Družinski zakonik v iskanju kompromisa

79
Deset belih golobov, ki so v petek točno ob dvanajstih pred parlamentom poleteli v nebo, so bili zadnje dejanje v iskanju kompromisa glede Družinskega zakonika. Kompromisa, ki je bil v dometu Civilne iniciative, predlagateljev zakona in parlamenta. Državniška poteza Družinske pobude in Tomaža Meršeta, ki je bila vložena kot pobuda pet pred dvanajsto, je kljub temu, da ni prišlo do kompromisa, pokazala na tisto, kar je najbolj bistveno. To je na modrost dogovarjanja, pogovarjanja, odprtosti in iskanja takšne rešitve, ki bo sprejemljiva za vse.

Golobi, ki v krščanstvu pomenijo mir in duha, ki se spušča na človeka, da mu prinese blagostanje, veselje, zadovoljstvo in srečno prihodnost, so s svojo simboliko zgovorni. So kot golobi, ki so po vesoljnem potopu v Noetovi ladji zagledali obljubljeno celino in željeno rešitev. Golobi so primeren simbol, saj vidijo to, kar mi ne vidimo in vidijo širše in bolj plastično. Njihov let in gibanje je lahko popolnoma svobodno in ni vezano na to, da bi jih lahko kdo ustavil.

Kje je najmanjši skupni imenovalec

Predlog Meršeta, da se za osnovo kompromisa skuša združiti interese vseh vpletenih strani in poiskati najmanjši skupni imenovalec, je dobra in je prava pot k iskanju kompromisa. Tudi želja, da se to stori tako, da se “nikomur ničesar ne jemlje, daje družbeni pomen zvezi med moškim in žensko, očetovstvu in materinstvu”, hkrati pa “enako ureja medsebojna razmerja med odraslimi ljudmi v vseh zvezah, ne glede na njihovo spolno sestavo in usmerjenost”, je dobra in pravilna.

Predlog je toliko bolj pomemben, ker se je sedaj prvič zgodilo, da sta bila k dogovarjanju povabljeni obe strani, tako Civilna iniciativa, kot predlagatelji zakona. Za razliko od prvega kompromisa, ki to ni bil, ampak je nastal kot izključno predlog predlagateljev zakona, brez vključevanja Civilne iniciative.

Pomembno pri tem predlogu je tudi to, da je Merše v preteklih letih že večkrat pokazal, da ve, kje na področju družin so problemi in kako jih je možno rešiti. Zato so njegova tokratna opozorila upravičeno tehtna in na mestu. Tako tega, da je za pomembno lastnost “kompromisne različice”, ki jo je predlagal, izpostavil odpravo “nezavednih in nepredvidenih učinkov na druge zakone”, ki jih različica, ki gre na referendum, po njegovih besedah ima. Prav tako Merše s predlogom odpravlja očitke, da bi bil družinski zakonik lahko podlaga za uzakonitev umetnega oplojevanja pri lezbičnih parih in nadomestnega materinstva, ki je po njegovem “v bistvu kupovanje otrok”.

Iskanje dialoga

Sporočilo, ki je sedaj povsem nedvoumno je, da dialoga ni bilo možno vzpostaviti.Čeprav kompromisni predlog ni dobil dovolj velike podpore, se tematiki kompromisa, ki bo res kompromis, v prihodnosti ne bo možno izogniti. Takšen kompromis bo možno sprejeti samo v dialogu, to je brez šibkega preglasovanja. Za takšen rezultat pa bo potrebno prehoditi dolgo pot, ki ne bo lahka in ki zna biti boleča tako za eno kot tudi drugo stran.

Kljub temu, da so zagovorniki zakonika pripravili prvi kompromis in se z njim kitili, to za njih ne bo dovolj. Predlog ni nastal v dialogu in ni upošteval druge strani, zato dolgoročno ne bo mogel biti uspešen.  Kompromis bo potreben, vendar se zna zgoditi, da bo za njih precej bolj boleč, kot si sedaj upajo pomisliti in razmišljati.

Po drugi strani pa bo potrebno bolj razumeti družine, njihove probleme in težave. To pomeni, da se jim prisluhne v njihovi bolečini, v njihovih sanjah in željah.  Po eni strani to pomeni usmeriti se v preventivo, definirati, kaj je problem, ter se usmeriti v kurativno za primere, ko se zakonska zveza začne krhati in majati.

Kaj bi morali narediti zagovorniki zakonika?

Da bi lahko prišli do kompromisa bodo morali kakšen korak nazaj narediti tudi zagovorniki Družinskega zakonika.  Kljub nekaterim anketam, ki jim napovedujejo rahlo zmago, je tudi za njih prišel čas, da se zavejo svojega občutka zmagoslavja, ki bi jim znal zamegliti razum in tako močno preplaviti čustva, da bi jim znal zamegliti trezno razmišljanje.

Če hočejo vstopiti v proces dialoga morajo vstopiti na pot streznitve. To je, da se soočijo z vso bolečino in stisko istospolnih. Tako tega, da so v ozadju čustvene in drugačne bolečine, ki so večje od povprečja v družbi. Do tega, da gre konec koncev za samo del populacije, tja od 1 % do 2 %, do tega, da obstaja drug del populacije, ki je po raziskavah celo večji od te, v katerem so osebe, ki so presegle istospolna nagnjenja. Torej, da je možno istospolna nagnenja tudi spremeniti.

Soočenje s samim seboj bo za njih pomenilo tudi to, da si bodo priznali, da znanost ni našla potrditve, da so istospolna nagnjenja determinirana z biološkimi ali genetskimi faktorji.

Kaj bi morali narediti zagovorniki družine?

Narediti določene korake in sprejeti nekatera boleča spoznanja. Dejstvo, da toliko ljudi ne vidi bistva zakonske zveze in ni proti zakoniku je boleče spoznanje. Kar ustvarja bolečino je to, da morajo prav zagovorniki družine vztrajati v odpiranju razprave, iskanju dialoga in kompromisa. Dodatna bolečina je sprejeti javno mnenje in ankete, ki niso naklonjene pozitivnemu izidu referenduma.

Vse to je možno videti in sprejeti samo z duhovnimi očmi. Ni res, da je Bog zapustil Slovenijo, ampak je potrebno sprejeti, da Bog dela, vendar drugače, kot mi hočemo. Kot pravi prerok Jeremija: “Vem za načrte, ki jih imam z vami, govori Gospod: načrte blaginje in ne nesreče, da vam dam prihodnost in upanje.” (Jer 29,11 ). Če sledimo tej poti to ne more biti korak v nekaj slabega, ampak je korak k dobremu. V tem primeru prihaja do prečiščevanje vsega, kar je slabega in kriza, ki se pri tem pokaže je vedno zdravilna. Ali kot pravi Sv. Janez od Križa, prečiščevanje, ki je v tem primeru tako prečiščevanje vseh nas, kot tudi celotnega naroda, je milost že zato, ker vsi niso deležni takšne milosti prečiščevanje. Dodatno je potrebno razumeti kar pravi Sv. Janez od Križa, da se tudi železo, ko ga kalimo, upira in ga boli, ko se rja in vsa nesnaga lupi od jedra. Vendar je prav bolečina in stiska tisto znamenje, da se bo železo dovolj pregrelo, preobrazilo in prečistilo v pravo jeklo.

Zato je prava pot sprejeti to bolečino in prečiščevanje, tako da bomo šli preko starih vzorcev in bomo dopustili, da se tudi v nas podere vse to, kar mislimo, da je prav, in se zgradi to, kar bo imelo res trden temelj.

Kompromis prvič in drugič – kaj bo tretjič?

Pot do pravega kompromisa bo še dolga, vendar je potrebno pri tem vztrajati . Prvi poskus je bil uspešen za zagovornike zakonika, drugi je pokazal, da je potrebno iskati minimalno soglasje. Možnosti za tretjega ni veliko.

Morebitna referendumska zmaga tistega dela družbe, ki zagovarja zakonik, bi prinesla namesto kompromisa nov problem. Ker v zadnjih dneh niso šli niti na pogovor, niti pokazali želje o tem, to postavlja pod resno dilemo bodoče uveljavljanje takšnega zakona. Ker to ne bo samo en zakon, ampak kot smo končno slišali, cel sklop zakonov, bo kompromis še bolj oddaljen, saj bo pred dilemo v tem primeru postavljen posameznik, ki bo stal sam nasproti sistemu in določeni grupaciji ljudi, s katero se je težko pogovarjati in iskati kompromis.

Druga možnost je zmaga zagovornikov družine. V tem primeru ostanemo v današnjem stanju. V tem primeru ostaja vprašanje, ali se bodo zagovorniki zakona s tem sprijaznili in za koliko časa. V zadnjem primeru je rešitev še vedno v iskanju kompromisa, to je v iskanju takšnega bivanja, da bo dobro za vse.

Naj bo referendumski rezultat tak ali drugačen, v vsakem primeru nekaj ostaja trdno zasidrano. Namreč dejstvo, da praktično vse raziskave ponovljivo in nedvoumno v daljšem časovnem obdobju jasno kažejo, da je družina s poročenim možem in ženo v nizko konfliktni zvezi najboljše okolje za otroka.

Zato je pravi kompromis, ki ga je potrebno doseči, pravzaprav drugačne vrste in bo potreben za vsakega izmed nas, če hočemo ali tudi ne. Kompromis, ki ga bo zato potrebno narediti je ta, da kot družba sprejmemo to ugotovitev, pa če nam je všeč ali ne. Tako zagovorniki zakonika, kot tudi mi, zagovorniki družine. Sprejeti zato, ker se tega ne zavedamo, se kot družba glede tega slepimo, ker se nam ne zdi pomembno ali se nam kot družbi zdi to manj pomembno kot ekonomska vprašanja.

To pa je možno doseči samo tako, da se globoko zavemo te najbolj osnovne resnice,  o tem spregovorimo in povabimo k temu še druge.  Ne z izključevanjem, kot nasprotniki napačano razglašajo, ampak s pozitivnim vključevanjem in pomočjo vsem tistim, ki želijo doseči takšen način blagostanja.

Foto: 24kul.si

79 KOMENTARJI

 1. Seveda je naravno, tako počne kakih 10 miljard živih bitij, tako je bilo namenjeno, ko smo bili ustvarjeni, da je združitev samca in samice prvobitno namenjeno razplodu, po Bibnliji tudi družini! Družini, kot osnovni poddružbi, ki omogoči varen okoliš za rast spočetih mladičev, otrok!
  Od vseh živih bitij, nekaj miljard vrst, samo pri eni vrsta opice občuje samec z samcem, namen je ponižanje tekmeca v boju za prevlado v krdelu!
  Urejena družina je osnovni pogoj za zdravo rast otrok, duševno in telesno!
  IZ ZDRAVIH KORENIN MOČNO DREVO!

  Seveda bo imel “KRŠČANSKI DEMOKRAT” popolnoma drugačno mnenje!
  RX170 pa mu bo ploskal in ga božal s potico!

 2. Vsako pleme, rod, narod … ki želi imeti prihodnost, mora IMETI DOVOLJ OTROK. Glede na način življenja je potrebno število otrok na ženo, da se število pripadnikov ohranja, tam nekje okoli 2,1 pa tudi do 4. Pri nas ocenjujemo, da je to število okoli 2,1 otroka na žensko. Sedaj imamo stanje okoli 1,2 otroka na žensko in smo gladko malo narod v izumiranju.

  Če bi želeli zaustaviti izumiranje, bi morali negovati skupnost, ki je najrodovitnejša, to je tradicionalna, klasična družina. S tem zakonikom pa izenačujemo tradicionalno družino s skupnostjo dveh moških, ki ne moreta imeti otrok. Skratka Slovenci s tem zakonikom delamo samomor iz zasede.

  Tudi prav, če je volja večine taka.

 3. Jaz sem za manj države! Spolnost naj ne kroji naše družbe, ampak spalnic!!!! Pa radi se mejmo! V spalnicah!!!

  http://catholiceducation.org/articles/homosexuality/ho0003.html

  Judaism’s Sexual Revolution: Why Judaism Rejected Homosexuality

  Societies that did not place boundaries around sexuality were stymied in their development. The subsequent dominance of the Western world can largely be attributed to the sexual revolution initiated by Judaism and later carried forward by Christianity

  Human sexuality, especially male sexuality, is polymorphous, or utterly wild (far more so than animal sexuality). Men have had sex with women and with men; with little girls and young boys; with a single partner and in large groups; with total strangers and immediate family members; and with a variety of domesticated animals.

  The revolutionary nature of Judaism’s prohibiting all forms of non-marital sex was nowhere more radical, more challenging to the prevailing assumptions of mankind, than with regard to homosexuality. Indeed, Judaism may be said to have invented the notion of homosexuality, for in the ancient world sexuality was not divided between heterosexuality and homosexuality. That division was the Bible’s doing. Before the Bible, the world divided sexuality between penetrator (active partner) and penetrated (passive partner).

  As Martha Nussbaum, professor of philosophy at Brown University, recently wrote, the ancients were no more concerned with people’s gender preference than people today are with others’ eating preferences:

  Ancient categories of sexual experience differed considerably from our own… The central distinction in sexual morality was the distinction between active and passive roles. The gender of the object… is not in itself morally problematic. Boys and women are very often treated interchangeably as objects of [male] desire. What is socially important is to penetrate rather than to be penetrated. Sex is understood fundamentally not as interaction, but as a doing of some thing to someone…

  De-sexualizing God and religion

  Among the consequences of the unchanneled sex drive is the sexualization of everything — including religion. Unless the sex drive is appropriately harnessed (not squelched — which leads to its own destructive consequences), higher religion could not have developed. Thus, the first thing Judaism did was to de-sexualize God: “In the beginning God created the heavens and the earth” by his will, not through any sexual behavior. This was an utterly radical break with all other religions, and it alone changed human history. The gods of virtually all civilizations engaged in sexual relations. In the Near East, the Babylonian god Ishtar seduced a man, Gilgamesh, the Babylonian hero. In Egyptian religion, the god Osiris had sexual relations with his sister, the goddess Isis, and she conceived the god Horus. In Canaan, El, the chief god, had sex with Asherah. In Hindu belief, the god Krishna was sexually active, having had many wives and pursuing Radha; the god Samba, son of Krishna, seduced mortal women and men. In Greek beliefs, Zeus married Hera, chased women, abducted the beautiful young male, Ganymede, and masturbated at other times; Poseidon married Amphitrite, pursued Demeter, and raped Tantalus. In Rome, the gods sexually pursued both men and women.

  Given the sexual activity of the gods, it is not surprising that the religions themselves were replete with all forms of sexual activity. In the ancient Near Fast and elsewhere, virgins were deflowered by priests prior to engaging in relations with their husbands, and sacred or ritual prostitution was almost universal. Psychiatrist and sexual historian Norman Sussman describes the situation thus: “Male and female prostitutes, serving temporarily or permanently and performing heterosexual, homosexual oral-genital, bestial, and other forms of sexual activities, dispense their favors in behalf of the temple.” Throughout the ancient Near East, from very early times, anal intercourse formed a part of goddess worship. In ancient Egypt, Mesopotamia, and Canaan, annual ceremonial intercourse took place between the king and a priestess. Women prostitutes had intercourse with male worshippers in the sanctuaries and temples of ancient Mesopotamia, Phoenicia, Cyprus, Corinth, Carthage, Sicily, Egypt, Libya, West Africa, and ancient and modern India. In ancient Israel itself, there were repeated attempts to re-introduce temple prostitution, resulting in repeated Jewish wars against cultic sex. The Bible records that the Judean king Asa “put away the qdeshim [temple male prostitutes] out of the land”; that his successor, Jehosaphat put away out of the land …the remnant of the qdeshim that remained in the days of his father Asa”; and that later, King Josiah, in his religious reforms, “broke down the houses of the qdeshim.” In India until this century, certain Hindu cults have required intercourse between monks and nuns, and wives would have intercourse with priests who represent the god. Until it was made illegal in 1948, when India gained independence, Hindu temples in many parts of India had both women and boy prostitutes. In the fourteenth century, the Chinese found homosexual Tibetan religious rites practiced at the court of a Mongol emperor. In Sri Lanka through this century, Buddhist worship of the goddess Pattini has involved priests dressed as women, and the consort of the goddess is symbolically castrated.

  Judaism placed controls on sexual activity. It could no longer dominate religion and social life. It was to be sanctified — which in Hebrew means “separated” — from the world and placed in the home, in the bed of husband and wife. Judaism’s restricting of sexual behavior was one of the essential elements that enabled society to progress. Along with ethical monotheism, the revolution begun by the Torah when it declared war on the sexual practices of the world wrought the most far-reaching changes in history.

  Judaism cannot make peace with homosexuality because homosexuality denies many of Judaism’s most fundamental principles. It denies life, it denies God’s expressed desire that men and women cohabit, and it denies the root structure that Judaism wishes for all mankind, the family.

  • No, jaz bi kvečjemu rekel, da se po kakih 1400 letih vsaj formalne prevlade opresivne judokrščanske koncepcije spolnosti – ta je med drugim kriva tudi za katastrofalno prenaseljenost planeta – vračamo k normalnemu stanju – vsak naj seksa s komerkoli hoče in na kakršen koli način hoče! Seveda, če sta izpolnjena dva temeljna pogoja: sodelovanje v spolni aktivnosti mora biti prostovoljno in spolna nedotakljivost otrok.

   • Očitno si zagovornik seksualne revolucije. Pa veš, da je ravno seksualna revolucija – seksanje vsepovprek – kriva za razmah spolnih bolezni, vključno z AIDSem?

     • Ne, a res?
      Pa vseeno spolno prenosljive bolezni še niso izkoreninjene? Čudno, nekaj v tej matematiki ne štima…

      Še vedno pa ne razumem, zakaj naj država podpira tak način obnašanja? Ne razločaš med liberalnim in anarhističnim pristopom?

     • Hah, to je božja volja zlohotnega in ljudomrznega boga semitskih religij. Hindujski bogovi in boginje pa po drugi strani veselo seksajo …
      Vse semitske vere so prišle iz puščave, perzijski pregovor pa pravi, da iz puščave še nikoli ni prišlo nič dobrega!

     • Jasno, da seks v antičnih družbah ni bil brez omejitev, so bile pa te bistveno bolj ohlapne in torej humane, kot pa tiste, ki jih predpisuje zatohla judokrščanska morala.

     • Torej je po tvoje sex brez omejitev človeški? Ob tem se spomnil na katoliškega duhovnika, ko so ga nacisti v taborišču ubijali. Nekako tako je pred zadnjim izdihom vzkliknil: “Oh, ko bi se boril vsaj proti zlu! Zlo lahko premagaš, neumnosti pa ne moreš!”

 4. Od leta 2009 se že srečujemo s tem družinskim zakonikom, ki je zmedel galve. Po drugi strani pa nas je tudi prebudil, da poskrbimo v sloveniji z amanj nasilja, manj alkohola v ružinah, tam kjer je prisotno. Pa tudi, da pomagamo v stiskah, da bo manj splavov.
  Sprejejti družinski zakonik ima na žalost v prvih šestih členih in še kakim pozneje nesprejemljivo besedilo, ki razvrednosti družino, osnovno celico, steber družbe. Zato bom moral iti na referendum obkrožiti PROTI in dati svoj doprinos za boljše družine v Sloveniji. To ni lahko, je pa lepo.
  Sicer pa tudi nizka raven kulture zagovornikov zdajšnjega družinskega zakonika, da se na kompromis Družinske pobude niso odzvali z nobenim dialogom, kaže da je v ozadju ideologija razvrednotenja družine. Traorej sem tudi zato PROTI!

 5. Celo zagovorniki družinskega zakonika se strinjajo, da smo poleg ostalih kriz sedaj predvsem v krizi vrednot. Ne razumem, zakaj takšna velika želja ubiti še eno vrednoto – to je družino.

 6. “Do tega, da gre konec koncev za samo del populacije, tja od 1 % do 2 %, do tega, da obstaja drug del populacije, ki je po raziskavah celo večji od te, v katerem so osebe, ki so presegle istospolna nagnjenja. Torej, da je možno istospolna nagnenja tudi spremeniti.”

  Človek težko verjame, da lahko nekdo, ki se ima za intelektualca in javnomnenjskega voditelja, leta 2012 piše take očitne neumnosti, ki so 100-odstotno skregane z ugotovitvami sodobne psihologije …

 7. Problem je ravno “vera” v to, kar mislimo, da je res. Nekaj je “vera”, drugo so dejstva. Debata na to temo se skoraj še niti ni začela, zato je problem pravih dejstev. Kot sem napisal: tudi zagovorniki zakonika se bodo morali soočiti z določeno bolečino, in se srečati s samim seboj. In to zna biti prcej bolj boleče, kot si sami morebiti sploh hočejo priznati.

  Ne gre za “vero” ampak za dejstva. Če hočemo, da bomo gojili pristen dialog in iskreno iskali kompromis. Psiholoških šol je več, ene so take, druge drugačne. Če smo slišali eno vrsto šol, je smiselno, da slišimo še druge vrste šol. In da slišimo tudi take, ki vidijo zadeve drugače. Smo v demokraciji in več mnenje je samo bolj dobrodošlo.

  Resen problem je v tem, ker zagovorniki že v začetku niso dali ven takih zadev, kot sem jih izpostavil v komentarju. Za strpno, objektivno in kvalitetno razpravo bi bilo potrebno, da bi kaj od tega povedali že predlagatelji. Če se jim gre za strpno razpravo.

  “Človek težko verjame, da lahko nekdo, ki se ima za intelektualca in javnomnenjskega voditelja, leta 2012 piše take očitne neumnosti, ki so 100-odstotno skregane z ugotovitvami sodobne psihologije …”
  Takšne izjave seveda niso nič čudnega. V demokraciji lahko kdorkoli reče kadarkoli. Tudi če so povsem mimo. Dejstva govorijo sama zase, in negirajo trditev od Belka.

  V podkrepitev nekaj linkov, ki potrjujejo vse moje navedbe:
  http://narth.com/
  http://pfox.org/First-Things.html
  http://pfox.org/default.html
  http://pfox.org/Why_some_homosexuals_seek_change.html
  http://www.peoplecanchange.com/
  http://www.onenewsnow.com/Perspectives/Default.aspx?id=1122842

  • G. Valerij, z vsem dolžnim spoštovanjem vas pozivam, da ne trosite bedastoč, ki so se razvile v ne ravno inteligentnih možganih ameriških protestantskih fundamentalistov.
   Kar pa se tiče t. i. ozdravljenih (od česa le???)homoseksualcev, pa navajam modro izjavo mojega dobrega znanca, ki je sam gej: “Rad bi videl enega od teh ex-gejev v savni, polni privlačnih golih mladih moških. Če ne njegova usta, bi pa en drug del njegovega telesa (vsi vemo, kateri)jasno pokazal, kam je še vedno usmerjen spolni nagon tega t. i. nekdanjega homoseksualca.”
   G. Valerij, homoseksualnost ni bolezen, ampak je povsem naravna spolna usmerjenost. Tako kot hetero- in biseksualnost. Dokazano je prisotna pri večini živalskih vrst (več: http://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality_in_animals)

   • Bedastoče trosiš ti Belko.

    Valerij piše pa pametno.

    Ta tvoj homoseksualec nima pojma tako kot ti. Pozablja na biseksualce in na dejstvo, da gre pri homoseksualcih zgolj za zablokirano heteroseksualno nagnjenje.

 8. Ga. Valerija, mogoče, da je bil za vas t.i. kompromis “državniški”. Ker pač nimate pojma in ker si mislite, da zato ker vam nekaj ni všeč, ni normalno, je bolano, je eksperiment, ni moralno in kaj vem kaj vse še tvezite. Jaz ta “eksperiment” živim že 40 let in vam povem, da je čisto običajno in čisto OK in tudi ljudje (seveda velika večina klenih slovencev) okoli mene so zelo fajn in OK..

  Ne vtikujem se v vaš način življenja in ga ne ocenjujem in pričakujem, da se tudi vi v mojega ne. Kako jaz živim vas čisto nič ne briga, dokler pa plačujem davk,e mora država skrbeti zame in mojo družino, pač tako kot za vsakogar drugega in za vsako drugo družino.

  V Republiki Sloveniji ni dovoljena in je kazniva vsaka diskriminacija na katerikoli podlagi. Če to ni zadosti “državniško” za vas…. no, to je pa že vaš problem. … (neprimerna vsebina) …..

  Medtem pa bomo normalni in moralni državljani Republike Slovenije spoštovali našo ustavo, tukajšnje zakone in vrednote.

  • Na, tipično nasilje preko e medijev. Ime Valerij je avtor spremenil v Ga. Valerija.

   Poleg tega pa ima še napako v logičnem razmišljanju; ne moreš živeti v družbi ter hkrati trditi, da nas te čisto nič ne zanima, kaj je okoli tebe. Vse, ampak čisto vse, kar delamo, ima svoj vpliv na sosede. Tudi če nič ne delamo.

 9. Jasno, nekateri imajo istospolna nagnjenja globlja, drugi manj, nekateri bodo tu ostali, drugi se bodo spremenili. Kot se vse v življenju spreminja, se tudi tu dogajajo spremembe. Je v tem kakšen problem?

  Nekateri bodo tekom let prešli iz enega stanja v drugega, drugi obratno. Se dogaja, takšen je svet. Nekaterim je eno težko, drugim drugo lažje. Tako se svet vrsti in mi z njim.

  Debata je seveda vedno dobrodošla. Več ko bomo vedeli, bolj bodo zadeve jasne in lažje bomo zadeve pravilno zastavili. In sem vseh pripomb zelo vesel, sploh ker se odpira zadeva, ki jo ljudje, ki bi to morali, niso odprli.

  Še drugi link študiju homoseksualnosti:

  http://www.mygenes.co.nz/summary.htm
  This is a summary of 20 years of scientific research into homosexuality covering more than 10,000 scientific papers and publications from all sides of the debate.

  The research is orthodox, and objective.

  These conclusions are fully backed up in our book, My Genes Made Me Do It! – a scientific look at sexual orientation (published USA, 1999) now freely downloadable from this site or able to be purchased from us (latest edition August 2010). My Genes Made me do it! is constantly being revised and updated.

  The huge amount of change in sexual orientation is one of the clearest evidences that homosexuality is not hard-wired by genes or anything in the biological environment.

  Large studies now show that:

  For adults:

  About half of those with exclusive SSA move towards heterosexuality over a lifetime. Put another way, 3% of the practising heterosexual population (both men and women) claim to have once been either bisexual or homosexual.
  These changes are not therapeutically induced, but happen “naturally” in life, some very quickly.
  Most changes in sexual orientation are towards exclusive heterosexuality.
  Numbers of people who have changed towards exclusive OSA are greater than current numbers of bisexuals and exclusive SSA people combined. In other words, “Ex-gays outnumber actual gays.”
  Exclusive OSA is 17 times as stable as exclusive SSA for men, and 30 times as stable as exclusive SSA for women. (Women move about more in their sexual orientation than men.)

  For adolescents:

  Most teenagers will change from SSA. In fact, in the 16 to 17 year age group, 98% will move from homosexuality and bisexuality towards heterosexuality.
  16 year olds saying they are SSA or Bi-attracted are 25 times more likely to say they are opposite sex attracted at the age of 17 than those with a heterosexual orientation are likely to identify themselves as bi-sexual or homosexual.
  16-year olds who claim they are opposite sex attracted will overwhelmingly remain that way.

  Še link na celo knjigo: http://www.mygenes.co.nz/PDFs/Ch12.pdf

 10. a) ne, znanost ne ve “vzroka” homoseksualnosti. Brez skrbi, tudi heteroseksualnosti ne. Iz znanstvenega vidika je do zdaj še najbolj neproblematična teza, da seksualno usmerjenost določa splet genetike (ne en gen, večji del genetskega zapisa – ni gay gena, tudi hetero gena ne) in okolja, pri čemer se pri slednjem trenutno misli predvsem na razmere v maternici, nikakor pa ne več na zastarele teorije raznih freudovcev.

  b) spolna usmerjenost je posamezniku dana. Noben si je ne izbere in noben je ne more spremeniti z voljo, na zahtevo. Lahko pa – kar predstavniki RKC in nasprotniki Dzak dokazujete vsak dan – to usmerjenost zatre in prikrije.

  c) reparativne terapije tipa NARTH so vsesplošno znanstveno prepoznane kot a) neučinkovite b) škodljive c) popolna bedarija brez vsake znanstvene podlage. Noben zagovornik reparativnih terapij nima niti malo ugleda. Ne objavlja v priznanih revijah, vsi so popolne znanstvene ničle.

  d) ispospolno usmerjeni posamezniki lahko živijo povsem izpopolnjena, srečna in zadovoljna življenja… če jim le teh le ne grenijo razni Valeriji & njim podobni

  d) Ne bom začel o fluidnosti spolne usmerjenosti pri določenem delu populacije, ker se vam bo odpeljalo. Fluidnost NI ENAKO spreminjanje spolne usmerjenosti na zahtevo, željo, vero.

  e) … (neprimerna vsebina) ….

 11. In še nekaj, gospodična Valerij: v teh letih mi je ena stvar pa postala kristalno jasna, znova in znova: da imajo s homoseksualnostjo največje probleme tisti, ki obupno zatirajo & prikrivajo lastno homoseksulnost.

  Ko vidim, da je homoseksualnost edina tema, ki vas zanima, mi je vse jasno.

  • Se ne bi mogla bolj strinjati! Zlasti v in blizu vodstva klerikalne Nove Slovenije je kar nekaj prikritih homoseksualcev. Upam, da bo med predreferendumsko kampanjo vsa ta dvolična svinjarija prišla na plano …

 12. Gospod Valerij Grašič, brez zamere, ampak že nekajkrat ste krepko udarili mimo in tudi tokrat niste razočarali.

  Če predsodke zavijete v celofan znanosti, bodo še vedno predsodki in nič drugega.

  Ne glede na to, da novi družinski zakonik ni idealna rešitev, je treba imeti pred očmi krščanski pogled na človeka: vsi smo pred Bogom enaki in vsem je treba zagotoviti enake pravice. Tako zapoveduje tudi slovenska ustava in vsi mednarodni dokumenti s področja človekovih pravic. Torej tudi za homoseksualce velja, da jim je treba zagotoviti pravico, da si ustvarijo družino, kakor sami želijo.

  Preberite si odličen članek Renate Salecl:
  http://www.delo.si/zgodbe/sobotnapriloga/zamrznjeno-materinstvo.html

  • Vidiš, ko nimaš pojma ne o človekovih pravicah ne o krščanstvu.

   Evropsko sodišče za človekove pravice je razsodilo, da gejevske poroke in posvojitve niso človekova pravica.

   Tudi krščanstvo ne podpira prakticiranja homoseksualnih odnosov.

 13. Saj imajo enake pravice. Zakaj izkrivljate pravico?
  Otrok ni pravica.
  Istospolni par ne more biti skupaj zaradi otrok.
  Zakon med možem in ženo je treba spoštovat.

  Mar ni že to dovolj za zavrnitev tega zakona?

 14. Eni spet bruhajo jezo. Jezo na jezo. Nič ne pomaga, narave se ne da pretentati.
  Če istospolnim nekaj ni dano, jim ni dano.

  Poglejmo v Vipavo – veter, zameti in burja. Narava je narava. Prej ko spoznamo zakone narave, prej nam bo bolje!

  • Ja ja ja Liberalc. Možganske plombe je težko pretentati, sploh če so te že zelo mladega zaplombirali.

   Kaj istospolnim ni dano oziroma katere naravne zakone kršijo?

   • Istospolni par ima lahko otroka, ne more pa ga sam narediti. Tako kot tudi neplodni par ne more sam narediti otroka, lahko ga pa posvoji.

    Če se pa kakšnemu zaplombirancu zdi posvojitev nenaravna, potem pa najbolje, da otroke (dojenčke), ki po nesrečnih okoliščinah ostanejo brez staršev, pustimo umreti. Saj to je čisto naravno! A ne??

    • no lepo, da se strinjava, da istospolni par ne more imeti skupnega BIOLOŠKEGA otroka in na to se je nanašal moj odgovor na vaše zgornje vprašanje kaj narava ni dala homoseksualcem.

     da pa je za otroka, ki ostane brez staršev, enako dobro, da ga posvojita dva homoseksualca kot pa moški in ženska, se pa pač ne bom nikoli strinjala.

     p.s. s temi vašimi plombami ste tragikomični

 15. Teorija je, da si istospolni želijo družbenega priznanja, le kdo si pa ne, predvsem še priznanja od RKC, da so čisto v redu. Zato jih zelo boli, ker jih na krvodajalskih akcijah odklanjajo, kot da so bolni, boli jih dejstvo, da so, kar se tiče otrok, suha veja na drevesu življenja. Tulijo o človekovih pravicah, zraven pa se obnašajo do otroka kot do predmeta svojega poželenja. Zelo jih boli, da piše v Svetem pismu: “Ne smeš ležati z moškim kakor se leži z žensko; to bi bila gnusoba.” (3 Mz 18,22)

  • Kdo pri zdravi pameti pa si želi priznanja od ene tako diskreditirane in z raznimi hudimi zločini obremenjene institucije kot je RKC??

  • Kar koli pa v morjih in rekah izmed vsega, kar se giblje v vodi in izmed vseh živih bitij, ki so v vodi, nima plavuti in luskin, je za vas gnusoba. (3 Mz 11,10)

 16. Ne imej v svoji vreči dveh vrst uteži, večje in manjše! Ne imej v svoji hiši dveh vrst škafov, večjega in manjšega! Imej celo in pravilno utež, imej cel in pravilen škaf, da se ti podaljšajo dnevi na zemlji, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog! Kajti gnusoba je GOSPODU, tvojemu Bogu, vsak, ki dela te reči, vsak, ki ravna nepošteno. (5 Mz 25,13-16)

  Dobro, da se še vedno ravnamo po Bibliji, knjigi, ki pravi, da s suženjstvom ni nič narobe, da morajo biti prešuštniki ubiti, da sta uživanje morskih sadežev in homoseksualnost gnusobi, da so kiti ribe in da je bil svet ustvarjen v šestih dneh. Svašta.

  • Ja, res je do skrajnosti nerodno, če nekdo svoje “argumente” proti homoseksualnosti in človekovim pravicam homoseksualcev utemeljuje z navedbami iz najstarejše zbirke pravljic in poneverb. V njej se med drugim opravičujejo in poveličujejo genocid, suženjstvo, podrejenost žensk, nasilje in otroki itn.

    • Hah, ne boš verjel, ampak pred leti sem začel po malem študirati staroindijske Vede. To je pravi zaklad starodavne modrosti in ne zagovarjajo nobene nestrpnosti, tudi do homoseksualnosti ne. Čisto nekaj drugega kot ta slaboumna semitska verstva … Tako, da malo premisli, preden Vede označiš za pravljice, četudi si verjetno čisti ateist!

     • Vede so pravljice – v njih nastopajo mitološka bitja. To pa ne pomeni, da notri ni modrosti. Enako velja za Biblijo.

 17. Eni nas spet vračajo v preteklost – raje naj kaj povedo o sedanjosti. Že tri leta mlatimo to slamo, pa jo še ni konec. Bolj ko jo mlatimo, bolj smo na različnih bregovih.

  Striženje, striženje, striženje,… Privilegijev, neummnosti, razbohotene države, odvečnih predlogov,…

  Res občudujem komuniste, ker so delavni in so delali kot se zagre. Res je, kaj so tudi ga polomili. Tudi socializem ima kakšno napako, kdo je brez nje? Komunisti so se pravilno lotili zadev, marsikdo od njih dela še v poznih letih. To so prave delovne navade.

 18. Ko govorimo o homoseksualnosti in možnem ozdravljenju.

  http://es.catholic.net/sicatholicnet/548/1291/articulo.php?id=18727

  Homofili bodo to zavrnili, ker vir ni dovolj pravoveren.

  Za ostale pa nakažem nekaj točk.

  1. Pri homoseksualcih je večinoma zatrta heteroseksualnost. Vzrok je lahko manjvrednostni kompleks in podobne stvari.

  2. Prvi korak k ozdravitvi je, da se s takim stanjem sprijazniš in se sprejmeš tak kot si – z vsemi pomanjkljivostmi.

  3. Potem pa se zdravi vse te psihične težave, se (pravzaprav kot stranski produkt) sprosti tudi heteroseksualnost. Torej te začne privlačiti nasprotni spol. Žal študija nič ne reče o tem, ali te isti spol privlači ali ne.

  • Hahahaha, a to so izsledki katoliške “psihologije”? Zelo globokoumni, kot vse, kar zraste na katoliških možganih! Hahahaha
   Gospod Alojz, imam enega znanca na Oxfordu in mu bom predlagal, da vam dajo častni doktorat iz psihologije. Vi si ga nedvomno zaslužite …

   • Belko me je kar malo razočaral. Iščem resno debato in argumente, da se bom lahko dobro odločil.

    Je torej možno ozdraviti od homoseksualnosti ali ne? Kakor Alojz piše, je to čisto možno in mogoče.

    • Liberalc, homoseksualnosti ni treba zdraviti, ker je povsem normalna spolna usmerjenost, tako kot hetero- in biseksualnost.
     Vse tri spolne usmerjenosti so posledica kompleksne sinteze genetskih, hormonalnih in okoljskih dejavnikov. V resni znanosti, ki seveda ni obremenjena s kakšnimi srednjeveškimi predsodki, o tem že dolgo časa ni nobenega dvoma več.

    • Liberalc, zdravljenje je mogoče.

     Sicer ameriško združenje psihologov (ki ni edino) pravi eno, največje združenje psihoterapevtov pa ni tako ozkogledno in je bolj odprto zdravljenju in tudi temu, da ni vse prikrita homoseksualnost.

     Drugo pa je – psihologi ne rečejo, ti moraš na zdravljenje, ampak je obratno. Ljudje pri njih iščejo pomoč. In gejev, ki si želeljo spremembe, je veliko, zelo malo pa je takih, ki si tega želijo zaradi nestrpnosti okolice.

     Zdravljenje pri večini je možno. Morda obstaja zelo majhen delež takih, kjer to ni mogoče. To je tudi razlog, zakaj niso našli gena ali skupine genov odločilnih za to.

     Večinoma gre za psihološke razloge. Slišal sem tudi, da zna biti razlog tudi neravnovesje hormonov, ki se tudi da uravnovesiti. O tem se pa nisem toliko pozanimal.

     • Vedno bolj mi zadev s strani zagovornikov zakonika smrdi. Bolj ko jih sprašujem, bolj ovinkarijo, ne odgovarjajo.

      Po drugi strani vedno najdejo nekoga, da ga oblatijo in se iz njega norčujejo. To ni v duhu enakosti in priznavanja različnosti.

      Zelo me skrbi če je to res in se vsi zagovorniki obnašajo tako nesramno.

     • Liberalc, ne razumem, kako lahko hkrati trdite, da vam “zadev[e] s strami zagovornikov zakonika smrti[jo]”, hkrati pa jih obtožujete, da so nesramni. Če se želite postaviti v vlogo žrtve, morate po mojem mnenju izražati nekoliko višjo raven strpnosti in spoštljivosti, kot tisti, ki jih obtožujete tega. Ni res tako?

 19. Evo, še odlična analiza iz Amerike, o tem, kako bedni so končni rezultati bitk za “družinske vrednote”:

  http://www.salon.com/2012/02/14/the_rights_lost_causes/singleton/

  Pri tem je treba upoštevati dejstvo, da so ZDA iz raznih razlogov precej bolj religiozna in konservativna družba kot so evropske, vključno s Slovenijo.
  Če imajo Primc, Novakova & Co. kaj soli v glavi, se bodo iz tega članka kaj naučili in nehali širiti sovraštvo in nestrpnost. Se pa bojim, da precenjujem inteligenco te druščine …

 20. Belko spet navaja skrajno levičarski medij.

  Primc in Novakova nič ne širita sovraštva. Širite ga zagovorniki družinskega zakonika, ki sovražite vse, ki razmišljamo drugače.

  • Medij ni skrajno levičarski, je zmerno levi. V njem pa so navedena dejstva, ki jih je mogoče samostojno preveriti. Naredi to in ugotovil boš, da držijo!

   • Zate je zmerno levi, ker si sam skrajni levičar, v resnici pa je skrajno levičarski.

    Isto kot bi bral Mladino.

 21. Od kdaj pa kaznovanje sploh šteje za nasilje. Nasilje je praviloma brez razloga. Pri vzgoji sploh ne moremo govoriti o nasilju. Noben oče ne mlati svojega otroka iz užitka. In to nam hočejo podtakiti levičarji: kolk so oni fajn, ker so proti nasilju. japajade.

Comments are closed.