svetovni etos – Vizija in njena uresničitev (Handbuch Weltethos Piper, za Slovenijo Partner graf) ter slovesno podpisovanje Manifesta gibanja Svetovni etos Slovenija 2012 in predstavitev spletne strani www.svetovnietos.si. Manifest gibanja Svetovni etos Slovenija bo z možnostjo podpisa objavljen v petek 29. junija 2012 na spletni strani.

Predavatelj in avtor priročnika je HANS KÜNG, svetovno znani humanist, teolog, profesor, plodovit pisec, predsednik Ustanove Svetovni etos in oče Deklaracije o svetovnem etosu iz leta 1993, ki jo je prebral javnosti sopodpisnik nobelov nagrajenec za mir Dalai Lama, ki je tudi predaval pred kratkim v Mariboru v okviru EPK 2012.

“ni miru med narodi brez miru med religijami.
ni miru med religijami brez dialoga med religijami.
ni dialoga med religijami brez globalnih etičnih standardov.
ni človeškega sobivanja brez svetovnega etosa narodov.
ni preživetja našega planeta v miru in pravičnosti brez nove paradigme mednarodnih odnosov kot temelja globalnih etičnih standardov.”

H. Küng pred Združenimi narodi 9.11.2001

V pričakovanju našega srečanja vas prisrčno pozdravljamo,v imenu vseh sodelavk in sodelavcev Gibanja Svetovni etos Slovenija,

Albert Smrečnik

Foto: Svetovni etos