Duhovniki se selijo – 2016

16

Objavljamo seznam selitev duhovnikov po župnijah oz. po službah, ki se v slovenskih škofijah običajno dogajajo v začetku avgusta.

Celjska škofija

Jože Berginc, upokojen duhovnik mariborske nadškofije, je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Petrovče
Klemen Jager, kaplan v nadžupniji Laško, je imenovan za župnika župnij Sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah in Sv. Miklavž nad Laškim ter za duhovnega pomočnika v Laškem.
Gregor Majcen, novomašnik, je imenovan za kaplana v župniji Brestanica.
P. Silvin Krajnc OFM, župnijski upravitelj v župniji Nazarje, je imenovan za kaplana v župniji Ljubljana – Šiška.
P. Tomaž Pinter OFM, župnik v župniji Nova gorica – Kapele, je imenovan za kaplana v župniji Nazarje in za duhovnega asistenta pri sestrah klarisah.
P. Andrej Pollak OFM, kaplan v župniji Ljubljana – Vič, je imenovan za župnika v župniji Nazarje.
Tilen Prinčič CM, kaplan v župnijah Dobova, Artiče in Sromlje, je imenovan za kaplana v župniji Sv. Jakob ob Savi.
Anton Šeruga, upokojen duhovnik mariborske nadškofije, je imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Petrovče.
Tomaž Šojč, kaplan v župniji Brestanica, je imenovan za župnijskega upravitelja v župnijah Trbovlje – Sv. Martin in Trbovlje – Sv. Marija.
P. Damijan Vračko OFM, kaplan v župniji Nazarje in duhovni asistent pri sestrah klarisah, je imenovan za kaplana v župniji Sv. Trojica v Slovenskih goricah.

Koprska škofija

Dr. Janez Juij Arnež, novomašnik, je bil imenovan za župnijskega kaplana v župnijah Idrija, Gore in Vojsko.
Msgr. Ivan Bajec, župnik župnije Podraga in župnijski upravitelj župnij Štjak in Vrabče, je bil razrešen teh služb in imenovan za župnika župnije Lokev in za župnijskega upravitelja župnij Divača, Vreme in Vatovlje.
Blaž Batagelj, kaplan v župnijah Idrija, Gore in Vojsko, je bil razrešen te službe in imenovan za župnijskega kaplana v župniji Koper.
Dominik Brus, župnik župnije Podnanos in župnijski upravitelj župnije Lozice, je bil razrešen teh služb in imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Nova Gorica.
Ciril Metod Cej, duhovni pomočnik v župnijah Biljana, Kozana, Šmartno, Vedrijan in Vipolže, je bil razrešen teh služb in imenovan za župnika župnije Kobjeglava in za župnijskega upravitelja župnije Štanjel ter duhovnega pomočnika v župnijah Komen, Gorjansko in Škrbina.
Peter Černigoj, župnik župnije Komen in župnijski upravitelj župnij Gorjansko in Škrbina, je bil razrešen teh služb in imenovan za župnika župnije Col in za župnijskega upravitelja župnije Podkraj.
Boris Čobanov, župnik župnije Koštabona in župnijski upravitelj župnije Krkavče, je bil razrešen teh služb in odhaja v škofijo Trst.
P. Marjan Čuk OFM, kaplan v župniji Nova Gorica – Kapela, je bil razrešen te službe.
Boštjan Fegic, kaplan v župniji Bovec, Log pod Mangartom, Soča in Srpenica, je bil razrešen te službe in imenovan za župnika župnije Sočerga in za župnijskega upravitelja župnij Kube in Movraž, vikariatov Gradin in Pregara ter kaplanije Topolovec.
Janez Gregorc, župnik župnije Drežnica in župnijski upravitelj župnije Libušnje, je bil razrešen teh služb in imenovan za župnika župnije Koštabona in župnijskega upravitelja župnije Krkavče.
Alojzij Slavko Hrast, župnik župnije Renče, je bil razrešen te službe in imenovan za župnika župnije Drežnica in župnijskega upravitelja župnije Linušnje.
Jožef Jakopič, župnik župnije Sočerga in župnijski upravitelj župnij Kubed in Movraž, vikariatov Gradin in Pregara ter kaplanije Topolovec, je bil razrešen teh služb in imenovan za župnika župnije Slavina in župnijskega upravitelja župnij Matenja vas in Orehek pri Postojni.
Marjan Jakopič, župnik župnije Bertoki, je bil razrešen te službe in imenovan za župnika župnije Komen in za župnijskega upravitelja župnij Gorjansko in Škrbina.
Matevž Kobal, župnik župnije Otlica, je bil razrešen te službe in imenovan za župnika župnije Cerkno in za župnijskega upravitelja župnij Novaki, Bukovo, Ravne, Otalež, Šebrelje in Jagršče.
Tomaž Kodrič, župnik župnije Lokev in župnijski upravitelj župnij Divača, Vreme in Vatovlje ter dekan dekanije Kraška, je bil razrešen teh služb in imenovan za župnika župnije Podnanos in župnijskega upravitelja župnije Lozice in Podraga.
Janko Kosmač, duhovni pomočnik v župnijah Postojna, Studeno, Slavina, Matenja vas in Orehek pri Postojni, je bil razrešen službe duhovnega pomočnika v župnijah Slavina, Matenja vas in Orehek pri Postojni.
Marko Kos, župnik župnije Šturje je bil razrešen te službe in imenovan za župnika v župniji Renče.
P. Jernej Kurinčič OFM je bil imenovan za kaplana v župniji Nova Gorica – Kapela.
Ervin Mozetič, župnik župnije Postojna in župnijski upravitelj župnij Studeno, Slavina, Matenja vas in Orehek pri Postojni, je bil razrešen službe župnijskega upravitelja župnij Slavina, Matenja vas in Orehek pri Postojni.
P. Tomaž Pinter OFM, župnik župnije Nova Gorica – Kapela je bil razrešen te službe.
Msgr. dr. Jožko Pirc je bil imenovan za župnika župnije Bertoki.
Anton Požar, župnik župnije Kobjeglava in župnijski upravitelj župnije Štanjel, je bil razrešen teh služb in odhaja v pokoj.
Mag. Božidar Rustja, duhovni pomočnik v župnijah Postojna, Studeno, Slavina, Matejna vas in Orehek pri Postojni, je bil razrešen te službe in imenovan za duhovnega pomočnika v župnijah Sežana, Povir, Štjak in Vrabče.
Stanislav Sivec je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Prvačina.
Aleksander Skapin, župnik župnije Sežana in župnijski upravitelj župnije Povir, je bil imenovan za župnijskega upravitelja župnij Štjak in Vrabče.
Dr. Ciril Sorč, duhovni pomočnik v župnijah Postojna, Studeno, Slavina, Matenja vas in Orehek pri Postojni, je bil razrešen službe duhovnega pomočnika v župnijah Slavina, Matenja vas in Orehek pri Postojni.
Alojzij Šinkovec, župnik župnije Col in župnijski upravitelj župnije Podkraj, je bil razrešen teh služb in imenovan za župnika župnije Otlica.
Mag. Bogdan Vidmar, duhovni pomočnik v župniji Koper, je bil razrešen te službe in imenovan za duhovnega pomočnika v župnijah Bovec, Log pod Mangartom, Soča in Srpenica.
Jože Vidrih je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Volče.
Andrej Vonćina, kaplan v župniji Nova Gorica, je bil razrešen te službe in odhaja v službo vojaškega kaplana.
Zoran Zornik, župnik župnije Cerkno in župnijski upravitelj župnij Novaki, Bukovo, Ravne, Otalež, Šebrelje in Jagršče ter dekan dekanije Idrija Cerkno, je bil razrešen teh služb in imenovan za župnika župnije Šturje.
P. Niko Žvogelj OFM je bil imenovan za župnika župnije Nova Gorica – Kapela.

Ljubljanska nadškofija

P. dr. Andraž Arko je bil imenovan za župnika župnije Ljubljana – Bežigrad.
P. mag. Albert Bačar DJ je bil imenovan za izvedenca v posebnih pravdnih zadevah na Metropolitanskem cerkvenem sodišču v Ljubljani.
Ciril Berglez, župnik župnije Sv. Vid nad Cerknico, se je odpovedal župniji in bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Šentvid pri Stični.
Mag. Matjaž Celarc je bil imenovan za študijskega prefekta v Bogoslovnem sodišču v Ljubljani.
P. Marjan Čuden OFM, provincialni minister in župnik župnije Ljubljana – Vič, je bil razrešen službe župnika.
P. Daniel Golavček OFMConv je bil imenovan za kaplana v Bolniški župniji.
Dr. France Gorjup, videoficial Metropolitanskega cerkvenega sodiščav Ljubljani, je bil razrešen službe viceoficiala in imenovan za sodnika prisednika istega sodišča.
Stanislav Gradišek, župnik župnije Cerklje na Gorenjskem, se je odpovedal župniji in bil imenovan za upravitelja župnije Sv. Vid nad Cerknico.
Franc Grahek, župnik župnije Dublje, se je odpovedal župniji, v župniji Duplje bo še naprej po svojih močeh opravlja in v dogovoru s soupraviteljem župnije opravljal pastoralne dejavnosti.
Blaž Gregorc, župnije Vrhnike ter soupravitelj župnij Zaplana in Podlipa, je bil razrešen službe soupravitelja župnije Podlipa.
P. Boštjan Horvat OFM, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Ljubljana – Vič.
P. Tadej Inglič OFM, župnik župnije Mošnje, je bil razrešen te službe in imenovan za rektorja romarskega svetišča Marije Vnebovzete pri novi Štifti in kaplana – ekspozita pri Novi Štifti, župnija Sodražica.
Ladimir Jaksetič, upravitelj župnije Brdo in soupravitelj župnije Zlato Polje, je bil razrešen teh služb in imenovan za upravitelja župnije Podlipa.
Davidu Jensterletu, župniku župnije Tržič-Bistrica in soupravitelju župnije Podbrezje, je potekla služba soupravitelja.
Marko Jeromel CM, upravitelj župnije Sv. Jakob ob Savi, je bil vnovič imenovan za upravitelja župnije Ljubljana – Šmartno ob Savi.
P. Milan Kadunc OFM je bil imenovan za župnika župnije Mošnje.
P. Miodrag Kekić DJ, kaplan v župniji Ljubljana – Dravlje, je bil razrešen te službe in bo prevzel službo pri Sv. Jožefu v Ljubljani.
Milan Knep, tajnk Škofijskega katehetskega urada, je bil razrešen službe duhovnega pomočnika v župniji Ljubljana – Stožice in je imenovan za duhovnega pomočnika v stolni župniji Ljubljana – Sv. Nikolaj.
Urban Kokalj, župnik župnije Šenčur in upravitelj premoženja župnije Cerklje na Gorenjskem, je bil razrešen službe upravitelja.
Ivo Kožuh, župnik župnije Križe, je bil imenovan za soupravitelja župnije Duplje.
P. dr. Silvin Kranjc OFM je bil imenovan za kaplana v župniji Ljubljana -Šiška.
P. Jernej Kurinčič OFM bo revzel službo v koprski škofiji.
Prelat Jožef Lap, stolni prošt ter upravitelj župnije Brdo in soupravitelj župnije Zlato Polje, je bil razrešen služb upravitelja in soupravitelja.
Mihael Lavrinec, župnik župnije Preddvor in soupravitelj župnije Kokra, se je odpovedal župnijama in bil imenovan za župnika župnije Podbrezje.
P. Pepi Lebreht OFM je bil imenovan za župnika župnije Ljubljana – Vič.
Jernej Marenk je bil inkardiniran v ljubljansko nadškofijo in imenovan za župnika župnije Cerklje Na Gorenjskem.
Martin Mlakar, duhovni pomočnik v župniji Kranj, je bil razrešen službe in imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Zapoge.
P. Andrej Mohorčič OFMConv, upravitelj Bolniške župnije, je bil razrešen te službe in bo prevzel službo v murskosoboški škofiji.
Mag. Andrej Naglič, kaplan v župniji Ljubljana – Šentvid, je bil razrešen te službe in imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Kranj.
Janez Novak, policijski vikar in duhovni pomočnik v župniji Podlipa, je bil razrešen službe duhovnega pomočnika.
P. Anton Ogrinc OFMConv, kaplan v Bolniški župniji, je bil razrešen te službe in imenovan za župnika iste župnije.
Pavel Okoliš, župnik župnije Vir, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika župnije Brdo in soupravitelja župnije Zlato Polje.
P. dr. Viktor Papež OFM, sodni vikar in oficial ljubljanske nadškofije in Metropolitanskega cerkvenega sodišča v Ljubljani ter kaplan v župniji Ljubljana – Bežigrad, je bil imenovan za viceoficiala istega sodišča in bo prevzel službo v slovenskem Marijinem narodnem svetišču na Brezjah.
Borut Pohar CM, kaplan v župniji Sv. Jakob ob Savi, je bil razrešen te službe in bo prevzel službo v Študentskem domu Vindencij v Ljubljani.
P. Andrej Pollak OFM, kaplan v župniji Ljubljana Vič, je bil razrešen te službe in bo prevzel službo v celjski škofiji.
Tilen Prinčič CM je bil imenovan za kaplana v župniji Sv. Jakob ob Savi.
Mohor Rihtarčič, kaplan v župniji Ribnica, je bil razrešen te službe in imenovan za kaplana v župniji Šentvid pri Stični.
Bernard Rožman, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Ribnica.
P. Bogdan Rus OFM, duhovni pomočnik v župniji Ljubljana – Šiška, je bil razrešen te službe in bo prevzel službo v koprski škofiji.
Msgr. dr. Andrej Saje, študijski prefekt v Bogoslovnem semenišču v Ljubljani, je bil razrešen te službe, imenovan za sodnega vikarja ali oficiala ljubljanske nadškofije in Metropolitanskega cerkvenega sodišča v Ljubljani ter vnovič dobil dovoljenje za pastoralno pomoč v župnijah Sele, Bajdiše in Glinje v krški škofiji na avstrijskem Koroškem.
Branko Setnikar, kaplan v župniji Šentvid pri Stični, je bil razrešen te službe in imenovan za upravitelja župnije Preddvor in soupravitelja župnije Kokra.
Miroslav Simončič SDB, župnik župnije Ljubljana – Rakovnik, je bil vnovič imenovan za soupravitelja župnije Ljubljana – Barje.
P. mag. Silvu Šinkovcu DJ, izvedencu v posebnih pravdnih zadevah na Metropolitanskem sodišču v Ljubljani, je potekla ta služba.
P. dr. Miran Špelič OFM, duhovni pomočnik v župniji Ljubljana – Marijino oznanjenje, je bil razrešen te službe in imenovan za kaplana v župniji Ljubljana – Bežigrad.
Aleksander Urek, dosedanji vojaški kaplan, se je vrnil iz novomeške škofije in bil imenovan za župnika župnije Vir.
Br. Klemen Verdev OFMCap je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Ljubljana -Štepanja vas.
Simon Virant, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Ljubljana – Šentvid.
P. Niko Žvokelj OFM, rektor romarskega svetišča Marije Vnebovzete pri Novi Štifti in kaplan -ekspozit pri Novi Štifti, župnija Sodražica, je bil razrešen te služb in bo prevzel službo v koprski škofiji.

Mariborska nadškofija

Alojz Bek, župnik na Ravnah na Koroškem in soupravitelj župnij Kotlje in Strojna, se je odpovedal vodstvu župnij in stopil v pokoj. Ostaja v župniji Ravne in bo po svojih močeh v pomoč župniku.
Ernest Berložnik, dekan, nadžupnik v Vuzenici in soupravitelj župnije Sv. Primož na Pohorju, je razrešen omenjenih služ in imenovan za župnika sodelavca v župnijah Pameče, Sele, Slovenj Gradec in Stari trg.
P. Anton Borovnjak OFMConv, novomašnik, je imenovan za kaplana v župnijah Ptuj – Sv. Peter in Pavel, Ptuj – Sv. Jurij in Ptuj Sv. Ožbalt.
Franc Brglez, župnik in naddekan v Slovenski Bistrici, je razrešen služb in imenovan za župnika na Prevaljah.
Gabrijel Cizl, župnik v Prevaljah, se je odpovedal župniji in stopil v pokoj. Ostaja v župniji Prevalje in bo v pomoč župniku.
P. Jurij Dolenc OFM, kaplan pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah, je razrešen službe in odhaja v koprsko škofijo.
Jani Družovec, kaplan v Slovenskih Konjicah, je razrešen kaplanske službe in imenovan za župbika v Slovenski Bistrici.
P. Benedikt Dejan Emberšič OFM, član skupnosti frančiškanov v Mariboru, je imenovan za kaplana v župniji Maribor – Sv. Marija.
P. Andrej Feguš OFMConv, nadžupnik župnije Ptuj – Sv. Jurij, je razrešen službe in imenovan za župnika sodelavca v župnijah Ptuj – Sv. Peter in Pavel, Ptuj – Sv. Jurij in Ptuj – Sv. Ožbalt.
P. Tomaž Hočevar OFM, upravitelj župnije Maribor – Sv. Marija, je razrešen službe in odhaja v novomeško škofijo.
P. Marjan Kokalj DJ je imenovan za študentskega duhovnika v Mariboru in voditelja KŠC Sinaj.
P. Pavel Košir OFMCap, do sedaj delujoč v župniji Maribor – Sv. Jožef, odhaja na novo službeno mesto v ljubljansko nadškofijo.
P. Franc Kovše OFM, kaplan v župniji Maribor – Sv. Marija, je imenovan za župnika iste frančiškanske župnije.
P. Milan Kvas OFMCap, župnik župnije Ptuj – Sv. Ožbalt, je razrešen službe in odhaja na novo službeno mesto v murskosoboško škofijo.
Tadej Legnar, župnik sodelavec v župnijah Pameče, Sele, Slovenj Gradec in Stari trg, je razrešen župniške službe v omenjenih župnijah in imenovan za nadžupnika v Vuzenici ter soupravitelja župnije Sv. Primož na Pohorju.
Dr. Boštjan Lenart, škofijski tajnik in sodelavec pastoralne službe, je razrešen obeh služb in imenovan za župnika župnije Ravne na Koroškem in soupravitelja župnij Kotlje in Strojna.
P. Marjan Marucelj OFMCap, župnik sodelavec na Ptuju – Sv. Ožbalt, je razrešen župniške službe in imenovan za kaplana v župniji Maribor – Sv. Jožef.
P. Tomaž Mikuš DJ, študentski duhovnik v Mariboru in voditelj KŠC Sinaj, je razrešen služb in odhaja v ljubljansko nadškofijo.
P. Vito Muhič OFMConv je imenovan za župnika sodelavca v župnijah Ptuj – Sv. Peter in Pavel, Ptuj – Sv. Jurij in Ptuj – Sv. Ožbalt.
P. Kože Osvald OFMConv je razrešen službe duhovnega pomočnika v nadžupniji Ptuj – Sv. Jurij.
Mag. Gašper Otrin SDB, kaplan v župniji Maribor – Sv. Janez Bosko, je razrešen službe.
P. Janez Papa OFM prihaja iz novomeške škofije v Maribor in je imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Maribor – Sv. Marija.
Robi Sekavčnik, novomašnik, je imenovan za kaplana v Slovenjskih Konjicah.
Matei Sentes OFMConv je imenovan za župnika sodelavca v župnijah Ptuj – Sv. Peter in Pavel, Ptuj – Sv. Jurij in Ptuj – Sv. Ožbalt.
P. Dominik Tikvič OFMConv, župnik moderator v župniji Ptuj – Sv. Peter in Pavel, je kot soupravitelj imenovan za župnika moderatorja nadžupnije Ptuj – Sv. Jurij in župnije Ptuj – Sv. Ožbalt.
Grega Valič SDB, duhovni pomočnik v Veržeju, je imenovan za kaplana v župniji Maribor – Sv. Janez Bosko.
P. Klemen Verdev OFMCap, župnik sodelavec v župniji Ptuj – Sv. Ožbalt, je razrešen te službe in odhaja v ljubljansko nadškofijo.
P. Damijan Vračko OFM, kaplan v Nazarjah, je imenovan za kaplana v župniji Sv. Torjici v Slovenskih goricah.

Murskosoboška škofija

P. Daniel Golavšek OFMConv je bil razrešen službe kaplana v župniji Turnišče in odhaja v ljubljansko nadškofijo.
Andrej Lažeta, kaplan v župniji Gornja Radgona, je bil imenovan za kaplana v stolni župniji Morska Sobota z odgovornostjo za duhovno oskrbo v Splošni bolnišnici Murska Sobota ter v domovih starejših v Rakičanu in Murski Soboti.
P. Andrej Mohorčič OFMConv je bil imenovan za kaplana v župniji Turnišče.
Matjaž Muršič Klenar, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Gornja Radgona.
Tomislav Šantak, župnik župnije Črešnjevec, je bil ekskardiniran iz murskosoboške škofije in inkardiniran v mariborsko nadškofijo.

Novomeška škofija

Primož Bertalanič, župnik župnije Suhor se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika župnije Metlika ter za soupravitelja župnij Suhor in Radovica.
Florijan Božnar, župnik župnije Dobrnič, se je odpovedal župniji in odhaja v pokoj kot duhovni pomočnik v župniji Sela pri Šumberku.
Mitja Bulič, kaplan v župniji Šentjernej, je bil razrešen te službe in imenovan za kaplana v župniji Metlika.
Matej Gnidovec, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Kočevje.
Boštjan Gorišek, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Šentjernej.
P. Tomaž Hočevar OFM, župnik v župniji Maribor – Sv. Marija, je bil imenovan za kaplana v župniji Novo mesto – Sv. Lenart.
Štefan Hosta, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Toplice.
Roman Ivanetič, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Leskovec pri Krškem.
Janez Jesenovec, duhovni pomočnik v župniji Toplice, je bil razrešen te službe in imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Semič in Črmošnjice.
Msgr. mag. Igor Luzar, duhovni pomočnik v župniji Škocjan pri Novem mestu, je bil razrešen te službe in dan v pomoč škofu pri slovesnostih in birmah ter imenovan za urednika škofijskega glasila Jagode naše pastorale in škofijske spletne strani.
Peter Kokotec, župnik župnije Ćrnomelj, je bil imenovan za soupravitelja župnije Dragatuš.
Miloš Košir, župnik župnije Trebnje, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika župnije Dobrnič.
Mag. Tomaž Maras, kaplan v župniji Črnomelj, je bil razrešen te službe in imenovan za upravitelja župnije Vavta vas.
P. Janez Papa OFM, kaplan v župniji Novo mesto – Sv. Lenart, je bil razrešen te službe in odhaja v mariborsko nadškofijo.
Dejan Pavlin, kaplan v župniji Kočevje, je bil razrešen te službe in imenovan za kaplana v župniji Črnomelj.
Jože Pibernik, župnik župnije Metlika, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika župnije Trebnje.
Jože Rus, župnik župnije Dragatuš, se je odpovedal župniji in bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Vinica in Sinji Vrh.

 

16 KOMENTARJI

  • Zdravko,
   nekateri spodaj se zafrkavajo, jaz pa vam po resnici povem, da se duhovniki v največ primerih odpovejo župniji, kadar zaradi bolezni oziroma zdravstvenih razlogov ali starostne onemoglosti ne morejo več v polnosti opravljati naporne službe župnika.

 1. Zakaj so nekateri stalno, zaporedoma več let kaplani?

  Zakaj so nekateri duhovni pomočniki?

  A gre tudi v cerkvi tako kot v naši družbi, da se za privilegirane naredijo sinekure, lažja, častna in manj zahtevna delovna mesta, kamor pridejo “naši”. Tisti, ki pa niso v mafiji, pa morajo vse delati in za vse odgovarjati, dostikrat krivično?

 2. Vau! Eto, da Jezusova Cerkev združuje! Dva, ki se običajno grdo gledata, sta v vprašanjih z negativnim prizvokom, enotna! Hura za Cerkev!

  Torej … nevedneži berite:

  Najprej se mora duhovnik odpovedati župniji in šele potem je premeščen. Če noče biti premeščen, se pač ne odpove. Tam nekje od deset do dvajset let se skoraj vsak duhovnik naveliča gledati istih fac … a si predstavljate duhovnika v Pavlovi župniji, kako ga gospod Pavel muči s vprašanji? Duhovnik v Zdravkovi župniji, predpostavljam, ima tudi težko delo … dvajset let odgovarjati človeku, ki vse ve in zna ter kritizira, so nadčloveške muke!

  Zakaj so nekateri ogromno let kaplani? Zato ker se počasi učijo. Ali pa ogromno učijo … delajo kak magisterij ali podobno.

  Kako postati duhovni pomočnik? Lepo! Ko ima duhovni dovolj let, da je izčrpan, kakšni misel pri maši pa še lahko pove, pa gre za duhovnega pomočnika. Običajno.

  • Hvala. Za odgovore in ker si me iz globin srca nasmejal.
   Edino ena napaka: Zdravka ne gledam grdo, morda občasno, ko je do mene pokroviteljsko gospodovalen.

  • Se strinjam z napisanim. Sam mislim, da bi morali menjati tam med 7 – 8 let službovanja v župniji. Je pa težko ob pomanjkanju kadra. Poznam kar nekaj kaplanov in župnikov na listi in mi je za enega kar težko, ker gre v drugo škofijo. Bil je faca in dober delavec z mladimi.

  • Ne gre brez cinizma, kajne. Odgovora pa seveda nimate, ker niste razumeli vprašanja. Cinična aroganca je kakor srp v očesu in kladivo v čelu.

   • Uh! Ne bodite take namrščeni, gospod Zdravko! Svet je lep, življenje mirno, sreča je tu … ko priznaš, da ne veš vsega! 😉

     • Ah, ne gospod Zdravko. Komunist ne bo nikoli, razen mogoče nekaj trenutkov pred smrtjo, priznal, da ne ve vsega, da je nekaj storil narobe. Še celo spreobrnjeni komunist ima vedno prav, poglejte samo šefa SDSa … 😉

     • Pa to sem se naučil od vas, gospod Zdravko. Vi morate imate vedno zadnjo besedo, kajne? In edino, kajne? Kot pravi komunist!

 3. Normalno in dobro je, da se duhovnik preveč ne naveže na župnijo ali kakšno dobro kuratsko plačo. Župnije so tudi za duhovnike dobre in slabe in vsak si zasluži kdaj tudi “dobro” župnijo. Precej se jih pa tudi oklepa le-teh in je s temi novimi škofijami in ob pomanjkanju pokornosti, škofom včasih kar težko biti pravičen do vernikov in duhovnikov.

 4. V eni od evharističnih molitev, ki so darovane pri maši, duhovniki tudi molijo:
  ” Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se tebi, sveti Oče, vedno in povsod zahvaljujemo ……..
  ……………….. razodel zmagoslavno vstajenje. Zato oznanjamo tvojo slavo z ANGELI in vsemi svetniki in združeni z njimi kličemo: Svet,….

  Oznanjamo torej Z ANGELI in svetniki !

  Na priprošnjo

  blaženega Antona Martina Slomška si želim,

  da tudi v naši cerkvi pri Sv. Duhu v Celju pridobimo

  upodobljenega angela (v obliki slike ali kipa).

  Amen.

  Na priprošnjo

  blaženega Antona Martina Slomška si želim,

  da tudi v naši cerkvi pri Sv. Duhu v Celju pridobimo

  upodobljenega angela (v obliki slike ali kipa).

  Amen.

 5. Včasih se zgodi, da kakšen dekret pride tik pred zdajci. Zato lahko sporočim še eno personalno spremembo v celjski škofiji:
  LOVRO SLEJKO, kaplan v župniji Celje – Sv. Duh, je bil razrešen te službe in je bil imenovan za kaplana v župnijah Šmarje pri Jelšah in Sladka Gora. Od tam odhaja Silvester Molan.

Comments are closed.