Ehrlich je bil za komuniste nevaren

25

Pod Karnijskimi Alpami v Kanalski dolini se je 18. septembra 1878 v Žabnicah (danes je to Camporosso v Italiji) blizu Trbiža rodil slovenski teolog, etnolog in politik Lambert Ehrlich. Po gimnaziji v Celovcu je študiral teologijo v Innsbrucku in v Rimu (1897 – 1903), kjer je bil posvečen in je tudi diplomiral. Kot kaplan je najprej služboval v Beljaku, potem pa je postal škofov tajnik v Celovcu in profesor v celovškem bogoslovju. Med koroškim ljudstvom je bil vodilni duh katoliškega prosvetnega dela. Kot izvedenec za razmere na Koroškem je bil leta 1919 imenovan v jugoslovansko delegacijo na mirovni konferenci v Parizu. Kasneje je v Parizu in Oxfordu nadaljeval etnološke študije in primerjalno veroslovje, katero je kot redni profesor poučeval na ljubljanski teološki fakulteti od imenovanja za rednega profesorja leta 1922 pa vse do svoje smrti 26. maja 1942 v Ljubljani.

Deloval je v številnih cerkvenih organizacijah in postal ideolog akademskega kluba Straža. To je bila politična organizacija s katoliško usmeritvijo. Po kapitulaciji Jugoslavije je obema meščanskima strankama predlagal »Program nove Slovenije«, ki pa ga nista sprejeli. V njem je kot eno izmed mnogih političnih opcij predlagal samostojnost Slovenije, kar je bilo izredno moteče za komunistične ideologe, ki so svojo bodočnost videli v internacionalni Kominterni, v revoluciji po sovjetskem modelu in v novi komunistični Jugoslaviji. V programu je preziral germanski narod in ga obtožil genocida in izbrisa slovanskih narodov, med njimi tudi slovenskega. Moteč pa je bil tudi za velesrbsko politiko in njen prodor med Slovence. Zato si je s tem programom Ehrlich podpisal smrtno obsodbo. Kot zaveden, veren Slovenec in klerik, je odločno nasprotoval komunističnem prevratu obstoječega družbenega sistema, hkrati pa je imel izredno močan vpliv na akademske kroge in na študente. Vodstvo OF v Ljubljani je izvrševanje atentatov na pomembne Slovence (okupatorskih Italijanov sploh niso pobijali), zaupala VOS–u, ki ga je neposredno vodila prekaljena komunistka srbskega rodu Zdenka Armić Kidrič, s partizanskim imenom Marjeta! Zdenka Kidrič je bila članica te lože (tretja stopnja) in nekakšna podaljšana roka za izvrševanje navodil KPS in srbske prostozidarske lože, katero je Ehrlich s svojo idejo o samostojni Sloveniji tudi ogrožal, zato je bila njegova eksekucijia samo še vprašanje časa.

Dokončna odločitev pa je padla, ko je Ehrlich aprila 1942 Italijanom izročil spomenico z analizo položaja o represalijah, ki sta jih nad slovenskim prebivalstvom izvajala italijanska okupatorska vojska in komunistična VOS. V spomenici je zahteval, da se razmere v ljubljanski pokrajini nemudoma uredijo tako, da se preneha pobijanje nedolžnih ljudi. Komunisti so kasneje to Ehrlichovo spomenico zlorabili kot dokaz za njegovo sodelovanje z okupatorjem, s čimer si je zaslužil smrt. Ehrlicha je torej ubila družina Kidrič, katera se je leta 1941 obrnila nanj s prošnjo za posredovanje in rešitev iz avstrijskega zapora Borisa Kidriča, kjer je bil zaprt zaradi terorizma. Na Ehrlichovo posredovanje, njegov bratranec je bil namreč zaposlen na dunajski policiji, so Kidriča izpustili.

Prof. dr. Lambert Ehrlich, ki ga je 26. maja 1942 na Streliški ulici pri nekdanji Ljudski kuhinji »v imenu resnice« ustrelil znani vosovec in narodni heroj Franc Stadler – Pepe, namestnik komandanta VOS Bojana Polaka – Stjenke, ni bil ubit samo zaradi njegovega popolnega odklanjanja OF, boljševiške partije in njihove revolucije, ampak tudi zaradi njegovega odkritega zavzemanja za samostojno in neodvisno Slovenijo! Likvidator Pepe je 13. oktobra 1942 našemljen v duhovnika ob deveti uri dopoldan ustrelil tudi bana dr. Marka Natlačna v njegovem domu. Ehrlich pa ni dolgo počival v svojem grobu na Žalah. Komunistična oblast se je še po vojni bala njegove avtoritete, zato so skrunili njegov grob, izkopali njegove posmrtne ostanke in jih bojda raztrosili nekje na območju Postojne! Tudi s posmrtnimi ostanki bana Marka Natlačna se je zgodilo povsem enako!

25 KOMENTARJI

    • Pozdravljen ex 170,

      kot dober poznavalec pol pretekle zgodovine mi prosim povejte, zakaj VOS ali kakšen drug partizan – terorist v vseh treh letih italijanske okupacije NI NIKOLI UBIL NOBENEGA ITALIJANSKEGA GENERALA ITD… kateri so se brez skrbno “MARTINČKALI” po Ljubljani gor in dol??? Slovence pa so pobijali kot zajce!
      Če se ne motim, je Kocbek v eni izmed evojih dnevniških knjig zapisal, da so Italijani leta 1943 iz Novega mesta v Stražo, to je vas gor vodno ob reki Krki, okoli deset kilometrov oddaljena od Novega mesta, zapeljali cel vlak najrazličnejše opreme in hrane! Čemu in zakaj? Ker so ljubili opartizane, ali ker so se jim smilili? ALI TO NI KOLOBORACIJA? Za mene je! Takšni primerov je bilo še nekaj, pa naj nanje opozorijo drugi bralci!
      Lep pozdrav.
      Franci Koncilija

      • Spoštovani Franci, ponujanje organiziranja enot, ki se bodo borile proti odporu, je kolaboracija po vseh veljavnih kriterijih. Vse ostalo je v tej zgodbi irelevantno in je menjava teme.

        • Ni res. Ehrlich je predlagal ustanovitev slovenske policije, ki bi branila slovensko prebivalstvo pred komunističnimi teroristi. Kar je Ehrlich predlagal je bilo povsem v skladu z mednarodnim pravom, ki predvideva, da na okupiranem ozemlju ostane domača policija.

    • Ja, ja, za samostojno Slovenijo je res bil, samo za kakšno? Korporativno polfašistično po vzoru Španije, Portugalske ali Avstrije, to pa ja. In žalibog, takšnega kalibra bi likvidirali tudi v Franciji.

      • Ne bo držalo. V svoji medvojni študiji Slovenski problem se je dr. Ehrlich zavzemal za demokratično ureditev samostojne Slovenije kot dela Intermarija – konfederacije nacionalnih držav med Baltikom in Sredozemljem, med Nemčijo-Italijo ter Rusijo. Beri knjigo Ehrlichov simpozij iz leta 2002.

        • Jaz Vas pa napotujem kar k Straži v viharju, kjer boste videli, kako sovražen odnos do parlamentarne demokracije so gospodje gojili, pa tudi do splošne in enake volilne pravice.
          Najlepše pa so sledeče besede (Straža v viharju, 1. 10. 1936): “V ta razkroj vsega ljudskega in v to tlačenje vsega krščanskega pa od despotov neoviran, na takratne razmere preračunan kanaljski vpad moskovskega judeboljševizma.
          Zunaj v svetu pa začetek mogočnih plazov spontanega odpora narodov proti stoletnemu roparju Evrope, tisočletnemu potomcu Kristusovih rabljev, strganemu srednjeveškemu krošnjarju, elegantnemu novoveškemu bankirju, stvaritelju dveh modernih ljudskih jarmov – akcijskega in sovjetskega, oligarhičnega monopolnega velekapitalizma, proti framazonu – boljševiku – *Judi*.”

          • Stražo v viharju sem tudi jaz bral in ne drži, da so gojili sovražen odnos do parlamentarne demokracije. V resnici so v tej reviji zelo malo govorili o demokraciji, niti v negativnem, niti v pozitivnem smislu. Važno jim je bilo, da je država urejena po katoliških načelih, vprašanje demokracije ali nedemokracije jim je bilo drugotnega pomena. Kot vzor sta jim služili tako avtoritarna Portugalska kot tudi demokratična Irska.
            Antisemitizem, ki je bil v reviji res navzoč, pa se ni začel z njimi in tudi ni bil omejen le na katoliški krog. Tudi niso bili vsi članki o Judih sovražni do njih. Poleg tega ta antisemitizem ni bil rasne narave kot pri nacizmu, ni propagiral nasilja in v tej isti reviji so tudi obsodili nacistično ravnanje z Judi.

          • O, da njihov antisemitizem ni bil rasni, bo že res (čeprav novejši avtorji na to temo dvomijo v Pulzerjevo tezo o jasni ločitvi med dvema tipoma), a menda ne boste trdili, da je bil kaj lepega?
            Kar se tiče pa katoliških načel urejenosti države: ja, enkrat je veljalo to, enkrat ono. Večinoma je pa v luči Quadragesimo Anno (ali, bolje, domače interpretacije enciklike) veljalo, da demokracija, kot jo razumemo dandanašnji, ni ravno zaželena. Torej, suverenost ljudstva definitivno *out*, enakost posameznikov postavljena pod vprašaj. Precejšnja regresija od časov, ko so Krek, Ušeničnik in celo Mahnič pristali na splošno in enako volilno pravico, čeprav v veliki meri le taktično.

  1. “zaradi sodelovanja z okupatorjem”… Kakšen neumen izgovor. Kot da bi bilo to prepovedano, ne pa nekaj čemur se ni mogoče izogniti. Na prste ene roke se lahko preštejejo ljudje, ki med vojno niso “sodelovali z okupatorjem” – plačevali davkov, prejemali živilskih nakaznic in vstopali v množico drugih oblik “sodelovanja” z okupatorskimi oblastmi. Toliko opletate s to besedno zvezo, pa niti še niste definirali njenega pomena. Vi komunisti razkrivate lasno neumnosti in poneumljate ljudi okoli sebe s tem demoniziranjem “sodelovanja z okupatorjem”, ker ustvarjate iluzijo, da je možno normalno življenje brez oblasti (kakršnekoli že) in sodelovanja z njo.

  2. Prevajanje iz komunističnega v običajni jezik:

    komunistični propagandni jezik: “boj/upor proti okupatorju”, “narodnoosvobodilni boj”
    neideološki jezik: boj za uvedbo komunističnega režima po odhodu okupatorjev (kakršnega smo imeli 1945-1990)

    komunistični propagandni jezik: “sodelovanje z okupatorjem”, “kolaboracija”, “narodna izdaja”
    neideološki jezik: obramba pred nasiljem tistih, ki so hoteli vsiliti komunistično diktaturo (na način, ki je bil tedaj edino mogoč)

  3. Carlos: daj, prosim, poglej kaj pravzaprav pomeni beseda”semitizem” in jasno iz tega izhajajocega “protisemitizma! Pojma nImas, kaksne neumnosti pises! Kar izvor te besede ne poznas!
    In dalje, tega ne bos nasel na tvoji bazni zakladnici znanja, torej, GOOGLE”!
    Mimogrede, precitaj se enkrat Preserna, od Ado Z! IN POSEBEJ se ustavi pri M!

  4. Starčka Ehrlicha so komunistični zločinci zahrbtno ustrelili na ulici le za to, ker je imel zelo jasne pojme o komunizmu in je jasno svaril pred njim. Veliko ljudi namreč o komunizmu muti in skušajo v njem videti vsaj kaj dobrega, npr. ” Ideja je dobra, le izvedbe so bile vse klavrne!”

    Ta članek za razliko od tega skuša nakazati tudi to, da so Erhlicha komunistični zločinci ubili tudi zaradi tega, ker se je zelo očitno zavzemal za samostojno Slovenijo, kar ni bilo prav NASPROTNIKOM Svobodne Slovenije oz. nasprotnikom Naroda oz. narodnim sovražnikom, ki so slovenski narod hoteli uničiti z utopitvijo v komunistični internacionali s centralo v Moskvi.

    Že v teh dveh odstavkih logičen človek opazzi:
    1. kdo je idejni narodni sovražnik in narodni izdajalec
    2. kdo se je spravljal z orožjem na civiliste ( kdo je terorist)
    3. kod je pobijal izvensodno, kdo je zločinec, morilec.

  5. Danes se “levičarji” oz. socialisti sprenevadajo ( to je zelo moderno sprenevedanje), “češ le kje pa imate vi desničarski paranoiki sploh še kounizem in komuniste, saj komunizma že dolgo ni več!”

    V teh komentarjih, ki nedolžnega človeka, ideologa nenasilja, ideologa protikomunizma in ideologa svobodne Slovenije obkladajo s prokomunisstičnimi zmerljivkami “sodelavec okupatorja”, ob danes znanih dejstvih, kako so komunisti kolaborirali z nacisti in fašisti par let do 22. junija 1941 in še skrivoma na raznih tajnih dogovorih ves čas vojne, pobijali ( zahrbtno in teroristično) pa so predvsem Slovence, ki so imeli oblast, znanje, lastnino in politični vpliv – v teh komentarjih se vidi komunistično razmišljanje in branjenje tekovin revolucije, branjenje zločinov komunizma, branjenje ideje komunizma in branjenje izvajanja komunizma. To delajo samo komunisti.

  6. Kdor gleda na komunizem še vedno romantično je bedak.
    Slovenci se ne politično in ne v večini nismo sposobni distancirati od ideje zločinskega komunizma. Še vedno ga olepšavamo, romanticiramo, realtiviziramo in “pozitivno” izkrivljamo realnost.

    Dejstvo je, da edino SLOVENIJA v EU ni obsodila komunističnega režima.

    V slovensko ustavo bi morali takoj zapisati, da kdor podpira terorizem oz. kdor podpira totalitarne ideologije: fašizem, nacizem in komunizem, da ta trajno izgubi možnost imetja službe v državnih firmah in vseh državnih subvencij.
    Pred 50 leti smo imeli komunističen zločinski režim in komunistično organizirano gospodarstvo.
    Danes imamo fašistično organizirano gospodarstvo v Sloveniji, družba pa je prav tako fašistično organizirana ( mafija, klani, socialistična partija), le navidezno imamo demokracijo. V parlamentu pa protisocialistične ideje sploh ne pridejo do izraza, prav tako večina državljanov še vedno podpira socializem v 1001 verziji.

    • Šerif, pa čemu ste sploh študirali tehnične vede? Vi ste vendar rojeni ustavni pravnik! Ali pa … teolog …

  7. Ne, ne gre to v ustavo. To je posledica prestrašenosti ljudi. Še vedno vlada tak strah, da si ljudje ne upajo drugače, kot romantizirati komunizem. Ali pa gre za apatijo, saj nihče več ne verjame da je sploh lahko kaj drugače kot je.

  8. Ne verjamem, da gre za strah. Gre bolj za naučenost. Gre tudi za hudo prefriganost podpornikov komunizma, da zamegljujejo s floskulami, kot so “kje vidite komunizem” ter “komunizma nikoli ni bilo”, ko to ne gre več pa “kaj pa zločini neoliberalizma ter klerofašizma?”, zmerjanji s “kolaboracijo” itd. IN če nekdo ni dovolj podučen, mu hitro zmanjka streliva in je raje tiho. Ja, morda gre res za neke vrste refleks, naučen iz strahu.

  9. DR. ERLICH , slovenec, človek velikega formata ! Sodeloval kot pogajalec na pariških pogovorih, kjer je predtavil argumente o koroški, da nam ta pripada itd.. PREGANJALI SO GA BRAMBOVCI, MU PRETILI Z LIKVIDACIJO , RAVNO ZARADI RODOLJUBJA !
    POSTAL pa je žrtev iz istih razlogov, od komunističnih tolovajev, ki so se še dolgo po “osvoboditvi ” hvalili s tem ubojem , okinčan z nazivom ” narodnega heroja ” in dosmrtnimi privilegijami !

    TA VELIKI GOSPOD, ZASLUŽNI PROFESOR, SI ZASLUŽI ULICO V “VEČNEM MESTU, LJUBLJANI “! To se bo zudi zgodilo, slejkoprej !

  10. TAKRAT, še komaj kaj pismeni MITJA- CIRIL in tovarišija, še ni bila sposobna odgovarjati s knjigo , so se rajši posluževali samokresov !

  11. Kakršnokoli Slovenijo so nam po mneju RX170 in Carlosa Contrerasa že obetali EHRLICH in drugi veliki Slovenci, bi bila Indija Koromandija proti tistemu, kar so z ruskih step presadili k nam komunisti.

    Boj proti zločinskemu komunizmu je bil vedno ter povsod pravica in dolžnost vsakega klenega Slovenca.

  12. Za komunajzerje so vsa neprijetna dejstva – nerelevantna.

    Oni bi najraje vsem zamolčali, da so izvajali zločinsko komunistično revolucijo. Pa tudi to bi radi zamolčali, da so tudi komunajzerji sodelovali z okupatorjem, torej so izdajalci.

Comments are closed.