Dvomljive raziskave in zavajanje javnosti (VIDEO)

14
Foto: Tone Lesnik.
Foto: Tone Lesnik.

V torek, 8. 12. 2015 so bila na drugi novinarski konferenci civilne pobude Spoštovanje različnih predstavljene zanimive ugotovitve o družboslovnih raziskavah, ki jih je navedlo Društvo psihologov Slovenije ob objavi svojega stališča do sprememb zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v marcu 2015.

Gre za 31 raziskav o dobrobiti istospolnih skupnosti in zakonskih zvez ter dobrobiti otrok v njih, ki naj bi ugotovile, da se razvoj otrok v istospolnih skupnostih in v družinah z očetom in materjo ne razlikuje statistično pomembno. Raziskave je proučila Skupina za spodbujanje kritičnega mišljenja in o njih izdelala raziskovalno poročilo. V imenu skupine je na novinarski konferenci govoril Miha Novak. V povzetku poročila so zapisali, da sta od 31 raziskav, ki jih je navedlo Društvo psihologov Slovenije, le dve izvedeni z ustreznim matematično statističnim vzorčenjem. Velika večina navedenih raziskav torej ni ustrezna za posploševanje na večje populacije. Poleg neustreznega matematično statističnega vzorčenja (premajhni vzorci) je pomanjkljivost teh raziskav tudi časovna omejenost.

Dr. Andreja Poljanec, specialistka za družinsko terapijo, je povedala, da imajo navedene raziskave poleg statistično neustreznega vzorčenja tudi mnoge pomanjkljivosti pri zajemanju spremenljivk v vzorce. V njih so na primer večinoma zajeli le istospolne ženske. Poleg tega so zajeli v vzorce skupaj istospolne ženske in ženske, ki so rodile, a živele skupaj z istospolno partnerico. Zajemali so tudi matere samohranilke. Med raziskovanimi spremenljivkami se je znašla spolna identiteta otrok, starih manj kot 7 let, kar je zelo dvomljiv kazalnik.

Med raziskavami, predstavljenimi v poročilu Skupine za spodbujanje kritičnega mišljenja, so tudi 3, ki ustrezajo kriterijem statističnega vzorčenja in zajemajo ustrezne spremenljivke proučevanja. Zanimivo je, da so te raziskave ugotovile večjo čustveno stabilnost v razvoju otrok v družinah z očetom in materjo. Ugotovili so tudi, fa so Otroci v istospolnih skupnostih pogosteje ponavljali razred v šoli.

Za utemeljitve razlik v razvoju otrok v istospolnih skupnostih in klasičnih družinah z očetom in materjo potrebujemo časovno dolge, matematično statistično neoporečne raziskave z ustreznimi in mnogimi proučevanimi spremenljivkami. Raziskave na podlagi katerih bi lahko utemeljeno in zanesljivo primerjali razvoj otrok iz istospolnih skupnosti in družin z očetom in materjo, bi morale zajeti več generacij.Takih raziskav zaenkrat še nimamo.

Dr. Igor Bahovec je spomnil na nesprejemljiv proces pri sprejemanju novele zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki je bil v Državnem zboru sprejet po hitrem postopku. Potrebujemo odprt družbeni dialog neobremenjen z ideologijami in dovolj časa, da se razprave v takem dialogu odvijajo.

Osebno menim, da so ugotovitve in izjave govorcev na novinarski konferenci zelo pomembne za vsakega, ki nam ni vseeno, kaj in kako se govori in piše v kampanji pred referendumom. Zavedati se moramo, da je pred izrekanjem trditev treba marsikaj vedeti in, da so zato potrebna vprašanja. Zato sem bil začuden, kako malo je bilo na obeh novinarskih konferencah civilne pobude Spoštovanje različnih, vprašanj novinarjev. Pravzaprav sta bili samo dve: Ali Društvo psihologov Slovenije laže, ali zavaja javnost? Ali ima civilna pobuda Spoštujmo različnost svoj predlog zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih? Na prvo vprašanje je odgovorila dr. Andreja Poljanec, ki je dejala, da Društvo javnost s svojimi trditvami zavaja. Na drugo vprašanje pa je odgovoril dr. Igor Bahovec in sicer, da je treba zdaj počakati, kaj bo pokazal referendum, potem pa spodbuditi široko in odprto družbeno razpravo, ki je do sedaj še ni bilo in v njej iskati nove rešitve.

Videoposnetek celotne novinarske konference:

_________________________

Viri:
Izjave govorcev na novinarski konferenci civilne pobude Spoštujmo različnost 8. 12. 2015
Miha Novak, Peter Korenčan, Krištof Bajt, Mario Plešej, Sara Grebenc, Barbara Novak: Raziskovalno poročilo o pregledu empiričnih primerjav dobrobiti istospolnih skupnosti in zakonskih zvez ter dobrobiti otrok v njih. 14 strani. Gradivo, razdeljeno udeležencem novinarske konference.

14 KOMENTARJI

 1. V zadnjem odstavku je verjetno en lapsus- najbrž je mišljeno društvo psihologov, ne novinarjev. Če boste lapsus popravili, prosim, da zbrišete tudi moj komentar.

    • Res je. Pogledal sem še tekst pred objavo. Bila je napaka in zdaj je popravljena. Hvala za opozorilo.

     • Naj ne izpadem malenkosten. En lapsus pač. Pričakoval sem sicer, da bo uredništvo korigiralo in nato moj poseg zbrisalo.

 2. Sami se moramo zorganizirati. Tisti redki pogumni. Tako kot ustanovni očetje ZDA.

  Raziskave so seveda ponarejene. Strokovna društva, mediji, pravosodje so ugrabljeni in podkupljeni. V ozadju je mafija, ki šokira togo birokracijo,ki ne vidi dalj od nosa.

  Tudi raziskave o globalnem segrevanju zaradi človeka so bile ponarejene. Znanstveniki birokrati so to naredili v organizaciji ki je podrejena OZN.
  Sedaj pravijo samo še “klimatske spremembe”. In tudi papež je padel na te socialisssticne fante in manipulacije, ki povečujejo histerijo, paniko, izredno stanje in predvsem višje davke ter povečanje birokratov in NVO, ki bodo “ozaveščali”.

   • Povezave in primerjave ni nobene. Med društvom slovenskih psihologov Ljubice Marjanović in 99,9% klimatološke in meteorološke svetovne znanstvene srenje so svetlobna leta razdalj v kredibilnosti.

    Dolgoročni rezultati vzgoje otrok, ki odraščajo v homoseksualni skupnosti so tudi nekaj povsem drugega od spremljanja dimnezij gorskih ledenikov ali količine ledu na severnem polu.

    Prvo je popolna neznanka v nekem neodgovornem družbenem eksperimentu, drugo je kar najlažje dokumentirano s fotografijami, ki jih lahko napravi in razume 5 leten otrok.

    • If, ni res. Padaš ne finte. Nobenega dokaza ni na klimatske spremembe vpliva človek. Tudi nobenega dokaza ni, da imajo “toplogredni plini” karkoli opraviti s klimatskimi spremembami. Spodnesli so te na celi črti. Tako kot mnoge s temi gej raziskavami.
     V tem je povezava.

     • Žalostno je da tako govoriš. Ti, ki predstavljaš intelektualno avtoriteto!
      A žal izpadeš tak goljufek kot dr. Lučka Bogataj. Rada bi strašila ljudi s “stroko”, da bi jim vladala in da bi ji plačevali raziskave v nedogled.

 3. Stvari so v resnici še težje. Tudi če bi imeli velike vzorce bi zelo težko dokazali karkoli v zvezi s tem. Znanost ne sega na taka področja kot je morala, mentalna izkrivljenost (mind bending), zasužnjevanje in podobno. Vse kar bodo ugotovili bo, da homiči ravno tako lahko nahranijo otroka kot hetero in da otrok enako raste. Potem bodo pa sklepali da so primerni za vzgojo… Tako kot za komuniste.

 4. Klimatske spremembe so dejstvo. Tudi onesnažeje okolja je dejstvo. Koliko pa človek z onesnaženjem vpliva na spremembo klime in v kolikšni meri je to naravni pojav, v resnici ne ve nihče. Ali je človekov vpliv 3-odstoten ali morda 30 ali več odstoten ne ve nihče. Tega dokaza ni. Obstaja pa resolucija OZN.

  Vrednost družboslovnih raziskav, kjer se zlahka manipulira, je treba jemati z veliko rezerve. Tudi če je rezultat dobljen na zares reprezentativnem vzorcu, velja le za pojav v določenem času in določenih okoliščinah. Te rezultate se pogosto preveč poenostavljeno vzame kot osnovo za projekcijo v prihodnje. Zlasti tedaj, ko se želi nekaj po sili dokazati.

Comments are closed.