Franci Koncilija: Zakaj deponija v Leskovcu zaudarja?

0

leskovec-deponijaPoziv županjam in županom občin iz Bele krajine in Dolenjske k razmisleku

Strategija za dolgoročno in optimalno ravnanje z odpadki za celotno Jugovzhodno Slovenijo je bila izdelana že konec prejšnjega stoletja. Od vseh načrtovanih programov je bila uresničena le ureditev deponije odpadkov v Leskovcu pri Brusnicah, za katero ima največ zaslug takratni vodja projekta Jože Cvitkovič. Lansko leto je bila načrtovana izgradnja naprave za predelavo odpadkov po kohezijskem projektu Cerod – 2 v Leskovcu, iz domnevno političnih razlogov grobo in neodgovorno zaustavljena! Dejstvo je, da dandanes še vedno nimamo ustrezne vizije, kaj šele trajne rešitve za izgradnjo prepotrebne naprave za predelavo odpadkov v Leskovcu! Nezaslišano pa je, da občani posledično, za odlaganje smeti zaradi tega ukrepa, plačujemo bistveno več, kot pred poldrugim letom! Do kdaj in zakaj!?

Lokalne skupnosti iz Bele krajine, Dolenjske in Posavja so se kot družbenice že leta 2002 formalno – pravno dogovorile za skupno in poenoteno ravnanje z odpadki v sklopu regijskega centra v Leskovcu, ki se nahaja na območju MO Novo mesto. Vendar pa ne vse! Občina Krško, kasneje pa še ostale občine v Posavju, so namreč navkljub podpisu pravno zavezujoče pogodbe in skupnemu črpanju evropskega denarja »s figo v žepu« in na poslovno ne korekten način, z več milijonsko naložbo, začele na lokaciji v Spodnjem Starem Gradu pri Krškem paralelno uresničevati svojo vizijo izgradnje centra za ravnanje z odpadki, kar jim je omogočil nekdanji krški župan in takratni minister za Okolje in prostor (MOP) Franc Bogovič. Tako ta »posavska« naprava za predelavo bioloških odpadkov –MBO, danes deluje s polno obremenitvijo, namesto, da bi po pogodbeni obveznosti biološke odpadke predelovali v Leskovcu! Razumljivo je, da je občina Krško ves ta čas grobo kršila pogodbene obveznosti in načrtno ter sistematično postavljala ovire in tako zavlačevala izgradnjo naložbe v Cerod – 2! Tako je ustavitev vseh postopkov za dokončno izgradnjo Ceroda – 2 in s tem tudi zavrnitev 20 milijonov evropskega denarja, belokranjske in dolenjske občine glede nadaljevanja ravnanja in urejanja z odpadki v Leskovcu postavila v ne- enakopraven, odvisen in podrejen položaj tako glede visokih cen, ki jih diktirajo zasebna podjetja, kakor tudi posavske lokalne skupnosti. To je velika odgovornost vseh, ki odločajo na tem področju! Komu je koristila ta zavrnitev izgradnje Ceroda – 2? Občanom občin v Beli krajini in na Dolenjskem prav gotovo ne! Gotovo pa ukrep koristi zasebnemu podjetju Kostak v Krškem, ter ostalim posavskim občinam in lobističnim strukturam, ki so zrušile projekt Cerod – 2! Prepričan sem, da širši javnosti v Beli krajini in na Dolenjskem sploh ni znano, da iz teh občin zaradi poslovne divergence občine Krško, vozijo odpadke na biološko obdelavo na Jesenice na Gorenjskem, na račun davkoplačevalcev, volivcev in občanov iz naših krajev. Temu dejstvu pa se kar vsiljuje vprašanje, zakaj župani ničesar ne ukrepajo za dobrobit svojih občanov in potencialnih volivcev? Zakaj dopuščajo bistveno višje cene za odlaganje odpadkov, kot pa za odpadke plačujejo občani v Posavju, ob dejstvu, da je občina Krško še vedno formalno pravna članica Sveta županov? Dejstva pa kažejo, da bo takšno stanje še kar trajalo in trajalo! Vse od prekinitve projekta Cerod – 2 leta 2015 pa vse do današnjega dne, javnost še ni bila seznanjena s konkretno naložbeno dokončno rešitvijo zagatnega problema izgradnje te naprave za predelavo bioloških odpadkov v Leskovcu! O pač, direktor Ceroda Albin Kregar je letos marca javno obljubil, da bodo letos poleti začeli z gradnjo te naprave in jo dokončali spomladi leta 2017, pa se do sedaj ni zgodilo še popolnoma nič! Kdo je odgovoren za takšno stanje?Kdo vleče občane za nos?Javnost pričakuje konkretne odgovore in osebno odgovornost za to konfuzno stanje na ravni predelave bioloških odpadkov v Leskovcu! To pa sploh še ni vse! Nekatere občine so se začele zgledovati po posavskem »paradnem konju« Kostaku, saj so v teku pobude in razprave o tem, da bodo primanjkljaj količin odpadkov iz Posavja, kar je vzrok za občutno višje cene, pokrivali kar s subvencioniranjem ostalih občin…!

Spoštovani župani in županje, ali ne bi bilo bolj smotrno ta denar nameniti za gradnjo naprave za predelavo Cerod – 2, kot pa podpirati interese posavskih lokalnih skupnosti in zasebnega kapitala? Zato Vas pozivam, da preudarno premislite in se odločite za dobrobit Vaših občanov, davkoplačevalcev in Vaših volivcev. Če Posavci ocenjujejo, da se jim ekonomsko izplača imeti predelavo bioloških odpadkov, potem se račun gotovo izide tudi za Dolenjce in Belokranjce v Leskovcu, kjer že obstaja dobro urejena deponija. Županje in župani, ki delujete v Svetu županov, občinski svetniki, ki odločate na vseh občinskih svetih, vodstvo Ceroda, ne pozabite, da morate služiti ljudem, za njihovo boljše življenje in za njihov dobrobit, ne pa za interese zasebnega kapitala, ki nas vse skupaj grdo finančno ožema!