Družina: “Politika na osnovi Evrovizijske zmage neresna”

15

Uporabiti zmago Conchite Wurst na tekmovanju za pesem Evrovizije kot osnovo za politično razpravo je povsem neresno in krivično do potreb skupin prizadetih ljudi, je minuli teden v pogovorni oddaji na avstrijskem radiu poudarila Stephanie Merckens, referentka za zakonsko zvezo in družino pri Avstrijski škofovski konferenci in članica bioetične komisije. Pričakovati, da bi se zaradi evrovizijske zmage spremenilo odklonilno stališče državljanov do, denimo, istospolnih zakonskih zvez ali pa posvojitve otrok istospolnih parov, ki temelji na dobrih argumentih, je povsem nesprejemljivo, je prepričana Merckensova.

Razprava na temo istospolne usmerjenosti in transseksualnosti je dejansko izredno zahtevna. Zagovarjanje pravic in zaščite istospolno usmerjenih oseb je sicer povsem upravičeno, vendar je pri tem vse preveč »očitnega pretiravanja« in pogosto vodi tako daleč, »da nasprotujočega mnenja sploh več ne smemo izreči«. Ko gre za politično razsežnost zahtev istospolno usmerjenih ali transseksualcev, pa bi morala biti razprava v celoti dopustna.

Tako tudi zavračanje istospolne zakonske zveze ni diskriminatorno ali homofobno. V resnici gre za ohranjanje tistega, kar zakonska zveza v svojem jedru pomeni: zveza med moškim in žensko z možnostjo, da spočneta otroke, je poudarila izvedenka za bioetiko, ki pri družinsko-pravnih vprašanjih svetuje tudi dunajskemu kardinalu Christophu Schönbornu. Potreba po pravnem okvirju za zvezo je razumljiva. Zakaj pa bi morala biti tudi za istospolne pare v okvirih zakonske zveze, se Merckensovi ne zdi sprejemljivo. V Avstriji imajo istospolni pari namreč do neke mere že urejen pravni okvir.

Da bi državna potrditev zveze samodejno pomenila tudi pravico do otroka, je prav tako povsem zgrešeno. Kot pojasnjuje Merckensova, »nobena odrasla oseba nima pravice do otroka«. Dosti pomembneje je v ospredje postaviti otrokov blagor. Iz te točke bi moralo izhajati vprašanje, v kakšno »konstelacijo« naj bi se otrok sploh smel roditi.

Piše: Mojca M. Štefanič.

Več lahko preberete v Družini.


15 KOMENTARJI

 1. dva povsem neprepričljiva argumenta: 🙂

  1. “V resnici gre za ohranjanje tistega, kar zakonska zveza v svojem jedru pomeni:”

  ja, zakonska zveza je pač zelo star institut in normalno, da v zgodovinsko-politično-kulturnih okoliščinah ni vseboval tudi možnosti, da bi zakonsko zvezo sklepali istospolno usmerjeni.

  ampak po tej logiki je mogoče potem zagovarjati vse zgodovinske zablode. npr. suženjstvo, ali pa izključno volilno pravico moških itd. 🙂 saj npr. tradicionalno ženske volilne pravice niso imele in v nekaterih državah, ki to tradicijo spoštujejo, je nimajo niti danes. 🙂

  skratka, svet se spreminja, družba se spreminja, kar je bilo sprejemljivo pred 100 ali 500 leti danes ni več in obratno in na osnovi teh sprememb je nujno in smiselno tudi to, da se stvari definirajo na novo, v skladu z realnostjo, ki jo živimo. 🙂 iz tega izhaja, da ni nobenega argumenta, na osnovi katerega bi lahko trdili, da se nek družben konsenz glede določenega pojava ali pravnega instituta ne bi smel spreminjati, saj je zgodovina polna takih sprememb. 🙂

  tudi pojem zakonske zveze je dandanes povsem simbolnega pomena, saj je zunajzakonska skupnost pravno povsem izenačena z zakonsko skupnostjo. že iz tega vidika tista definicija, da je zakonska zveza zveza med moškim in žensko z možnostjo, da spočneta otroke povsem obsoletna, saj za zvezo med moškim in žemsko z možnostjo, da spočneta otroka sploh ni potrebna, niti v pravnem smislu, niti v obče družbenem, razen seveda morda iz nekih verskih razlogov. skratka, daleč so časi, kot je bil nezakonsko otrok “pankrt”, mati takega otroka pa “kurba”. 🙂

  prizadevanje istospolnih za poroko je tako na nek način nesmiselno, vendar gre verjetno za neko prizadevanje, da se ta diskriminacija preneha tudi na simbolni ravni. 🙂

  2. »nobena odrasla oseba nima pravice do otroka«

  se strinjam. hkrati pa tudi velja, da nobena odrasla osebe ne sme imeti pravice do otroka, ki je diskriminatorna do druge odrasle osebe. 🙂 z drugimi besedami, pravice do otroka ne moremo priznati zgolj nekomu, ki je heteroseksualen (npr. posvojitev), nekomu ki je homoseksualen pa ne. to je tipična oblika diskriminacije. 🙂 se pravi, glede pravice do otroka bi morali biti izenačene vse odrasle osebe, ne pa da se glede tega diskriminira na podlagi spolne orientacije. 🙂

  skratka, dva argumenta, ki ne držita nobene vode, razen morda tisti “požegnane”. 🙂

  • Spet se ti je zapletlo, Ladko 🙂

   Glej, govora je o tem, da nihče NIMA pravice do otroka, potem to velja za vse, ta pravica torej ne more biti priznana nikomur, ker imeti otroka preprosto NI pravica, saj otrok ni lastnina, na osnovi katere bi uzakonjali pravico “imeti otroka”. Temeljna pravica do človekove osebne svobode tega ne dopušča, nihče si namreč ne sme lastiti druge osebe.
   Obstaja torej zgolj možnost imeti otroka.

   Torej – ne moreš se najprej strinjati, da “nobena odrasla oseba nima pravice do otroka”, potem pa v isti sapi govoriti o “pravici do otroka, ki je diskriminatorna do druge odrasle osebe”, kajti pojem “imeti otroka” ne more biti uzakonjen kot pravica, zato ob tem pojmu ne more biti govora o nikakršni diskriminaciji.

   Moški par ljudi in na drugi strani ženski par ljudi v sebi ne moreta spočeti in roditi otroka, ta dva tipa parov sama v sebi nimata dane možnosti imeti otroka, imeti otroka pa ne sme biti pravica, na osnovi katere bi si lahko nekdo prilastil otroka.

   Poleg tega v diskusiji zagovornikov istospolnih parov sploh niso upoštevane pravice otroka do enakih možnosti, ki jih ta otrok zagotovo ima, torej ima pravico do enake možnosti imeti tako očeta kot mater.
   Ali po tvojem nek otrok pač preprosto ne bi imel pravice do enakih možnosti in bi mu smela biti ta pravica vnaprej odvzeta? To bi bilo res diskriminatorno do otroka.

   Ali česa še vedno ne razumeš?

   • spet nič ne razumeš, človek, čeprav sem vse to že pojasnil. 🙂

    strinjam se, da imeti otroka ni absolutna pravica, saj sem to celo zapisal, ampak pojasni mi, zakaj lahko otroka posvoji heteroseksualni par, homoseksualni par pa ne? v tem primeu pravica do otroka obstaja, na podlagi česa bi pa lahko potem sploh posvajali. 🙂

    tudi ne razumeš, da tu ne gre za pravico, da si kogarkoli prisvajaš, ampak pravico, do vzgoje otroka. s tem si otroka ne prisvojiš. 🙂

    mimogrede pa še to. pravice se ne nanašajo zgolj na lastnino, ampak še na marsikaj drugega. življenje tako npr. ni lastnina, pravica do življenja pa kljub temu obstaja. 🙂

    popolnoma nesmiseln argument je tudi argument spočetja otroka. ker poglej, bistvo posvajanja je ravno v tem, da se to prakticira v primeru, ko par otroka sam ne more spočeti. 🙂 torej je v enaki situaciji kot homoseksualni par. 🙂 torej, zakaj delati razlike? 🙂

    argument enakih možnosti je seveda logično neveljaven, ker gre za krožno sklepanje. 🙂 napačno predpostavljaš, da ima otrok izključno pravico do matere in očeta (v heteroseksualnem smislu) in da to, da ga vzgajat dva moška ali dve ženski pomeni za otroka avtomatično deprivilegiran položaj, kar seveda ni res. to so potrdile mnoge študije, ki razlik med otroci heteroseksualcev in homoseksualcev niso zaznale. 🙂 glede tega je sporno potem že to, da se dovoljuje enostarševske družine, saj po tvoji logiki to pomeni kršitev pravice otroka do enakih možnosti. 🙂 skratka, ta enaka možnost ni nič drugega kot ideološka predpostavka zagovornikov diskriminacije homoseksualcev. 🙂 enaka možnost otrok se ne dosega na podlagi spolne orientacije staršev, ampak na podlagi tega, kaj je otroku dejansko nudeno. 🙂 otrok, ki ga vzgaja oče alkoholik in mati, ki ta alkoholizem tolerira zagotovo nima enakih možnosti kot jih ima otrok, ki ga vzgajat dve odgovorni osebi istega spola. 🙂

    tako da s takimi ideološkimi argumenti ne boš prišel daleč. 🙂

   • Ladko,
    moj namen je bil doprinesti k tvojemu razumevanju stališč v zgornjem članku, čeprav mi je jasno, da je to jalovo početje. Tebi je le do tega, da uveljavljaš nasprotna stališča.

    Spadaš med tisti del človeštva, ki se že na načelni ravni bori za uveljavljanje pravic močnejšega nad kakršnokoli pravico šibkejšega.

    Če bi nekdo trdil, da je jajce nastalo pred kokošjo, bi ti pač trdil, da je bila kokoš vsekakor pred jajcem. Če bi ti ustrezalo drugače, bi trdil pa obratno, seveda 🙂

    • @človek,

     problem je, da je tvoj doprinos ničen, ker že v osnovi izhajaš iz napačnega stališča, torej stališča diskriminacije. 🙂 ti želiš dokazati nekaj, kar se ne da in sicer tvojo ideološko stališče. 🙂 za to pa seveda ne potrebuješ nobenega dokaza, ker se ideološko stališče “dokazuje” samo po sebi. tak dokaz je pa seveda logično brez veljave. 🙂 vsi tvoji ostali poiskusi to tvoje ideološko izhodišče upravičiti so pa seveda jalovi, ker nimajo nobene podpore v dejstvih. 🙂

     glede močnejšega in šibkejšega pa ravno nasprotno. 🙂 šibkejši člen so v tem primeru homoseksualci. 🙂 tako da borim se za pravice zatiranih. 🙂 to, da naj bi bil otrok znotraj homoseksualne družine avtomatično prikrajšan, je tvoja ideološka predpostavka, ki jo seveda ne moreš dokazati, saj je ta predpostavka zanikana že s samo prakso. 🙂

     glede jajc in kokoši pa nisi povedal nič pametnega, kar bi imelo smisel komentirati. 🙂

    • Ladko,
     tvoja stališča so popolnoma ideološka, saj izhajaš iz ideologije, ki hoče par dveh moških in par dveh žensk na vso silo izenačiti s parom moškega in ženske, čeprav enakost ne obstaja, razen v glavah ideologov, kakršnim pripadaš sam.

     Homoseksualci šibkejši člen v primerjavi z otrokom? Dobra, ta.

     • Kakšne ideologije neki? Aladar je brez značaja, brez mnenja, pamet se kotali kot žoga. Vztrajno nabija o “dejstvih”, kakor da ne vemo, da se dejstva da vedno razlagat drugače. Zato je potrebno dejstva razlagati, ne pa zgolj ponavljati.

     • @človek,

      ja, se strinjam. če je ideološko stališče to, da ne smemo diskriminirati na osnovi vere, če je ideološko stališče to, da ne smemo diskriminirati na osnovi rase, če je ideološko stališče to, da ne smemo diskriminirati na osnovi spola, potem je seveda ideološko stališče tudi to, da ne smemo diskriminirati na osnovi spolne orientacije. 🙂 skratka, če je ideološko stališče to, da smo ljudje med seboj enaki in enakopravni in nam pripadajo iste pravice in da kakršna koli diskriminacija na osnovi osebnih okoliščin ni dovoljena, potem ja, je moje stališče ideološko. 🙂

      in ne, homoseksualci so šibkejši člen v primerjavi s homofobi, ne otroci. 🙂 otroke pa pred homoseksualci ni potrebni ščititi, ščititi jih je potrebno pred nevesntnimi in neodgovornimi starši. 🙂 na to pa spolna usmerjenost ne vpliva. 🙂

     • Ladko sploh ne ve, kaj je diskriminacija.

      On misli, da ni diskriminacija, če se zatira krisjane, je pa diskriminacija, če eni izredno agresivni manjšini ne ugodimo vsega – damo privilegijev.

 2. Ja, pussy sausage je zmagal na Evroviziji. Evropljani imajo res poln kufer te moderne Evrope. Ali pa na Evroviziji glasujejo samo uporniški pubertetniki. Čeprav politiki propagirajo Gayropo precej na hudo. Bomo videli kakšen parlament nam bo sedaj uspelo sestavit. A bodo še vedno noter sedele razne lezbače in gayi.

 3. “lezbače” in “gayi” so polnopravni državljani slovenije in tudi EU, tako da jim pripadaja povsem iste pravice kot vsem ostalim. večina evropejcev se tega desjtva vedno bolj zaveda, obstajajo pa seveda tudi taki, ki so izgubili stik s civiliziranim napredkom in vztrajajo v preživelih vzorcih homofobije. 🙂

 4. Kdo jim krati kakšne pravice? Napadeš z nekimi lažnivimi obtožbami, kar tako iz zraka. Gnusoba.

  • ja, npr. vsi, ki si prizadevajo za to, da se homoseksualnim parom ali posameznikom ne priznavajo iste pravice kot heteroseksualnim. 🙂 tu gre naprimer ravno za pravico do sklenitve zakonske zveze, pravico do posvojitev, pravico do umetne oploditve ipd. 🙂

   da nekega osnovnega spoštovanja dostojanstva teh oseb niti ne omenjam. ker ko nekoga poimenuješ z “lezbača” jasno pokažeš odnos, ki ga do teh oseb imaš. 🙂 tako da ja, gnusoba. 🙂

Comments are closed.