Družina.si: 25 let slovenske ustave

15

Natanko pred 25 leti je takratna slovenska skupščina sprejela in še isti dan razglasila novo slovensko ustavo, s katero se je Slovenija od nekdanje nedemokratične države osamosvojila tudi v pravnem pomenu. Ustava, ki je nastajala več let, glavnina pa je bila oblikovala avgusta 1990, je v skupščini dobila veliko podporo.

Po prvotnem načrtu bi morala biti ustava sprejeta že ob razglasitvi slovenske samostojnosti 26. junija 1991, a ker se takratni politični akterji še niso uskladili o vseh vprašanjih, je bila sprejeta nekaj mesecev pozneje, 23. decembra 1991. Do takrat je veljala še stara ustava Socialistične republike Slovenije, ki je temeljila na jugoslovanski ustavi, a je bila s številnimi dopolnili, ki jih je Slovenija sprejela že v času osamosvojitvenih procesov, že precej spremenjena. Večji del prve ustave samostojne države je avgusta 1990 po naročilu takratne ustavne komisije slovenske skupščine v podvinskem gradu spisala skupina strokovnjakov, ki jo je vodil poznejši ustavni sodnik Peter Jambrek.

Več: Družina.si

15 KOMENTARJI

 1. V samih ustavnih temeljih smo še šibki, ker se še premalo spoštuje, da je Slovenija pravna in socialna država in da ima oblast ljudstvo.

  Zato je nujna prevetritev :
  – pravosodne politike in pravosodja
  – socialne politike in socialnih služb
  – demokratičnega delovanja, da bodo v parlamentu upoštevani koristni predlogi opozicije, da bo uravnoteženo kadrovanje v državne službe, da bodo resnicoljubni in uravnoteženi mediji.
  In da se bodo vedno sprejemale odločitve, ki gradijo ne le posamično dobro, ampak tudi skupno slovensko dobro.

 2. Ustava nam daje odlično izhodišče in podlago za odpravo pomanjkljivosti, vendar premalokrat vzamemo učinkovito ustavno orožje v roke in si izborimo napredek.

  Izkoristimo slovensko ustavo, za uveljavitev slovenskih pozitivnih vrednot, ki gradijo posamično in skupno dobro!

 3. Krepimo občutek za pravi red, pravičnost, poštenost odgovornost!

  Razvitost teh naših občutkov je odraz razvitosti naše vesti, ki jo je treba negovati, ne pa pustiti vnemar.

  Razvitost teh občutkov in naše vesti,je pogoj za pozitivno učinkovitost na vseh področjih zasebnega in skupnega življenja.

 4. Ob tem zapisu moram spomniti na članek ustavnega sodnika Miroslava Mozetiča z dne 18. dec. 2016 o “Leto obletnic-leto spomina ali opomina”.
  Tu je bil podan samo en komentar in to moj, ki ga tu ponavljam:

  Odlično povedano in opozorjeno na državljansko dostojanstvo, suverenost, ki mora biti naša splošna državljanska. Hvala in spoštovanje za to.!!

  Resnično nismo dozoreli, kajti te države nimamo za svojo. Ustava v knjižici je lepa, vredna, toda če ni v naših srcih in glavah je prazen papir.

  Prelomiti moramo samozapravno prakso socializma in zaživeti suverenost, ki nam jo narekuje Ustava.

  To moramo kot državljani zahtevati in obsojati razne oportuniste, ki so se infiltrirali v pomladne stranke in izničujejo določbe Ustave in Človekovih pravic.

  To je v skladu Ustave naša dolžnost in temu primerno tudi ravnanje.
  Anonimno komentiranje v raznih portalih je znak ne suverenosti in neodgovornosti. To je žalitev Ustave in vsakega državljana- osebe, ki aktivno in dobronamerno deluje za stvar države in državljanov.
  Naj milostni čas odrešenja s pomočjo sv. Duha pripomore za uvid kaj je prav in sklep za tozadevno ravnanje !
  Gloria in excelsis Deo in mir ljudem na zemlji !!!!!

  Prav bi bilo, da se začnemo obnašati kot suvereni državljani tudi med seboj in ne prakticirati “samozapravni” socializem, ki se izraža v komentiranju na članke in to še anonimno.!!!???

 5. Ugrabljanje otrok starim staršem se naj ne bi več dogajalo, ker bo vlada reorganizirala socialne službe tako, da bo še formirala regijske.

  To pa pomeni, da bo problem ugrabljanja otrok ostal nerešen.
  Do zdaj je do njega prišlo predvsem zato, ker ministrstvo ni reševalo vlog starih staršev za priznanje rejništva nad vnuki, ampak je njihove vloge odložilo v svoj predal.

  To je primer, kako prikriti odgovornost tistega, ki je odgovoren.

 6. Je pa treba priznati, da je imel premier lep božični govor. Mogoče je to dobra napoved za doslednejšo uveljavitev slovenske ustave.

  • Ustavo spravljamo v življenje vsi. Jaz, ti on, midva, vidva, onadva, mi, vi, oni … Potrudimo se! Za pričetek organizirajmo množičen pohod na volitve z geslom: “Zbrcajmo roparje z oblasti!”

 7. Predvsem pa so dolžna uveljavljati ustavo sodišča in med drugim dosledno spoštovati človekove pravice in pravni red.

  Tudi za neupoštevanje oporok, ki so bile shranjene na sodiščih, v zapuščinskih zadevah, so kriva sodišča na čelu z Vrhovnim sodiščem Slovenije, ki ni poskrbelo za enoten register oporok ali pa da bi vsaj izdalo okrožnico, da naj sodišča, ko odločajo v zapuščinskih zadevah, opravijo poizvedbe na vsa slovenska sodišča, če je slučajno pri njih oporoka zapustnika, ki ga v zapuščinski zadevi obravnava tukajšnje sodišče.

  Danes pa se sodišča na čelu z vrhovnim sodiščem obnašajo kot zdravniki, ki ne priznavajo svojih napak.

  Oblast pa jih pri tem ščiti na ta način, da noče priznati pravic oškodovanim glede dedovanja po zapustnikih.

 8. Tudi na tem mestu je treba reči bobu bob:

  Če je v slovenski državi nekaj narobe, je treba kritizirati oblast, ki je dolžna napake odpraviti.

  Narobe pa je, ko se kritizira državo namesto oblast.

  To je isto kot bi kritizirali slovensko ustavo za napake oblasti, ki ni uresničila ustavnih temeljev, ustavnih določb, torej ustavnega pravnega reda.

  Državljani in politiki: Kritizirajte oblast, ki ni storila vsega, kar bi morala. Ne pa državo, ki temelji na ustavi, ki sama po sebi zahteva odpravo napak, kar mora storiti oblast.

 9. Slovenci smo iz dneva v dan prizadeti v svojem osebnem dostojanstvu, ki nam ga jamči slovenska ustava, vendar ne storimo nič, da bi na civiliziran in demokratičen način uveljavili to pravico.

  Za kaj gre?

  Za našo kulturno dediščino, kulturno bit in identiteto. Ker se nam te marsikdaj in marsikje ne priznava, smo prizadeti v svojem osebnem dostojanstvu, ki je naša ustavna pravica.

 10. Slovenska ustava temelji na slovenski kulturni dediščini in identiteti.

  Slovenska kulturna dediščina predstsvlja slovensko temeljno kulturo, na kateri slonijo vse, iz temeljne kulture izveden zvrsti slovenske kulture.

 11. Slovenska ustava ima torej čvrst 1000 letni temelj, to je slovenska kulturna dediščina in identiteta.

  Prav zaradi tega je naša temeljna skrb, da ohranjamo in negujemo slovensko kulturno dediščino in identiteto.

Comments are closed.