F. Feltrin: Janez Janša ni bil boter združevanja SLS+SKD, to vem, ker sem bil zraven

18
Janez Janša je na kongresu SLS napoved konec pozebe in spomnil na dobro sodelovanje v skupnih koalicijah v preteklosti. Foto Twitter Janez Janša
 

Če je želja po sodelovanju razumljena za okupacijo, se vprašam, kaj je bilo pred letošnjimi volitvami. Takrat so se leve stranke že pred volilnim dnem zaklinjale, da bodo po volitvah oblikovale levo vlado in z Janezom Janša nikakor ne bodo sklepale vladne koalicije. Danes imamo zato manjšinsko vlado z manjšinskimi strankami. In imamo velike skrbi za našo prihodnost.

V času združevanja SLS+SKD so me, kot takratnega generalnega sekretarja stranke SLS in poznavalca političnih razmer v njej, »botri« spraševali za nasvete in mnenje, koga bi s strani takratnega vodstva stranke SLS predlagal za predsednika združene stranke. Povedal sem jim, da je Marjan Podobnik edini, ne glede na vse takratne neresnične obtožbe zoper njega, ki stranko lahko ponovno popelje k političnemu uspehu. Vsa druga predlagana imena sem označil za neuspeh. Seveda sem povedal tudi vse moje pomisleke, ki sem jih imel do Podobnika, posebej sem izpostavil njegovo mladostno vihravost ter vrsto nepremišljenih dejanj, ki so se mu v tistem času zgodila. Žal mi takrat tega ni nihče verjel

Janez Janša ni bil boter združevanja SLS+SKD

Naj povem tudi, da med botri združevanja SLS+SKD ni bilo Janeza Janše, kot je to komentarju na peti strani ponedeljkovega časnika Delo (1. 10. 2018) zapisala Suzana Kos v članku z naslovom »Zakaj Janez Janša napoveduje konec pozebe«. Prav tako Janez Janša ni bil avtor Zakona o volitvah, s katerim je bil uzakonjen sedanji proporcionalni sistem volitev v Državni zbor, pač pa je bil to dr. France Zagožen. Naj spomnim, omenjeni zakon je danes, milo rečeno, spoznan za nedemokratičen. Saj je po  sedanjem Zagožnovem volilnem zakonu v isti volilni enoti za poslanca lahko izvoljen kandidat z 250 prejetimi glasovi volivcev, v državni zbor pa ne pride kandidat z 2.500 prejetimi glasov volivcev.

Agonija stranke SLS trajala predolgo!

Žal pa mojega nasveta niso upoštevali in so za predsednika združene stranko SLS (+SKD) imenovali dr. Franca Zagožna. Napaka! Take napake so v SLS ponavljali še vrsto let in na čelo postavljali osebnosti brez politične karizme in sposobnosti nastopanja v javnosti, kar je za vsako politično stranko nujno. In tudi zato je agonija stranke SLS trajala tako dolgo. Predolgo!

Upam, da se Marjan Podobnik v vlogi novega predsednika zaveda, da je predsednik politične stranke. Da je njen »odsev« v javnosti. Ni pa edini, ki o politiki in vodenju stranke vse ve in zna. Uspeh vsake politične stranke je odvisen tudi in predvsem od organizacijskih sposobnosti njenega celotnega vodstva, seveda pa je strankin uspeh povezana tudi s številom in aktivnostmi njenega članstva. Če člani neke stranke nimajo možnosti, da bi vplivali na njeno organiziranost in delovanje, stranka kaj hitro zapade v krizo, saj se pojavi pasivnost v vodstvu in med članstvom. To se zgodi, tudi če je strankin predsednik medijsko znana osebnost, izrazito negativno pa se to odrazi na samih volitvah.

Želim, da se sedanje vodstvo SLS zaveda, da bi ponavljanje katerih koli napak iz preteklosti, v mislih imam razne osebne zamere in nesoglasja, povzročilo dokončen konec SLS in z njo tudi slovenske pomladi. Tega pa si v Sloveniji večina prebivalstva zagotovo ne želi. Da je temu tako, smo priča sedanji vladni koaliciji z Levico.

Ker je v Sloveniji na pohodu grobi »levičarski socializem«, ki ga propagirajo politiki, ki imajo polna usta sociale in za lastne potrebe polne denarnice. Ni odveč previdnost, da levičarji ne bi svojih »puckov« znova podtikali v stranko SLS, kot se je dogajalo v preteklosti.

Marjan Podobnik se zna obnašati na političnem parketu

Že večkrat sem poudaril, da je nerazumljivo, , da stranke, pri tem ne mislim na vse pomladne stranke, brez temeljitih pogovorov in preverjenih razlogov izključujejo svoje predvsem vidne člane in jih tako »mečejo« neposredno pred vrata nasprotnih strank. Zavedati se je potrebno, da vsak član stranke, posebno pa še vodilni, s seboj odnesejo del strankine politike, ki jo prenesejo h konkurenčni stranki ali pa k novi »instant« stranki. Temu smo bili priče tudi pred letošnjimi volitvami, ko so v »instant« strankah nastopali »izgnanci« in užaljenci.

Res je, da stranko v javnosti predstavljajo njeni karizmatični in politično sposobni voditelji. Stranka je tudi politično »zavetje« velikega števila nas državljank in državljanov, ki želimo pripadati tisti stranki, ki zagovarja demokratično pravičnost naš svetovni nazor ter vzgaja narodno zavest. Ljudje smo pač družabna in kulturna bitja, ki želimo živeti in ustvarjati v družbi, kjer naj bi bili vsi enako obravnavani in spoštovani pred vsemi državnimi inštitucijami, kot to na zagotavlja naša ustava.

Zato morajo stranko voditi ljudje, ki imajo politično in državniško modrost. Ob predsedniku stranke in njenemu vodstvu morajo biti osebe, ki se tudi znajo gibati v soju novinarskih reflektorjev in mikrofonov. To Marjan Podobnik zagotovo je in v njegovi bližini so ljudje, v to sem prepričan, z organizacijskim, pravnim in gospodarskim znanjem, ki ne bodo zgolj figure, stranki v okras. Podobnik potrebuje podporo ljudi, ki so pripravljeni ponuditi svoje sposobnosti in jih udejanjati in združevati za strankino prepoznavnost pred javnostjo.

Pri vsem tem pa igrajo ključno vlogo tudi mediji, ki jih pa v Sloveniji še vedno obvladuje stara politična struktura komunizma in ateizma. Zato še po 27. letih naše samostojnosti nismo doživeli državnega vodstva, ki bi potegnilo črto pod preteklostjo in se za vse, kar je bilo krutega in zamolčanega, opravičila.

Moje osebno prepričanje je, da Marjan Podobnik oseba, ki ve in zna, kako se je potrebno obnašati na političnem parketu. Prepričan sem, da mu bo to uspevalo v sedanjih razmerah, ko je SLS neparlamentarna stranka, ki jo mediji redko opazijo, če pa jo že, jo načrtno odrivajo stran od največje politične stranke SDS. Kar je značilno zlasti za medije, ki se hranijo z državnim denarjem, ki priteka z oglaševanjem gospodarstva v državni lasti.

Po jeseni in zimi bo znova zasijalo pomladno sonce tudi v slovenski pomladni politiki! V to sem prepričan, ker zaupam Marjanu Podobniku.

18 KOMENTARJI

 1. “V to sem prepričan, ker zaupam Marjanu Podobniku.”

  Pametneje je zaupati v Gospoda. Bo v duši več miru, moči in sreče.

 2. Franci Feltrin je res odličen, objektiven poznavalec slovenske politične scene že 30 let in vse premalo upoštevan, saj je njegovo poznavanje politike, tudi iz ozadja oziroma zakulisja celovito, pozna dogajanje od samega začetka do danes, čeprav je bil po krivici prehitro izločen iz vrha SLS! Desnica je pravzaprav unicum, malo odličnih politikov in še ti ne dobijo priložnosti.

 3. VSAKA ORGANIZACIJA JE IDEALNO ORGANIZIRANA ZA REZULTATE, KI JIH DOSEGA! Tudi SLS.

  Izboljšanje delovanja gospodarstva, javnega sektorja in posebno političnih strank se skriva v poznavanju obrti upravljanja, posebno trženja, kjer smo po vsakoletnih mednarodnih analizah konkurenčnosti na zadnjih mestih. Strici iz ozadja spadajo v poslovno okolje, ki je enim strankam bolj drugim pa precej manj naklonjeno, kar jih ne bi smelo ovirati pri bolj profesionalnem delovanju.

  Iz upravljavskega vidika si poglejmo nekaj ključnih vzrokov za desetletno upadanje glasov stranke SLS na državnozborskih volitvah:

  KDO SO CILJNI VOLIVCI? Ali je njihovo število dovolj veliko za ciljni volilni rezultat? Za doseganje ciljnega volilni rezultata na DZ volitvah je potrebna razdelitev volilnih ciljev po nivojih stranke in po vsakih sprejemanje odgovornosti za njihovo nedoseganje (predsednik odstopil, kaj pa ostali, ki so ga slepo podpirali?). Volilni cilj na DZ volitvah je potrebno razdeliti na cilje po posameznih volilnih skupinah na državnem nivoju in nivoju VE in VO ter njim prilagoditi volilno ponudbo (platno volilne ponudbe). Stranka ni opazila, da število zvestih volivcev – kmetov upada, ki pomenijo premajhnih 2-3% glasov za vstop v DZ.

  POZNAVANJE POTREB POSAMEZNIH VOLILNIH SKUPIN. Volilni program naj bi naslavljal ciljne volilne skupine, ki se začne pri njihovih potrebah in pričakovanjih. Kot sem že napisal v komentarju v casniku.si gre za usodno napačno predpostavko, pomladnik ne bo kupoval kruha pri pomladniku, ampak pri tistem, ki ima najboljši kruh po ustrezni ceni. Ker volilne ponudbe strank ne naslavljajo potrebe in pričakovanja volivcev, ti ostanejo doma, kar politiki v svoji za državljane usodni samovšečnosti nikakor ne razumejo.

  ZASTANEK V ORGANIZACIJSKEM RAZVOJU – ZASTARELA ORGANIZACIJSKA SHEMA. Stranka ni preskočila faze v svojem življenjskem ciklu iz faze “Na horuk” v fazo “Odraščanje, iz predsedniške stranke v programsko stranko. Običajni bolezenski znaki te faze so intuitivno vodenje, upanje na čudež, nejasne odgovornosti, nestrukturirani sestanki (podrobnosti na Managing Corporate Lifecycles, stran 73 in 74). Običajna organizacijska shema je izvršilni organ, nadzorni organi in skupščina, ki vsako leto podeljuje razrešnico obema. Izvršilni obor stranke je mešanica predstavnikov lokalnih odborov in sedem dvigovalcev rok predsednika, namesto govorcev ključnih področij volilnega programa, kandidatov za ministre in predsednike strokovnih odborov DZ.

  KADROVSKI POTENCIAL. Za vodstvena mesta je zahtevana visokošolska izobrazba in najmanj 5 let vodstvenih izkušenj v organizacijah primerljive velikosti. Ugled stranke je seštevek ugleda članov stranke. Če želi stranka naslavljati več ciljnih volilnih skupin, potem rabi ugledneže prepoznavne v teh skupinah. Če želi imeti vpliv v vladi, potem rabi kandidate za ministre za ključna področja volilnega programa

  PREDSEDNIK STRANKE POOSEBLJA STRANKO. Če je agronom, bo stranka imel predznak kmečke, kar za dober volilni rezultat ni dovolj, saj ne bo pritegnil mestne volivce. Ker ima predsednik stranke v tej fazi organizacijskega razvoja program stranke v svoji glavi, imajo člani problem konsistentnega političnega delovanja in ravno tako novinarji, saj ne uspejo ugotoviti kakšna stališča stranka pravzaprav zastopa. Stranka ne trži svoj volilni program, ampak se odziva na tekoče dogodke, kjer želi biti predvsem všečna (kar je bilo ugotovljeno kot ena glavnih napak Hilary Clintom v volilni kampanji). Za preskok v naslednjo fazo, se mora obdati s komplementarno skupino uglednežem za naslavljanje ciljnih volilnih skupin…..

  Rešitev za prebojni rezultat je v PROGRAMSKI STRANKI s sodobnim VOLILNIM PROGRAMOM (Slovenska kuharica vseh jedi) s sodobnim TRŽENJEM (trženjem izbranih jedi glede na okus VE), katerih nosilci bodo UGLEDNI POSAMEZNIKI na svojih strokovnih področjih z IZKUŠNJAMI VODENJA.

  Politične stranke naj bi obstajale zaradi dobrobiti svojih volivcev z reševanjem njihovih problemov in ne dobrobiti članov stranke z mešetarjenjem s položaji!

  • Odnos do slovenske krajine in zemlje ter pridelave in trzenja lastne zdrave kvalitetne hrane in tistih, ki za to skrbijo, je mnogo pomembnejsi od predstav v zadnjem komentarju. Podobno skrb za gozd. Ni mi tudi jasno, zakaj vodja stranke ne bi smel biti dipl.agronom. Uspesni kancler Avstrije in vodja OVP S.Kurz recimo sploh nima narejene fakultete. Marjanu Podobniku vse dobro.

   • Gospod IF
    Za stranko kot organizacijo veljajo enaka pravila o vodenju, trženju, le na veliko žalost v Slovenije tega desne stranke ne vedo in delujejo na ” horuk se 30let po ustanovitvi. G.Germ vam je lepo napisal da če si agronom imaš največ kmeckih volilce teh je pa 2-3%- premalo, ni rekel da je narobe biti agronom. Če stranka ne bi delovala kot piše g.Getm, sam delujem 100%ensko,kot navaja g Germ, potem bo SLS ostala na 2-3% in zunaj. Nasloviti je treba še druge ciljne segmente to je osnova marketinga, že 150let.

 4. Zakaj ni prišlo do združevanja na desnici pred volitvami?
  Zato, ker je imela udbomafija podtaknjena kukavičja jajca tudi v vrhu SLS, tako kot v NSi.
  Nsi se je rešila “tovarišice” še pred volitvami, zato je lahko prišla stranka v DZ. “Tovariš” je pač “uspel urediti” SLS po “svoje”.

 5. G. Feltrin je napisal, da je bil zraven. Tudi jaz sem bil, pa vem da se je zgodil za okoli 20 minut odhod Peterleta, Podobnika, Zagožna v sobo za odrom dvorane. Potem, potem pa je horda volila tako kot je, bilo je samo 12 glasov proti in ve se kdo so to bili.
  Zakaj je bilo treba oditi v zaodrje, zakaj je bilo čiščenje SKD-jevih članov po Sloveniji vemo vsi, ki smo ta monstrum doživeli.
  In zato se je prebudila Nova Slovenija.
  Cena za tako neumnost pa je bila poplačana za 5 ha gozda pri Gornjegraški parceli. Dajmo povejmo vse, zgodovina pa naj oceni.

  • Kdo je organiziral Novo Slovebnijo. Vernik g. Janeza Janša, tao je postal predsednik, Peterle pa je lahko bil spremljevalec (spomin na depalo vas je bil še živ!!!)
   Parcele je dobil dr. Jože Zagožen, predsednik združene stranke.
   Podovnik pa je z ga. Jagodicevo pripravljal izganjenje ta črnih iz združene stranke SKD+SLS. Pohlepnost je bila tako velika, da so samo iskali razlog za prehod na Betovnovo.
   Vesel bom če me kdo negira. S priimki in datumi.
   Sedaj se dogaja isto. Zvesti oprode Podobnika že skačejo nasproti Demosovim strankam po posameznih občinah. Njihova glavna politična prednost naj bi bilo poznavanje predelave vina in peka kruha!!
   Samo tako naprej.

 6. Čudi me, da so 27 let po osamosvojitvi v strankah NSI in SLS tako ne-ambiciozni in politično ne-pragmatični.

  Slovenski politični prostor je majhen, strank je preveč in dobrih politikov malo. Poglejmo samo na primeru letošnjih volitev. S skupnim nastopom bi teoretično osvojili skoraj 12% glasov. Bistveno drugače kot sedaj, ko je le NSI v parlamentu. Nismo v letu 1995 in Marjan Podobnik ne more prepričati volivcev, mlajših od 45 let.

  Desne vlade tudi čez 4 ali 8 let ne bo, če poleg 20% SDS, ne bo samo ene desno sredinske stranke z dosegom minimalno 20%.

  Mlajši rod politikov SLS in NSI bi moral čimprej preseči zgodovinske zamere starejših kolegov in prevzeti zmagovalno (pozitivno in konstruktivno) držo.

  • SDS si ne želi na oblast. Želijo še naprej uživati v večni opoziciji in prejemati mastno plačilo za svoje nepočetje.

   • Tale izjava je primer preproščine , levih amaterskih politikov , g. Eržen !
    Mastno služijo levaki , ki uživajo v kaotični tišlariji in snujejo zarote !

    Andrej Briški

  • In argument za to, da M Podobnik ne more prepricat mlajsih od 45? ( V generacijsko politiko ne verjamem. Ce obstaja, je slovenska posebnost. Nezrelost. Ce ne celo neumnost.)

 7. Saj ne gre za boj: mladi / stari,gre za boj z vsakim povprek, le sebi zagotoviti državno plačo.
  Vsebina ni pomembna. Vsi so zmagovalci. 90 jih je. Nikomur nič ne manjka, nihče si ne želi nobenih sprememb, a vam ni jasno.
  Podobnik pod 45 let starih volilcev ne bo prepričal, pravite, kaj pa nad 45, s kakšnim programom in s katerimi ljudmi. Zgolj PR, brez vsebine. Stari, novi ali prenovljeni!
  S Topkakom, Vriskom, gotovo ne!

 8. SLS ima gotovo potencial, vprašanje pa je, ali so sposobni pridobiti nazaj 280k trenutno deloma pasivnih volilcev. Vrniti zaupanje… prvi koraki so videti pravi a celotna desnica ima talent za zapravljanje priložnosti. Lako jim samo zaželim srečo pri tem.

Comments are closed.