Gimnazija Celje – Center sodeluje v mednarodnih projektih programa Erasmus+

0
Delegacija GCC na srečanju v Romuniji (Vir: arhiv GCC)

Gimnazija Celje – Center (GCC), prejemnica jabolka kakovosti za internacionalizacijo šolskega prostora, evropske nagrade za inovativno poučevanje, in evropskega digitalnega priznanja, bo pomladne mesece izkoristila za ponovno krepitev in dopolnitev mednarodnih projektnih dejavnosti in mobilnosti učiteljev in dijakov.

V zadnjih tednih so se udeležili srečanj v sklopu treh projektov Erasmus+

Skupina profesorjev iz GCC se je udeležila izobraževanja na Švedskem. (Vir: arhiv GCC)

V minulem tednu se je delegacija z GCC udeležila 3. srečanja partnerjev projekta Make Sense v romunski Constanci, ki v ospredje postavlja pomen socialnih inovacij v šolskem prostoru. 4. in 5. aprila je v Bukarešti potekalo uvodno srečanje novega strateškega projekta Protect, ki želi s pomočjo dognanj znanosti motivirati mlade za zavzemanje bolj aktivne vloge pri varovanju okolja. Od 28. marca do 1. aprila je v španski Valencii potekalo srečanje partnerjev projekta MEYE (Mathematics in Early Years of Education), ki so se ga udeležili dijaki in profesorji GCC, v istem tednu pa so bili učitelji z GCC tudi na strokovnem obisku Stockholmu in okolici. Obisk je bil namenjen raziskovanju švedskega izobraževalnega sistema in njihovih odgovorov na izzive sedanjosti in prihodnosti.

Tirje mednarodni projekti za boljšo in učinkovitejšo šolo

Triletni projekt Make Sense nastaja v sodelovanju s partnerji iz Italije (Eulab, Fondazione Monnalisa), Velike Britanije (Gems, Malone Integrated College) in Romunije (Liceul Teoretic Ovidius). Osrednji cilj je priprava didaktičnih materialov za učitelje v partnerskih šolah, namenjenih razvoju ključnih kompetenc evropskega podjetnostnega modela Entrecomp, kot so ekonomska in digitalna pismenost, aktivno državljanstvo, komunikacija in podjetnost s poudarkom na delu za skupnost.

Novo strateško partnerstvo (ključni ukrep 2, Erasmus+), dveletni projekt Protect pa se osredotoča na ozaveščanje o pomenu lokalnih akcij za varovanje okolja in narave, o preoblikovanju šolskih prostorov in paradigme, da je okolje nekje daleč od nas, v jasno dojemanje našega mikroprostora, ki je izključna odgovornost vsakega posameznika. Prvo srečanje partnerjev (Antares, Italija; GCC, Slovenija, Convitto P. Colletta iz Avellina, Italija, šola Curva Polar in Neotalentway iz Španije ter Politehnica iz Bukarešte) je bilo namenjeno oblikovanju akcijskega načrta projekta.

Dijaki iz Španije in Slovenije, program predšolske vzgoje GCC, so v spremstvu mentorjev in strokovnjakov preizkušali doslej razvite materiale za zgodnje učenje matematike. (Vir: arhiv GCC)

Projekt MEYE je v načrtovanje gradiva in metodologije za učenje matematike v zgodnjem obdobju program predšolska vzgoja na GCC povezal s Šolskim centrom Faitanar in Univerzo iz španske Valencije, vrtcem iz Cartaxa (Portugalska), High House Nursery (Velika Britanija) in Univerzo iz Varšave (Poljska). Na 3. srečanju projekta so dijaki iz Španije in Slovenije v spremstvu mentorjev in strokovnjakov preizkušali doslej razvite materiale in metodologijo v vrtcih v Valencii.

V tem šolskem letu imajo še načrte

Do začetka poletja GCC čaka še en izobraževalni obisk v Barceloni (Španija), srečanje učiteljev in dijakov mladinskega podjetnostnega projekta YESSS (Erasmus +, KA2) v srbskem Kruševcu, srečanje dijakov in učiteljev projekta MEYE v Celju ter srečanje dijakov in učiteljev šolskega partnerstva Students on the Move v Comu (Italija). Ob tem na šoli b okviru Erasmus+ pričakujejo še številne izobraževalne obiske učiteljev iz partnerskih držav.