Eberhard Schockenhoff: Etika življenja

3196_Etika_zivljenja_naslovka_za_splet_x220_yV sodelovanju s Celjsko Mohorjevo družbo vam predstavljamo pomembno del Etika življenja, ki jo lahko brez stroškov poštnine naročite na tej strani.

Knjiga Etika življenja združuje razmišljanja o temeljnih načelih in konkretnih vprašanjih s področja bioetike vodilnega strokovnjaka s področja bioetike, profesorja na univerzi v Freiburgu, Eberharda Schockenhoffa.

Eberhard Schockenhoff je bil rojen leta 1953 v Stuttgartu. Teološko izobrazbo si je pridobil na univerzah v Tübingenu in Rimu. Duhovniško posvečenje je prejel leta 1978. Leta 1990 je postal profesor moralne teologije na univerzi v Regensburgu, od 1994 pa deluje na univerzi v Freiburgu. Je član Komisije za ekumenski dialog in nemškega Sveta za etiko. Od leta 2009 je redni član Akademije znanosti v Heidelbergu. Njegova bibliografija obsega številna dela z etičnega področja, med katerimi sta poleg pričujoče knjige na velik odmev naleteli zlasti knjigi Teologija svobode (Theologie der Freiheit, 2007) in Vest – uporabna navodila (Gewissen – eine Gebrauchsanweisung, 2009).

Kaj so o knjigi povedali drugi:

Jože Trontelj:

»Knjiga je napisana kot kritična predstavitev argumentov in nasprotnih argumentov glede vrste tem s področja bioetike oz. medicinske etike. V sijajnem slogu pripovedovanja drži bralca v napetosti do konca poglavja, v katerem predstavlja različna, bolj ali manj skrajna pojmovanja in nazadnje utemelji katoliški pogled na etične dileme. Ta je veliko zmernejši, mnogo realnejši in bolj uglašen z znanostjo, kot ljudje lahko zaznajo v laičnih medijih. Dejansko se v osupljivo veliki meri ujema z opredelitvami Odbora za bioetiko Sveta Evrope, ob vsej njegovi multikulturnosti, pripadnosti različnim religijam in zgodovinsko pogojenim razlikam v dojemanju vrednot.«

Roman Globokar:

»Knjiga Etika življenja je razdeljena na dva dela. V prvem delu je podana teoretična osnova za bioetično razmišljanje. Pri etični presoji ne gre zgolj za reševanje posameznih individualnih primerov, ampak tudi za razmislek o posledicah določenih odločitev za skupno življenje v družbi in za prihodnost našega planeta. V drugem delu pa vzame pod drobnogled konkretna področja etike življenja, pri čemer je večji del namenjen poglobljeni analizi medicinskih in etičnih vidikov posameznih problemov. Schockenhoff ob koncu knjige izpostavi, da zgolj razumsko prizadevanje za opredelitev skupnih etičnih načel ni dovolj za etično delovanje. Potrebna je notranja naravnanost človeka, ki ga spodbuja k spoštovanju življenja, pri čemer pa ima vera zelo pomembno vlogo.«

Podatki o knjigi

  • Naslov: Etika življenja
  • Avtor: Eberhard Schockenhoff
  • Spremna beseda: Roman Globokar in Jože Trontelj
  • Cena: 39,50 evrov
  • Velikost: 163 mm x 235 mm
  • Vezava: vezano
  • Število strani: 572

[vfb id=’12’]